SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.445 98.415 -0,99
VIOP 120.612 122.040 -1,17
USD/TRY 5,8231 5,7922 0,53
BIST BANKS 137.337 140.323 -2,13
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.490,14 1.490,58 -0,03
BRENT 59,08 59,42 -0,57

 Özbal Çelik Boru Hisse Senedi | OZBAL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,16 1,36 0,2
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 14,3 14,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Özbal Çelik Boru
Kuruluş 10.07.1995
Faal Alanı Spiral Kaynaklı Çelik Boru Üretimi
Telefon (0216)4659697
Faks (0216)4659783
Adres Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23 Akdeniz/MERSİN

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-8,8-5,3
Ödenmiş Sermaye20,520,5
Net Kâr-9,4-5,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Piyasa Değeri 25,7 mnTL
Net Borç 51,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,04 0,00 1,63 -9,42
USD 7,04 1,21 0,05 -17,10
Göreceli 1,28 0,62 5,26 -16,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OZBAL0,000,00000,000,00 0 A/D
OZBAL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar22.374.90930.540.12337.127.18845.541.025
Nakit ve Nakit Benzerleri461.1341.876.981307.2129.956.936
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar12.638.04919.924.25330.804.83923.555.010
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar600.768825.492807.093779.534
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar6.822.9985.775.8914.572.6708.340.257
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar283.930569.476635.3742.909.288
(Ara Toplam)20.806.87928.972.09337.127.18845.541.025
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar1.568.0301.568.03000
Duran Varlıklar67.402.40757.788.33659.176.76550.812.541
Ticari Alacaklar8.879.244000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.7101.7101.7101.710
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar62.50062.50062.50062.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10.930.00010.930.00010.930.0009.465.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar39.121.94039.435.64541.368.13030.509.585
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar227.080167.001135.798101.004
Ertelenmiş Vergi Varlığı7.958.1947.007.9866.497.18210.603.524
Diğer Duran Varlıklar221.739183.494181.44569.218
TOPLAM VARLIKLAR89.777.31688.328.45996.303.95396.353.566
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler94.867.22890.660.72994.176.741102.832.719
Finansal Borçlar49.279.46946.419.70748.935.34253.118.620
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar23.567.50426.383.17026.610.43623.325.205
Diğer Borçlar16.210.44212.795.09715.997.72123.720.059
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.041.0053.024.96000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.334.4541.353.5031.603.228873.220
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.434.354684.2921.030.0141.795.615
(Ara Toplam)94.867.22890.660.72994.176.741102.832.719
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.687.7022.935.8471.461.8902.379.009
Finansal Borçlar2.975.0532.191.596682.3481.545.441
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0744.251779.5420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler712.64900833.568
Özkaynaklar-8.777.614-5.268.117665.322-8.858.162
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-8.777.614-5.268.117665.322-8.858.162
Ödenmiş Sermaye20.540.00020.540.00020.540.00020.540.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri013.782.83013.782.8300
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.366.3423.366.3423.366.3423.366.342
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-63.168.241-63.168.241-47.394.706-47.394.706
Dönem Net Kar/Zararı-9.406.331-5.933.439-15.773.535-15.262.314
Diğer Özsermaye Kalemleri39.890.61626.144.39126.144.39129.892.516
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR89.777.31688.328.45996.303.95396.353.566
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.909.0664.599.156123.731.760103.053.960
Satışların Maliyeti (-)-6.509.650-4.164.040-107.835.560-87.401.884
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.399.416435.11615.896.20015.652.076
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.399.416435.11615.896.20015.652.076
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-755.713-659.611-11.304.607-8.911.142
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.308.113-997.689-4.211.987-2.970.260
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.136.3451.401.94428.151.50019.892.861
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.744.401-1.799.352-26.765.825-19.836.489
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-272.466-1.619.5921.765.2813.827.046
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.664.410-1.222.184379.6063.770.674
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32.54524.0241.910.442882.642
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-41.452-256.188
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-239.921-1.595.5683.634.2710
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-10.617.098-4.848.675-20.344.222-23.439.879
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler32.54524.0241.868.990626.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.857.019-6.444.243-16.709.951-18.986.379
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.450.688510.804936.4163.724.065
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.450.688510.804936.4163.724.065
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-9.406.331-5.933.439-15.773.535-15.262.314
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-9.406.331-5.933.439-15.773.535-15.262.314
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-9.406.331-5.933.439-15.773.535-15.262.314
Hisse Başına Kazanç000-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri700.084376.5312.342.9461.767.493
Kıdem Tazminatı0063.2040
Finansman Giderleri-10.617.098-4.848.675-20.344.222-23.439.879
Yurtiçi Satışlar7.470.7304.223.91359.277.97648.970.821
Yurtdışı Satışlar297.374297.37463.197.47351.115.993
Net Yabancı Para Pozisyonu-38.478.197-39.538.660-29.196.935-35.464.826
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-38.478.197-39.538.660-29.196.935-35.464.826
Net YPP (Hedge Dahil)-38.478.197-39.538.660-29.196.935-35.464.826
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OZBAL 1,3 A/D A/D 1,1 A/D 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi