SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.219 92.250 2,13
VIOP 117.881 115.461 2,10
USD/TRY 5,8293 5,8231 0,11
BIST BANKA 124.849 121.701 2,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.332 12.086 2,03
ALTIN 1.346,64 1.346,59 0,00
BRENT 62,26 62,23 0,05

 Saray Matbaacılık Hisse Senedi | SAMAT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,93 1,2 0,27
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 6,0 5,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Saray Matbaacılık
Kuruluş 08.07.2010
Faal Alanı
Telefon (0312)5272890
Faks (0312)5272888
Adres Esenboğa Yolu 22.KM Balıkhisarköyü, Akyurt/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar25,525,4
Ödenmiş Sermaye18,318,3
Net Kâr0,1-0,4

Cari Değerler

F/K 19,2
FD/FAVÖK 4,1
PD/DD 0,7
FD/Satışlar 0,4
Yabancı Oranı (%) 0,88
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,2
Piyasa Değeri 18,7 mnTL
Net Borç 24,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,00 0,99 -0,97 2,00
USD 1,52 -0,05 2,59 -7,77
Göreceli -1,11 -0,50 -8,77 -1,19

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAMAT0,000,00000,000,00 0 A/D
SAMAT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar77.423.27672.754.212112.843.20465.349.858
Nakit ve Nakit Benzerleri79.98257.713282.90680.046
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar4.932.0024.436.38614.855.1056.518.344
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7997999.8109.810
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar68.193.41366.023.70386.941.72153.515.369
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.217.0802.235.61110.753.6625.226.289
(Ara Toplam)77.423.27672.754.212112.843.20465.349.858
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar32.258.33732.738.46433.461.51534.149.795
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.33520.33520.33620.336
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar16.661.95716.760.76217.294.61217.522.474
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.723.14615.087.60115.259.08815.436.006
Ertelenmiş Vergi Varlığı852.899830.883863.9541.161.927
Diğer Duran Varlıklar038.88323.5259.052
TOPLAM VARLIKLAR109.681.613105.492.676146.304.71999.499.653
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler67.568.24754.660.57596.822.56350.862.322
Finansal Borçlar8.789.6372.229.6516.231.4308.171.729
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar17.891.99620.491.57157.555.78223.481.910
Diğer Borçlar30.627.65316.874.916450.888490.263
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)8.919.839000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.6115.61100
Borç Karşılıkları975.488000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler358.02315.058.82632.584.46318.718.420
(Ara Toplam)67.568.24754.660.57596.822.56350.862.322
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler16.572.75825.403.51623.767.40522.950.033
Finansal Borçlar15.367.19223.556.81122.017.69420.875.069
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar873.681773.605676.6111.001.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler331.8851.073.1001.073.1001.073.100
Özkaynaklar25.540.60825.428.58525.714.75125.687.298
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.540.60825.428.58525.714.75125.687.298
Ödenmiş Sermaye18.300.00018.300.00018.300.00018.300.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.306.915000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.507.5662.507.5662.507.5662.507.566
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.741.478-3.322.803-3.322.803-3.322.803
Dönem Net Kar/Zararı134.876-418.675-277.11023.342
Diğer Özsermaye Kalemleri7.032.7298.362.4978.507.0988.179.193
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR109.681.613105.492.676146.304.71999.499.653
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri10.428.920106.133.05059.146.30033.636.499
Satışların Maliyeti (-)-9.517.494-91.826.957-47.639.585-24.429.777
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)911.42614.306.09311.506.7159.206.722
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)911.42614.306.09311.506.7159.206.722
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-220.910-2.298.245-1.702.512-594.622
Genel Yönetim Giderleri (-)-352.511-2.580.829-1.635.190-725.986
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.457.4592.120.4891.168.177702.224
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-107.719-2.466.237-880.647-454.199
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.687.7459.081.2718.456.5438.134.139
Net Faaliyet Kar/Zararı338.0059.427.0198.169.0137.886.114
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.687.7459.081.27100
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.766.5007.241.7884.826.0963.115.757
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.334.940-16.963.060-13.783.551-11.762.500
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)119.305-640.001-500.912-512.604
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)15.571221.326223.802223.802
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-5.61100
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)15.571226.937223.802223.802
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI134.876-418.675-277.110-288.802
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)134.876-418.675-277.110-288.802
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları134.876-418.675-277.110-288.802
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri442.5331.959.507636.528687.583
Kıdem Tazminatı34.475125.157114.929119.747
Finansman Giderleri-6.334.940-16.963.060-13.783.551-11.762.500
Yurtiçi Satışlar12.733.789112.428.13262.709.76330.143.385
Yurtdışı Satışlar1.195.2456.443.0964.934.5992.854.503
Net Yabancı Para Pozisyonu-7.527.690-19.320.340-24.706.740-4.271.227
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-7.527.690-19.320.340-24.706.740-5.691.781
Net YPP (Hedge Dahil)-7.527.690-19.320.340-24.706.740-4.271.227
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAMAT 1,0 19,2 4,1 0,4 0,7 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAMAT 1,02 0,92 0,88 -3,25 -0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi