SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.140 117.741 1,19
VIOP 135.213 133.925 0,96
USD/TRY 6,8592 6,8552 0,06
BIST BANKA 128.449 126.418 1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.931 12.697 1,84
ALTIN 1.806,92 1.810,52 -0,20
BRENT 43,48 43,79 -0,71

 Smartiks Yazılım Hisse Senedi | SMART

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,01 10,75 2,74
Hacim Hareketi (Milyon TL) 15,8 207,9 192,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Smartiks Yazılım
Kuruluş
Faal Alanı Yazılım çözümleri geliştirmek.
Telefon (0212)4837430
Faks (0212)4837428
Adres Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknopark D2 Blok No: Z06 Esenler / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar63,461,7
Ödenmiş Sermaye31,931,9
Net Kâr1,47,8

Cari Değerler

F/K 33,2
FD/FAVÖK 14,7
PD/DD 4,3
FD/Satışlar 9,6
Yabancı Oranı (%) 4,35
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 8,7 / 6,7
Piyasa Değeri 272,4 mnTL
Net Borç 1,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,72 -3,61 -3,61 -12,84
USD -1,57 -3,61 -4,03 -24,40
Göreceli -1,17 -2,30 -10,08 -15,30

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SMART0,000,00000,000,00 0 A/D
SMART0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar20.950.16121.433.32215.810.14927.860.833
Nakit ve Nakit Benzerleri5.008.1624.628.3161.239.31815.411.981
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar10.088.02011.763.2098.238.0867.088.804
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar493.172466.588486.690457.012
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar3.970.7312.632.9702.474.0082.415.054
Stoklar534.2181.029.09201.704.118
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar855.858913.1473.372.047783.864
(Ara Toplam)20.950.16121.433.32215.810.14927.860.833
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar54.211.15851.975.21849.404.60032.935.098
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar26.14927.33800
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.719.1702.272.510971.594757.098
Maddi Duran Varlıklar461.570602.101650.296638.875
Şerefiye10.294.52810.294.52810.940.0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar40.652.42838.436.59436.606.96431.394.553
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.057.313342.147235.746139.106
Diğer Duran Varlıklar0005.466
TOPLAM VARLIKLAR75.161.31973.408.54065.214.74960.795.931
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler5.843.0887.540.4625.462.0114.537.653
Finansal Borçlar1.747.2662.261.4891.776.6771.482.699
Diğer Finansal Yükümlülükler53.12351.80526.99455.419
Ticari Borçlar1.416.4332.812.4841.037.420538.927
Diğer Borçlar84.548151.765102.87848.708
Müşteri Söz. Doğan Yük.345.512440.519533.604732.492
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları107.035107.03587.60573.644
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü018.84630.1630
Borç Karşılıkları598.668594.948562.097554.222
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.490.5031.101.5711.304.5731.051.542
(Ara Toplam)5.843.0887.540.4625.462.0114.537.653
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.946.9314.170.0543.333.4342.792.261
Finansal Borçlar4.396.2132.630.4191.738.2561.363.698
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları307.214371.435379.343367.690
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.243.5041.168.2001.215.8351.060.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar63.371.30061.698.02456.419.30453.466.017
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar63.371.30061.698.02456.419.30453.466.017
Ödenmiş Sermaye31.862.50031.862.50031.000.00031.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri015.791.850013.971.975
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.403.9771.022.878981.324957.324
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları12.566.7615.125.2786.201.6615.190.832
Dönem Net Kar/Zararı1.393.7947.822.5824.308.1032.278.998
Diğer Özsermaye Kalemleri16.144.26872.93613.928.21666.888
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR75.161.31973.408.54065.214.74960.795.931
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri6.134.23627.103.87816.115.03410.325.234
Satışların Maliyeti (-)-2.345.412-7.997.704-4.090.464-4.405.108
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.788.82419.106.17412.024.5705.920.126
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.788.82419.106.17412.024.5705.920.126
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-88.779-367.206-298.634-199.830
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.004.491-2.348.774-1.708.459-1.146.416
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-2.396.865-7.657.643-5.476.671-1.919.185
Diğer Faaliyet Gelirleri778.5692.302.6631.629.6661.524.222
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-401.474-2.041.586-1.032.867-914.847
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)675.7848.993.6285.137.6053.264.070
Net Faaliyet Kar/Zararı298.6898.732.5514.540.8062.654.695
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler80.64337.83837.8380
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı756.4279.031.4665.175.4433.264.070
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler74.822859.593776.152310.153
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-226.236-2.132.449-1.726.171-1.445.115
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler80.64337.83837.8380
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)605.0137.758.6104.225.4242.129.108
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)788.78163.97282.679149.890
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-133.428-106.2760
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)788.781197.400188.955149.890
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.393.7947.822.5824.308.1032.278.998
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.393.7947.822.5824.308.1032.278.998
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.393.7947.822.5824.308.1032.278.998
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.992.7159.706.1266.282.6064.077.518
Kıdem Tazminatı1.243.504383.868836.338417.604
Finansman Giderleri-226.236-2.132.449-1.726.171-1.445.115
Yurtiçi Satışlar4.426.11021.668.38113.069.1228.424.306
Yurtdışı Satışlar1.360.3674.875.6983.474.8232.488.298
Net Yabancı Para Pozisyonu6.703.8536.504.2392.539.1536.291.650
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.397.0286.118.3722.509.1256.250.013
Net YPP (Hedge Dahil)6.703.8536.504.2392.539.1536.291.650

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SMART 8,6 33,2 14,7 9,5 4,3 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SMART 8,55 6,72 4,35 -237,43 -2,37
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi