SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKA 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
ALTIN 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Özbal Çelik Boru Hisse Senedi | OZBAL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,03 2,5288 1,4988
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 47,2 46,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Özbal Çelik Boru
Kuruluş 10.07.1995
Faal Alanı Spiral Kaynaklı Çelik Boru Üretimi
Telefon (0216)4659697
Faks (0216)4659783
Adres Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23 Akdeniz/MERSİN

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1,6-10,8
Ödenmiş Sermaye20,520,5
Net Kâr-17,9-11,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 32,3
PD/DD 33,0
FD/Satışlar 2,9
Yabancı Oranı (%) 0,75
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 0,5
Piyasa Değeri 54,5 mnTL
Net Borç 43,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,59 13,76 -39,22 -22,98
USD -1,28 14,64 -42,24 -28,95
Göreceli 2,21 10,76 -21,13 0,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OZBAL0,000,00000,000,00 0 A/D
OZBAL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar45.109.51721.833.05022.374.90930.540.123
Nakit ve Nakit Benzerleri4.235.079293.224461.1341.876.981
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar24.111.19110.676.13012.638.04919.924.253
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar27.793408.210600.768825.492
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar14.113.8146.660.0996.822.9985.775.891
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.621.6402.227.357283.930569.476
(Ara Toplam)45.109.51720.265.02020.806.87928.972.093
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar01.568.0301.568.0301.568.030
Duran Varlıklar86.241.89767.319.01467.402.40757.788.336
Ticari Alacaklar9.335.6518.778.6808.879.2440
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar117.5441.7101.7101.710
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar98.42962.50062.50062.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11.855.00010.930.00010.930.00010.930.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları142.816000
Maddi Duran Varlıklar64.447.54138.813.93739.121.94039.435.645
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar244.487215.925227.080167.001
Ertelenmiş Vergi Varlığı08.295.1017.958.1947.007.986
Diğer Duran Varlıklar429221.161221.739183.494
TOPLAM VARLIKLAR131.351.41489.152.06489.777.31688.328.459
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler105.884.63397.081.53094.867.22890.660.729
Finansal Borçlar29.836.15044.845.13049.279.46946.419.707
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar23.719.47924.333.43123.567.50426.383.170
Diğer Borçlar49.991.60823.995.34016.210.44212.795.097
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)212.0111.593.1612.041.0053.024.960
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.481.9131.435.7441.334.4541.353.503
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler643.472878.7242.434.354684.292
(Ara Toplam)105.884.63397.081.53094.867.22890.660.729
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler23.817.9152.881.8373.687.7022.935.847
Finansal Borçlar18.139.9102.122.2132.975.0532.191.596
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.554.143000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar788.47500744.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.335.387000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0759.624712.6490
Özkaynaklar1.648.866-10.811.303-8.777.614-5.268.117
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.648.866-10.811.303-8.777.614-5.268.117
Ödenmiş Sermaye20.540.00020.540.00020.540.00020.540.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00013.782.830
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-1.195.960000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.366.3423.366.3423.366.3423.366.342
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-50.265.652-63.168.241-63.168.241-63.168.241
Dönem Net Kar/Zararı-17.859.496-11.440.020-9.406.331-5.933.439
Diğer Özsermaye Kalemleri47.063.63239.890.61639.890.61626.144.391
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR131.351.41489.152.06489.777.31688.328.459
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri33.838.29120.945.4507.909.0664.599.156
Satışların Maliyeti (-)-28.872.498-18.033.152-6.509.650-4.164.040
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.965.7932.912.2981.399.416435.116
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.965.7932.912.2981.399.416435.116
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.073.386-907.956-755.713-659.611
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.798.191-3.311.346-2.308.113-997.689
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri17.032.8437.585.4025.136.3451.401.944
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-13.652.019-8.690.640-3.744.401-1.799.352
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.475.040-2.412.242-272.466-1.619.592
Net Faaliyet Kar/Zararı-905.784-1.307.004-1.664.410-1.222.184
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler120.902223.29932.54524.024
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.272.120000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.323.822-2.188.943-239.921-1.595.568
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-12.894.509-11.038.672-10.617.098-4.848.675
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-1.151.218223.29932.54524.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.570.687-13.227.615-10.857.019-6.444.243
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-6.288.8091.787.5951.450.688510.804
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-6.288.8091.787.5951.450.688510.804
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-17.859.496-11.440.020-9.406.331-5.933.439
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-17.859.496-11.440.020-9.406.331-5.933.439
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-17.859.496-11.440.020-9.406.331-5.933.439
Hisse Başına Kazanç0-100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.946.1391.028.244700.084376.531
Kıdem Tazminatı324.365000
Finansman Giderleri-12.894.509-11.038.672-10.617.098-4.848.675
Yurtiçi Satışlar32.052.99020.380.9967.470.7304.223.913
Yurtdışı Satışlar320.475297.374297.374297.374
Net Yabancı Para Pozisyonu-75.922.552-4.521.810-38.478.197-39.538.660
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-75.922.552-34.202.970-38.478.197-39.538.660
Net YPP (Hedge Dahil)-75.922.552-4.521.810-38.478.197-39.538.660

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OZBAL 1,2 A/D 32,3 2,9 33,0 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
OZBAL 1,24 0,75 0,75 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi