SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 123.556 122.620 0,76
VIOP 149.679 148.578 0,74
USD/TRY 5,9361 5,9346 0,03
BIST BANKA 181.051 179.233 1,01
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.556 13.549 0,05
ALTIN 1.553,98 1.558,76 -0,31
BRENT 64,44 64,51 -0,11

 Özbal Çelik Boru Hisse Senedi | OZBAL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,26 1,89 0,63
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 16,6 16,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Özbal Çelik Boru
Kuruluş 10.07.1995
Faal Alanı Spiral Kaynaklı Çelik Boru Üretimi
Telefon (0216)4659697
Faks (0216)4659783
Adres Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23 Akdeniz/MERSİN

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-10,8-8,8
Ödenmiş Sermaye20,520,5
Net Kâr-11,4-9,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 2,1
Yabancı Oranı (%) 5,07
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,3
Piyasa Değeri 38,8 mnTL
Net Borç 46,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 2,72 14,55 13,17
USD -0,34 2,03 14,36 13,56
Göreceli -0,75 0,94 3,08 4,81

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
OZBAL0,000,00000,000,00 0 A/D
OZBAL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar21.833.05022.374.90930.540.12337.127.188
Nakit ve Nakit Benzerleri293.224461.1341.876.981307.212
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar10.676.13012.638.04919.924.25330.804.839
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar408.210600.768825.492807.093
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar6.660.0996.822.9985.775.8914.572.670
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.227.357283.930569.476635.374
(Ara Toplam)20.265.02020.806.87928.972.09337.127.188
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar1.568.0301.568.0301.568.0300
Duran Varlıklar67.319.01467.402.40757.788.33659.176.765
Ticari Alacaklar8.778.6808.879.24400
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.7101.7101.7101.710
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar62.50062.50062.50062.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10.930.00010.930.00010.930.00010.930.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar38.813.93739.121.94039.435.64541.368.130
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar215.925227.080167.001135.798
Ertelenmiş Vergi Varlığı8.295.1017.958.1947.007.9866.497.182
Diğer Duran Varlıklar221.161221.739183.494181.445
TOPLAM VARLIKLAR89.152.06489.777.31688.328.45996.303.953
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler97.081.53094.867.22890.660.72994.176.741
Finansal Borçlar44.845.13049.279.46946.419.70748.935.342
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar24.333.43123.567.50426.383.17026.610.436
Diğer Borçlar23.995.34016.210.44212.795.09715.997.721
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.593.1612.041.0053.024.9600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.435.7441.334.4541.353.5031.603.228
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler878.7242.434.354684.2921.030.014
(Ara Toplam)97.081.53094.867.22890.660.72994.176.741
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.881.8373.687.7022.935.8471.461.890
Finansal Borçlar2.122.2132.975.0532.191.596682.348
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar00744.251779.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler759.624712.64900
Özkaynaklar-10.811.303-8.777.614-5.268.117665.322
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-10.811.303-8.777.614-5.268.117665.322
Ödenmiş Sermaye20.540.00020.540.00020.540.00020.540.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0013.782.83013.782.830
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.366.3423.366.3423.366.3423.366.342
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-63.168.241-63.168.241-63.168.241-47.394.706
Dönem Net Kar/Zararı-11.440.020-9.406.331-5.933.439-15.773.535
Diğer Özsermaye Kalemleri39.890.61639.890.61626.144.39126.144.391
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR89.152.06489.777.31688.328.45996.303.953
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri20.945.4507.909.0664.599.156123.731.760
Satışların Maliyeti (-)-18.033.152-6.509.650-4.164.040-107.835.560
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.912.2981.399.416435.11615.896.200
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.912.2981.399.416435.11615.896.200
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-907.956-755.713-659.611-11.304.607
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.311.346-2.308.113-997.689-4.211.987
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.585.4025.136.3451.401.94428.151.500
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.690.640-3.744.401-1.799.352-26.765.825
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.412.242-272.466-1.619.5921.765.281
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.307.004-1.664.410-1.222.184379.606
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler223.29932.54524.0241.910.442
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-41.452
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-2.188.943-239.921-1.595.5683.634.271
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-11.038.672-10.617.098-4.848.675-20.344.222
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler223.29932.54524.0241.868.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-13.227.615-10.857.019-6.444.243-16.709.951
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.787.5951.450.688510.804936.416
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.787.5951.450.688510.804936.416
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-11.440.020-9.406.331-5.933.439-15.773.535
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-11.440.020-9.406.331-5.933.439-15.773.535
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-11.440.020-9.406.331-5.933.439-15.773.535
Hisse Başına Kazanç-1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.028.244700.084376.5312.342.946
Kıdem Tazminatı00063.204
Finansman Giderleri-11.038.672-10.617.098-4.848.675-20.344.222
Yurtiçi Satışlar20.380.9967.470.7304.223.91359.277.976
Yurtdışı Satışlar297.374297.374297.37463.197.473
Net Yabancı Para Pozisyonu-4.521.810-38.478.197-39.538.660-29.196.935
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-34.202.970-38.478.197-39.538.660-29.196.935
Net YPP (Hedge Dahil)-4.521.810-38.478.197-39.538.660-29.196.935
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
OZBAL 1,9 A/D A/D 2,1 A/D 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
OZBAL 1,89 4,84 5,07 23,59 0,31
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi