SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.930 101.930 0,00
VIOP 126.393 126.393 0,00
USD/TRY 5,6826 5,6773 0,09
BIST BANKA 145.299 145.299 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.390 12.373 0,14
ALTIN 1.492,31 1.494,17 -0,12
BRENT 63,66 63,60 0,09

 Smartiks Yazılım Hisse Senedi | SMART

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,45 2,79 0,34
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 107,3 106,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Smartiks Yazılım
Kuruluş
Faal Alanı Yazılım çözümleri geliştirmek.
Telefon (0212)4837430
Faks (0212)4837428
Adres Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknopark D2 Blok No: Z06 Esenler / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar53,528,8
Ödenmiş Sermaye31,021,3
Net Kâr2,31,0

Cari Değerler

F/K 12,8
FD/FAVÖK 4,3
PD/DD 1,6
FD/Satışlar 2,9
Yabancı Oranı (%) 1,42
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,7 / 2,5
Piyasa Değeri 83,4 mnTL
Net Borç -12,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,46 3,07 8,91 -
USD 4,19 4,70 6,99 -
Göreceli 2,97 3,06 1,81 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SMART0,000,00000,000,00 0 A/D
SMART0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar27.860.83313.012.72114.516.9420
Nakit ve Nakit Benzerleri15.411.981210.9261.739.8340
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.088.8049.268.4569.486.7820
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar457.012474.326424.6870
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar2.415.0540892.6920
Stoklar1.704.1181.826.9971.180.9320
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar783.8641.232.016792.0150
(Ara Toplam)27.860.83313.012.72114.516.9420
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar32.935.09830.533.98629.171.2840
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları757.098000
Maddi Duran Varlıklar638.875611.423637.8000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar31.394.55329.922.56328.533.4840
Ertelenmiş Vergi Varlığı139.106000
Diğer Duran Varlıklar5.466000
TOPLAM VARLIKLAR60.795.93143.546.70743.688.2260
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.537.65311.746.70513.025.4210
Finansal Borçlar1.482.6998.485.6028.353.3030
Diğer Finansal Yükümlülükler55.41928.781187.9290
Ticari Borçlar538.9271.174.8362.051.6670
Diğer Borçlar48.70882.692377.7080
Müşteri Söz. Doğan Yük.732.492148.017175.4730
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları73.64467.32267.3220
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)013.21200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00136.8300
Borç Karşılıkları554.222391.809459.4720
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.051.5421.354.4341.215.7170
(Ara Toplam)4.537.65311.746.70513.025.4210
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.792.2613.036.6163.052.3950
Finansal Borçlar1.363.6981.794.7551.843.1980
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları367.690379.000419.3930
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.060.873748.065738.0190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0114.79651.7850
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar53.466.01728.763.38627.610.4100
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.466.01728.763.38627.610.4100
Ödenmiş Sermaye31.000.00021.250.00021.250.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri13.971.975000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler957.324957.324653.8880
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.190.8325.190.832-574.4500
Dönem Net Kar/Zararı2.278.9981.002.7996.068.7180
Diğer Özsermaye Kalemleri66.888362.431212.2540
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR60.795.93143.546.70743.688.2260
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri10.325.2344.586.00623.779.8439.366.141
Satışların Maliyeti (-)-4.405.108-2.313.971-5.460.842-2.969.351
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.920.1262.272.03518.319.0016.396.790
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.920.1262.272.03518.319.0016.396.790
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-199.830-115.367-657.910-340.991
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.146.416-402.539-1.713.050-839.142
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.919.185-553.752-6.465.522-2.453.649
Diğer Faaliyet Gelirleri1.524.222882.9812.623.286648.752
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-914.847-440.350-3.371.342-766.938
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.264.0701.643.0088.734.4632.644.822
Net Faaliyet Kar/Zararı2.654.6951.200.3779.482.5192.763.008
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler00-85.8660
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.264.0701.643.0088.648.5972.644.822
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler310.15394.022312.508136.923
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.445.115-713.578-2.140.151-827.844
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00-85.8660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.129.1081.023.4526.820.9541.953.901
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)149.890-20.653-752.236-101.293
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-511.331-170.674
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)149.890-20.653-240.90569.381
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.278.9981.002.7996.068.7181.852.608
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.278.9981.002.7996.068.7181.852.608
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.278.9981.002.7996.068.7181.852.608
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.077.5181.931.3715.366.2352.209.008
Kıdem Tazminatı417.6040112.024387.074
Finansman Giderleri-1.445.115-713.578-2.140.151-827.844
Yurtiçi Satışlar8.424.3063.773.0795.288.5917.690.184
Yurtdışı Satışlar2.488.2981.598.12818.646.8591.785.305
Net Yabancı Para Pozisyonu6.291.6503.351.0143.572.9470
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.250.0133.001.6583.400.5040
Net YPP (Hedge Dahil)6.291.6503.379.8223.572.9470
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SMART 2,7 12,8 4,3 2,9 1,6 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SMART 2,69 1,41 1,42 0,98 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi