SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.693 9.525 1,77
VIOP 10.528 10.289 2,32
USD/TRY 32,5004 32,4747 0,08
BIST BANKS 13.252 12.611 5,08
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.737 17.837 -0,56
GOLD 2.391,80 2.379,31 0,52
BRENT 87,38 87,11 0,31

Garanti YO Hisse Senedi | GRNYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,22 14,33 7,11
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,9 313,1 310,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Garanti YO
Kuruluş 09.07.1996
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek
Telefon (0212)3353095
Faks (0212)3353230
Adres Maslak Mah. Atatürk Oto Sanayi, 55. Sokak 42 Maslak No:2 A Blok D:270 (A1207) 34485 Sarıyer- İstanb

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar67,963,8
Ödenmiş Sermaye37,537,5
Net Kâr-14,814,4

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 5,6
FD/Satışlar 1,3
Yabancı Oranı (%) 1,33
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 1,0
Piyasa Değeri 379,5 mnTL
Net Borç -51,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 96,4

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,80 -29,38 2,02 51,50
USD 0,62 -30,49 1,45 37,18
Göreceli -0,95 -28,50 -5,75 16,75

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GRNYO08.06.20231,230,05605,605,60 2.100.000 A/D
GRNYO13.06.20220,470,01071,071,07 399.998 40
GRNYO02.08.20210,440,01001,001,00 375.000 31
GRNYO24.08.20201,110,02502,502,50 875.000 24
GRNYO29.05.20193,150,01951,951,95 653.250 28
GRNYO01.06.20182,090,01401,401,40 447.997 21
GRNYO01.06.20175,930,04694,694,69 1.500.000 82
GRNYO08.06.20165,770,03753,753,75 1.200.000 425
GRNYO22.05.20156,080,04384,384,38 1.400.000 71
GRNYO20.05.20140,950,00630,630,63 200.000 21
GRNYO20.05.20134,630,03333,333,33 999.999 24
GRNYO21.05.20064,380,07587,587,58 530.642 30
GRNYO10.07.200337,726,9023690,23690,23 1.725.575 244
GRNYO09.04.200329,583,5498354,98354,98 887.461 125
GRNYO29.04.199837,211,1350113,50113,50 283.750 A/D
GRNYO30.04.199714,940,194219,4219,42 48.542 A/D
GRNYO08.06.20231,230,05605,605,602.100.000A/D
GRNYO13.06.20220,470,01071,071,07399.99840
GRNYO02.08.20210,440,01001,001,00375.00031
GRNYO24.08.20201,110,02502,502,50875.00024
GRNYO29.05.20193,150,01951,951,95653.25028
GRNYO01.06.20182,090,01401,401,40447.99721
GRNYO01.06.20175,930,04694,694,691.500.00082
GRNYO08.06.20165,770,03753,753,751.200.000425
GRNYO22.05.20156,080,04384,384,381.400.00071
GRNYO20.05.20140,950,00630,630,63200.00021
GRNYO20.05.20134,630,03333,333,33999.99924
GRNYO21.05.20064,380,07587,587,58530.64230
GRNYO10.07.200337,726,9023690,23690,231.725.575244
GRNYO09.04.200329,583,5498354,98354,98887.461125
GRNYO29.04.199837,211,1350113,50113,50283.750A/D
GRNYO30.04.199714,940,194219,4219,4248.542A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar77.754.41264.422.10662.928.97252.233.540
Nakit ve Nakit Benzerleri8.3914.315.8603.992.2022.291.743
Finansal Yatırımlar51.406.63648.753.86141.745.36143.188.996
Ticari Alacaklar07.88513.50421.364
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar26.316.29511.243.47817.051.7456.592.395
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar23.090101.022126.160139.042
(Ara Toplam)77.754.41264.422.10662.928.97252.233.540
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.021.330358.876392.846507.360
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları549.827199.951306.036412.060
Maddi Duran Varlıklar349.345140.02567.26175.102
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar122.15818.90019.54920.198
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR78.775.74264.780.98263.321.81852.740.900
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler10.674.655632.6632.440.695826.328
Finansal Borçlar56.06481.110227.439368.543
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar10.245.452166.3961.911.853122.604
Diğer Borçlar304.321289.912183.848229.653
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları21.89755.975117.555105.528
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler46.92139.27000
(Ara Toplam)10.674.655632.6632.440.695826.328
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler231.407373.057380.373182.671
Finansal Borçlar5.09805.33315.184
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar226.3090375.0400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0373.0570167.487
Özkaynaklar67.869.68063.775.26260.500.75051.731.901
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar67.869.68063.775.26260.500.75051.731.901
Ödenmiş Sermaye37.500.00037.500.00037.500.00037.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.243.9541.632.4871.632.4871.099.765
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-360.672.33910.682.78210.682.78213.315.504
Dönem Net Kar/Zararı-14.829.50314.449.70511.175.193122.508
Diğer Özsermaye Kalemleri395.627.568-489.712-489.712-305.876
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR78.775.74264.780.98263.321.81852.740.900
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri245.829.685156.784.315104.953.66751.836.576
Satışların Maliyeti (-)-223.310.252-134.371.007-89.160.309-49.454.333
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)22.519.43322.413.30815.793.3582.382.243
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)22.519.43322.413.30815.793.3582.382.243
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-15.622.145-8.880.361-5.330.630-2.938.694
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.433.851970.472750.415693.348
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-16.733-13.714-10.780-515
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.314.40614.489.70511.202.363136.382
Net Faaliyet Kar/Zararı6.897.28813.532.94710.462.728-556.451
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı8.314.40614.489.70511.202.363136.382
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-23.143.909-40.000-27.170-13.874
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-14.829.50314.449.70511.175.193122.508
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-14.829.50314.449.70511.175.193122.508
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-14.829.50314.449.70511.175.193122.508
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-14.829.50314.449.70511.175.193122.508
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri928.421317.425209.45594.941
Kıdem Tazminatı328.74354.09636.06417.285
Finansman Giderleri-23.143.909-40.000-27.170-13.874
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu11.057.62524.485.26323.268.09930.983.315
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu11.057.62524.485.26323.268.09939.890.435
Net YPP (Hedge Dahil)11.057.62524.485.26323.268.09939.890.435
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit1.910.0884.340.9483.960.816152.553
Düzeltme Öncesi Kar-14.829.50314.449.70511.175.193122.508
Düzeltmeler:-1.046.959-4.503.000-7.125.275-266.685
Amortisman & İtfa Payları928.421317.425209.45594.941
Karşılıklardaki Değişim604.741430.938146.942-904.401
Diğer Gelir/ Gider-2.580.121-5.251.363-7.481.672542.775
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-15.876.4629.946.7054.049.918-144.177
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler14.443.911-6.225.098-575.012453.245
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-1.432.5513.721.6073.474.906309.068
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit3.342.639619.341485.910-156.515
Sabit Sermaye Yatırımları-230.828-74.00000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-230.828-74.00000
Serbest Nakit Akım1.679.2604.266.9483.960.816152.553
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri-3.003.521-2.100.000-2.100.0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-61.162000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-3.064.683-2.100.000-2.100.0000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-1.385.4232.166.9481.860.816152.553
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-2.137.589000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-3.523.0122.166.9481.860.816152.553
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler3.531.4212.148.9122.148.9122.148.912
Dönem Sonu Nakit8.4094.315.8604.009.7282.301.465

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GRNYO 10,1 A/D A/D 1,3 5,6 12/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GRNYO 10,12 1,70 1,33 -36,78 -0,37
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi