SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7342 6,6145 1,81
BIST BANKA 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
ALTIN 1.618,28 1.613,66 0,29
BRENT 34,83 29,94 16,33

 Smartiks Yazılım Hisse Senedi | SMART

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,46 12,04 7,58
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,3 262,9 259,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Smartiks Yazılım
Kuruluş
Faal Alanı Yazılım çözümleri geliştirmek.
Telefon (0212)4837430
Faks (0212)4837428
Adres Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknopark D2 Blok No: Z06 Esenler / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar61,756,4
Ödenmiş Sermaye31,931,0
Net Kâr7,84,3

Cari Değerler

F/K 31,8
FD/FAVÖK 13,5
PD/DD 4,0
FD/Satışlar 9,2
Yabancı Oranı (%) 1,91
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,5 / 5,7
Piyasa Değeri 248,5 mnTL
Net Borç 0,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,89 -3,58 -10,14 -20,49
USD -1,19 -7,18 -18,19 -29,39
Göreceli -0,94 -5,12 11,17 1,60

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SMART0,000,00000,000,00 0 A/D
SMART0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar21.433.32215.810.14927.860.83313.012.721
Nakit ve Nakit Benzerleri4.628.3161.239.31815.411.981210.926
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar11.763.2098.238.0867.088.8049.268.456
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar466.588486.690457.012474.326
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar2.632.9702.474.0082.415.0540
Stoklar1.029.09201.704.1181.826.997
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar913.1473.372.047783.8641.232.016
(Ara Toplam)21.433.32215.810.14927.860.83313.012.721
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar51.975.21849.404.60032.935.09830.533.986
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar27.338000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.272.510971.594757.0980
Maddi Duran Varlıklar602.101650.296638.875611.423
Şerefiye10.294.52810.940.00000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar38.436.59436.606.96431.394.55329.922.563
Ertelenmiş Vergi Varlığı342.147235.746139.1060
Diğer Duran Varlıklar005.4660
TOPLAM VARLIKLAR73.408.54065.214.74960.795.93143.546.707
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.540.4625.462.0114.537.65311.746.705
Finansal Borçlar2.261.4891.776.6771.482.6998.485.602
Diğer Finansal Yükümlülükler51.80526.99455.41928.781
Ticari Borçlar2.812.4841.037.420538.9271.174.836
Diğer Borçlar151.765102.87848.70882.692
Müşteri Söz. Doğan Yük.440.519533.604732.492148.017
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları107.03587.60573.64467.322
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)00013.212
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18.84630.16300
Borç Karşılıkları594.948562.097554.222391.809
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.101.5711.304.5731.051.5421.354.434
(Ara Toplam)7.540.4625.462.0114.537.65311.746.705
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.170.0543.333.4342.792.2613.036.616
Finansal Borçlar2.630.4191.738.2561.363.6981.794.755
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları371.435379.343367.690379.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.168.2001.215.8351.060.873748.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü000114.796
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar61.698.02456.419.30453.466.01728.763.386
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar61.698.02456.419.30453.466.01728.763.386
Ödenmiş Sermaye31.862.50031.000.00031.000.00021.250.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri15.791.850013.971.9750
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.022.878981.324957.324957.324
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.125.2786.201.6615.190.8325.190.832
Dönem Net Kar/Zararı7.822.5824.308.1032.278.9981.002.799
Diğer Özsermaye Kalemleri72.93613.928.21666.888362.431
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR73.408.54065.214.74960.795.93143.546.707
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri27.103.87816.115.03410.325.2344.586.006
Satışların Maliyeti (-)-7.997.704-4.090.464-4.405.108-2.313.971
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)19.106.17412.024.5705.920.1262.272.035
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)19.106.17412.024.5705.920.1262.272.035
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-367.206-298.634-199.830-115.367
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.348.774-1.708.459-1.146.416-402.539
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-7.657.643-5.476.671-1.919.185-553.752
Diğer Faaliyet Gelirleri2.302.6631.629.6661.524.222882.981
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.041.586-1.032.867-914.847-440.350
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.993.6285.137.6053.264.0701.643.008
Net Faaliyet Kar/Zararı8.732.5514.540.8062.654.6951.200.377
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler37.83837.83800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.031.4665.175.4433.264.0701.643.008
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler859.593776.152310.15394.022
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.132.449-1.726.171-1.445.115-713.578
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler37.83837.83800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.758.6104.225.4242.129.1081.023.452
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)63.97282.679149.890-20.653
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-133.428-106.27600
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)197.400188.955149.890-20.653
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI7.822.5824.308.1032.278.9981.002.799
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)7.822.5824.308.1032.278.9981.002.799
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları7.822.5824.308.1032.278.9981.002.799
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri9.706.1266.282.6064.077.5181.931.371
Kıdem Tazminatı383.868836.338417.6040
Finansman Giderleri-2.132.449-1.726.171-1.445.115-713.578
Yurtiçi Satışlar21.668.38113.069.1228.424.3063.773.079
Yurtdışı Satışlar4.875.6983.474.8232.488.2981.598.128
Net Yabancı Para Pozisyonu6.504.2392.539.1536.291.6503.351.014
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.118.3722.509.1256.250.0133.001.658
Net YPP (Hedge Dahil)6.504.2392.539.1536.291.6503.379.822

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SMART 7,8 31,8 13,5 9,2 4,0 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SMART 7,80 1,62 1,91 29,38 0,29
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi