SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.588 88.830 -0,27
VIOP 108.784 109.112 -0,30
USD/TRY 3,6227 3,6303 -0,21
BIST BANKA 151.187 152.557 -0,90
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.642 20.588 0,26
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.237,95 1.235,69 0,18
BRENT 56,14 55,69 0,81

 SAMAT | Saray Matbaacılık

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,93 1,19 0,26
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 6 6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Saray Matbaacılık
Kuruluş 08.07.2010
Faal Alanı
Telefon (0312)5272890
Faks (0312)5272888
Adres Esenboğa Yolu 22.KM Balıkhisarköyü, Akyurt/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar25.516.74424.984.115
Ödenmiş Sermaye18.300.00018.300.000
Net Kâr-673.360-1.115.222

Cari Oranlar

F/K -22,9
FD/FAVÖK 8,9
PD/DD 0,8
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 0,80
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,2
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,56 8,57 37,35 -0,71
USD -2,30 13,01 11,15 8,56
Göreceli -4,05 1,52 13,56 12,87

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar74.710.90361.932.37349.279.41352.555.262
Nakit ve Nakit Benzerleri2.601.7903.169.225510.644416.256
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar12.846.24818.660.41812.397.84612.847.188
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7997997995.355
Stoklar50.638.91937.592.36633.863.69831.978.053
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.623.1472.509.5652.506.4267.308.410
(Ara Toplam)74.710.90361.932.37349.279.41352.555.262
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar29.954.59430.453.82730.839.61031.302.149
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar19.12519.12519.12519.125
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar29.413.57629.756.76730.440.28630.924.623
Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.06824.23921.36023.106
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı475.412643.564357.840335.295
Diğer Duran Varlıklar24.41310.1329990
TOPLAM VARLIKLAR104.665.49792.386.20080.119.02383.857.411
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler66.319.48953.566.28244.227.56532.646.154
Finansal Borçlar31.128.80231.944.72223.687.18610.756.570
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar28.236.53013.824.40715.472.51816.875.093
Diğer Borçlar513.253791.5771.424.9382.418.830
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.440.9047.005.5763.642.9232.595.661
(Ara Toplam)66.319.48953.566.28244.227.56532.646.154
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler12.829.26413.835.80310.252.99525.202.215
Finansal Borçlar12.316.37713.317.2129.630.10624.569.796
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları512.887518.591622.889632.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar25.516.74424.984.11525.638.46326.009.042
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.516.74424.984.11525.638.46326.009.042
Ödenmiş Sermaye18.300.00018.300.00018.300.00018.300.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri01.306.91500
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler454.218434.818383.391359.318
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.591.972-1.572.572-1.521.145-2.050.600
Dönem Net Kar/Zararı-673.360-1.115.222-576.638553.528
Diğer Özsermaye Kalemleri9.027.8587.630.1769.052.8558.846.796
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR104.665.49792.386.20080.119.02383.857.411
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri36.100.81720.892.2829.224.36769.715.299
Satışların Maliyeti (-)-30.071.288-17.506.356-7.861.295-60.151.682
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.029.5293.385.9261.363.0729.563.617
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.029.5293.385.9261.363.0729.563.617
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.025.620-430.232-179.661-1.645.030
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.736.296-854.782-542.292-1.654.933
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri733.710380.687144.661577.445
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-814.493-748.778-446.900-896.240
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.186.8301.732.821338.8805.944.859
Net Faaliyet Kar/Zararı3.267.6132.100.912641.1196.263.654
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.798.5901.161.6371.004.6773.862.079
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.849.291-4.340.666-1.944.646-9.008.657
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler27814200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-863.593-1.446.066-601.089798.281
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)190.233330.84424.452-244.753
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-126.401
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)190.233330.84424.452-118.352
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-673.360-1.115.222-576.637553.528
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-673.360-1.115.222-576.637553.528
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-673.360-1.115.222-576.637553.528
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.513.6801.114.661376.9241.720.170
Kıdem Tazminatı167.4334.245147.939158.690
Finansman Giderleri-5.849.291-4.340.666-1.944.646-9.008.657
Yurtiçi Satışlar35.396.46820.214.1488.973.06468.322.482
Yurtdışı Satışlar587.141587.141215.8391.590.404
Net Yabancı Para Pozisyonu-13.234.663-5.742.982-6.957.541-11.620.353
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-14.316.588-5.742.982-6.957.541-11.620.353
Net YPP (Hedge Dahil)-13.234.663-5.742.982-6.957.541-11.620.353
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAMAT 1,1 A/D 8,9 1,0 0,8 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAMAT 1,14 1,04 0,80 -23,97 -0,31
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
SAMAT 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.