SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.953 96.861 -0,94
VIOP 119.889 121.122 -1,02
USD/TRY 5,8273 5,8096 0,30
BIST BANKS 126.112 128.270 -1,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.222 12.153 0,57
GOLD 1.275,81 1.275,80 0,00
BRENT 74,12 71,95 3,02

 GRNYO Hisse Senedi | Garanti YO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,59 0,73 0,14
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 6,7 6,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Garanti YO
Kuruluş 09.07.1996
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek
Telefon (0212)3353095
Faks (0212)3353230
Adres Doğuş Grubu Merkez Binası,Huzur Mah ,Maslak Ayazağa Cad.No:2 Sarıyer 34396 İstanbul.

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar37,736,8
Ödenmiş Sermaye33,532,0
Net Kâr2,31,4

Cari Değerler

F/K 9,0
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,07
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,3
Piyasa Değeri 20,8 mnTL
Net Borç -35,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,59 0,00 -1,59 -21,52
USD -2,26 -0,69 -6,65 -28,91
Göreceli -0,66 -0,79 2,39 -25,35

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GRNYO3,150,01951,951,95 653.250 28
GRNYO01.06.20182,090,01401,401,40 447.997 21
GRNYO01.06.20175,930,04694,694,69 1.500.000 82
GRNYO08.06.20165,770,03753,753,75 1.200.000 425
GRNYO22.05.20156,080,04384,384,38 1.400.000 71
GRNYO20.05.20140,950,00630,630,63 200.000 21
GRNYO20.05.20134,630,03333,333,33 999.999 24
GRNYO21.05.20064,380,07587,587,58 530.642 30
GRNYO10.07.200337,726,9023690,23690,23 1.725.575 244
GRNYO09.04.200329,583,5498354,98354,98 887.461 125
GRNYO29.04.199837,211,1350113,50113,50 283.750 A/D
GRNYO30.04.199714,940,194219,4219,42 48.542 A/D
GRNYO01.06.20182,090,01401,401,40447.99721
GRNYO01.06.20175,930,04694,694,691.500.00082
GRNYO08.06.20165,770,03753,753,751.200.000425
GRNYO22.05.20156,080,04384,384,381.400.00071
GRNYO20.05.20140,950,00630,630,63200.00021
GRNYO20.05.20134,630,03333,333,33999.99924
GRNYO21.05.20064,380,07587,587,58530.64230
GRNYO10.07.200337,726,9023690,23690,231.725.575244
GRNYO09.04.200329,583,5498354,98354,98887.461125
GRNYO29.04.199837,211,1350113,50113,50283.750A/D
GRNYO30.04.199714,940,194219,4219,4248.542A/D
GRNYO3,150,01951,951,95653.25028

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar38.127.15337.156.36636.023.31336.704.973
Nakit ve Nakit Benzerleri11.517.3869.566.0926.259.5625.875.050
Finansal Yatırımlar24.389.01326.291.94827.787.16128.726.737
Ticari Alacaklar398300.30140.204243.582
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.172.515929.5471.849.9071.777.997
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar47.84168.47886.47981.607
(Ara Toplam)38.127.15337.156.36636.023.31336.704.973
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar78.95870.84877.65362.699
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar47.72738.96845.12429.521
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar31.23131.88032.52933.178
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR38.206.11137.227.21436.100.96636.767.672
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler248.299208.367291.002334.833
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar88.88365.90344.556220.996
Diğer Borçlar92.25284.696162.33359.225
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları45.19449.45878.11338.424
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21.9708.3106.00016.188
(Ara Toplam)248.299208.367291.002334.833
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler249.073212.101204.811197.520
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar249.073212.101204.8110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler000197.520
Özkaynaklar37.708.73936.806.74635.605.15336.235.319
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.708.73936.806.74635.605.15336.235.319
Ödenmiş Sermaye33.500.00032.000.00032.000.00032.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler691.563691.563691.563585.595
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.328.5322.828.5322.828.5323.432.500
Dönem Net Kar/Zararı2.321.8531.390.179188.586320.752
Diğer Özsermaye Kalemleri-133.209-103.528-103.528-103.528
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR38.206.11137.227.21436.100.96636.767.672
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri28.591.49523.189.71213.215.8785.715.915
Satışların Maliyeti (-)-22.763.944-18.912.981-11.069.134-4.516.426
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.827.5514.276.7312.146.7441.199.489
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.827.5514.276.7312.146.7441.199.489
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-256.769-176.357-87.625
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.491.743-2.632.107-1.777.746-792.406
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri23.34217.34810.8596.174
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-37.297-15.024-14.914-4.880
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.321.8531.390.179188.586320.752
Net Faaliyet Kar/Zararı2.335.8081.387.855192.641319.458
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.321.8531.390.179188.586320.752
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.321.8531.390.179188.586320.752
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.321.8531.390.179188.586320.752
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.321.8531.390.179188.586320.752
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri26.31218.81512.0115.440
Kıdem Tazminatı14.11110.5837.0563.528
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu5.266.3355.839.4394.524.6480
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu5.266.3355.839.4394.524.6480
Net YPP (Hedge Dahil)5.266.3355.839.4394.524.6480
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GRNYO 0,6 8,9 A/D A/D 0,6 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GRNYO 0,62 2,06 2,07 1,23 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi