SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKA 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 PINSU | Pınar Su

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,42 2,44 1,02
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 36 36

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Pınar Su
Kuruluş 24.03.1982
Faal Alanı Su dolumu ve şişe üretimi ile su satışının gerçekleştirilmesi.
Telefon (0232)4365250
Faks (0232)4365204
Adres Şehit Fethi Bey Cad. No.120 35210 İZMİR

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar72.101.03977.150.561
Ödenmiş Sermaye44.762.70844.762.708
Net Kâr-13.346.568-8.259.710

Cari Oranlar

F/K -4,0
FD/FAVÖK -19,5
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,2
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,70 -6,19 7,69 -9,55
USD -5,44 -2,35 -12,85 -1,11
Göreceli -7,14 -12,28 -10,96 2,82

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
PINSU30.05.20114,240,230078
PINSU03.09.20105,180,264455
PINSU21.05.20101,870,095620
PINSU25.05.20091,930,089920
PINSU30.05.20086,620,470072
PINSU30.05.20074,810,339263
PINSU24.05.20018,090,950081
PINSU22.05.20001,750,25000
PINSU26.05.19970,750,06000
PINSU30.05.20114,240,230078
PINSU03.09.20105,180,264455
PINSU21.05.20101,870,095620
PINSU25.05.20091,930,089920
PINSU30.05.20086,620,470072
PINSU30.05.20074,810,339263
PINSU24.05.20018,090,950081
PINSU22.05.20001,750,25000
PINSU26.05.19970,750,06000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar73.530.97862.831.65352.635.29344.791.246
Nakit ve Nakit Benzerleri4.110.6592.361.4002.057.0942.015.677
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar35.967.70834.178.54127.843.45918.418.150
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.469.1434.142.0981.093.7456.419.466
Stoklar17.711.00813.343.82311.906.82410.351.142
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar11.272.4608.805.7919.734.1717.586.811
(Ara Toplam)73.530.97862.831.65352.635.29344.791.246
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar143.678.251138.446.154129.534.955104.782.338
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.8001.8001.8001.800
Finansal Yatırımlar3.712.8913.735.7373.795.9623.986.348
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar134.834.303129.987.143119.510.25596.420.590
Maddi Olmayan Duran Varlıklar547.535544.160231.019249.993
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.848.3833.595.3784.155.5620
Diğer Duran Varlıklar733.339581.9361.840.3574.123.607
TOPLAM VARLIKLAR217.209.229201.277.807182.170.248149.573.584
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler79.166.37586.544.69186.929.23263.090.226
Finansal Borçlar14.747.05628.048.59638.887.16910.910.205
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar58.174.14352.247.14541.703.60948.348.720
Diğer Borçlar1.088.667954.653683.9541.148.106
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları3.511.2683.432.2053.606.4881.201.587
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.645.2411.862.0922.048.0121.481.608
(Ara Toplam)79.166.37586.544.69186.929.23263.090.226
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler65.941.81537.582.55540.792.65832.738.344
Finansal Borçlar52.662.65223.514.67025.558.74627.520.054
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar10.883.31911.755.98312.785.8472.234.318
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları2.395.8442.311.9022.448.0652.062.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü000921.328
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar72.101.03977.150.56154.448.35853.745.014
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar72.101.03977.150.56154.448.35853.745.014
Ödenmiş Sermaye44.762.70844.762.70812.789.34512.789.345
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri088.23900
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.180.0084.180.0084.180.0084.180.008
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.173.790775.620377.4568.976.842
Dönem Net Kar/Zararı-13.346.568-8.259.7111.228.373-8.997.599
Diğer Özsermaye Kalemleri35.331.10135.603.69735.873.17636.796.418
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR217.209.229201.277.807182.170.248149.573.584
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri131.139.67779.840.01435.098.729144.487.342
Satışların Maliyeti (-)-75.482.750-47.421.203-19.569.236-75.741.973
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)55.656.92732.418.81115.529.49368.745.369
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)55.656.92732.418.81115.529.49368.745.369
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-50.461.709-30.484.808-12.775.305-59.125.429
Genel Yönetim Giderleri (-)-15.267.240-9.946.203-4.230.122-15.243.623
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.740.547577.812340.834654.677
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.290.462-832.808-893.066-3.253.457
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-10.621.937-8.267.196-2.028.166-8.222.463
Net Faaliyet Kar/Zararı-10.072.022-8.012.200-1.475.934-5.623.683
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.787.241417.099418.7191.926.394
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.221.085-4.774.216-2.186.921-5.796.013
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler29.254-53.01779.1091.225.070
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-18.026.527-12.677.330-3.717.259-10.867.012
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)4.679.9594.417.6204.945.6331.869.413
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)4.679.9594.417.6204.945.6331.869.413
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-13.346.568-8.259.7101.228.374-8.997.599
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-13.346.568-8.259.7101.228.374-8.997.599
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-13.346.568-8.259.7101.228.374-8.997.599
Hisse Başına Kazanç-100-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-100-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.214.6724.444.8032.109.4637.406.436
Kıdem Tazminatı392.397240.335129.699274.148
Finansman Giderleri-9.221.085-4.774.216-2.186.921-5.796.013
Yurtiçi Satışlar171.904.306103.821.60345.039.514200.776.066
Yurtdışı Satışlar13.456.1248.774.7814.062.84614.559.880
Net Yabancı Para Pozisyonu-14.244.225-15.287.845-16.265.715-3.610.979
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-14.557.233-15.287.877-17.418.828-6.791.883
Net YPP (Hedge Dahil)-14.244.225-15.287.845-16.265.715-3.610.979
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
PINSU 1,8 A/D A/D 0,9 1,1 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
PINSU 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.