SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.660 96.142 -0,50
VIOP 119.322 120.016 -0,58
USD/TRY 5,8980 5,8727 0,43
BIST BANKA 126.862 128.625 -1,37
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.313 12.236 0,63
ALTIN 1.277,55 1.275,92 0,13
BRENT 75,28 74,55 0,98

 SAMAT Hisse Senedi | Saray Matbaacılık

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,96 1,14 0,18
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 6,0 5,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Saray Matbaacılık
Kuruluş 08.07.2010
Faal Alanı
Telefon (0312)5272890
Faks (0312)5272888
Adres Esenboğa Yolu 22.KM Balıkhisarköyü, Akyurt/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar25,425,7
Ödenmiş Sermaye18,318,3
Net Kâr-0,4-0,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 4,0
PD/DD 0,8
FD/Satışlar 0,4
Yabancı Oranı (%) 0,40
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,3
Piyasa Değeri 20,3 mnTL
Net Borç 25,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 2,78 8,82 11,00
USD -0,51 0,68 4,93 0,04
Göreceli -0,20 4,98 12,43 5,37

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAMAT0,000,00000,000,00 0 A/D
SAMAT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar72.754.212112.843.20465.349.85864.009.695
Nakit ve Nakit Benzerleri57.713282.90680.04689.383
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar4.436.38614.855.1056.518.3446.066.101
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7999.8109.8109.810
Stoklar66.023.70386.941.72153.515.36952.980.830
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.235.61110.753.6625.226.2894.863.571
(Ara Toplam)72.754.212112.843.20465.349.85864.009.695
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar32.738.46433.461.51534.149.79534.110.115
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.33520.33620.33619.125
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar16.760.76217.294.61217.522.47417.823.997
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.087.60115.259.08815.436.00615.612.674
Ertelenmiş Vergi Varlığı830.883863.9541.161.927649.212
Diğer Duran Varlıklar38.88323.5259.0525.107
TOPLAM VARLIKLAR105.492.676146.304.71999.499.65398.119.810
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler54.660.57596.822.56350.862.32251.740.210
Finansal Borçlar2.229.6516.231.4308.171.72910.177.638
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar20.491.57157.555.78223.481.91028.266.546
Diğer Borçlar16.874.916450.888490.2631.685.950
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.6110042.136
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.058.82632.584.46318.718.42011.567.940
(Ara Toplam)54.660.57596.822.56350.862.32251.740.210
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler25.403.51623.767.40522.950.03321.873.974
Finansal Borçlar23.556.81122.017.69420.875.06919.987.937
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar773.605676.6111.001.864812.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.073.1001.073.1001.073.1001.073.100
Özkaynaklar25.428.58525.714.75125.687.29824.505.626
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.428.58525.714.75125.687.29824.505.626
Ödenmiş Sermaye18.300.00018.300.00018.300.00018.300.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0001.306.915
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.507.5662.507.5662.507.566454.218
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.322.803-3.322.803-3.322.803-1.269.455
Dönem Net Kar/Zararı-418.675-277.11023.342-1.257.558
Diğer Özsermaye Kalemleri8.362.4978.507.0988.179.1936.971.506
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR105.492.676146.304.71999.499.65398.119.810
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri106.133.05059.146.30033.636.49912.564.404
Satışların Maliyeti (-)-91.826.957-47.639.585-24.429.777-10.545.129
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)14.306.09311.506.7159.206.7222.019.275
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)14.306.09311.506.7159.206.7222.019.275
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.298.245-1.702.512-594.622-257.081
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.580.829-1.635.190-725.986-298.953
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.120.4891.168.177702.224114.157
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.466.237-880.647-454.199-313.437
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)9.081.2718.456.5438.134.1391.263.961
Net Faaliyet Kar/Zararı9.427.0198.169.0137.886.1141.463.241
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler7.241.7884.826.0963.115.7571.160.384
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-16.963.060-13.783.551-11.762.500-3.681.903
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-640.001-500.912-512.604-1.257.558
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)221.326223.802223.8020
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-5.611000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)226.937223.802223.8020
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-418.675-277.110-288.802-1.257.558
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-418.675-277.110-288.802-1.257.558
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-418.675-277.110-288.802-1.257.558
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.959.507636.528687.583313.230
Kıdem Tazminatı125.157114.929119.74758.815
Finansman Giderleri-16.963.060-13.783.551-11.762.500-3.681.903
Yurtiçi Satışlar112.428.13262.709.76330.143.38513.803.249
Yurtdışı Satışlar6.443.0964.934.5992.854.503542.786
Net Yabancı Para Pozisyonu-19.320.340-24.706.740-4.271.227-13.687.896
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-19.320.340-24.706.740-5.691.781-13.687.896
Net YPP (Hedge Dahil)-19.320.340-24.706.740-4.271.227-13.687.896
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAMAT 1,1 A/D 4,0 0,4 0,8 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAMAT 1,11 0,40 0,40 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi