SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6029 3,6055 -0,07
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.788 20.787 0,00
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,84 1.256,81 0,00
BRENT 56,00 55,94 0,11

 DURDO | Duran Ofset

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,95 2,27 0,32
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 8 8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Duran Ofset
Kuruluş 22.09.1975
Faal Alanı Her türlü baskı, keski ve ambalaj malzemesi üretimi.
Telefon (0212)7714606
Faks (0212)7714626
Adres Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No.41 Arnavutköy /İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar20.067.70022.799.514
Ödenmiş Sermaye16.575.78816.575.788
Net Kâr-2.422.720305.605

Cari Oranlar

F/K -16,9
FD/FAVÖK 11,0
PD/DD 1,7
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,46 -1,93 -10,57 -14,01
USD 1,01 6,29 -26,80 -4,23
Göreceli -0,83 -6,86 -23,80 -2,87

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar44.621.52543.632.56146.547.13445.503.128
Nakit ve Nakit Benzerleri8.374.6115.186.8016.464.50210.321.467
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar17.654.33918.974.35721.672.53125.119.309
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar68.88751.30252.70823.383
Stoklar14.734.85415.310.90515.511.2798.206.284
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.788.8344.109.1962.846.1141.832.685
(Ara Toplam)44.621.52543.632.56146.547.13445.503.128
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar64.475.29165.373.79664.220.54065.626.953
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar255.688254.548233.401253.041
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar60.857.77161.798.62162.838.42964.235.232
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.132.7371.091.5321.129.5721.138.680
Şerefiye2.229.0952.229.09500
Ertelenmiş Vergi Varlığı0019.1380
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR109.096.816109.006.357110.767.674111.130.081
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler57.644.12754.010.20056.813.40151.583.604
Finansal Borçlar38.207.29236.504.59836.233.43938.538.361
Diğer Finansal Yükümlülükler002.886.5850
Ticari Borçlar16.009.25713.738.57815.103.35310.373.310
Diğer Borçlar32.370411.29219.62723.236
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları201.002248.320244.317171.510
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.194.2063.107.4122.326.0802.477.187
(Ara Toplam)57.644.12754.010.20056.813.40151.583.604
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler31.370.54632.182.17334.262.10837.158.096
Finansal Borçlar21.264.53322.459.27124.145.40027.496.200
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar6.721.6006.408.8006.416.2006.355.200
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları3.309.8523.129.8893.264.2542.994.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü44.960141.889424.413246.403
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29.60142.32411.84166.047
Özkaynaklar20.082.14322.813.98419.692.16522.388.381
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.067.70022.799.51419.677.73922.373.923
Ödenmiş Sermaye16.575.78816.575.78816.575.78816.575.788
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri5.2205.22005.220
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0119.962-6440
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler325.455325.455325.455325.455
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-17.456.045-17.462.499-19.692.797-8.103.387
Dönem Net Kar/Zararı-2.422.720305.629-471.587-9.372.019
Diğer Özsermaye Kalemleri23.040.00222.929.95922.941.52422.942.866
Azınlık Payları14.44314.47014.42614.458
TOPLAM KAYNAKLAR109.096.816109.006.357110.767.674111.130.081
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri77.918.28953.221.18425.272.69686.500.119
Satışların Maliyeti (-)-64.666.587-43.779.251-21.202.480-71.570.078
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.251.7029.441.9334.070.21614.930.041
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.251.7029.441.9334.070.21614.930.041
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.942.444-3.038.667-1.456.290-5.410.301
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.338.423-4.211.612-1.963.748-7.136.366
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.499.5044.430.9632.641.89012.726.480
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.636.923-4.386.525-2.959.283-7.561.590
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.833.4162.236.092332.7857.548.264
Net Faaliyet Kar/Zararı1.970.8352.191.654650.1782.383.374
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.514.784-2.099.493-645.556-15.512.455
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler57.19064.504064.112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.624.178201.103-312.771-7.900.079
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)201.443104.514-158.872-1.471.960
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)201.443104.514-158.872-1.471.960
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.422.735305.617-471.643-9.372.039
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.422.735305.617-471.643-9.372.039
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-1512-32-20
Ana Ortaklık Payları-2.422.720305.605-471.611-9.372.019
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.517.8673.084.5091.571.2436.347.646
Kıdem Tazminatı638.2580287.791401.560
Finansman Giderleri-5.514.784-2.099.493-645.556-15.512.455
Yurtiçi Satışlar44.837.79233.835.08217.244.94651.294.426
Yurtdışı Satışlar33.080.49719.726.5508.176.91036.434.689
Net Yabancı Para Pozisyonu-42.984.075-45.504.774-52.470.034-45.333.688
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-47.870.946-50.812.964-52.470.033-45.333.688
Net YPP (Hedge Dahil)-42.984.075-45.504.774-52.470.034-45.333.688
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DURDO 2,0 A/D 11,0 0,9 1,7 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
DURDO 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.