SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKA 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
ALTIN 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Özbal Çelik Boru Hisse Senedi | OZBAL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,37 4,07 2,7
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,8 53,9 51,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Özbal Çelik Boru
Kuruluş 10.07.1995
Faal Alanı Spiral Kaynaklı Çelik Boru Üretimi
Telefon (0216)4659697
Faks (0216)4659783
Adres Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23 Akdeniz/MERSİN

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar41,31,6
Ödenmiş Sermaye43,920,5
Net Kâr2,5-17,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 31,6
PD/DD 4,3
FD/Satışlar 3,9
Yabancı Oranı (%) 17,30
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,5 / 1,1
Piyasa Değeri 176,6 mnTL
Net Borç 29,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,23 20,72 107,22 149,69
USD -1,08 20,72 105,41 116,88
Göreceli -0,24 19,60 93,52 146,83

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OZBAL0,000,00000,000,00 0 A/D
OZBAL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar73.461.96045.109.51721.833.05022.374.909
Nakit ve Nakit Benzerleri11.141.9594.235.079293.224461.134
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar35.666.11424.111.19110.676.13012.638.049
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar32.65827.793408.210600.768
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar24.146.88214.113.8146.660.0996.822.998
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.474.3472.621.6402.227.357283.930
(Ara Toplam)73.461.96045.109.51720.265.02020.806.879
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar001.568.0301.568.030
Duran Varlıklar93.387.21586.241.89767.319.01467.402.407
Ticari Alacaklar10.291.0649.335.6518.778.6808.879.244
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.707117.5441.7101.710
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar107.97098.42962.50062.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13.004.13811.855.00010.930.00010.930.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları121.719142.81600
Maddi Duran Varlıklar69.604.68164.447.54138.813.93739.121.940
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar251.609244.487215.925227.080
Ertelenmiş Vergi Varlığı008.295.1017.958.194
Diğer Duran Varlıklar4.327429221.161221.739
TOPLAM VARLIKLAR166.849.175131.351.41489.152.06489.777.316
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler94.291.188105.884.63397.081.53094.867.228
Finansal Borçlar17.040.16029.836.15044.845.13049.279.469
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar29.169.41523.719.47924.333.43123.567.504
Diğer Borçlar45.800.96749.991.60823.995.34016.210.442
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)229.389212.0111.593.1612.041.005
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.356.1421.481.9131.435.7441.334.454
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler695.115643.472878.7242.434.354
(Ara Toplam)94.291.188105.884.63397.081.53094.867.228
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler31.244.48923.817.9152.881.8373.687.702
Finansal Borçlar23.202.16818.139.9102.122.2132.975.053
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar2.329.6591.554.14300
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar841.672788.47500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.870.9903.335.38700
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00759.624712.649
Özkaynaklar41.313.4981.648.866-10.811.303-8.777.614
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.313.4981.648.866-10.811.303-8.777.614
Ödenmiş Sermaye43.920.00020.540.00020.540.00020.540.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0-1.195.96000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.366.3423.366.3423.366.3423.366.342
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-50.425.148-50.265.652-63.168.241-63.168.241
Dönem Net Kar/Zararı2.457.127-17.859.496-11.440.020-9.406.331
Diğer Özsermaye Kalemleri41.995.17747.063.63239.890.61639.890.616
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR166.849.175131.351.41489.152.06489.777.316
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri23.641.59133.838.29120.945.4507.909.066
Satışların Maliyeti (-)-20.495.738-28.872.498-18.033.152-6.509.650
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.145.8534.965.7932.912.2981.399.416
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.145.8534.965.7932.912.2981.399.416
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-328.471-1.073.386-907.956-755.713
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.256.064-4.798.191-3.311.346-2.308.113
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri9.395.67417.032.8437.585.4025.136.345
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.580.523-13.652.019-8.690.640-3.744.401
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.376.4692.475.040-2.412.242-272.466
Net Faaliyet Kar/Zararı1.561.318-905.784-1.307.004-1.664.410
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22.474120.902223.29932.545
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-884-1.272.12000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.398.0591.323.822-2.188.943-239.921
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.954.121000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.780.398-12.894.509-11.038.672-10.617.098
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler21.590-1.151.218223.29932.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.571.782-11.570.687-13.227.615-10.857.019
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.114.655-6.288.8091.787.5951.450.688
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.114.655-6.288.8091.787.5951.450.688
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.457.127-17.859.496-11.440.020-9.406.331
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.457.127-17.859.496-11.440.020-9.406.331
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.457.127-17.859.496-11.440.020-9.406.331
Hisse Başına Kazanç00-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.099.6063.946.1391.028.244700.084
Kıdem Tazminatı0324.36500
Finansman Giderleri-2.780.398-12.894.509-11.038.672-10.617.098
Yurtiçi Satışlar23.051.60932.052.99020.380.9967.470.730
Yurtdışı Satışlar0320.475297.374297.374
Net Yabancı Para Pozisyonu-68.180.951-75.922.552-4.521.810-38.478.197
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-68.180.951-75.922.552-34.202.970-38.478.197
Net YPP (Hedge Dahil)-68.180.951-75.922.552-4.521.810-38.478.197

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OZBAL 4,0 A/D 31,6 3,9 4,3 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
OZBAL 4,02 17,40 17,30 -10,16 -0,11
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi