SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 103.186 102.494 0,67
VIOP 129.512 128.686 0,64
USD/TRY 5,3207 5,3186 0,04
BIST BANKS 133.335 134.072 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.458 11.423 0,30
GOLD 1.328,45 1.323,76 0,35
BRENT 66,94 67,07 -0,19

 OZBAL Hisse Senedi | Özbal Çelik Boru

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,08 1,52 0,44
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 17,1 17,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Özbal Çelik Boru
Kuruluş 10.07.1995
Faal Alanı Spiral Kaynaklı Çelik Boru Üretimi
Telefon (0216)4659697
Faks (0216)4659783
Adres Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23 Akdeniz/MERSİN

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-8,9-0,5
Ödenmiş Sermaye20,520,5
Net Kâr-15,3-6,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 17,8
PD/DD A/D
FD/Satışlar 0,5
Yabancı Oranı (%) 0,07
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,4
Piyasa Değeri 26,1 mnTL
Net Borç 44,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,42 0,79 -3,79 -7,97
USD 2,23 -0,35 -4,87 -8,66
Göreceli 1,74 0,33 -5,08 -18,59

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OZBAL0,000,00000,000,00 0 A/D
OZBAL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar45.541.02560.690.53935.685.20635.471.034
Nakit ve Nakit Benzerleri9.956.9366.309.3918.465.85699.124
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar23.555.01023.048.36913.541.98712.791.820
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar779.5341.405.609307.95793.986
Stoklar8.340.25724.370.69010.723.09313.814.759
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.909.2885.556.4802.646.3138.671.345
(Ara Toplam)45.541.02560.690.53935.685.20635.471.034
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar50.812.54150.904.66451.291.45349.322.450
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.710956956535.257
Finansal Yatırımlar62.50062.50062.50062.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9.465.0009.465.0009.465.0009.465.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar30.509.58531.083.41231.662.48732.207.126
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar101.00464.19466.84769.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı10.603.52410.225.32110.030.6036.861.111
Diğer Duran Varlıklar69.2183.2813.060121.955
TOPLAM VARLIKLAR96.353.566111.595.20386.976.65984.793.484
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler102.832.719109.032.81785.741.61483.044.319
Finansal Borçlar53.118.62059.386.96149.633.58848.057.664
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar23.325.20525.911.80313.524.77921.065.488
Diğer Borçlar23.720.05918.273.32715.353.2148.506.593
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları873.220617.032617.032617.032
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.795.6154.843.6946.613.0014.797.542
(Ara Toplam)102.832.719109.032.81785.741.61483.044.319
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.379.0093.016.94012.515.73412.952.973
Finansal Borçlar1.545.4412.260.6772.015.7402.389.340
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar009.830.56210.019.690
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar00669.432543.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler833.568756.26300
Özkaynaklar-8.858.162-454.554-11.280.689-11.203.808
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-8.858.162-454.554-11.280.689-11.203.808
Ödenmiş Sermaye20.540.00020.540.00020.540.00020.540.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0013.609.81913.609.819
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.366.3423.366.3423.366.3423.366.342
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-47.394.706-47.394.706-64.894.706-55.246.430
Dönem Net Kar/Zararı-15.262.314-6.897.494-50.618-9.648.276
Diğer Özsermaye Kalemleri29.892.51629.931.30416.148.47416.174.737
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR96.353.566111.595.20386.976.65984.793.484
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri103.053.96060.822.34434.431.976108.119.848
Satışların Maliyeti (-)-87.401.884-53.001.275-32.451.519-103.767.811
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)15.652.0767.821.0691.980.4574.352.037
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)15.652.0767.821.0691.980.4574.352.037
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-8.911.142-5.379.214-2.068.370-7.810.856
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.970.260-1.823.918-872.737-3.881.246
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri19.892.8613.078.099508.70018.042.759
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-19.836.489-5.563.838-701-18.398.327
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.827.046-1.867.802-452.651-7.695.633
Net Faaliyet Kar/Zararı3.770.674617.937-960.650-7.340.065
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler882.642402.713204.7011.442.975
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-256.18800-23.681
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-23.439.879-8.789.208-2.964.753-8.861.890
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler626.454402.713204.7011.419.294
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-18.986.379-10.254.297-3.212.703-15.138.229
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)3.724.0653.356.8033.162.0855.489.953
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)3.724.0653.356.8033.162.0855.489.953
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-15.262.314-6.897.494-50.618-9.648.276
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-15.262.314-6.897.494-50.618-9.648.276
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-15.262.314-6.897.494-50.618-9.648.276
Hisse Başına Kazanç-1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.767.4931.190.343597.9892.417.242
Kıdem Tazminatı000169.773
Finansman Giderleri-23.439.879-8.789.208-2.964.753-8.861.890
Yurtiçi Satışlar48.970.82129.965.41620.251.35097.950.111
Yurtdışı Satışlar51.115.99329.941.14013.796.18213.547.642
Net Yabancı Para Pozisyonu-35.464.826-39.275.487-45.906.660-28.772.616
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-35.464.826-39.275.487-45.906.660-28.772.616
Net YPP (Hedge Dahil)-35.464.826-39.275.487-45.906.660-28.772.616
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OZBAL 1,3 A/D 17,8 0,5 A/D 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi