SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 90.051 91.801 -1,91
VIOP 112.442 114.577 -1,86
USD/TRY 5,3482 5,3502 -0,04
BIST BANKS 111.138 115.333 -3,64
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.929 10.781 1,38
GOLD 1.245,82 1.245,89 -0,01
BRENT 60,23 60,24 -0,02

 SERVE Hisse Senedi | Serve Film Prodüksiyon

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,5 2,57 1,07
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 3,1 3,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Serve Film Prodüksiyon
Kuruluş 26.04.1996
Faal Alanı Her türlü büro ve kırtasiye malzemeleri imalatı, ithalatı, ihracatı ve dahili ticareti.
Telefon (0212)2583464
Faks (0212)2581787
Adres Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sk. No: 16/A 34353 Yenimahalle,Yıldız - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar4,53,5
Ödenmiş Sermaye11,611,6
Net Kâr1,71,7

Cari Değerler

F/K 26,0
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 5,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 23,0 mnTL
Net Borç 2,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -4,33 -4,78 220,97
USD -0,19 -4,15 -2,65 125,94
Göreceli 1,95 -0,17 -3,31 311,08

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SERVE0,000,00000,000,00 0 A/D
SERVE0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar6.686.9686.278.4583.097.5123.649.366
Nakit ve Nakit Benzerleri318.31023.13916.77120.131
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.743.8473.641.721145.958339.598
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.147.0392.033.1252.316.6772.479.234
Stoklar188.610230.205325.265406.453
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar289.162350.268292.841403.950
(Ara Toplam)6.686.9686.278.4583.097.5123.649.366
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.746.5591.605.1442.221.3472.217.378
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar007.65113.942
Finansal Yatırımlar00591.952591.952
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar1.713.4091.601.4261.556.4921.583.628
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar33.1503.71843.1175.721
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0022.13522.135
TOPLAM VARLIKLAR8.433.5277.883.6025.318.8595.866.744
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.623.7584.151.1404.154.6624.062.059
Finansal Borçlar2.662.8902.889.0123.004.2383.158.731
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar688.308705.071816.830587.481
Diğer Borçlar52.191326.59062.246116.046
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları42.22639.344147.06351.605
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler178.143191.123124.285148.196
(Ara Toplam)3.623.7584.151.1404.154.6624.062.059
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler326.864260.894138.797122.290
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar102.42869.28375.27575.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü224.436191.61163.52246.373
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar4.482.9053.471.5681.025.4001.682.395
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.482.9053.471.5681.025.4001.682.395
Ödenmiş Sermaye11.559.49211.559.49211.559.49211.559.492
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri406.360000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler689.799689.799689.799689.799
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-11.213.205-11.213.205-11.213.205-8.040.711
Dönem Net Kar/Zararı1.742.0401.694.152-648.158-3.172.494
Diğer Özsermaye Kalemleri1.298.419741.330637.472646.309
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR8.433.5277.883.6025.318.8595.866.744
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri378.777247.296230.8758.727.283
Satışların Maliyeti (-)-306.641-265.045-233.416-7.953.733
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)72.136-17.749-2.541773.550
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)72.136-17.749-2.541773.550
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-597.587-469.862-261.166-2.870.484
Genel Yönetim Giderleri (-)-592.994-421.345-206.602-611.345
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri486.829238.542108.847574.825
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-106.986-79.055-22.754-336.150
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-738.602-749.469-384.216-2.469.604
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.118.445-908.956-470.309-2.708.279
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.016.3903.008.048021.569
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-164-1640-7.475
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-488.012-421.417-245.678-363.970
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.016.2263.007.884014.094
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.789.6121.836.998-629.894-2.819.480
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-47.572-142.846-18.264-353.014
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-47.572-142.846-18.264-353.014
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.742.0401.694.152-648.158-3.172.494
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.742.0401.694.152-648.158-3.172.494
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.742.0401.694.152-648.158-3.172.494
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.53481.77118.478112.348
Kıdem Tazminatı15.77927.27127.97371.559
Finansman Giderleri-488.012-421.417-245.678-363.970
Yurtiçi Satışlar396.356263.778250.57710.514.958
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu16.02112.20410.61010.129
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu16.02112.20410.61010.129
Net YPP (Hedge Dahil)16.02112.20410.61010.129
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SERVE 2,0 26,0 A/D A/D 5,1 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi