SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKA 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
ALTIN 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Park Elek. Madencilik Hisse Senedi | PRKME

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,78 4,42 1,64
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,8 70,8 70,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Park Elek. Madencilik
Kuruluş 18.03.1994
Faal Alanı Her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak ve çıkarmak, işlemek; gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü maden ve madenden üretilmiş maddeyi işlemek saflaştırmak, arıtmak; elektrik, enerji ve buhar ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon enerji santralleri kurmak bunları işletmek, enerji fazlasını satmak, cam maden ve maden türevlerinden her türlü elyaf üretimi ve bu elyaflardan her nevi ürünü üretmek, elektrik üretimi ve dağıtımı ile ilgili santraller kurmak, bunları işletmek, işlettirmek ya da satmak.
Telefon (0216)5312400
Faks (0212)5312470
Adres Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar508,0489,4
Ödenmiş Sermaye148,9148,9
Net Kâr18,64,1

Cari Değerler

F/K 35,7
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 31,0
Yabancı Oranı (%) 4,59
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,0 / 1,8
Piyasa Değeri 658,0 mnTL
Net Borç -7,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,84 14,21 25,21 44,92
USD 1,99 14,21 24,12 25,88
Göreceli 2,86 13,15 16,93 43,26

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
PRKME20.06.201614,660,370937,0931,53 55.222.125 189
PRKME30.12.201517,310,614461,4452,22 91.470.048 447
PRKME30.06.20148,450,428242,8236,40 63.744.343 92
PRKME31.05.201212,580,671767,1757,10 100.000.000 99
PRKME30.05.20072,500,130013,0011,05 6.240.000 A/D
PRKME20.06.201614,660,370937,0931,5355.222.125189
PRKME30.12.201517,310,614461,4452,2291.470.048447
PRKME30.06.20148,450,428242,8236,4063.744.34392
PRKME31.05.201212,580,671767,1757,10100.000.00099
PRKME30.05.20072,500,130013,0011,056.240.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar67.149.01359.561.61671.978.88783.682.449
Nakit ve Nakit Benzerleri7.014.6576.214.1191.594.5601.689.754
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar8.778.5805.294.8401.652.455157.524
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar46.152.65146.857.21365.963.01879.044.431
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar4.532.306938.9901.007.1771.307.711
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar670.819256.4541.761.6771.483.029
(Ara Toplam)67.149.01359.561.61671.978.88783.682.449
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar514.989.790505.244.281483.266.295465.485.353
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar209.294.153198.679.420188.477.663191.673.052
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar13.842.85613.842.85611.405.30011.405.300
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller191.995.000191.995.000202.082.841202.082.841
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar8.473.5077.052.9846.255.0695.124.002
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar83.453.06386.323.49369.827.05753.124.345
Ertelenmiş Vergi Varlığı256.830000
Diğer Duran Varlıklar7.674.3817.350.5285.218.3652.075.813
TOPLAM VARLIKLAR582.138.803564.805.897555.245.182549.167.802
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler50.898.26652.889.73746.565.47738.988.231
Finansal Borçlar646588105.546424.704
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.720.73711.081.73612.820.3934.427.310
Diğer Borçlar902.371566.3832.732.4312.504.363
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)74.606114.00237.94145.216
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.175.5762.869.96900
Borç Karşılıkları35.724.71335.869.20030.086.74930.562.972
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.299.6172.387.859782.4171.023.666
(Ara Toplam)50.898.26652.889.73746.565.47738.988.231
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler23.209.56122.528.14518.468.10518.929.678
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar2.773.8082.620.9700656.932
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar7.180.4866.977.4303.413.0043.433.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13.255.26712.929.74515.055.10114.838.795
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar508.030.976489.388.015490.211.600491.249.893
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar508.030.976489.388.015490.211.600491.249.893
Ödenmiş Sermaye148.867.243148.867.243148.867.243148.867.243
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri006.307.6420
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler303.430.035303.430.035303.430.035303.430.035
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları402.099.048398.043.573398.043.573398.043.573
Dönem Net Kar/Zararı18.642.9614.055.4757.131.3038.169.596
Diğer Özsermaye Kalemleri-365.008.311-365.008.311-373.568.196-367.260.554
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR582.138.803564.805.897555.245.182549.167.802
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri10.640.07610.447.7793.053.908733.036
Satışların Maliyeti (-)-5.241.861-2.541.903-69.357-41.310
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.398.2157.905.8762.984.551691.726
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.398.2157.905.8762.984.551691.726
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.409.039-10.832.673-8.895.726-6.178.200
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri49.6011.164.7114.107.9863.337.713
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-373.931-22.847.499-16.792.249-16.709.503
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.664.846-24.609.585-18.595.438-18.858.264
Net Faaliyet Kar/Zararı2.989.176-2.926.797-5.911.175-5.486.474
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler135.356906.417725.553544.454
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-10.087.84100
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.800.202-33.791.009-17.869.885-18.313.810
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler21.155.75641.192.64127.152.27328.885.668
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-68.730-299.165-252.923-194.935
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler135.356-9.181.424725.553544.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.887.2287.102.4679.029.46510.376.923
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-5.244.267-3.046.992-1.898.162-2.207.327
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-5.175.576-7.973.426-4.577.986-5.103.457
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-68.6914.926.4342.679.8242.896.130
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI18.642.9614.055.4757.131.3038.169.596
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)18.642.9614.055.4757.131.3038.169.596
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları18.642.9614.055.4757.131.3038.169.596
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.781.7603.160.2241.110.839740.938
Kıdem Tazminatı185.550308.801162.505202.295
Finansman Giderleri-68.730-299.165-252.923-194.935
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu207.909.892187.392.159249.748.224262.311.147
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu210.301.637189.596.806251.798.064264.482.679
Net YPP (Hedge Dahil)207.909.892187.392.159249.748.224262.311.147

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PRKME 4,4 35,6 A/D 31,0 1,3 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
PRKME 4,42 3,05 4,59 154,41 1,75
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi