SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.689 119.802 -0,09
VIOP 143.938 143.996 -0,04
USD/TRY 5,9593 5,9413 0,30
BIST BANKS 173.457 174.718 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.324 13.205 0,90
GOLD 1.571,65 1.569,02 0,17
BRENT 58,62 58,81 -0,32

 Klimasan Hisse Senedi | KLMSN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 14,46 22,08 7,62
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,7 139,1 133,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Klimasan
Kuruluş 07.01.1969
Faal Alanı Endüstriyel tip soğutucu ve dondurucu üretimi ve bu ürünlerin iç ve dış piyasalara satış
Telefon (0236)2362233
Faks (0236)2361695
Adres Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad. No:1 45030 Manisa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar306,0303,3
Ödenmiş Sermaye39,639,6
Net Kâr101,689,7

Cari Değerler

F/K 5,3
FD/FAVÖK 8,9
PD/DD 2,5
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 17,91
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,6 / 1,9
Piyasa Değeri 828,4 mnTL
Net Borç 255,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 8,84 14,32 14,88 -5,25
USD 8,66 14,13 14,88 -5,25
Göreceli 8,94 17,24 9,12 -9,42

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KLMSN02.07.20192,020,200020,0017,00 7.920.000 13
KLMSN18.09.20180,510,03033,032,58 1.000.000 7
KLMSN31.05.20161,480,06246,245,94 2.057.906 9
KLMSN31.05.20101,760,137613,7612,96 2.065.000 26
KLMSN30.05.20003,274,0000400,00391,48 1.000.000 A/D
KLMSN23.05.19991,281,0000100,00100,00 250.000 A/D
KLMSN24.05.19982,941,0000100,00100,00 250.000 A/D
KLMSN02.07.20192,020,200020,0017,007.920.00013
KLMSN18.09.20180,510,03033,032,581.000.0007
KLMSN31.05.20161,480,06246,245,942.057.9069
KLMSN31.05.20101,760,137613,7612,962.065.00026
KLMSN30.05.20003,274,0000400,00391,481.000.000A/D
KLMSN23.05.19991,281,0000100,00100,00250.000A/D
KLMSN24.05.19982,941,0000100,00100,00250.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar824.716.096955.511.258886.794.623762.295.507
Nakit ve Nakit Benzerleri51.064.487179.949.00386.195.673113.874.141
Finansal Yatırımlar195.059.362203.587.634230.077.365324.713.372
Ticari Alacaklar305.876.542363.133.775268.800.866163.004.068
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar66.485.5083.271.56399.438.6082.598.756
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar132.916.315152.447.534165.509.840124.272.866
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar73.313.88253.121.74936.772.27133.832.304
(Ara Toplam)824.716.096955.511.258886.794.623762.295.507
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar182.950.854161.097.613142.461.466118.074.611
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar012.68812.56412.564
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar833.200833.200833.2000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları9.437.37411.902.19813.245.7060
Maddi Duran Varlıklar132.961.619106.860.22399.277.83694.897.310
Şerefiye383.655383.655383.655383.655
Maddi Olmayan Duran Varlıklar26.619.04725.450.36223.694.55022.470.410
Ertelenmiş Vergi Varlığı12.489.51615.125.1874.212.426130.683
Diğer Duran Varlıklar226.443530.100801.529179.989
TOPLAM VARLIKLAR1.007.666.9501.116.608.8711.029.256.089880.370.118
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler464.278.931558.855.974492.971.863380.112.534
Finansal Borçlar271.926.588269.045.245204.054.946184.412.367
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar153.306.918249.144.581232.200.923164.848.117
Diğer Borçlar336.869395.188110.0061.021.258
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.661.1974.902.5529.242.2335.241.237
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü232.6123.375.86112.629.1951.125.737
Borç Karşılıkları16.923.30214.014.51710.798.89510.439.977
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.891.44517.978.03023.935.66513.023.841
(Ara Toplam)464.278.931558.855.974492.971.863380.112.534
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler237.364.110254.406.753290.782.539290.685.403
Finansal Borçlar229.371.159246.523.134282.998.516284.097.443
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler7.992.9517.883.6197.784.0236.587.960
Özkaynaklar306.023.909303.346.144245.501.687209.572.181
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar306.008.745303.307.094245.529.721209.523.491
Ödenmiş Sermaye39.600.00039.600.00039.600.00039.600.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları9.230.184000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.513.9995.666.1045.666.1045.666.104
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları148.981.832159.749.726159.749.72699.495.139
Dönem Net Kar/Zararı101.649.16489.736.14233.257.13560.254.587
Diğer Özsermaye Kalemleri-1.966.4348.555.1227.256.7564.507.661
Azınlık Payları15.16439.050-28.03448.690
TOPLAM KAYNAKLAR1.007.666.9501.116.608.8711.029.256.089880.370.118
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri784.302.680602.529.861273.335.204717.382.498
Satışların Maliyeti (-)-624.058.027-472.617.501-217.538.320-567.752.032
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)160.244.653129.912.36055.796.884149.630.466
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)160.244.653129.912.36055.796.884149.630.466
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-54.889.935-38.605.730-19.495.936-54.969.785
Genel Yönetim Giderleri (-)-23.125.617-14.516.633-6.506.107-21.335.829
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-4.385.081-2.882.590-1.429.218-5.483.071
Diğer Faaliyet Gelirleri6.542.55611.970.0657.704.21115.455.296
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-206.964-2.578.728-1.607.238-3.652.507
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)84.179.61283.298.74434.462.59679.644.570
Net Faaliyet Kar/Zararı77.844.02073.907.40728.365.62367.841.781
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler61.529.29451.910.32934.150.66948.236.091
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-11.046.666-16.121.920-14.136.338-6.888.997
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı134.662.240119.087.15354.476.927120.991.664
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-28.392.936-28.003.235-13.870.946-53.689.356
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler50.482.62835.788.40920.014.33141.347.094
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)106.269.30491.083.91840.605.98167.302.308
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.653.666-1.357.416-7.425.570-7.019.433
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-16.815.193-16.157.491-13.162.274-1.862.449
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)12.161.52714.800.0755.736.704-5.156.984
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI101.615.63889.726.50233.180.41160.282.875
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)101.615.63889.726.50233.180.41160.282.875
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-33.526-9.640-76.72428.288
Ana Ortaklık Payları101.649.16489.736.14233.257.13560.254.587
Hisse Başına Kazanç0212
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri21.064.85713.677.4715.241.38418.018.234
Kıdem Tazminatı6.013.324002.907.863
Finansman Giderleri-28.392.936-28.003.235-13.870.946-53.689.356
Yurtiçi Satışlar330.384.952285.368.059158.950.454426.145.762
Yurtdışı Satışlar445.359.734326.646.864120.846.346290.936.552
Net Yabancı Para Pozisyonu-64.693.0337.547.80822.644.145-52.239.392
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-160.238.5185.526.552-73.408.143-51.919.763
Net YPP (Hedge Dahil)-74.960.6122.350.10111.464.863-56.298.176
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KLMSN 19,2 5,3 8,9 1,0 2,5 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KLMSN 20,92 18,29 17,91 -37,13 -0,46
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi