SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 103.186 102.494 0,67
VIOP 129.512 128.686 0,64
USD/TRY 5,3207 5,3186 0,04
BIST BANKS 133.335 134.072 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.458 11.423 0,30
GOLD 1.328,45 1.323,76 0,35
BRENT 66,94 67,07 -0,19

 SOKM Hisse Senedi | Şok Marketler

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 10,17 11,54 1,37
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,1 84,4 83,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,9 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Şok Marketler
Kuruluş 11.08.1999
Faal Alanı Her türlü gıda ve tüketim maddeleri ticareti market işletmeciliği.
Telefon 0(212)5763300
Faks
Adres Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:35 B/1 Üsküdar/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar311,2301,2
Ödenmiş Sermaye611,9611,9
Net Kâr121,5110,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 11,8
PD/DD 20,3
FD/Satışlar 0,5
Yabancı Oranı (%) 51,10
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,8 / 3,0
Piyasa Değeri 6.309,0 mnTL
Net Borç 105,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,58 -2,46 -6,10 -4,09
USD -0,77 -3,56 -7,16 -4,81
Göreceli -1,24 -2,91 -7,36 -15,16

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SOKM0,000,00000,000,00 0 A/D
SOKM0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.074.982.9511.337.883.198992.247.1071.076.155.213
Nakit ve Nakit Benzerleri205.186.337414.767.22663.740.06392.091.962
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar170.053.348130.817.211175.510.251267.185.835
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.898.9397.413.22160.912.96236.899.176
Stoklar676.714.788723.034.415665.594.700636.247.122
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar18.129.53961.851.12526.489.13143.731.118
(Ara Toplam)1.074.982.9511.337.883.198992.247.1071.076.155.213
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.927.477.1861.909.150.6451.579.944.3491.532.261.681
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar11.257.3458.938.7826.372.0465.695.390
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar962.766.693935.941.000895.782.863849.530.114
Şerefiye578.942.596578.942.596578.942.596578.942.596
Maddi Olmayan Duran Varlıklar100.750.80799.867.00898.843.43198.084.980
Ertelenmiş Vergi Varlığı273.746.818285.450.47600
Diğer Duran Varlıklar12.92710.7833.4138.601
TOPLAM VARLIKLAR3.002.460.1373.247.033.8432.572.191.4562.608.416.894
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.490.806.4742.736.701.9954.571.632.4094.492.172.898
Finansal Borçlar164.791.561360.459.3711.368.075.1921.504.850.268
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.111.681.2372.171.565.1402.411.171.8272.193.083.265
Diğer Borçlar524.96125.854.098623.709.099645.718.799
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları50.435.28849.240.42948.199.39443.049.962
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler163.373.427129.582.957120.476.897105.470.604
(Ara Toplam)2.490.806.4742.736.701.9954.571.632.4094.492.172.898
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler199.369.001208.214.229307.983.696301.572.542
Finansal Borçlar146.334.065154.753.488206.178.385204.161.039
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar776.507708.907708.912728.760
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar45.639.5380040.146.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0046.950.19447.004.225
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler6.618.89152.751.83454.146.2059.531.906
Özkaynaklar312.284.662302.117.619-2.307.424.649-2.185.328.546
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar311.189.914301.190.765-2.308.397.520-2.022.910.198
Ödenmiş Sermaye611.928.571611.928.571360.000.000360.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler260.000260.000260.000260.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları401.237.966401.460.431-1.928.886.638-1.539.724.663
Dönem Net Kar/Zararı121.537.199109.987.644-119.497.281-389.843.353
Diğer Özsermaye Kalemleri-823.773.822-822.445.881-620.273.601-453.602.182
Azınlık Payları1.094.748926.854972.871-162.418.348
TOPLAM KAYNAKLAR3.002.460.1373.247.033.8432.572.191.4562.608.416.894
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.710.248.6955.453.424.5542.569.511.6039.512.254.042
Satışların Maliyeti (-)-6.602.152.336-4.173.354.361-1.972.445.112-7.478.663.120
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.108.096.3591.280.070.193597.066.4912.033.590.922
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.108.096.3591.280.070.193597.066.4912.033.590.922
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.756.269.367-1.118.581.305-536.321.108-1.811.399.486
Genel Yönetim Giderleri (-)-44.463.876-30.491.614-17.309.128-65.203.987
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri50.226.84435.980.98930.994.95593.101.468
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-337.257.901-210.838.550-94.532.965-292.818.730
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)20.332.059-43.860.287-20.101.755-42.729.813
Net Faaliyet Kar/Zararı307.363.116130.997.27443.436.255156.987.449
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16.795.18313.647.0485.243.8063.114.620
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-6.482.903-1.075.718-621.538-22.387.025
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-225.204.665-187.251.956-102.468.768-367.180.227
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler10.312.28012.571.3304.622.268-19.272.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-194.560.326-218.540.913-117.948.255-429.182.445
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)317.002.210329.310.212-2.140.719-4.501.558
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.465.438-2.174.677-1.834.263-2.090.951
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)319.467.648331.484.889-306.456-2.410.607
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI122.441.884110.769.299-120.088.974-433.684.003
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)-547.114-547.114835.8220
DÖNEM KARI (ZARARI)121.894.770110.222.185-119.253.152-433.684.003
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları357.571234.541244.129-43.840.650
Ana Ortaklık Payları121.537.199109.987.644-119.497.281-389.843.353
Hisse Başına Kazanç000-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri148.167.46396.409.47346.265.846165.010.887
Kıdem Tazminatı1.810.0281.364.379705.7542.423.506
Finansman Giderleri-225.204.665-187.251.956-102.468.768-367.180.227
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-2.720.198-13.680.194-53.959.202-113.954.572
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.720.198-13.680.195-53.959.202-113.954.572
Net YPP (Hedge Dahil)-2.720.198-13.680.195-53.959.202-113.954.572
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SOKM 10,3 A/D 11,8 0,5 20,3 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SOKM 10,31 51,11 51,10 -0,96 -0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi