SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7903 5,7861 0,07
BIST BANKA 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
ALTIN 1.380,06 1.360,41 1,44
BRENT 62,60 61,82 1,26

 Mistral GYO Hisse Senedi | MSGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,06 1,26 0,2
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 4,4 4,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Mistral GYO
Kuruluş 18.01.2012
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0232)4215080
Faks
Adres Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. N:81 K:122 D:90 Bayraklı İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar209,8209,6
Ödenmiş Sermaye134,2134,2
Net Kâr0,26,1

Cari Değerler

F/K 16,1
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 147,6 mnTL
Net Borç 10,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 0,00 -0,90 -28,10
USD -0,17 -0,85 2,31 -35,10
Göreceli -0,03 -1,74 -8,76 -30,37

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MSGYO03.12.20184,180,100010,0010,00 7.800.000 5
MSGYO03.12.20184,180,100010,0010,007.800.0005

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar74.202.49979.832.04998.910.144101.748.502
Nakit ve Nakit Benzerleri1.686.5391.361.03110.241.1648.234.353
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.417.2258.286.18010.595.04613.798.085
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar287.557206.516232.434247.737
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar68.474.11068.474.11077.263.76478.363.055
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar87.068254.212577.7361.105.272
(Ara Toplam)72.952.49978.582.04998.910.144101.748.502
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar1.250.0001.250.00000
Duran Varlıklar155.540.077156.240.376139.644.606139.851.254
Ticari Alacaklar2.222.6212.945.0582.463.5653.313.433
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller152.625.587152.574.233136.785.239136.486.411
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar685.448687.864366.34922.762
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.4215.3132.3712.604
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar027.90827.08226.044
TOPLAM VARLIKLAR229.742.576236.072.425238.554.750241.599.756
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler19.702.96826.165.70740.664.75541.419.074
Finansal Borçlar12.012.57618.645.00923.438.96326.284.136
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar77.577313.588401.393326.972
Diğer Borçlar187.325127.6677.853.4597.853.459
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)7.220.4916.893.27000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları167.019167.019167.0190
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler37.98019.1548.803.9216.954.507
(Ara Toplam)19.702.96826.165.70740.664.75541.419.074
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler215.037195.857151.822119.462
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar156.876151.051112.20885.566
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar58.16144.80600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0039.61433.896
Özkaynaklar209.824.571209.710.861197.738.173200.061.220
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar209.824.571209.647.847197.690.753199.999.386
Ödenmiş Sermaye134.219.462134.219.46278.000.00078.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.342.4957.342.4957.342.4957.342.495
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları68.086.78561.983.458118.202.920118.202.920
Dönem Net Kar/Zararı159.2726.103.327-5.853.767-3.545.134
Diğer Özsermaye Kalemleri16.557-895-895-895
Azınlık Payları063.01447.42061.834
TOPLAM KAYNAKLAR229.742.576236.072.425238.554.750241.599.756
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.875.10217.859.28215.832.17211.268.678
Satışların Maliyeti (-)0-9.254.125-5.944.897-4.816.736
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.875.1028.605.1579.887.2756.451.942
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.875.1028.605.1579.887.2756.451.942
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-19.963-330.323-223.615-202.559
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.242.514-5.683.399-5.734.506-4.174.863
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.605.7988.154.8135.684.2231.203.501
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.103.903-6.044.926-5.548.741-3.422.597
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.114.5204.701.3224.064.636-144.576
Net Faaliyet Kar/Zararı612.6252.591.4353.929.1542.074.520
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler56.81111.305.62300
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-1.327.50600
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.171.33114.679.43900
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler40.0976.709.7494.179.5753.138.095
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.052.156-15.279.816-14.088.429-6.533.788
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler56.8119.978.11700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)159.2726.109.372-5.844.218-3.540.269
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI159.2726.109.372-5.844.218-3.540.269
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)159.2726.109.372-5.844.218-3.540.269
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları06.0459.5494.865
Ana Ortaklık Payları159.2726.103.327-5.853.767-3.545.134
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri6.11028.5564.5854.324
Kıdem Tazminatı30.80713.53323.690-22.287
Finansman Giderleri-1.052.156-15.279.816-14.088.429-6.533.788
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-3.289.060-9.033.999-2.440.077-9.467.826
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.304.124-9.033.999-2.440.077-9.467.826
Net YPP (Hedge Dahil)-3.289.060-9.033.999-2.440.077-9.467.826
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MSGYO 1,1 16,1 A/D A/D 0,7 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MSGYO 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi