SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 98.415 94.896 3,71
VIOP 122.040 117.640 3,74
USD/TRY 5,7922 5,8258 -0,58
BIST BANKA 140.323 132.725 5,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.490,58 1.491,89 -0,09
BRENT 59,29 59,91 -1,03

 Saray Matbaacılık Hisse Senedi | SAMAT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,01 1,38 0,37
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 10,4 9,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Saray Matbaacılık
Kuruluş 08.07.2010
Faal Alanı
Telefon (0312)5272890
Faks (0312)5272888
Adres Esenboğa Yolu 22.KM Balıkhisarköyü, Akyurt/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar23,125,5
Ödenmiş Sermaye18,318,3
Net Kâr-2,40,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 4,0
PD/DD 0,9
FD/Satışlar 0,4
Yabancı Oranı (%) 0,20
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,3
Piyasa Değeri 19,8 mnTL
Net Borç 23,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,85 1,89 -5,26 8,00
USD 5,83 3,13 -6,73 -1,15
Göreceli 0,13 2,53 -1,87 0,16

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAMAT0,000,00000,000,00 0 A/D
SAMAT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar65.774.06677.423.27672.754.212112.843.204
Nakit ve Nakit Benzerleri151.79479.98257.713282.906
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.644.8864.932.0024.436.38614.855.105
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar25.9667997999.810
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar58.595.41568.193.41366.023.70386.941.721
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.356.0054.217.0802.235.61110.753.662
(Ara Toplam)65.774.06677.423.27672.754.212112.843.204
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar32.136.22632.258.33732.738.46433.461.515
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.33520.33520.33520.336
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar16.701.96916.661.95716.760.76217.294.612
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.551.45614.723.14615.087.60115.259.088
Ertelenmiş Vergi Varlığı858.206852.899830.883863.954
Diğer Duran Varlıklar4.260038.88323.525
TOPLAM VARLIKLAR97.910.292109.681.613105.492.676146.304.719
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler57.667.45167.568.24754.660.57596.822.563
Finansal Borçlar7.365.4778.789.6372.229.6516.231.430
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar21.759.21217.891.99620.491.57157.555.782
Diğer Borçlar16.820.60130.627.65316.874.916450.888
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)10.594.8748.919.83900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.6115.6115.6110
Borç Karşılıkları0975.48800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.121.676358.02315.058.82632.584.463
(Ara Toplam)57.667.45167.568.24754.660.57596.822.563
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler17.128.53016.572.75825.403.51623.767.405
Finansal Borçlar15.995.67415.367.19223.556.81122.017.694
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar800.971873.681773.605676.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler331.885331.8851.073.1001.073.100
Özkaynaklar23.114.31125.540.60825.428.58525.714.751
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar23.114.31125.540.60825.428.58525.714.751
Ödenmiş Sermaye18.300.00018.300.00018.300.00018.300.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.306.9151.306.91500
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.507.5662.507.5662.507.5662.507.566
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.741.478-3.741.478-3.322.803-3.322.803
Dönem Net Kar/Zararı-2.432.407134.876-418.675-277.110
Diğer Özsermaye Kalemleri7.173.7157.032.7298.362.4978.507.098
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR97.910.292109.681.613105.492.676146.304.719
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri32.541.05510.428.921106.133.05059.146.300
Satışların Maliyeti (-)-28.093.528-9.517.494-91.826.957-47.639.585
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.447.527911.42714.306.09311.506.715
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.447.527911.42714.306.09311.506.715
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-617.882-220.909-2.298.245-1.702.512
Genel Yönetim Giderleri (-)-639.237-352.510-2.580.829-1.635.190
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.613.2872.457.4582.120.4891.168.177
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-394.004-107.719-2.466.237-880.647
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.409.6912.687.7479.081.2718.456.543
Net Faaliyet Kar/Zararı3.190.408338.0089.427.0198.169.013
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.409.6912.687.7479.081.2710
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.620.9483.766.4997.241.7884.826.096
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-11.469.067-6.334.940-16.963.060-13.783.551
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.438.428119.306-640.001-500.912
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)6.02115.571221.326223.802
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-5.6110
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)6.02115.571226.937223.802
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.432.407134.877-418.675-277.110
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.432.407134.877-418.675-277.110
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.432.407134.877-418.675-277.110
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri876.201442.5331.959.507636.528
Kıdem Tazminatı49.88934.475125.157114.929
Finansman Giderleri-11.469.067-6.334.940-16.963.060-13.783.551
Yurtiçi Satışlar38.782.21712.733.789112.428.13262.709.763
Yurtdışı Satışlar3.740.5431.195.2456.443.0964.934.599
Net Yabancı Para Pozisyonu-22.645.252-7.527.690-19.320.340-24.706.740
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-22.645.252-7.527.690-19.320.340-24.706.740
Net YPP (Hedge Dahil)-22.645.252-7.527.690-19.320.340-24.706.740
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAMAT 1,1 A/D 4,0 0,4 0,9 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAMAT 1,08 0,07 0,20 12,19 0,13
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi