SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 91.387 90.051 1,48
VIOP 114.196 112.442 1,56
USD/TRY 5,3468 5,3502 -0,06
BIST BANKS 112.458 111.138 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.929 10.781 1,38
GOLD 1.241,62 1.245,89 -0,34
BRENT 60,33 60,15 0,30

 KFEIN Hisse Senedi | Kafein Yazılım

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,9 8,4 2,5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,6 38,1 36,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kafein Yazılım
Kuruluş 26.08.2005
Faal Alanı Yazılım çözümleri geliştirmek.
Telefon (0212)9242030
Faks
Adres YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Eski Londra Asfaltı Cad. C1 No:403 Esenler/İst.

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar64,256,7
Ödenmiş Sermaye19,818,9
Net Kâr7,65,1

Cari Değerler

F/K 14,2
FD/FAVÖK 8,5
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 1,6
Yabancı Oranı (%) 3,21
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 1,5
Piyasa Değeri 124,6 mnTL
Net Borç 1,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,45 -5,68 -0,32 -
USD 1,45 -5,68 1,91 -
Göreceli -0,03 -4,20 1,13 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KFEIN0,000,00000,000,00 0 A/D
KFEIN0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar54.260.09944.535.38323.770.58024.998.202
Nakit ve Nakit Benzerleri7.383.3285.637.7043.163.4452.160.927
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar42.516.03535.233.16820.309.37222.521.179
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar564.584597.51315.0134.925
Stoklar1.838.357803.14500
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.957.7952.263.853282.750311.171
(Ara Toplam)54.260.09944.535.38323.770.58024.998.202
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar49.412.19945.802.7313.073.5672.347.631
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar1.372.2041.308.875631.097594.459
Şerefiye15.997.71415.997.71400
Maddi Olmayan Duran Varlıklar30.027.70227.101.0621.325.310646.573
Ertelenmiş Vergi Varlığı710.730617.583393.978338.420
Diğer Duran Varlıklar1.303.849777.497723.182768.179
TOPLAM VARLIKLAR103.672.29890.338.11426.844.14727.345.833
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler22.590.17217.555.2126.656.0247.454.327
Finansal Borçlar7.307.5366.215.82824.4897.506
Diğer Finansal Yükümlülükler24.85760.16600
Ticari Borçlar4.568.5093.657.2763.114.3852.127.816
Diğer Borçlar1.093.712615.497350.3071.294.655
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları51.882123.50500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü108.995159.49541.22531.952
Borç Karşılıkları1.109.6271.055.195589.339588.252
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.325.0545.668.2502.536.2793.404.146
(Ara Toplam)22.590.17217.555.2126.656.0247.454.327
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.292.4164.480.3351.054.815874.584
Finansal Borçlar1.434.6971.780.32422.22250.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları360.973319.46700
Uzun vadeli karşılıklar2.298.1042.190.0821.015.100805.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler198.642190.46217.49319.168
Özkaynaklar76.789.71068.302.56719.133.30819.016.922
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar64.245.97756.737.85319.133.30819.016.922
Ödenmiş Sermaye19.750.00018.850.00011.000.00011.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri30.050.545000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.824.5411.824.5411.491.0580
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.123.4345.424.6095.408.7322.683.689
Dönem Net Kar/Zararı7.602.0465.095.5161.056.3864.802.218
Diğer Özsermaye Kalemleri-104.58925.543.187177.132531.015
Azınlık Payları12.543.73311.564.71400
TOPLAM KAYNAKLAR103.672.29890.338.11426.844.14727.345.833
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri61.994.31039.838.23917.076.79347.202.321
Satışların Maliyeti (-)-44.616.211-29.711.180-14.292.316-37.287.206
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)17.378.09910.127.0592.784.4779.915.115
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)17.378.09910.127.0592.784.4779.915.115
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-274.502-90.85100
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.883.130-3.522.734-1.938.413-5.649.311
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-2.087.665-437.69400
Diğer Faaliyet Gelirleri2.563.031580.020386.030564.447
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.004.637-420.387-221.632-529.711
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)9.691.1966.235.4131.010.4624.300.540
Net Faaliyet Kar/Zararı9.132.8026.075.780846.0644.265.804
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler42.7198.9920629.333
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-14.397-14.397-17.649-79.590
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.044.205389.204165.465370.484
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-879.326-453.408-122.811-184.673
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler28.322-5.405-17.649549.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.884.3976.165.8041.035.4675.036.094
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-375.637-162.51070.100-233.876
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-323.783-170.674-58.791-382.114
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-51.8548.164128.891148.238
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI9.508.7606.003.2941.105.5674.802.218
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)9.508.7606.003.2941.105.5674.802.218
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.906.714907.77824.1000
Ana Ortaklık Payları7.602.0465.095.5161.081.4674.802.218
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.155.8052.393.07579.775282.820
Kıdem Tazminatı3.093.4500542.451379.731
Finansman Giderleri-879.326-453.408-122.811-184.673
Yurtiçi Satışlar59.665.200017.200.6294.644.431
Yurtdışı Satışlar3.093.4500356.6062.385.978
Net Yabancı Para Pozisyonu3.443.7401.389.6581.172.542500.392
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu3.268.7711.349.2171.172.542500.392
Net YPP (Hedge Dahil)3.443.7401.389.6581.172.542500.392
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KFEIN 6,2 14,2 8,5 1,6 1,9 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KFEIN 6,31 3,16 3,21 5,35 0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi