SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.402 1.402 0,00
VIOP 1.512 1.512 0,00
USD/TRY 8,6614 8,6400 0,25
BIST BANKA 1.210 1.210 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.456 15.636 -1,15
ALTIN 1.775,38 1.778,97 -0,20
BRENT 75,21 75,19 0,03

Smartiks Yazılım Hisse Senedi | SMART

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,25 7,24 1,99
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 3,5 3,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Smartiks Yazılım
Kuruluş
Faal Alanı Yazılım çözümleri geliştirmek.
Telefon (0212)4837430
Faks (0212)4837428
Adres Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknopark D2 Blok No: Z06 Esenler / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar67,865,2
Ödenmiş Sermaye31,931,9
Net Kâr2,13,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 11,7
PD/DD 2,7
FD/Satışlar 6,5
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 2,6
Piyasa Değeri 181,0 mnTL
Net Borç 2,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 2,53 -6,27 -35,89
USD 1,28 1,46 -8,77 -44,80
Göreceli 0,53 4,64 -2,94 -32,49

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SMARTAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SMARTAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar23.848.77623.358.78724.233.21722.910.239
Nakit ve Nakit Benzerleri3.982.7774.467.1065.372.0025.382.616
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar12.020.83012.112.89612.119.44510.384.426
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar590.434565.574636.885610.686
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar6.285.1924.849.7582.881.6042.939.224
Stoklar12.015335.9301.922.0842.514.102
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar957.5281.027.5231.301.1971.079.185
(Ara Toplam)23.848.77623.358.78724.233.21722.910.239
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar61.299.57557.961.69154.637.68554.296.654
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar22.57322.57322.57422.574
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.081.4012.002.6621.479.7561.619.727
Maddi Duran Varlıklar429.684299.917302.886364.473
Şerefiye10.294.52810.294.52810.294.52810.294.528
Maddi Olmayan Duran Varlıklar46.199.61743.525.00541.645.75741.264.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.271.7721.811.518884.812731.338
Diğer Duran Varlıklar05.4887.3720
TOPLAM VARLIKLAR85.148.35181.320.47878.870.90277.206.893
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler12.277.39111.124.5639.839.9298.616.680
Finansal Borçlar3.892.5703.421.6403.145.9103.142.712
Diğer Finansal Yükümlülükler51.27314.24514.24514.792
Ticari Borçlar978.4551.029.2323.422.8972.962.054
Diğer Borçlar110.06178.96996.81246.618
Müşteri Söz. Doğan Yük.3.594.1363.812.925987.836963.943
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları00107.035107.035
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.164.661667.121651.691732.757
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.486.2352.100.4311.413.503646.769
(Ara Toplam)12.277.39111.124.5639.839.9298.616.680
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.082.5604.981.0744.658.1195.011.330
Finansal Borçlar2.957.4042.955.9623.066.2893.454.317
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları00178.772242.993
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.125.1562.025.1121.413.0581.304.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0009.104
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar67.788.40065.214.84164.372.85463.578.883
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar67.788.40065.214.84164.372.85463.578.883
Ödenmiş Sermaye31.862.50031.862.50031.862.50031.862.500
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri15.791.85015.791.85015.791.8500
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.776.9111.403.9771.403.9771.403.977
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları15.933.23712.566.76112.566.76112.566.761
Dönem Net Kar/Zararı2.137.6263.739.4102.557.5071.615.906
Diğer Özsermaye Kalemleri286.276-149.657190.25916.129.739
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR85.148.35181.320.47878.870.90277.206.893
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.456.98227.203.24518.895.08410.869.811
Satışların Maliyeti (-)-1.975.026-9.279.443-7.001.842-4.518.397
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.481.95617.923.80211.893.2426.351.414
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.481.95617.923.80211.893.2426.351.414
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-46.761-325.149-219.479-112.584
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.040.574-3.647.631-2.444.695-1.571.145
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-4.139.237-11.360.184-7.138.852-4.262.713
Diğer Faaliyet Gelirleri1.658.8293.067.5272.749.8791.520.217
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-181.563-2.739.547-2.407.110-573.300
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.732.6502.918.8182.432.9851.351.889
Net Faaliyet Kar/Zararı255.3842.590.8382.090.216404.972
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.389241.030241.031239.133
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.736.0393.159.8482.674.0161.591.022
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler363.512251.867191.094110.263
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-531.163-1.086.028-883.360-540.196
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.389241.030241.031239.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.568.3882.325.6871.981.7501.161.089
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)569.2381.413.723575.757454.817
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)569.2381.413.723575.757454.817
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.137.6263.739.4102.557.5071.615.906
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.137.6263.739.4102.557.5071.615.906
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.137.6263.739.4102.557.5071.615.906
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.850.50712.346.8198.984.7285.505.423
Kıdem Tazminatı597.584475.041301.601274.525
Finansman Giderleri-531.163-1.086.028-883.360-540.196
Yurtiçi Satışlar5.681.66820.336.25314.761.4308.281.109
Yurtdışı Satışlar1.756.8385.559.0903.517.1022.471.306
Net Yabancı Para Pozisyonu9.390.0448.505.5604.592.8127.117.709
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu9.208.8268.443.4404.366.4756.717.434
Net YPP (Hedge Dahil)9.390.0448.505.5604.592.8127.117.709

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SMART 5,7 A/D 11,7 6,4 2,7 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi