SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.983 1.998 -0,73
VIOP 2.187 2.210 -1,03
USD/TRY 13,5192 13,6502 -0,96
BIST BANKS 1.726 1.738 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.319 15.524 -1,32
GOLD 1.788,84 1.794,96 -0,34
BRENT 89,00 88,17 0,94

Garanti YO Hisse Senedi | GRNYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,3 2,77 0,47
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 6,4 5,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Garanti YO
Kuruluş 09.07.1996
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek
Telefon (0212)3353095
Faks (0212)3353230
Adres Doğuş Grubu Merkez Binası,Huzur Mah ,Maslak Ayazağa Cad.No:2 Sarıyer 34396 İstanbul.

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar41,541,4
Ödenmiş Sermaye37,537,5
Net Kâr1,10,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 27,8
PD/DD 2,1
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%) 0,35
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,2
Piyasa Değeri 88,9 mnTL
Net Borç -34,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,66 -1,66 -4,82 -5,95
USD -1,73 -3,10 -17,25 -7,88
Göreceli -0,94 -0,27 -11,19 -11,91

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GRNYO02.08.20210,440,01001,001,00 375.000 31
GRNYO24.08.20201,110,02502,502,50 875.000 24
GRNYO29.05.20193,150,01951,951,95 653.250 28
GRNYO01.06.20182,090,01401,401,40 447.997 21
GRNYO01.06.20175,930,04694,694,69 1.500.000 82
GRNYO08.06.20165,770,03753,753,75 1.200.000 425
GRNYO22.05.20156,080,04384,384,38 1.400.000 71
GRNYO20.05.20140,950,00630,630,63 200.000 21
GRNYO20.05.20134,630,03333,333,33 999.999 24
GRNYO21.05.20064,380,07587,587,58 530.642 30
GRNYO10.07.200337,726,9023690,23690,23 1.725.575 244
GRNYO09.04.200329,583,5498354,98354,98 887.461 125
GRNYO29.04.199837,211,1350113,50113,50 283.750 A/D
GRNYO30.04.199714,940,194219,4219,42 48.542 A/D
GRNYO02.08.20210,440,01001,001,00375.00031
GRNYO24.08.20201,110,02502,502,50875.00024
GRNYO29.05.20193,150,01951,951,95653.25028
GRNYO01.06.20182,090,01401,401,40447.99721
GRNYO01.06.20175,930,04694,694,691.500.00082
GRNYO08.06.20165,770,03753,753,751.200.000425
GRNYO22.05.20156,080,04384,384,381.400.00071
GRNYO20.05.20140,950,00630,630,63200.00021
GRNYO20.05.20134,630,03333,333,33999.99924
GRNYO21.05.20064,380,07587,587,58530.64230
GRNYO10.07.200337,726,9023690,23690,231.725.575244
GRNYO09.04.200329,583,5498354,98354,98887.461125
GRNYO29.04.199837,211,1350113,50113,50283.750A/D
GRNYO30.04.199714,940,194219,4219,4248.542A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar42.441.10942.674.82643.932.44741.874.967
Nakit ve Nakit Benzerleri3.829.88422.578.9297.106.9476.499.446
Finansal Yatırımlar31.564.69019.071.94334.001.95231.379.448
Ticari Alacaklar25.6899011.685.733577
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.000.701986.3991.100.4533.964.508
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar20.14536.65437.36230.988
(Ara Toplam)42.441.10942.674.82643.932.44741.874.967
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar523.391543.267910.255953.765
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları446.322497.778859.401897.546
Maddi Duran Varlıklar52.97720.74825.46430.180
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.09224.74125.39026.039
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR42.964.50043.218.09344.842.70242.828.732
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler990.2081.255.4532.393.964929.043
Finansal Borçlar265.288299.396534.542571.712
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar64.720169.1341.654.12593.982
Diğer Borçlar317.798633.65885.792136.068
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları58.830153.265119.50599.753
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler283.5720027.528
(Ara Toplam)990.2081.255.4532.393.964929.043
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler430.603561.222985.9171.046.313
Finansal Borçlar244.166290.138566.573623.849
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar186.437271.084419.344422.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar41.543.68941.401.41841.462.82140.853.376
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.543.68941.401.41841.462.82140.853.376
Ödenmiş Sermaye37.500.00037.500.00037.500.00037.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.049.6761.049.676989.600989.600
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.109.4312.109.4312.579.7871.342.981
Dönem Net Kar/Zararı1.065.313923.042574.1651.201.526
Diğer Özsermaye Kalemleri-180.731-180.731-180.731-180.731
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR42.964.50043.218.09344.842.70242.828.732
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri75.373.55654.730.33134.967.56243.767.616
Satışların Maliyeti (-)-70.304.551-51.274.840-33.375.944-38.079.599
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.069.0053.455.4911.591.6185.688.017
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.069.0053.455.4911.591.6185.688.017
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.414.189-2.730.921-988.103-4.093.289
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri677.549429.25059.04336.910
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-169.592-158.209-50.583-263.572
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.162.773995.611611.9751.368.066
Net Faaliyet Kar/Zararı654.816724.570603.5151.594.728
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.162.773995.611611.9751.368.066
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-97.460-72.569-37.810-166.540
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.065.313923.042574.1651.201.526
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.065.313923.042574.1651.201.526
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.065.313923.042574.1651.201.526
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.065.313923.042574.1651.201.526
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri211.091185.427100.422392.259
Kıdem Tazminatı36.73824.49212.24639.350
Finansman Giderleri-97.460-72.569-37.810-166.540
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu07.125.1426.854.5886.068.365
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu07.125.1426.854.5886.068.365
Net YPP (Hedge Dahil)07.125.1426.854.5886.068.365
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-2.297.78416.083.200599.300-12.602.235
Düzeltme Öncesi Kar1.065.313923.042574.1651.201.526
Düzeltmeler:-1.241.802-1.844.703-995.089-3.618.903
Amortisman & İtfa Payları211.091185.427100.422392.259
Karşılıklardaki Değişim-44.79791.072-6.564135.523
Diğer Gelir/ Gider-1.408.096-2.121.202-1.088.947-4.146.685
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-176.489-921.661-420.924-2.417.377
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-5.670.06414.317.292-613.344-12.769.617
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-5.846.55313.395.631-1.034.268-15.186.994
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit3.548.7692.687.5691.633.5682.584.759
Sabit Sermaye Yatırımları-37.571000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-37.571000
Serbest Nakit Akım-2.335.35516.083.200599.300-12.602.235
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri-375.000000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit000-909.720
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-375.00000-909.720
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-2.710.35516.083.200599.300-13.511.955
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-2.710.35516.083.200599.300-13.511.955
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler6.504.4616.504.4616.504.46120.016.416
Dönem Sonu Nakit3.794.10622.587.6617.103.7616.504.461

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GRNYO 2,4 A/D 27,8 0,6 2,1 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GRNYO 2,37 0,35 0,35 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi