SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 103.186 102.494 0,67
VIOP 129.512 128.686 0,64
USD/TRY 5,3207 5,3186 0,04
BIST BANKA 133.335 134.072 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.458 11.423 0,30
ALTIN 1.328,45 1.323,76 0,35
BRENT 66,94 67,07 -0,19

 SAMAT Hisse Senedi | Saray Matbaacılık

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,93 1,09 0,16
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 11,7 11,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Saray Matbaacılık
Kuruluş 08.07.2010
Faal Alanı
Telefon (0312)5272890
Faks (0312)5272888
Adres Esenboğa Yolu 22.KM Balıkhisarköyü, Akyurt/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar25,725,7
Ödenmiş Sermaye18,318,3
Net Kâr-0,3-0,3

Cari Değerler

F/K 3,1
FD/FAVÖK 2,5
PD/DD 0,7
FD/Satışlar 0,5
Yabancı Oranı (%) 1,35
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,3
Piyasa Değeri 19,0 mnTL
Net Borç 28,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -1,89 0,97 4,00
USD -0,19 -3,00 -0,17 3,22
Göreceli -0,67 -2,34 -0,38 -8,01

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAMAT0,000,00000,000,00 0 A/D
SAMAT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar112.843.20465.349.85864.009.69564.616.141
Nakit ve Nakit Benzerleri282.90680.04689.38355.805
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar14.855.1056.518.3446.066.1017.103.681
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.8109.8109.81020.243
Stoklar86.941.72153.515.36952.980.83050.960.796
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar10.753.6625.226.2894.863.5716.475.616
(Ara Toplam)112.843.20465.349.85864.009.69564.616.141
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar33.461.51534.149.79534.110.11533.491.237
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.33620.33619.12519.125
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar17.294.61217.522.47417.823.99717.042.369
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.259.08815.436.00615.612.67415.789.591
Ertelenmiş Vergi Varlığı863.9541.161.927649.212640.152
Diğer Duran Varlıklar23.5259.0525.1070
TOPLAM VARLIKLAR146.304.71999.499.65398.119.81098.107.378
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler96.822.56350.862.32251.740.21052.419.995
Finansal Borçlar6.231.4308.171.72910.177.63810.647.207
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar57.555.78223.481.91028.266.54628.093.415
Diğer Borçlar450.888490.2631.685.950814.629
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0042.1360
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32.584.46318.718.42011.567.94012.864.744
(Ara Toplam)96.822.56350.862.32251.740.21052.419.995
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler23.767.40522.950.03321.873.97419.968.493
Finansal Borçlar22.017.69420.875.06919.987.93718.127.756
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar676.6111.001.864812.9371.840.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.073.1001.073.1001.073.1000
Özkaynaklar25.714.75125.687.29824.505.62625.718.890
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.714.75125.687.29824.505.62625.718.890
Ödenmiş Sermaye18.300.00018.300.00018.300.00018.300.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri001.306.9151.306.915
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.507.5662.507.566454.218454.218
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.322.803-3.322.803-1.269.455-4.177.260
Dönem Net Kar/Zararı-277.11023.342-1.257.5582.907.805
Diğer Özsermaye Kalemleri8.507.0988.179.1936.971.5066.927.212
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR146.304.71999.499.65398.119.81098.107.378
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri59.146.30033.636.49912.564.40467.058.606
Satışların Maliyeti (-)-47.639.585-24.429.777-10.545.129-53.147.955
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)11.506.7159.206.7222.019.27513.910.651
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)11.506.7159.206.7222.019.27513.910.651
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.702.512-594.622-257.081-1.677.138
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.635.190-725.986-298.953-2.541.400
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.168.177702.224114.1575.019.265
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-880.647-454.199-313.437-1.235.889
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.456.5438.134.1391.263.96113.475.489
Net Faaliyet Kar/Zararı8.169.0137.886.1141.463.2419.692.113
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.826.0963.115.7571.160.3842.472.906
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-13.783.551-11.762.500-3.681.903-12.960.826
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-500.912-512.604-1.257.5582.987.569
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)223.802223.8020-79.764
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)223.802223.8020-79.764
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-277.110-288.802-1.257.5582.907.805
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-277.110-288.802-1.257.5582.907.805
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-277.110-288.802-1.257.5582.907.805
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri636.528687.583313.230942.307
Kıdem Tazminatı114.929119.74758.815146.790
Finansman Giderleri-13.783.551-11.762.500-3.681.903-12.960.826
Yurtiçi Satışlar62.709.76330.143.38513.803.24968.071.489
Yurtdışı Satışlar4.934.5992.854.503542.7864.233.173
Net Yabancı Para Pozisyonu-24.706.740-4.271.227-13.687.896-10.731.762
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-24.706.740-5.691.781-13.687.896-10.731.762
Net YPP (Hedge Dahil)-24.706.740-4.271.227-13.687.896-10.731.762
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAMAT 1,0 3,1 2,5 0,5 0,7 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAMAT 1,04 1,35 1,35 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi