SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.827 96.142 -0,33
VIOP 119.565 120.016 -0,38
USD/TRY 5,8983 5,8727 0,44
BIST BANKA 127.158 128.625 -1,14
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.313 12.236 0,63
ALTIN 1.276,69 1.275,92 0,06
BRENT 75,22 74,55 0,90

 MSGYO Hisse Senedi | Mistral GYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,16 1,53 0,37
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 2,9 2,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Mistral GYO
Kuruluş 18.01.2012
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0232)4215080
Faks
Adres Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. N:81 K:122 D:90 Bayraklı İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar209,6197,7
Ödenmiş Sermaye134,278,0
Net Kâr6,1-5,9

Cari Değerler

F/K 26,8
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,3
Piyasa Değeri 163,7 mnTL
Net Borç 17,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,81 0,83 0,00 -20,26
USD -1,31 -1,23 -3,58 -28,14
Göreceli -1,01 2,99 3,32 -24,30

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MSGYO03.12.20184,180,100010,0010,00 7.800.000 5
MSGYO03.12.20184,180,100010,0010,007.800.0005

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar79.832.04998.910.144101.748.502108.167.024
Nakit ve Nakit Benzerleri1.361.03110.241.1648.234.3536.935.551
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar8.286.18010.595.04613.798.08516.274.758
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar206.516232.434247.737327.693
Stoklar68.474.11077.263.76478.363.05582.623.789
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar254.212577.7361.105.2722.005.233
(Ara Toplam)78.582.04998.910.144101.748.502108.167.024
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar1.250.000000
Duran Varlıklar156.240.376139.644.606139.851.254136.938.208
Ticari Alacaklar2.945.0582.463.5653.313.4331.667.156
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller152.574.233136.785.239136.486.411135.246.841
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar687.864366.34922.76221.330
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.3132.3712.6042.881
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar27.90827.08226.0440
TOPLAM VARLIKLAR236.072.425238.554.750241.599.756245.105.232
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler26.165.70740.664.75541.419.07434.233.693
Finansal Borçlar18.645.00923.438.96326.284.13627.708.867
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar313.588401.393326.972299.457
Diğer Borçlar2667.853.4597.853.45953.366
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları167.019167.01900
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.039.8258.803.9216.954.5076.172.003
(Ara Toplam)26.165.70740.664.75541.419.07434.233.693
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler195.857151.822119.4622.397.198
Finansal Borçlar0002.328.806
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar151.051112.20885.5660
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar44.8060030.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler039.61433.89638.185
Özkaynaklar209.710.861197.738.173200.061.220208.474.341
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar209.647.847197.690.753199.999.386208.412.090
Ödenmiş Sermaye134.219.46278.000.00078.000.00039.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.342.4957.342.4957.342.495894.552
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları61.983.458118.202.920118.202.920171.450.863
Dönem Net Kar/Zararı6.103.327-5.853.767-3.545.134-2.932.430
Diğer Özsermaye Kalemleri-895-895-895-895
Azınlık Payları63.01447.42061.83462.251
TOPLAM KAYNAKLAR236.072.425238.554.750241.599.756245.105.232
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri17.859.28215.832.17211.268.6781.530.349
Satışların Maliyeti (-)-9.254.125-5.944.897-4.816.736-631.127
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.605.1579.887.2756.451.942899.222
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.605.1579.887.2756.451.942899.222
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-330.323-223.615-202.559-154.340
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.683.399-5.734.506-4.174.863-2.154.393
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.154.8135.684.2231.203.501740.323
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.044.926-5.548.741-3.422.597-781.422
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.701.3224.064.636-144.576-1.450.610
Net Faaliyet Kar/Zararı2.591.4353.929.1542.074.520-1.409.511
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.305.623000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.327.506000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler6.709.7494.179.5753.138.095357.776
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-15.279.816-14.088.429-6.533.788-1.839.869
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler9.978.117000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.109.372-5.844.218-3.540.269-2.932.703
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.109.372-5.844.218-3.540.269-2.932.703
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.109.372-5.844.218-3.540.269-2.932.703
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları6.0459.5494.865-273
Ana Ortaklık Payları6.103.327-5.853.767-3.545.134-2.932.430
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri28.5564.5854.3241.099
Kıdem Tazminatı13.53323.690-22.28721.373
Finansman Giderleri-15.279.816-14.088.429-6.533.788-1.839.869
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-9.033.999-2.440.077-9.467.826-7.128.467
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-9.033.999-2.440.077-9.467.826-7.128.467
Net YPP (Hedge Dahil)-9.033.999-2.440.077-9.467.826-7.128.467
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MSGYO 1,2 26,8 A/D A/D 0,8 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MSGYO 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi