SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 120.811 120.150 0,55
VIOP 145.187 144.461 0,50
USD/TRY 5,9391 5,9442 -0,09
BIST BANKS 176.388 175.112 0,73
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.205 13.577 -2,74
GOLD 1.577,83 1.582,72 -0,31
BRENT 58,41 58,58 -0,29

 Saray Matbaacılık Hisse Senedi | SAMAT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,09 2,58 1,49
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 43,1 42,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Saray Matbaacılık
Kuruluş 08.07.2010
Faal Alanı
Telefon (0312)5272890
Faks (0312)5272888
Adres Esenboğa Yolu 22.KM Balıkhisarköyü, Akyurt/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar20,023,1
Ödenmiş Sermaye18,318,3
Net Kâr-3,3-6,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 7,6
PD/DD 2,4
FD/Satışlar 0,5
Yabancı Oranı (%) 6,94
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,4
Piyasa Değeri 47,2 mnTL
Net Borç 23,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,79 40,22 74,32 44,13
USD 2,62 39,27 74,32 44,13
Göreceli 4,49 43,10 64,94 37,27

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAMAT0,000,00000,000,00 0 A/D
SAMAT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar69.941.04665.774.06677.423.27672.754.212
Nakit ve Nakit Benzerleri23.286151.79479.98257.713
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar19.491.6113.644.8864.932.0024.436.386
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar25.96625.966799799
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar44.763.71758.595.41568.193.41366.023.703
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.636.4663.356.0054.217.0802.235.611
(Ara Toplam)69.941.04665.774.06677.423.27672.754.212
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar31.774.47432.136.22632.258.33732.738.464
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.33520.33520.33520.335
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar16.266.92416.701.96916.661.95716.760.762
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.605.04814.551.45614.723.14615.087.601
Ertelenmiş Vergi Varlığı874.890858.206852.899830.883
Diğer Duran Varlıklar7.2774.260038.883
TOPLAM VARLIKLAR101.715.52097.910.292109.681.613105.492.676
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler61.977.19357.667.45167.568.24755.558.403
Finansal Borçlar6.014.7107.365.4778.789.6372.229.651
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar23.121.38921.759.21217.891.99620.491.571
Diğer Borçlar17.931.99316.820.60130.627.65316.874.916
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)13.479.53310.594.8748.919.83914.586.288
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.6115.6115.6115.611
Borç Karşılıkları00975.4880
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.423.9571.121.676358.0231.370.366
(Ara Toplam)61.977.19357.667.45167.568.24755.558.403
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler19.775.18817.128.53016.572.75826.809.631
Finansal Borçlar17.143.05715.995.67415.367.19223.556.811
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)1.406.115001.406.115
Uzun vadeli karşılıklar888.945800.971873.681773.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.186000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler331.885331.885331.8851.073.100
Özkaynaklar19.963.13923.114.31125.540.60823.124.642
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.963.13923.114.31125.540.60823.124.642
Ödenmiş Sermaye18.300.00018.300.00018.300.00018.300.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.306.9151.306.9151.306.9151.306.915
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.915.3442.507.5662.507.5661.255.008
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-5.453.199-3.741.478-3.741.478-5.272.016
Dönem Net Kar/Zararı-3.264.826-2.432.407134.876479.153
Diğer Özsermaye Kalemleri7.158.9057.173.7157.032.7297.055.582
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR101.715.52097.910.292109.681.613105.492.676
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri87.291.31229.541.05510.428.921106.133.050
Satışların Maliyeti (-)-78.701.739-28.093.527-9.517.494-91.826.957
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.589.5731.447.528911.42714.306.093
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.589.5731.447.528911.42714.306.093
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.006.896-617.883-220.909-2.298.245
Genel Yönetim Giderleri (-)-945.114-639.237-352.510-2.580.829
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.515.4883.613.2882.457.4583.018.317
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-663.746-394.004-107.719-2.466.237
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)10.489.3053.409.6922.687.7479.979.099
Net Faaliyet Kar/Zararı6.637.563190.408338.0089.427.019
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı10.489.3053.409.6922.687.7479.979.099
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.315.5652.101.7103.766.4997.241.788
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-16.089.885-11.469.067-6.334.940-16.963.060
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.285.015-5.957.665119.306257.827
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)20.1896.02015.571221.326
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-5.611
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)20.1896.02015.571226.937
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-3.264.826-5.951.645134.877479.153
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-3.264.826-5.951.645134.877479.153
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-3.264.826-5.951.645134.877479.153
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri0876.201442.5331.959.507
Kıdem Tazminatı85.93449.88934.475125.157
Finansman Giderleri-16.089.885-11.469.067-6.334.940-16.963.060
Yurtiçi Satışlar102.699.92938.782.21712.733.789112.428.132
Yurtdışı Satışlar5.259.0693.740.5431.195.2456.443.096
Net Yabancı Para Pozisyonu-8.352.589-22.645.252-7.527.690-19.320.230
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-8.352.589-23.690.153-7.527.690-19.320.340
Net YPP (Hedge Dahil)-8.352.589-22.645.252-7.527.690-19.320.340
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAMAT 2,6 A/D 7,6 0,5 2,4 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAMAT 2,58 6,94 6,94 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi