SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6347 3,6303 0,12
BIST BANKA 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.630 20.588 0,20
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,67 1.235,69 0,00
BRENT 56,22 55,69 0,95

 SASA | Sasa Polyester Sanayi A.Ş.

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,83 3,38 1,55
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4 91 87

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
Kuruluş 08.11.1966
Faal Alanı Polyester elyaf, iplik ve polyester bazlı polimerler, ara ürünler ve özellikli ürünlerin pazarlaması ve uluslararası nakliyatı.
Telefon (0322)4410053
Faks (0322)4410114
Adres Yolgeçen Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan - Adana 01322 Seyhan / Adana

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar528.115.000457.079.000
Ödenmiş Sermaye366.300.000266.300.000
Net Kâr137.048.00066.012.000

Cari Oranlar

F/K 8,9
FD/FAVÖK 11,6
PD/DD 2,3
FD/Satışlar 1,3
Yabancı Oranı (%) 11,41
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,7 / 2,2
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -36,6

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,73 8,44 185,47 5,68
USD 4,01 12,88 131,02 15,55
Göreceli 2,15 1,40 136,02 20,14

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
SASA16.04.20017,180,790075
SASA03.05.19991,950,20000
SASA28.05.19988,450,86600
SASA22.05.19979,420,55600
SASA16.04.20017,180,790075
SASA03.05.19991,950,20000
SASA28.05.19988,450,86600
SASA22.05.19979,420,55600

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar772.432.000662.391.000686.642.000628.024.000
Nakit ve Nakit Benzerleri7.479.00050.466.000103.130.000136.817.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar413.624.000406.453.000338.737.000261.141.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar152.970.0001.149.0001.308.0004.476.000
Stoklar177.158.000161.784.000205.493.000181.704.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar15.652.00036.988.00032.141.00038.053.000
(Ara Toplam)766.883.000656.840.000680.809.000622.191.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar5.549.0005.551.0005.833.0005.833.000
Duran Varlıklar259.755.000220.402.000203.306.000211.626.000
Ticari Alacaklar0006.335.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar77.00077.00077.00076.000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller672.000717.000761.000806.000
Maddi Duran Varlıklar175.955.000158.082.000150.962.000148.782.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.509.0001.693.0001.884.0001.921.000
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.737.0005.701.0005.715.0007.296.000
Diğer Duran Varlıklar77.805.00054.132.00043.907.00046.410.000
TOPLAM VARLIKLAR1.032.187.000882.793.000889.948.000839.650.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler298.859.000234.205.000275.546.000258.042.000
Finansal Borçlar165.458.000115.345.000131.643.000117.773.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar114.746.000109.792.000127.736.000127.993.000
Diğer Borçlar865.0001.151.0001.077.0001.582.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10.248.00099.0005.434.0001.584.000
Borç Karşılıkları2.686.0001.224.0001.521.0002.800.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.856.0006.594.0008.135.0006.310.000
(Ara Toplam)298.859.000234.205.000275.546.000258.042.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler205.213.000191.509.000183.571.000181.476.000
Finansal Borçlar177.251.000164.306.000156.660.000156.840.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar452.000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları27.510.00027.203.00026.911.00024.636.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar528.115.000457.079.000430.831.000400.132.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar528.115.000457.079.000430.831.000400.132.000
Ödenmiş Sermaye366.300.000266.300.000216.300.000216.300.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.099.00010.099.00010.099.00010.099.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-29.472.000-29.472.000-29.472.000-29.472.000
Dönem Net Kar/Zararı137.048.00066.012.00039.764.0009.065.000
Diğer Özsermaye Kalemleri44.140.000144.140.000194.140.000194.140.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.032.187.000882.793.000889.948.000839.650.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.182.909.000850.234.000581.042.000283.983.000
Satışların Maliyeti (-)-986.337.000-727.780.000-498.239.000-254.179.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)196.572.000122.454.00082.803.00029.804.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)196.572.000122.454.00082.803.00029.804.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-54.928.000-41.315.000-28.700.000-13.735.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-16.983.000-12.830.000-8.185.000-4.270.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.554.000-1.169.000-762.000-387.000
Diğer Faaliyet Gelirleri142.634.00068.042.00038.558.00013.818.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-78.483.000-51.212.000-34.239.000-15.168.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)187.258.00083.970.00049.475.00010.062.000
Net Faaliyet Kar/Zararı123.107.00067.140.00045.156.00011.412.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler18.250.00014.067.0008.067.0002.456.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-49.029.000-24.961.000-10.663.000-3.226.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.203.0001.203.0001.203.0001.200.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)157.682.00074.279.00048.082.00010.492.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-20.634.000-8.267.000-8.318.000-1.427.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-15.973.000-5.570.000-5.635.000-325.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-4.661.000-2.697.000-2.683.000-1.102.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI137.048.00066.012.00039.764.0009.065.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)137.048.00066.012.00039.764.0009.065.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları137.048.00066.012.00039.764.0009.065.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri11.737.0008.606.0005.719.0002.853.000
Kıdem Tazminatı7.722.0005.626.0004.294.0001.500.000
Finansman Giderleri-49.029.000-24.961.000-10.663.000-3.226.000
Yurtiçi Satışlar675.134.000465.569.000322.927.000145.109.000
Yurtdışı Satışlar500.627.000377.833.000253.186.000135.274.000
Net Yabancı Para Pozisyonu145.966.00084.844.00059.343.00036.393.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu145.966.00084.844.00059.343.00036.393.000
Net YPP (Hedge Dahil)145.966.00084.844.00059.343.00036.393.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SASA 3,3 8,9 11,6 1,3 2,3 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SASA 3,34 11,71 11,41 -29,92 -0,97
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
SASA 8,9 24,16 11,6 51,89 2,3 66,66
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.