SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 92.227 93.699 -1,57
VIOP 115.028 116.963 -1,65
USD/TRY 5,3500 5,3083 0,79
BIST BANKA 115.900 117.740 -1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.788 10.811 -0,21
ALTIN 1.245,88 1.248,61 -0,22
BRENT 60,90 61,67 -1,25

 SOKM Hisse Senedi | Şok Marketler

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,3 11,49 4,19
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,5 67,6 63,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
1,2 Dahil değil 1,4

Şirket Künyesi

Ünvanı Şok Marketler
Kuruluş 11.08.1999
Faal Alanı Her türlü gıda ve tüketim maddeleri ticareti market işletmeciliği.
Telefon 0(212)5763300
Faks
Adres Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:35 B/1 Üsküdar/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar311,2301,2
Ödenmiş Sermaye611,9611,9
Net Kâr121,5110,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 12,9
PD/DD 22,3
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%) 49,81
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,8 / 3,2
Piyasa Değeri 6.927,0 mnTL
Net Borç 105,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,22 1,34 5,11 -
USD -0,28 -0,38 9,08 -
Göreceli 0,36 4,36 5,81 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SOKM0,000,00000,000,00 0 A/D
SOKM0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.074.982.9511.337.883.198992.247.1071.076.155.213
Nakit ve Nakit Benzerleri205.186.337414.767.22663.740.06392.091.962
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar170.053.348130.817.211175.510.251267.185.835
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.898.9397.413.22160.912.96236.899.176
Stoklar676.714.788723.034.415665.594.700636.247.122
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar18.129.53961.851.12526.489.13143.731.118
(Ara Toplam)1.074.982.9511.337.883.198992.247.1071.076.155.213
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.927.477.1861.909.150.6451.579.944.3491.532.261.681
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar11.257.3458.938.7826.372.0465.695.390
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar962.766.693935.941.000895.782.863849.530.114
Şerefiye578.942.596578.942.596578.942.596578.942.596
Maddi Olmayan Duran Varlıklar100.750.80799.867.00898.843.43198.084.980
Ertelenmiş Vergi Varlığı273.746.818285.450.47600
Diğer Duran Varlıklar12.92710.7833.4138.601
TOPLAM VARLIKLAR3.002.460.1373.247.033.8432.572.191.4562.608.416.894
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.490.806.4742.736.701.9954.571.632.4094.492.172.898
Finansal Borçlar164.791.561360.459.3711.368.075.1921.504.850.268
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.111.681.2372.171.565.1402.411.171.8272.193.083.265
Diğer Borçlar524.96125.854.098623.709.099645.718.799
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları50.435.28849.240.42948.199.39443.049.962
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler163.373.427129.582.957120.476.897105.470.604
(Ara Toplam)2.490.806.4742.736.701.9954.571.632.4094.492.172.898
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler199.369.001208.214.229307.983.696301.572.542
Finansal Borçlar146.334.065154.753.488206.178.385204.161.039
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar776.507708.907708.912728.760
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar45.639.5380040.146.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0046.950.19447.004.225
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler6.618.89152.751.83454.146.2059.531.906
Özkaynaklar312.284.662302.117.619-2.307.424.649-2.185.328.546
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar311.189.914301.190.765-2.308.397.520-2.022.910.198
Ödenmiş Sermaye611.928.571611.928.571360.000.000360.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler260.000260.000260.000260.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları401.237.966401.460.431-1.928.886.638-1.539.724.663
Dönem Net Kar/Zararı121.537.199109.987.644-119.497.281-389.843.353
Diğer Özsermaye Kalemleri-823.773.822-822.445.881-620.273.601-453.602.182
Azınlık Payları1.094.748926.854972.871-162.418.348
TOPLAM KAYNAKLAR3.002.460.1373.247.033.8432.572.191.4562.608.416.894
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.710.248.6955.453.424.5542.569.511.6039.512.254.042
Satışların Maliyeti (-)-6.602.152.336-4.173.354.361-1.972.445.112-7.478.663.120
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.108.096.3591.280.070.193597.066.4912.033.590.922
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.108.096.3591.280.070.193597.066.4912.033.590.922
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.756.269.367-1.118.581.305-536.321.108-1.811.399.486
Genel Yönetim Giderleri (-)-44.463.876-30.491.614-17.309.128-65.203.987
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri50.226.84435.980.98930.994.95593.101.468
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-337.257.901-210.838.550-94.532.965-292.818.730
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)20.332.059-43.860.287-20.101.755-42.729.813
Net Faaliyet Kar/Zararı307.363.116130.997.27443.436.255156.987.449
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16.795.18313.647.0485.243.8063.114.620
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-6.482.903-1.075.718-621.538-22.387.025
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-225.204.665-187.251.956-102.468.768-367.180.227
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler10.312.28012.571.3304.622.268-19.272.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-194.560.326-218.540.913-117.948.255-429.182.445
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)317.002.210329.310.212-2.140.719-4.501.558
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.465.438-2.174.677-1.834.263-2.090.951
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)319.467.648331.484.889-306.456-2.410.607
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI122.441.884110.769.299-120.088.974-433.684.003
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)-547.114-547.114835.8220
DÖNEM KARI (ZARARI)121.894.770110.222.185-119.253.152-433.684.003
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları357.571234.541244.129-43.840.650
Ana Ortaklık Payları121.537.199109.987.644-119.497.281-389.843.353
Hisse Başına Kazanç000-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri148.167.46396.409.47346.265.846165.010.887
Kıdem Tazminatı1.810.0281.364.379705.7542.423.506
Finansman Giderleri-225.204.665-187.251.956-102.468.768-367.180.227
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-2.720.198-13.680.194-53.959.202-113.954.572
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.720.198-13.680.195-53.959.202-113.954.572
Net YPP (Hedge Dahil)-2.720.198-13.680.195-53.959.202-113.954.572
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SOKM 11,3 A/D 12,9 0,6 22,3 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SOKM 11,32 49,75 49,81 5,98 0,12
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi