SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.428 2.405 0,96
VIOP 2.637 2.609 1,05
USD/TRY 16,7188 16,6984 0,12
BIST BANKA 1.948 1.942 0,28
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.784 13.003 -1,69
ALTIN 1.794,84 1.807,27 -0,69
BRENT 108,92 109,03 -0,10

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Hisse Senedi | SASA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 30,6 46,04 15,44
Hacim Hareketi (Milyon TL) 392,6 4.440,2 4.047,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
2,9 3,4 3,9

Şirket Künyesi

Ünvanı Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
Kuruluş 08.11.1966
Faal Alanı Polyester elyaf, iplik ve polyester bazlı polimerler, ara ürünler ve özellikli ürünlerin pazarlaması ve uluslararası nakliyatı.
Telefon (0322)4410053
Faks (0322)4410114
Adres Yolgeçen Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan - Adana 01322 Seyhan / Adana

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar6.455,94.162,6
Ödenmiş Sermaye1.120,01.120,0
Net Kâr2.332,5697,4

Cari Değerler

F/K 31,3
FD/FAVÖK 21,7
PD/DD 14,2
FD/Satışlar 5,4
Yabancı Oranı (%) 4,23
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 82,3 / 70,7
Piyasa Değeri 91.481,6 mnTL
Net Borç 12.965,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 19,6

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,35 -9,04 11,95 54,58
USD -1,29 -5,28 10,14 23,64
Göreceli -1,49 -3,83 18,54 19,39

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SASA17.06.20193,750,252025,2021,42 152.454.858 26
SASA14.04.20175,760,256325,6321,78 93.879.027 69
SASA15.04.20017,180,790079,0079,00 11.391.800 75
SASA02.05.19991,950,200020,0020,00 1.442.000 A/D
SASA27.05.19988,450,866086,6086,60 6.243.860 A/D
SASA21.05.19979,420,556055,6055,60 2.863.400 A/D
SASA17.06.20193,750,252025,2021,42152.454.85826
SASA14.04.20175,760,256325,6321,7893.879.02769
SASA15.04.20017,180,790079,0079,0011.391.80075
SASA02.05.19991,950,200020,0020,001.442.000A/D
SASA27.05.19988,450,866086,6086,606.243.860A/D
SASA21.05.19979,420,556055,6055,602.863.400A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar11.116.208.0008.984.006.0005.573.442.0004.561.366.000
Nakit ve Nakit Benzerleri2.075.322.0002.170.396.000529.370.000384.677.000
Finansal Yatırımlar7.023.0003.132.00057.695.00055.914.000
Ticari Alacaklar2.780.993.0002.218.391.0001.772.716.0001.502.893.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar23.054.0008.277.00023.341.0008.317.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar5.480.311.0003.903.250.0002.470.312.0002.209.567.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar749.505.000680.560.000720.008.000399.998.000
(Ara Toplam)11.116.208.0008.984.006.0005.573.442.0004.561.366.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar16.486.056.00013.210.157.00010.276.212.0008.961.240.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar120.000117.000117.000117.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller26.00045.00064.00084.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar9.794.426.0008.701.243.0006.996.916.0006.531.774.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.939.0003.853.0005.089.0003.248.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı5.323.993.0003.812.462.0002.766.453.0002.322.742.000
Diğer Duran Varlıklar1.364.552.000692.437.000507.573.000103.275.000
TOPLAM VARLIKLAR27.602.264.00022.194.163.00015.849.654.00013.522.606.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler10.929.238.0009.151.729.0005.619.207.0006.077.489.000
Finansal Borçlar4.924.859.0003.206.990.0002.211.924.0003.288.289.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.845.684.0003.958.781.0002.484.507.0001.942.150.000
Diğer Borçlar75.663.00050.267.00034.104.0006.570.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.029.988.0001.860.460.000847.115.000799.933.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.861.00047.518.00014.877.000777.000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler49.183.00027.713.00026.680.00039.770.000
(Ara Toplam)10.929.238.0009.151.729.0005.619.207.0006.077.489.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.217.126.0008.879.807.0006.194.648.0003.911.407.000
Finansal Borçlar10.122.893.0008.791.882.0006.125.094.0003.842.957.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler94.233.00087.925.00069.554.00068.450.000
Özkaynaklar6.455.900.0004.162.627.0004.035.799.0003.533.710.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.455.900.0004.162.627.0004.035.799.0003.533.710.000
Ödenmiş Sermaye1.120.000.0001.120.000.0001.120.000.0001.120.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler213.747.000213.747.0000213.747.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.543.289.000884.200.000800.314.0001.057.392.000
Dönem Net Kar/Zararı2.332.518.000697.435.0001.406.943.000641.776.000
Diğer Özsermaye Kalemleri1.246.346.0001.247.245.000708.542.000500.795.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR27.602.264.00022.194.163.00015.849.654.00013.522.606.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.108.139.00014.644.953.0008.907.291.0005.258.100.000
Satışların Maliyeti (-)-4.886.528.000-10.942.436.000-7.050.061.000-4.022.394.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.221.611.0003.702.517.0001.857.230.0001.235.706.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.221.611.0003.702.517.0001.857.230.0001.235.706.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-235.779.000-469.867.000-303.296.000-180.983.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-53.677.000-113.170.000-72.451.000-44.624.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-223.000-8.546.000-2.168.000-1.669.000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.348.268.0002.605.532.000725.083.000547.606.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.600.850.000-3.176.453.000-586.446.000-523.730.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.679.350.0002.540.013.0001.617.952.0001.032.306.000
Net Faaliyet Kar/Zararı1.931.932.0003.110.934.0001.479.315.0001.008.430.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.072.0004.215.0004.017.0003.581.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-322.000-1.132.000-1.061.000-1.049.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.680.100.0002.543.096.0001.620.908.0001.034.838.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler514.866.0001.189.517.000429.480.000219.277.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.373.979.000-4.920.603.000-1.458.258.000-997.541.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler750.0003.083.0002.956.0002.532.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)820.987.000-1.187.990.000592.130.000256.574.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.511.531.0001.885.425.000814.813.000385.202.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-64.701.000-14.877.000-777.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.511.531.0001.950.126.000829.690.000385.979.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.332.518.000697.435.0001.406.943.000641.776.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.332.518.000697.435.0001.406.943.000641.776.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.332.518.000697.435.0001.406.943.000641.776.000
Hisse Başına Kazanç2111
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri68.657.000243.414.000165.084.000109.795.000
Kıdem Tazminatı9.026.00032.555.00014.639.00011.251.000
Finansman Giderleri-1.373.979.000-4.920.603.000-1.458.258.000-997.541.000
Yurtiçi Satışlar5.269.733.00011.138.510.0006.624.727.0004.048.632.000
Yurtdışı Satışlar1.838.406.0003.386.349.0002.282.564.0001.209.468.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-9.782.234.000-9.777.423.000-7.536.351.000-6.127.010.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-9.782.234.000-9.773.755.000-7.536.351.000-6.140.314.000
Net YPP (Hedge Dahil)-9.782.234.000-9.777.423.000-7.536.351.000-6.140.314.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-2.527.215.000805.636.00098.866.000869.500.000
Düzeltme Öncesi Kar820.987.000-1.187.990.000592.130.000256.574.000
Düzeltmeler:757.872.0002.746.483.0001.189.296.0001.641.098.000
Amortisman & İtfa Payları68.657.000243.414.000165.084.000109.795.000
Karşılıklardaki Değişim15.902.00037.858.00018.253.00014.628.000
Diğer Gelir/ Gider673.313.0002.465.211.0001.005.959.0001.516.675.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)1.578.859.0001.558.493.0001.781.426.0001.897.672.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-4.052.938.000-729.930.000-1.677.515.000-1.025.649.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-2.474.079.000828.563.000103.911.000872.023.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-53.136.000-22.927.000-5.045.000-2.523.000
Sabit Sermaye Yatırımları258.218.000-2.493.733.000-1.044.217.000-548.990.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit6.563.00020.567.00000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit264.781.000-2.473.166.000-1.044.217.000-548.990.000
Serbest Nakit Akım-2.262.434.000-1.667.530.000-945.351.000320.510.000
Finansal Borçlardaki Değişim2.202.181.0003.730.673.0001.543.964.000-205.566.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-210.993.000-626.225.000-497.638.000-158.662.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit1.991.188.0003.104.448.0001.046.326.000-364.228.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-271.246.0001.436.918.000100.975.000-43.718.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi176.172.000305.083.00000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-95.074.0001.742.001.000100.975.000-43.718.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler2.170.396.000428.395.000428.395.000428.395.000
Dönem Sonu Nakit2.075.322.0002.170.396.000529.370.000384.677.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SASA 40,8 31,3 21,6 5,4 14,2 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SASA 40,84 4,31 4,23 -7,96 -0,20
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi