SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.571 1.557 0,94
VIOP 1.696 1.683 0,80
USD/TRY 7,4378 7,4731 -0,47
BIST BANKA 1.571 1.561 0,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.848 13.788 0,44
ALTIN 1.843,40 1.837,37 0,33
BRENT 55,27 54,75 0,95

Garanti YO Hisse Senedi | GRNYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,83 4,36 1,53
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,8 40,5 39,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Garanti YO
Kuruluş 09.07.1996
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek
Telefon (0212)3353095
Faks (0212)3353230
Adres Doğuş Grubu Merkez Binası,Huzur Mah ,Maslak Ayazağa Cad.No:2 Sarıyer 34396 İstanbul.

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar40,040,5
Ödenmiş Sermaye35,035,0
Net Kâr0,3-0,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,4
FD/Satışlar 1,8
Yabancı Oranı (%) 1,52
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 2,3
Piyasa Değeri 135,4 mnTL
Net Borç -36,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,44 -8,14 -0,82 11,76
USD 1,92 -8,75 1,69 10,57
Göreceli 1,29 -9,35 -10,28 6,01

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GRNYO24.08.20201,110,02502,502,50 875.000 24
GRNYO29.05.20193,150,01951,951,95 653.250 28
GRNYO01.06.20182,090,01401,401,40 447.997 21
GRNYO01.06.20175,930,04694,694,69 1.500.000 82
GRNYO08.06.20165,770,03753,753,75 1.200.000 425
GRNYO22.05.20156,080,04384,384,38 1.400.000 71
GRNYO20.05.20140,950,00630,630,63 200.000 21
GRNYO20.05.20134,630,03333,333,33 999.999 24
GRNYO21.05.20064,380,07587,587,58 530.642 30
GRNYO10.07.200337,726,9023690,23690,23 1.725.575 244
GRNYO09.04.200329,583,5498354,98354,98 887.461 125
GRNYO29.04.199837,211,1350113,50113,50 283.750 A/D
GRNYO30.04.199714,940,194219,4219,42 48.542 A/D
GRNYO24.08.20201,110,02502,502,50875.00024
GRNYO29.05.20193,150,01951,951,95653.25028
GRNYO01.06.20182,090,01401,401,40447.99721
GRNYO01.06.20175,930,04694,694,691.500.00082
GRNYO08.06.20165,770,03753,753,751.200.000425
GRNYO22.05.20156,080,04384,384,381.400.00071
GRNYO20.05.20140,950,00630,630,63200.00021
GRNYO20.05.20134,630,03333,333,33999.99924
GRNYO21.05.20064,380,07587,587,58530.64230
GRNYO10.07.200337,726,9023690,23690,231.725.575244
GRNYO09.04.200329,583,5498354,98354,98887.461125
GRNYO29.04.199837,211,1350113,50113,50283.750A/D
GRNYO30.04.199714,940,194219,4219,4248.542A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar41.299.40741.307.73240.873.62841.298.208
Nakit ve Nakit Benzerleri6.509.7717.801.82223.094.69520.014.349
Finansal Yatırımlar31.417.59831.376.80115.886.20111.863.207
Ticari Alacaklar326.28347.4611648.545.141
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.000.6232.032.6211.830.205820.656
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar45.13249.02762.36354.855
(Ara Toplam)41.299.40741.307.73240.873.62841.298.208
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.053.0841.152.4051.184.7251.284.626
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları989.9891.082.4321.107.8761.200.900
Maddi Duran Varlıklar36.40742.63648.86355.091
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar26.68827.33727.98628.635
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR42.352.49142.460.13742.058.35342.582.834
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.305.292830.615726.276786.726
Finansal Borçlar563.264516.7920472.974
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar443.260120.345555.298109.392
Diğer Borçlar160.71384.06174.317130.750
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları80.722105.73756.63668.010
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler57.3333.68040.0255.600
(Ara Toplam)1.305.292830.615726.276786.726
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.090.5021.122.9571.641.5731.174.344
Finansal Borçlar712.667764.8391.303.172855.660
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar377.835358.118338.401318.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar39.956.69740.506.56539.690.50440.621.764
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.956.69740.506.56539.690.50440.621.764
Ödenmiş Sermaye35.000.00035.000.00035.000.00035.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler989.600807.656807.656807.656
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.842.9794.969.9254.969.9251.331.042
Dönem Net Kar/Zararı279.935-115.199-931.2603.638.883
Diğer Özsermaye Kalemleri-155.817-155.817-155.817-155.817
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR42.352.49142.460.13742.058.35342.582.834
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri28.259.7626.960.4451.180.95840.959.720
Satışların Maliyeti (-)-24.702.404-4.882.519-895.416-32.730.805
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.557.3582.077.926285.5428.228.915
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.557.3582.077.926285.5428.228.915
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.939.754-1.973.935-1.137.147-4.220.486
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri135.061116.624179.79732.117
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-345.662-250.404-210.413-208.174
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)407.003-29.789-882.2213.832.372
Net Faaliyet Kar/Zararı617.604103.991-851.6054.008.429
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı407.003-29.789-882.2213.832.372
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-127.068-85.410-49.039-193.489
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)279.935-115.199-931.2603.638.883
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI279.935-115.199-931.2603.638.883
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)279.935-115.199-931.2603.638.883
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları279.935-115.199-931.2603.638.883
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri292.939193.61999.901388.003
Kıdem Tazminatı29.63719.6769.83819.238
Finansman Giderleri-127.068-85.410-49.039-193.489
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu7.922.3386.955.0426.420.2046.078.607
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu7.922.3386.955.0426.420.2046.078.607
Net YPP (Hedge Dahil)7.922.3386.955.0426.420.2046.078.607

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GRNYO 3,6 A/D A/D 1,8 3,4 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GRNYO 3,61 1,52 1,52 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi