SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 118.849 118.713 0,11
VIOP 135.277 134.862 0,31
USD/TRY 6,8653 6,8608 0,07
BIST BANKS 129.269 129.657 -0,30
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.495 12.617 -0,97
GOLD 1.813,55 1.809,22 0,24
BRENT 43,30 43,30 0,00

 Garanti YO Hisse Senedi | GRNYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,41 2,28 0,87
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,1 90,1 86,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Garanti YO
Kuruluş 09.07.1996
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek
Telefon (0212)3353095
Faks (0212)3353230
Adres Doğuş Grubu Merkez Binası,Huzur Mah ,Maslak Ayazağa Cad.No:2 Sarıyer 34396 İstanbul.

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar39,740,6
Ödenmiş Sermaye35,035,0
Net Kâr-0,93,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 14,5
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 13,32
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,1 / 1,8
Piyasa Değeri 76,0 mnTL
Net Borç -37,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,13 1,88 17,30 100,93
USD -3,13 1,88 15,76 74,28
Göreceli -2,62 -1,04 8,71 93,67

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GRNYO29.05.20193,150,01951,951,95 653.250 28
GRNYO01.06.20182,090,01401,401,40 447.997 21
GRNYO01.06.20175,930,04694,694,69 1.500.000 82
GRNYO08.06.20165,770,03753,753,75 1.200.000 425
GRNYO22.05.20156,080,04384,384,38 1.400.000 71
GRNYO20.05.20140,950,00630,630,63 200.000 21
GRNYO20.05.20134,630,03333,333,33 999.999 24
GRNYO21.05.20064,380,07587,587,58 530.642 30
GRNYO10.07.200337,726,9023690,23690,23 1.725.575 244
GRNYO09.04.200329,583,5498354,98354,98 887.461 125
GRNYO29.04.199837,211,1350113,50113,50 283.750 A/D
GRNYO30.04.199714,940,194219,4219,42 48.542 A/D
GRNYO29.05.20193,150,01951,951,95653.25028
GRNYO01.06.20182,090,01401,401,40447.99721
GRNYO01.06.20175,930,04694,694,691.500.00082
GRNYO08.06.20165,770,03753,753,751.200.000425
GRNYO22.05.20156,080,04384,384,381.400.00071
GRNYO20.05.20140,950,00630,630,63200.00021
GRNYO20.05.20134,630,03333,333,33999.99924
GRNYO21.05.20064,380,07587,587,58530.64230
GRNYO10.07.200337,726,9023690,23690,231.725.575244
GRNYO09.04.200329,583,5498354,98354,98887.461125
GRNYO29.04.199837,211,1350113,50113,50283.750A/D
GRNYO30.04.199714,940,194219,4219,4248.542A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar40.873.62841.298.20840.448.41539.714.997
Nakit ve Nakit Benzerleri23.094.69520.014.34918.911.31317.716.694
Finansal Yatırımlar15.886.20111.863.20720.205.37521.061.359
Ticari Alacaklar1648.545.14128.32238.049
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.830.205820.6561.222.773816.261
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar62.36354.85580.63282.634
(Ara Toplam)40.873.62841.298.20840.448.41539.714.997
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.184.7251.284.6261.386.6241.459.325
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.107.8761.200.9001.292.4021.381.928
Maddi Duran Varlıklar48.86355.09164.93847.464
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.98628.63529.28429.933
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR42.058.35342.582.83441.835.03941.174.322
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler726.276313.752242.626332.158
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar555.298109.39286.73581.871
Diğer Borçlar74.317130.75089.18185.071
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları56.63668.01066.710109.686
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler40.0255.600055.530
(Ara Toplam)726.276313.752242.626332.158
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.641.5731.647.3181.660.7281.748.811
Finansal Borçlar1.303.1721.328.6341.376.4031.476.237
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar338.401318.684284.325272.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar39.690.50440.621.76439.931.68539.093.353
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.690.50440.621.76439.931.68539.093.353
Ödenmiş Sermaye35.000.00035.000.00035.000.00035.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler807.656807.656807.656807.656
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları4.969.9251.331.0421.331.0421.331.042
Dönem Net Kar/Zararı-931.2603.638.8832.926.1962.087.864
Diğer Özsermaye Kalemleri-155.817-155.817-133.209-133.209
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR42.058.35342.582.83441.835.03941.174.322
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.180.95840.959.72014.210.93610.574.474
Satışların Maliyeti (-)-895.416-32.730.805-8.020.880-6.280.279
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)285.5428.228.9156.190.0564.294.195
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)285.5428.228.9156.190.0564.294.195
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.137.147-4.220.486-3.043.528-2.017.961
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri179.79732.117108.39672.661
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-210.413-208.174-182.614-162.383
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-882.2213.832.3723.072.3102.186.512
Net Faaliyet Kar/Zararı-851.6054.008.4293.146.5282.276.234
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-882.2213.832.3723.072.3102.186.512
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-49.039-193.489-146.114-98.648
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-931.2603.638.8832.926.1962.087.864
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-931.2603.638.8832.926.1962.087.864
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-931.2603.638.8832.926.1962.087.864
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-931.2603.638.8832.926.1962.087.864
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri99.901388.00320.34911.458
Kıdem Tazminatı9.83819.23814.4299.619
Finansman Giderleri-49.039-193.489-146.114-98.648
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu6.420.2045.872.2595.778.5255.817.762
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.420.2045.872.2595.778.5255.817.762
Net YPP (Hedge Dahil)6.420.2045.872.2595.778.5255.817.762

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GRNYO 2,2 A/D 14,5 1,0 1,9 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GRNYO 2,17 12,08 13,32 123,86 1,28
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi