SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 91.124 90.051 1,19
VIOP 113.834 112.442 1,24
USD/TRY 5,3551 5,3502 0,09
BIST BANKA 112.331 111.138 1,07
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.929 10.781 1,38
ALTIN 1.241,89 1.245,89 -0,32
BRENT 59,75 60,15 -0,67

 GRNYO Hisse Senedi | Garanti YO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,5731 0,9 0,3269
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 97,9 97,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Garanti YO
Kuruluş 09.07.1996
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek
Telefon (0212)3353095
Faks (0212)3353230
Adres Doğuş Grubu Merkez Binası,Huzur Mah ,Maslak Ayazağa Cad.No:2 Sarıyer 34396 İstanbul.

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar36,835,6
Ödenmiş Sermaye32,032,0
Net Kâr1,40,2

Cari Değerler

F/K 12,7
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 3,33
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,4
Piyasa Değeri 29,5 mnTL
Net Borç -35,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,22 37,50 51,72 25,71
USD -2,41 37,76 55,12 -11,51
Göreceli -0,32 43,48 54,06 61,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GRNYO01.06.20182,090,01401,401,40 447.997 21
GRNYO01.06.20175,930,04694,694,69 1.500.000 82
GRNYO08.06.20165,770,03753,753,75 1.200.000 425
GRNYO22.05.20156,080,04384,384,38 1.400.000 71
GRNYO20.05.20140,950,00630,630,63 200.000 21
GRNYO20.05.20134,630,03333,333,33 999.999 24
GRNYO21.05.20064,380,07587,587,58 530.642 30
GRNYO10.07.200337,726,9023690,23690,23 1.725.575 244
GRNYO09.04.200329,583,5498354,98354,98 887.461 125
GRNYO29.04.199837,211,1350113,50113,50 283.750 A/D
GRNYO30.04.199714,940,194219,4219,42 48.542 A/D
GRNYO01.06.20182,090,01401,401,40447.99721
GRNYO01.06.20175,930,04694,694,691.500.00082
GRNYO08.06.20165,770,03753,753,751.200.000425
GRNYO22.05.20156,080,04384,384,381.400.00071
GRNYO20.05.20140,950,00630,630,63200.00021
GRNYO20.05.20134,630,03333,333,33999.99924
GRNYO21.05.20064,380,07587,587,58530.64230
GRNYO10.07.200337,726,9023690,23690,231.725.575244
GRNYO09.04.200329,583,5498354,98354,98887.461125
GRNYO29.04.199837,211,1350113,50113,50283.750A/D
GRNYO30.04.199714,940,194219,4219,4248.542A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar37.156.36636.023.31336.704.97336.663.607
Nakit ve Nakit Benzerleri9.566.0926.259.5625.875.0504.019.943
Finansal Yatırımlar26.291.94827.787.16128.726.73731.230.388
Ticari Alacaklar300.30140.204243.582456.173
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar929.5471.849.9071.777.997922.211
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar68.47886.47981.60734.892
(Ara Toplam)37.156.36636.023.31336.704.97336.663.607
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar70.84877.65362.69966.841
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar38.96845.12429.52133.014
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar31.88032.52933.17833.827
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR37.227.21436.100.96636.767.67236.730.448
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler208.367291.002334.833625.652
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar65.90344.556220.996464.212
Diğer Borçlar84.696162.33359.22573.410
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları49.45878.11338.42444.030
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.3106.00016.18844.000
(Ara Toplam)208.367291.002334.833625.652
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler212.101204.811197.520190.229
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar212.101204.8110190.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00197.5200
Özkaynaklar36.806.74635.605.15336.235.31935.914.567
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.806.74635.605.15336.235.31935.914.567
Ödenmiş Sermaye32.000.00032.000.00032.000.00032.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler691.563691.563585.595585.595
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.828.5322.828.5323.432.5001.313.140
Dönem Net Kar/Zararı1.390.179188.586320.7522.119.360
Diğer Özsermaye Kalemleri-103.528-103.528-103.528-103.528
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR37.227.21436.100.96636.767.67236.730.448
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri23.189.71213.215.8785.715.91562.887.551
Satışların Maliyeti (-)-18.912.981-11.069.134-4.516.426-57.395.828
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.276.7312.146.7441.199.4895.491.723
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.276.7312.146.7441.199.4895.491.723
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-256.769-176.357-87.625-344.133
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.632.107-1.777.746-792.406-3.049.180
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri17.34810.8596.17427.005
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-15.024-14.914-4.880-6.055
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.390.179188.586320.7522.119.360
Net Faaliyet Kar/Zararı1.387.855192.641319.4582.098.410
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.390.179188.586320.7522.119.360
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.390.179188.586320.7522.119.360
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.390.179188.586320.7522.119.360
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.390.179188.586320.7522.119.360
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri18.81512.0115.44021.364
Kıdem Tazminatı10.5837.0563.52854.311
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu5.839.4394.524.64800
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu5.839.4394.524.64800
Net YPP (Hedge Dahil)5.839.4394.524.64800
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GRNYO 0,9 12,7 A/D A/D 0,8 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GRNYO 0,88 3,33 3,33 -0,63 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi