SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.542 1.538 0,26
VIOP 1.631 1.625 0,37
USD/TRY 7,5320 7,5113 0,28
BIST BANKA 1.408 1.417 -0,62
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.921 14.056 -0,97
ALTIN 1.698,21 1.697,41 0,05
BRENT 69,54 66,74 4,20

Smartiks Yazılım Hisse Senedi | SMART

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,52 9,99 2,47
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,9 73,0 70,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Smartiks Yazılım
Kuruluş
Faal Alanı Yazılım çözümleri geliştirmek.
Telefon (0212)4837430
Faks (0212)4837428
Adres Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknopark D2 Blok No: Z06 Esenler / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar65,264,4
Ödenmiş Sermaye31,931,9
Net Kâr3,72,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 17,7
PD/DD 4,0
FD/Satışlar 9,7
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,7 / 4,5
Piyasa Değeri 262,5 mnTL
Net Borç 1,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,32 5,24 -5,40 -7,00
USD -1,98 3,28 -10,05 -8,11
Göreceli -1,58 0,42 -7,27 -10,94

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SMART0,000,00000,000,00 0 A/D
SMART0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar23.358.78724.233.21722.910.23920.950.161
Nakit ve Nakit Benzerleri4.467.1065.372.0025.382.6165.008.162
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar12.112.89612.119.44510.384.42610.088.020
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar565.574636.885610.686493.172
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar4.849.7582.881.6042.939.2243.970.731
Stoklar335.9301.922.0842.514.102534.218
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.027.5231.301.1971.079.185855.858
(Ara Toplam)23.358.78724.233.21722.910.23920.950.161
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar57.961.69154.637.68554.296.65454.211.158
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar22.57322.57422.57426.149
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.002.6621.479.7561.619.7271.719.170
Maddi Duran Varlıklar299.917302.886364.473461.570
Şerefiye10.294.52810.294.52810.294.52810.294.528
Maddi Olmayan Duran Varlıklar43.525.00541.645.75741.264.01440.652.428
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.811.518884.812731.3381.057.313
Diğer Duran Varlıklar5.4887.37200
TOPLAM VARLIKLAR81.320.47878.870.90277.206.89375.161.319
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler11.124.5639.839.9298.616.6805.843.088
Finansal Borçlar3.421.6403.145.9103.142.7121.747.266
Diğer Finansal Yükümlülükler14.24514.24514.79253.123
Ticari Borçlar1.029.2323.422.8972.962.0541.416.433
Diğer Borçlar78.96996.81246.61884.548
Müşteri Söz. Doğan Yük.3.812.925987.836963.943345.512
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0107.035107.035107.035
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları667.121651.691732.757598.668
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.100.4311.413.503646.7691.490.503
(Ara Toplam)11.124.5639.839.9298.616.6805.843.088
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.981.0744.658.1195.011.3305.946.931
Finansal Borçlar2.955.9623.066.2893.454.3174.396.213
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0178.772242.993307.214
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.025.1121.413.0581.304.9161.243.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü009.1040
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar65.214.84164.372.85463.578.88363.371.300
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar65.214.84164.372.85463.578.88363.371.300
Ödenmiş Sermaye31.862.50031.862.50031.862.50031.862.500
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri15.791.85015.791.85000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.403.9771.403.9771.403.9771.403.977
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları12.566.76112.566.76112.566.76112.566.761
Dönem Net Kar/Zararı3.739.4102.557.5071.615.9061.393.794
Diğer Özsermaye Kalemleri-149.657190.25916.129.73916.144.268
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR81.320.47878.870.90277.206.89375.161.319
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri27.203.24518.895.08410.869.8116.134.236
Satışların Maliyeti (-)-9.279.443-7.001.842-4.518.397-2.345.412
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)17.923.80211.893.2426.351.4143.788.824
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)17.923.80211.893.2426.351.4143.788.824
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-325.149-219.479-112.584-88.779
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.647.631-2.444.695-1.571.145-1.004.491
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-11.360.184-7.138.852-4.262.713-2.396.865
Diğer Faaliyet Gelirleri3.067.5272.749.8791.520.217778.569
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.739.547-2.407.110-573.300-401.474
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.918.8182.432.9851.351.889675.784
Net Faaliyet Kar/Zararı2.590.8382.090.216404.972298.689
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler241.030241.031239.13380.643
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.159.8482.674.0161.591.022756.427
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler251.867191.094110.26374.822
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.086.028-883.360-540.196-226.236
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler241.030241.031239.13380.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.325.6871.981.7501.161.089605.013
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.413.723575.757454.817788.781
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.413.723575.757454.817788.781
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.739.4102.557.5071.615.9061.393.794
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.739.4102.557.5071.615.9061.393.794
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.739.4102.557.5071.615.9061.393.794
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri12.346.8198.984.7285.505.4232.992.715
Kıdem Tazminatı475.041301.601274.52579.024
Finansman Giderleri-1.086.028-883.360-540.196-226.236
Yurtiçi Satışlar20.336.25314.761.4308.281.1094.426.110
Yurtdışı Satışlar5.559.0903.517.1022.471.3061.360.367
Net Yabancı Para Pozisyonu8.505.5604.592.8127.117.7096.703.853
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu8.443.4404.366.4756.717.4346.397.028
Net YPP (Hedge Dahil)8.505.5604.592.8127.117.7096.703.853

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SMART 8,2 A/D 17,7 9,7 4,0 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi