SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.378 1.376 0,18
VIOP 1.422 1.414 0,55
USD/TRY 8,1319 8,1495 -0,22
BIST BANKA 1.069 1.063 0,54
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.215 0,13
ALTIN 1.745,76 1.732,88 0,74
BRENT 63,81 63,28 0,84

Garanti YO Hisse Senedi | GRNYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,62 3,83 1,21
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,0 17,2 16,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Garanti YO
Kuruluş 09.07.1996
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek
Telefon (0212)3353095
Faks (0212)3353230
Adres Doğuş Grubu Merkez Binası,Huzur Mah ,Maslak Ayazağa Cad.No:2 Sarıyer 34396 İstanbul.

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar40,940,0
Ödenmiş Sermaye37,535,0
Net Kâr1,20,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 31,0
PD/DD 2,4
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 0,35
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 1,9
Piyasa Değeri 98,3 mnTL
Net Borç -36,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,76 -8,07 -31,59 -18,89
USD -0,39 -7,96 -36,37 -26,06
Göreceli -0,94 -5,26 -22,71 -13,10

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GRNYOAçıklanmadı0,380,01001,001,00 375.000 31
GRNYO24.08.20201,110,02502,502,50 875.000 24
GRNYO29.05.20193,150,01951,951,95 653.250 28
GRNYO01.06.20182,090,01401,401,40 447.997 21
GRNYO01.06.20175,930,04694,694,69 1.500.000 82
GRNYO08.06.20165,770,03753,753,75 1.200.000 425
GRNYO22.05.20156,080,04384,384,38 1.400.000 71
GRNYO20.05.20140,950,00630,630,63 200.000 21
GRNYO20.05.20134,630,03333,333,33 999.999 24
GRNYO21.05.20064,380,07587,587,58 530.642 30
GRNYO10.07.200337,726,9023690,23690,23 1.725.575 244
GRNYO09.04.200329,583,5498354,98354,98 887.461 125
GRNYO29.04.199837,211,1350113,50113,50 283.750 A/D
GRNYO30.04.199714,940,194219,4219,42 48.542 A/D
GRNYO24.08.20201,110,02502,502,50875.00024
GRNYO29.05.20193,150,01951,951,95653.25028
GRNYO01.06.20182,090,01401,401,40447.99721
GRNYO01.06.20175,930,04694,694,691.500.00082
GRNYO08.06.20165,770,03753,753,751.200.000425
GRNYO22.05.20156,080,04384,384,381.400.00071
GRNYO20.05.20140,950,00630,630,63200.00021
GRNYO20.05.20134,630,03333,333,33999.99924
GRNYO21.05.20064,380,07587,587,58530.64230
GRNYO10.07.200337,726,9023690,23690,231.725.575244
GRNYO09.04.200329,583,5498354,98354,98887.461125
GRNYO29.04.199837,211,1350113,50113,50283.750A/D
GRNYO30.04.199714,940,194219,4219,4248.542A/D
GRNYOAçıklanmadı0,380,01001,001,00375.00031

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar41.874.96741.299.40741.307.73240.873.628
Nakit ve Nakit Benzerleri6.499.4466.509.7717.801.82223.094.695
Finansal Yatırımlar31.379.44831.417.59831.376.80115.886.201
Ticari Alacaklar577326.28347.461164
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.964.5083.000.6232.032.6211.830.205
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar30.98845.13249.02762.363
(Ara Toplam)41.874.96741.299.40741.307.73240.873.628
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar953.7651.053.0841.152.4051.184.725
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları897.546989.9891.082.4321.107.876
Maddi Duran Varlıklar30.18036.40742.63648.863
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar26.03926.68827.33727.986
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR42.828.73242.352.49142.460.13742.058.353
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler929.0431.305.292830.615726.276
Finansal Borçlar571.712563.264516.7920
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar93.982443.260120.345555.298
Diğer Borçlar136.068160.71384.06174.317
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları99.75380.722105.73756.636
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.52857.3333.68040.025
(Ara Toplam)929.0431.305.292830.615726.276
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.046.3131.090.5021.122.9571.641.573
Finansal Borçlar623.849712.667764.8391.303.172
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar422.464377.835358.118338.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar40.853.37639.956.69740.506.56539.690.504
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.853.37639.956.69740.506.56539.690.504
Ödenmiş Sermaye37.500.00035.000.00035.000.00035.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler989.600989.600807.656807.656
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.342.9813.842.9794.969.9254.969.925
Dönem Net Kar/Zararı1.201.526279.935-115.199-931.260
Diğer Özsermaye Kalemleri-180.731-155.817-155.817-155.817
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR42.828.73242.352.49142.460.13742.058.353
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri43.767.61628.259.7626.960.4451.180.958
Satışların Maliyeti (-)-38.079.599-24.702.404-4.882.519-895.416
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.688.0173.557.3582.077.926285.542
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.688.0173.557.3582.077.926285.542
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.093.289-2.939.754-1.973.935-1.137.147
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri36.910135.061116.624179.797
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-263.572-345.662-250.404-210.413
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.368.066407.003-29.789-882.221
Net Faaliyet Kar/Zararı1.594.728617.604103.991-851.605
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.368.066407.003-29.789-882.221
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-166.540-127.068-85.410-49.039
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.201.526279.935-115.199-931.260
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.201.526279.935-115.199-931.260
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.201.526279.935-115.199-931.260
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.201.526279.935-115.199-931.260
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri392.259292.939193.61999.901
Kıdem Tazminatı39.35029.63719.6769.838
Finansman Giderleri-166.540-127.068-85.410-49.039
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu6.068.3657.922.3386.955.0426.420.204
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.068.3657.922.3386.955.0426.420.204
Net YPP (Hedge Dahil)6.068.3657.922.3386.955.0426.420.204

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GRNYO 2,6 A/D 31,0 1,4 2,4 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GRNYO 2,62 0,35 0,35 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi