SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.087 1.087 0,00
VIOP 1.213 1.213 0,00
USD/TRY 7,6402 7,6321 0,11
BIST BANKA 1.068 1.068 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.542 13.116 -4,37
ALTIN 1.907,69 1.912,39 -0,25
BRENT 41,52 41,67 -0,36

Smartiks Yazılım Hisse Senedi | SMART

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,37 9,29 1,92
Hacim Hareketi (Milyon TL) 9,6 176,7 167,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Smartiks Yazılım
Kuruluş
Faal Alanı Yazılım çözümleri geliştirmek.
Telefon (0212)4837430
Faks (0212)4837428
Adres Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknopark D2 Blok No: Z06 Esenler / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar63,663,4
Ödenmiş Sermaye31,931,9
Net Kâr1,61,4

Cari Değerler

F/K 36,5
FD/FAVÖK 14,9
PD/DD 4,1
FD/Satışlar 9,5
Yabancı Oranı (%) 3,84
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,7 / 7,5
Piyasa Değeri 261,6 mnTL
Net Borç 1,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,68 1,23 8,31 -16,31
USD -2,20 -0,24 3,17 -34,39
Göreceli 0,57 3,12 10,59 -11,91

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SMART0,000,00000,000,00 0 A/D
SMART0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar22.910.23920.950.16121.433.32215.810.149
Nakit ve Nakit Benzerleri5.382.6165.008.1624.628.3161.239.318
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar10.384.42610.088.02011.763.2098.238.086
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar610.686493.172466.588486.690
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar2.939.2243.970.7312.632.9702.474.008
Stoklar2.514.102534.2181.029.0920
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.079.185855.858913.1473.372.047
(Ara Toplam)22.910.23920.950.16121.433.32215.810.149
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar54.296.65454.211.15851.975.21849.404.600
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar22.57426.14927.3380
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.619.7271.719.1702.272.510971.594
Maddi Duran Varlıklar364.473461.570602.101650.296
Şerefiye10.294.52810.294.52810.294.52810.940.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar41.264.01440.652.42838.436.59436.606.964
Ertelenmiş Vergi Varlığı731.3381.057.313342.147235.746
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR77.206.89375.161.31973.408.54065.214.749
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.616.6805.843.0887.540.4625.462.011
Finansal Borçlar3.142.7121.747.2662.261.4891.776.677
Diğer Finansal Yükümlülükler14.79253.12351.80526.994
Ticari Borçlar2.962.0541.416.4332.812.4841.037.420
Diğer Borçlar46.61884.548151.765102.878
Müşteri Söz. Doğan Yük.963.943345.512440.519533.604
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları107.035107.035107.03587.605
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0018.84630.163
Borç Karşılıkları732.757598.668594.948562.097
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler646.7691.490.5031.101.5711.304.573
(Ara Toplam)8.616.6805.843.0887.540.4625.462.011
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.011.3305.946.9314.170.0543.333.434
Finansal Borçlar3.454.3174.396.2132.630.4191.738.256
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları242.993307.214371.435379.343
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.304.9161.243.5041.168.2001.215.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9.104000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar63.578.88363.371.30061.698.02456.419.304
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar63.578.88363.371.30061.698.02456.419.304
Ödenmiş Sermaye31.862.50031.862.50031.862.50031.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0015.791.8500
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.403.9771.403.9771.022.878981.324
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları12.566.76112.566.7615.125.2786.201.661
Dönem Net Kar/Zararı1.615.9061.393.7947.822.5824.308.103
Diğer Özsermaye Kalemleri16.129.73916.144.26872.93613.928.216
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR77.206.89375.161.31973.408.54065.214.749
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri10.869.8116.134.23627.103.87816.115.034
Satışların Maliyeti (-)-4.518.397-2.345.412-7.997.704-4.090.464
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.351.4143.788.82419.106.17412.024.570
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.351.4143.788.82419.106.17412.024.570
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-112.584-88.779-367.206-298.634
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.571.145-1.004.491-2.348.774-1.708.459
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-4.262.713-2.396.865-7.657.643-5.476.671
Diğer Faaliyet Gelirleri1.520.217778.5692.302.6631.629.666
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-573.300-401.474-2.041.586-1.032.867
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.351.889675.7848.993.6285.137.605
Net Faaliyet Kar/Zararı404.972298.6898.732.5514.540.806
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler239.13380.64337.83837.838
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.591.022756.4279.031.4665.175.443
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler110.26374.822859.593776.152
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-540.196-226.236-2.132.449-1.726.171
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler239.13380.64337.83837.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.161.089605.0137.758.6104.225.424
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)454.817788.78163.97282.679
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-133.428-106.276
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)454.817788.781197.400188.955
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.615.9061.393.7947.822.5824.308.103
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.615.9061.393.7947.822.5824.308.103
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.615.9061.393.7947.822.5824.308.103
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.505.4232.992.7159.706.1266.282.606
Kıdem Tazminatı274.5251.243.504383.868836.338
Finansman Giderleri-540.196-226.236-2.132.449-1.726.171
Yurtiçi Satışlar8.281.1094.426.11021.668.38113.069.122
Yurtdışı Satışlar2.471.3061.360.3674.875.6983.474.823
Net Yabancı Para Pozisyonu7.117.7096.703.8536.504.2392.539.153
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.717.4346.397.0286.118.3722.509.125
Net YPP (Hedge Dahil)7.117.7096.703.8536.504.2392.539.153

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SMART 8,2 36,5 14,9 9,5 4,1 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SMART 8,21 3,27 3,84 57,15 0,57
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi