SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.096 1.087 0,84
VIOP 1.224 1.213 0,91
USD/TRY 7,6635 7,6321 0,41
BIST BANKS 1.072 1.068 0,41
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.594 12.542 0,41
GOLD 1.904,41 1.912,39 -0,42
BRENT 41,63 41,44 0,46

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Hisse Senedi | SASA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 10,77 17 6,23
Hacim Hareketi (Milyon TL) 68,1 1.504,3 1.436,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,8 0,9 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
Kuruluş 08.11.1966
Faal Alanı Polyester elyaf, iplik ve polyester bazlı polimerler, ara ürünler ve özellikli ürünlerin pazarlaması ve uluslararası nakliyatı.
Telefon (0322)4410053
Faks (0322)4410114
Adres Yolgeçen Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan - Adana 01322 Seyhan / Adana

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2.773,12.644,2
Ödenmiş Sermaye830,0830,0
Net Kâr199,070,1

Cari Değerler

F/K 18,2
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 5,0
FD/Satışlar 5,6
Yabancı Oranı (%) 7,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 50,4 / 33,6
Piyasa Değeri 13.927,4 mnTL
Net Borç 4.955,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,77 3,13 15,64 117,08
USD -1,42 0,97 9,44 69,07
Göreceli -1,60 4,55 17,09 126,60

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SASA17.06.20193,750,252025,2021,42 152.454.858 26
SASA14.04.20175,760,256325,6321,78 93.879.027 69
SASA15.04.20017,180,790079,0079,00 11.391.800 75
SASA02.05.19991,950,200020,0020,00 1.442.000 A/D
SASA27.05.19988,450,866086,6086,60 6.243.860 A/D
SASA21.05.19979,420,556055,6055,60 2.863.400 A/D
SASA17.06.20193,750,252025,2021,42152.454.85826
SASA14.04.20175,760,256325,6321,7893.879.02769
SASA15.04.20017,180,790079,0079,0011.391.80075
SASA02.05.19991,950,200020,0020,001.442.000A/D
SASA27.05.19988,450,866086,6086,606.243.860A/D
SASA21.05.19979,420,556055,6055,602.863.400A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.798.874.0001.635.540.0001.611.781.0001.522.714.000
Nakit ve Nakit Benzerleri137.411.000119.943.000101.348.000103.343.000
Finansal Yatırımlar27.054.00024.021.00027.848.00028.750.000
Ticari Alacaklar583.608.000643.097.000497.020.000492.071.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.239.0004.466.0004.945.0002.745.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar868.897.000610.844.000751.535.000692.417.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar176.665.000233.169.000229.085.000203.388.000
(Ara Toplam)1.798.874.0001.635.540.0001.611.781.0001.522.714.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar7.386.385.0006.751.344.0006.142.400.0005.381.283.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar114.000114.000114.000114.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.995.0002.995.0003.047.0003.086.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar5.409.218.0005.010.622.0004.629.676.0003.774.802.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.383.0001.456.0001.370.0001.225.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.725.260.0001.551.951.0001.349.555.0001.125.965.000
Diğer Duran Varlıklar247.415.000184.206.000158.638.000476.091.000
TOPLAM VARLIKLAR9.185.259.0008.386.884.0007.754.181.0006.903.997.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.040.907.0003.791.167.0003.380.824.0002.883.175.000
Finansal Borçlar1.798.857.0002.993.878.0002.589.848.0002.130.387.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar912.813.000726.501.000677.847.000683.624.000
Diğer Borçlar3.625.0005.571.00012.216.0003.322.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)308.659.00052.893.00089.423.00056.121.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü084.000685.0000
Borç Karşılıkları465.000465.0000186.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.488.00011.775.00010.805.0009.535.000
(Ara Toplam)3.040.907.0003.791.167.0003.380.824.0002.883.175.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.371.206.0001.951.473.0001.788.256.0001.528.942.000
Finansal Borçlar3.321.089.0001.903.753.0001.739.795.0001.483.258.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar50.117.00047.720.000045.684.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0048.461.0000
Özkaynaklar2.773.146.0002.644.244.0002.585.101.0002.491.880.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.773.146.0002.644.244.0002.585.101.0002.491.880.000
Ödenmiş Sermaye830.000.000830.000.000830.000.000830.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler191.559.000191.559.000191.559.000191.559.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.049.814.0001.049.814.000-6.540.0001.787.000
Dönem Net Kar/Zararı198.984.00070.082.0001.064.180.000964.245.000
Diğer Özsermaye Kalemleri502.789.000502.789.000505.902.000504.289.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR9.185.259.0008.386.884.0007.754.181.0006.903.997.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.863.186.0001.004.689.0002.763.745.0001.956.225.000
Satışların Maliyeti (-)-1.538.558.000-841.322.000-2.448.314.000-1.748.842.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)324.628.000163.367.000315.431.000207.383.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)324.628.000163.367.000315.431.000207.383.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-61.274.000-32.064.000-85.226.000-63.641.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-17.823.000-8.544.000-38.729.000-24.364.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-576.000-237.000-3.897.000-506.000
Diğer Faaliyet Gelirleri234.849.00097.223.000221.964.000198.173.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-176.791.000-85.339.000-163.467.000-138.829.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)303.013.000134.406.000246.076.000178.216.000
Net Faaliyet Kar/Zararı244.955.000122.522.000187.579.000118.872.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler239.000127.0004.674.0003.062.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-171.000-27.000-1.387.000-1.271.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı303.081.000134.506.000249.363.000180.007.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler99.027.00042.320.00076.842.00055.524.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-578.829.000-309.056.000-313.603.000-99.959.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler68.000100.0003.287.0001.791.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-176.721.000-132.230.00012.602.000135.572.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)375.705.000202.312.0001.051.578.000828.673.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-84.000-685.000-13.342.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)375.705.000202.396.0001.052.263.000842.015.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI198.984.00070.082.0001.064.180.000964.245.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)198.984.00070.082.0001.064.180.000964.245.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları198.984.00070.082.0001.064.180.000964.245.000
Hisse Başına Kazanç0011
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri40.700.00020.385.00040.736.00022.290.000
Kıdem Tazminatı5.590.0001.824.00012.127.0008.839.000
Finansman Giderleri-578.829.000-309.056.000-313.603.000-99.959.000
Yurtiçi Satışlar1.392.235.000720.743.0002.020.098.0001.370.650.000
Yurtdışı Satışlar470.951.000283.946.000743.647.000585.575.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-4.725.653.000-4.130.416.000-3.575.338.000-2.873.765.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-4.728.239.000-4.130.416.000-3.575.338.000-2.873.765.000
Net YPP (Hedge Dahil)-4.725.653.000-4.130.416.000-3.575.338.000-2.873.765.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SASA 16,8 18,2 A/D 5,6 5,0 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SASA 16,78 7,06 7,00 -6,21 -0,20
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi