SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.226 94.022 1,28
VIOP 119.356 117.767 1,35
USD/TRY 5,8196 5,8224 -0,05
BIST BANKS 133.632 128.956 3,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.340 12.355 -0,13
GOLD 1.407,27 1.399,50 0,56
BRENT 64,33 64,45 -0,19

 Kafein Yazılım Hisse Senedi | KFEIN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,19 7,7 1,51
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 68,1 67,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kafein Yazılım
Kuruluş 26.08.2005
Faal Alanı Yazılım çözümleri geliştirmek.
Telefon (0212)9242030
Faks
Adres YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Davutpaşa Kampüsü Eski Londra Asfaltı Cad. C1 No:403 Esenler/İst.

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar74,470,0
Ödenmiş Sermaye19,819,8
Net Kâr3,913,6

Cari Değerler

F/K 8,9
FD/FAVÖK 4,9
PD/DD 2,0
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 20,80
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 1,2
Piyasa Değeri 145,6 mnTL
Net Borç -0,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,80 1,66 18,30 6,97
USD 0,74 3,24 24,21 -2,44
Göreceli 1,94 -1,83 5,28 3,84

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KFEIN02.04.20191,040,07597,596,46 1.500.000 11
KFEIN02.04.20191,040,07597,596,461.500.00011

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar58.501.86158.079.21754.260.09944.535.383
Nakit ve Nakit Benzerleri11.127.5978.859.3947.383.3285.637.704
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar41.857.19246.130.10642.516.03535.233.168
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar717.303455.625564.584597.513
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.826.9971.180.9321.838.357803.145
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.972.7721.453.1601.957.7952.263.853
(Ara Toplam)58.501.86158.079.21754.260.09944.535.383
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar54.604.23252.399.18849.412.19945.802.731
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.597.6231.475.2991.372.2041.308.875
Şerefiye15.997.71415.997.71415.997.71415.997.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar35.297.46532.986.91330.027.70227.101.062
Ertelenmiş Vergi Varlığı579.374622.494710.730617.583
Diğer Duran Varlıklar1.132.0561.316.7681.303.849777.497
TOPLAM VARLIKLAR113.106.093110.478.405103.672.29890.338.114
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler18.987.48122.034.38122.590.17217.555.212
Finansal Borçlar8.539.8118.419.9617.307.5366.215.828
Diğer Finansal Yükümlülükler28.781187.92924.85760.166
Ticari Borçlar3.844.2875.865.2784.568.5093.657.276
Diğer Borçlar671.5031.224.7461.093.712615.497
Müşteri Söz. Doğan Yük.607.1761.122.68100
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları130.65767.32251.882123.505
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)13.21212.71300
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü295.947192.808108.995159.495
Borç Karşılıkları1.494.8861.340.5621.109.6271.055.195
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.361.2213.600.3818.325.0545.668.250
(Ara Toplam)18.987.48122.034.38122.590.17217.555.212
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.654.2484.893.7014.292.4164.480.335
Finansal Borçlar1.794.7551.848.7541.434.6971.780.324
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.180.513205.71300
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları1.052.818419.393360.973319.467
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.626.1622.419.8412.298.1042.190.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00198.642190.462
Özkaynaklar88.464.36483.550.32376.789.71068.302.567
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.370.30570.021.22264.245.97756.737.853
Ödenmiş Sermaye19.750.00019.750.00019.750.00018.850.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0030.050.5450
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.534.5971.824.5411.824.5411.824.541
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları17.943.9205.123.4345.123.4345.424.609
Dönem Net Kar/Zararı3.891.03613.605.8897.602.0465.095.516
Diğer Özsermaye Kalemleri30.250.75229.717.358-104.58925.543.187
Azınlık Payları14.094.05913.529.10112.543.73311.564.714
TOPLAM KAYNAKLAR113.106.093110.478.405103.672.29890.338.114
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri26.776.92297.668.11561.994.31039.838.239
Satışların Maliyeti (-)-19.071.010-67.061.921-44.616.211-29.711.180
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.705.91230.606.19417.378.09910.127.059
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.705.91230.606.19417.378.09910.127.059
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-121.299-407.770-274.502-90.851
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.792.926-8.418.106-5.883.130-3.522.734
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-721.744-3.592.522-2.087.665-437.694
Diğer Faaliyet Gelirleri1.043.6922.938.1752.563.031580.020
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-590.831-3.061.667-2.004.637-420.387
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.522.80418.064.3049.691.1966.235.413
Net Faaliyet Kar/Zararı4.069.94318.187.7969.132.8026.075.780
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.55268.38842.7198.992
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-14.397-14.397
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.525.35618.132.69200
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler822.9891.540.4491.044.205389.204
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-785.515-2.059.749-879.326-453.408
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.55268.38828.322-5.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.562.83017.613.3929.884.3976.165.804
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-180.422-1.033.831-375.637-162.510
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-383.850-787.433-323.783-170.674
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)203.428-246.398-51.8548.164
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.382.40816.579.5619.508.7606.003.294
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.382.40816.579.5619.508.7606.003.294
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları491.3722.973.6721.906.714907.778
Ana Ortaklık Payları3.891.03613.605.8897.602.0465.095.516
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Dipnot
Amortisman Giderleri2.186.2915.941.7954.155.8052.393.075
Kıdem Tazminatı0872.4583.093.4500
Finansman Giderleri-785.515-2.059.749-879.326-453.408
Yurtiçi Satışlar28.094.78393.338.92859.665.2000
Yurtdışı Satışlar1.894.1705.696.2733.093.4500
Net Yabancı Para Pozisyonu5.339.9655.811.9723.443.7401.389.658
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu5.249.8815.639.5293.268.7711.349.217
Net YPP (Hedge Dahil)5.339.9655.811.9723.443.7401.389.658
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KFEIN 7,4 8,9 4,9 1,3 2,0 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KFEIN 7,37 19,70 20,80 110,27 1,62
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi