SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKA 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 ORGE | ORGE Enerji Elektrik

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,65 7,8 2,15
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1 49 48

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı ORGE Enerji Elektrik
Kuruluş 01.01.1974
Faal Alanı Enerji taahhüt
Telefon (0216)4573263
Faks (0216)4573267
Adres Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:A 34742 Kadıköy İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar62.576.34454.257.325
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.000
Net Kâr25.038.81516.821.407

Cari Oranlar

F/K 6,2
FD/FAVÖK 5,0
PD/DD 2,5
FD/Satışlar 1,5
Yabancı Oranı (%) 19,20
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,6 / 1,4
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 13,21 26,01 114,88 14,73
USD 13,52 31,16 73,89 25,45
Göreceli 11,48 17,83 77,66 30,43

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
ORGE05.05.20160,700,02765
ORGE15.05.20131,230,050022
ORGE05.05.20160,700,02765
ORGE15.05.20131,230,050022

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar72.783.91479.685.77484.229.36774.922.507
Nakit ve Nakit Benzerleri35.698.99127.859.28825.838.64521.304.538
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar34.956.19447.503.12750.493.96943.842.968
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar30.114000
Stoklar1.320.1441.795.1374.853.6846.838.204
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar778.4712.528.2223.043.0692.936.797
(Ara Toplam)72.783.91479.685.77484.229.36774.922.507
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar24.700.90918.738.13712.796.1366.727.523
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6103271.3271.327
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19.478.09715.832.81710.796.6685.062.000
Maddi Duran Varlıklar692.647619.115600.823562.888
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.11513.91514.2212.066
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar4.515.4402.271.9631.383.0971.099.242
TOPLAM VARLIKLAR97.484.82398.423.91197.025.50381.650.030
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler24.508.02133.312.27341.205.29931.583.245
Finansal Borçlar6.701.8968.351.0385.127.7554.378.605
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.062.13810.710.61710.597.38212.355.699
Diğer Borçlar3.819.402816.533310.734108.892
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.001.990133.581167.2930
Borç Karşılıkları89.84767.88483.72296.605
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.832.74813.232.62024.918.41314.643.444
(Ara Toplam)24.508.02133.312.27341.205.29931.583.245
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.400.46910.854.3247.798.5736.685.209
Finansal Borçlar1.408.7382.223.903585.947455.151
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları346.326417.460434.181569.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü8.645.4058.212.9616.778.4455.660.673
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar62.576.33354.257.31448.021.63143.381.576
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar62.576.34454.257.32548.021.64143.381.585
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri457.6510457.6510
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler71.66071.66071.66042.588
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları16.930.52516.930.52516.930.52517.511.596
Dönem Net Kar/Zararı25.038.81516.821.40710.535.1775.459.328
Diğer Özsermaye Kalemleri77.693433.73326.628368.073
Azınlık Payları-11-11-10-9
TOPLAM KAYNAKLAR97.484.82398.423.91197.025.50381.650.030
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri86.335.92768.979.86941.035.25420.449.261
Satışların Maliyeti (-)-57.669.931-47.432.549-26.637.492-12.585.404
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)28.665.99621.547.32014.397.7627.863.857
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)28.665.99621.547.32014.397.7627.863.857
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.939.979-886.505-678.421-317.137
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.556.7732.142.7611.776.138587.397
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.365.401-1.918.972-1.735.911-941.756
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)26.917.38920.884.60413.759.5687.192.361
Net Faaliyet Kar/Zararı25.726.01720.660.81513.719.3417.546.720
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.082.7961.230.062492137
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.768.030-1.003.633-487.031-242.168
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.956.32563.39529.07915.023
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.188.48021.174.42813.302.1086.965.353
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-6.149.668-4.353.024-2.766.933-1.506.026
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.700.727-311.124-172.1860
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-4.448.941-4.041.900-2.594.747-1.506.026
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI25.038.81216.821.40410.535.1755.459.327
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)25.038.81216.821.40410.535.1755.459.327
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-3-3-2-1
Ana Ortaklık Payları25.038.81516.821.40710.535.1775.459.328
Hisse Başına Kazanç1010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Dipnot
Amortisman Giderleri163.23574.03174.03134.510
Kıdem Tazminatı116.245121.32082.10962.067
Finansman Giderleri-1.768.030-1.003.633-487.031-242.168
Yurtiçi Satışlar86.335.927000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu31.768.12323.809.9768.419.82914.483.680
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu31.768.12323.809.9768.419.82910.116.936
Net YPP (Hedge Dahil)31.768.12323.809.9768.419.82914.483.680
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ORGE 7,8 6,2 5,0 1,5 2,5 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ORGE 7,80 18,50 19,20 70,37 0,81
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
ORGE 6,2 -26,27 5,0 -23,93 2,5 54,84
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.