SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 120.150 122.142 -1,63
VIOP 144.461 147.264 -1,90
USD/TRY 5,9455 5,9428 0,05
BIST BANKS 175.112 177.953 -1,60
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.205 13.577 -2,74
GOLD 1.579,41 1.571,81 0,48
BRENT 58,42 59,89 -2,45

 Mistral GYO Hisse Senedi | MSGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,36 2,13 0,77
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 60,3 59,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Mistral GYO
Kuruluş 18.01.2012
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0232)4215080
Faks
Adres Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. N:81 K:122 D:90 Bayraklı İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar218,3214,6
Ödenmiş Sermaye134,2134,2
Net Kâr4,60,5

Cari Değerler

F/K 21,6
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 8,40
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,6 / 0,5
Piyasa Değeri 285,9 mnTL
Net Borç 8,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 8,12 12,70 12,70
USD -0,17 7,39 12,70 12,70
Göreceli 1,66 10,34 6,63 7,33

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MSGYO03.12.20184,180,100010,0010,00 7.800.000 5
MSGYO03.12.20184,180,100010,0010,007.800.0005

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar69.992.05373.263.44474.202.49979.832.049
Nakit ve Nakit Benzerleri809.493717.8301.686.5391.361.031
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.057.1832.128.8112.417.2258.286.180
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar209.195286.633287.557206.516
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar65.606.91068.474.11068.474.11068.474.110
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar59.272406.06087.068254.212
(Ara Toplam)68.742.05372.013.44472.952.49978.582.049
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar1.250.0001.250.0001.250.0001.250.000
Duran Varlıklar164.720.628155.383.277155.540.077156.240.376
Ticari Alacaklar2.196.0462.071.2762.222.6212.945.058
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller161.843.623152.625.587152.625.587152.574.233
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar675.822680.635685.448687.864
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.1375.7796.4215.313
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar00027.908
TOPLAM VARLIKLAR234.712.681228.646.721229.742.576236.072.425
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler16.191.62313.823.36019.702.96822.111.216
Finansal Borçlar9.424.8729.975.32312.012.57618.645.009
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar886.675636.44377.577313.588
Diğer Borçlar222.948237.507187.325127.667
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.197.3312.700.1307.220.4912.838.779
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.439.264233.316167.019167.019
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.53340.64137.98019.154
(Ara Toplam)16.191.62313.823.36019.702.96822.111.216
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler253.537230.262215.037195.857
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar173.889159.912156.876151.051
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar79.64870.35058.16144.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar218.267.521214.593.099209.824.571213.765.352
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar218.267.521214.593.099209.824.571213.702.338
Ödenmiş Sermaye134.219.462134.219.462134.219.462134.219.462
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.342.4957.342.4957.342.4957.342.495
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları72.141.27672.506.57668.086.78563.451.145
Dönem Net Kar/Zararı4.561.631515.639159.2728.690.131
Diğer Özsermaye Kalemleri2.6578.92716.557-895
Azınlık Payları00063.014
TOPLAM KAYNAKLAR234.712.681228.646.721229.742.576236.072.425
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.216.8763.417.2941.875.10217.859.282
Satışların Maliyeti (-)-437.980-245.2790-9.254.125
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.778.8963.172.0151.875.1028.605.157
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.778.8963.172.0151.875.1028.605.157
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-121.708-50.901-19.963-330.323
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.513.086-2.433.515-1.242.514-5.683.399
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri13.188.0772.812.9001.662.6098.154.813
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.097.384-1.031.830-1.103.903-6.044.926
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)7.234.7952.468.6691.171.3314.701.322
Net Faaliyet Kar/Zararı1.144.102687.599612.6252.591.435
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00011.305.623
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-1.327.506
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.234.7952.468.6691.171.33114.679.439
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler81.33878.71240.0976.709.749
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.754.502-2.031.742-1.052.156-15.279.816
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0009.978.117
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.561.631515.639159.2726.109.372
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.561.631515.639159.2726.109.372
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.561.631515.639159.2726.109.372
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0006.045
Ana Ortaklık Payları4.561.631515.639159.2726.103.327
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri17.02011.5656.11028.556
Kıdem Tazminatı83.433101.66330.80713.533
Finansman Giderleri-2.754.502-2.031.742-1.052.156-15.279.816
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.865.970234.107-3.289.060-11.927.494
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.386.6531.241.915-2.304.124-9.033.999
Net YPP (Hedge Dahil)-1.865.970234.107-3.289.060-11.927.494
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MSGYO 2,1 21,6 A/D A/D 1,3 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MSGYO 2,13 7,92 8,40 47,43 0,99
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi