SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKA 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
ALTIN 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Saray Matbaacılık Hisse Senedi | SAMAT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,95 3,23 2,28
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,0 43,1 42,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Saray Matbaacılık
Kuruluş 08.07.2010
Faal Alanı
Telefon (0312)5272890
Faks (0312)5272888
Adres Esenboğa Yolu 22.KM Balıkhisarköyü, Akyurt/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar9,620,0
Ödenmiş Sermaye18,318,3
Net Kâr-13,5-3,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 7,8
PD/DD 2,6
FD/Satışlar 0,4
Yabancı Oranı (%) 0,11
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 0,6
Piyasa Değeri 24,5 mnTL
Net Borç 22,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,84 36,73 -48,85 -25,14
USD 10,18 37,79 -51,39 -30,94
Göreceli 14,08 33,12 -33,62 -2,80

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAMAT0,000,00000,000,00 0 A/D
SAMAT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar54.401.94369.941.04665.774.06677.423.276
Nakit ve Nakit Benzerleri14.01323.286151.79479.982
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar12.783.64719.491.6113.644.8864.932.002
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar25.96625.96625.966799
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar24.443.72344.763.71758.595.41568.193.413
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar17.134.5945.636.4663.356.0054.217.080
(Ara Toplam)54.401.94369.941.04665.774.06677.423.276
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar30.766.46131.774.47432.136.22632.258.337
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.33520.33520.33520.335
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar15.125.50016.266.92416.701.96916.661.957
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.884.30814.605.04814.551.45614.723.146
Ertelenmiş Vergi Varlığı696.024874.890858.206852.899
Diğer Duran Varlıklar40.2947.2774.2600
TOPLAM VARLIKLAR85.168.404101.715.52097.910.292109.681.613
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler55.046.95961.977.19358.116.36567.568.247
Finansal Borçlar3.905.2366.014.7107.365.4778.789.637
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar16.874.22623.121.38921.759.21217.891.996
Diğer Borçlar12.115.22617.931.99316.820.60130.627.653
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)20.275.22613.479.53311.043.7888.919.839
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.6115.6115.6115.611
Borç Karşılıkları000975.488
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.871.4341.423.9571.121.676358.023
(Ara Toplam)55.046.95961.977.19358.116.36567.568.247
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler20.523.62219.775.18818.534.64516.572.758
Finansal Borçlar18.629.12817.143.05715.995.67415.367.192
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)508.2871.406.1151.406.1150
Uzun vadeli karşılıklar1.054.322888.945800.971873.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü05.18600
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler331.885331.885331.885331.885
Özkaynaklar9.597.82319.963.13921.259.28225.540.608
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.597.82319.963.13921.259.28225.540.608
Ödenmiş Sermaye18.300.00018.300.00018.300.00018.300.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-19.400000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.306.9151.306.9151.306.9151.306.915
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.915.3441.915.3441.915.3442.507.566
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-5.478.703-5.453.199-5.453.199-3.741.478
Dönem Net Kar/Zararı-13.494.195-3.264.826-1.983.493134.876
Diğer Özsermaye Kalemleri7.067.8627.158.9057.173.7157.032.729
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR85.168.404101.715.52097.910.292109.681.613
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri115.054.86787.291.31232.541.05510.428.921
Satışların Maliyeti (-)-108.385.418-78.701.739-28.093.528-9.517.494
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.669.4498.589.5734.447.527911.427
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.669.4498.589.5734.447.527911.427
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.273.004-1.006.896-617.882-220.909
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.301.171-945.114-639.237-352.510
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.235.1264.515.4884.062.2012.457.458
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.294.611-663.746-394.004-107.719
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.035.78910.489.3056.858.6052.687.747
Net Faaliyet Kar/Zararı4.095.2746.637.5633.190.408338.008
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.035.78910.489.3056.858.6052.687.747
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.458.4832.315.5652.620.9483.766.499
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-20.851.601-16.089.885-11.469.067-6.334.940
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-13.357.329-3.285.015-1.989.514119.306
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-136.86620.1896.02115.571
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-136.86620.1896.02115.571
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-13.494.195-3.264.826-1.983.493134.877
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-13.494.195-3.264.826-1.983.493134.877
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-13.494.195-3.264.826-1.983.493134.877
Hisse Başına Kazanç-1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.905.9360876.201442.533
Kıdem Tazminatı115.83585.93449.88934.475
Finansman Giderleri-20.851.601-16.089.885-11.469.067-6.334.940
Yurtiçi Satışlar131.641.967102.699.92938.782.21712.733.789
Yurtdışı Satışlar6.570.2365.259.0693.740.5431.195.245
Net Yabancı Para Pozisyonu-19.789.043-8.352.589-22.645.252-7.527.690
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-19.789.042-8.352.589-23.690.153-7.527.690
Net YPP (Hedge Dahil)-19.789.042-8.352.589-22.645.252-7.527.690

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAMAT 1,3 A/D 7,8 0,4 2,6 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAMAT 1,34 0,65 0,11 -54,73 -0,57
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi