SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.953 96.861 -0,94
VIOP 119.889 121.122 -1,02
USD/TRY 5,8268 5,8096 0,30
BIST BANKA 126.112 128.270 -1,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.222 12.153 0,57
ALTIN 1.275,62 1.275,80 -0,01
BRENT 74,22 71,95 3,15

 DURDO Hisse Senedi | Duran Ofset

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,32 7,2 1,88
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 10,8 10,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Duran Ofset
Kuruluş 22.09.1975
Faal Alanı Her türlü baskı, keski ve ambalaj malzemesi üretimi.
Telefon (0212)7714606
Faks (0212)7714626
Adres Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No.41 Arnavutköy /İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar62,536,6
Ödenmiş Sermaye16,616,6
Net Kâr14,4-4,0

Cari Değerler

F/K 7,8
FD/FAVÖK 4,8
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 1,32
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,2
Piyasa Değeri 111,9 mnTL
Net Borç 94,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,27 3,69 8,00 32,35
USD 1,57 2,98 2,45 19,88
Göreceli 3,24 2,87 12,37 25,89

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DURDO0,000,00000,000,00 0 A/D
DURDO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar111.124.669106.236.26674.572.68669.302.557
Nakit ve Nakit Benzerleri9.885.6944.600.4787.493.1598.726.979
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar54.531.26558.460.95634.144.61030.094.154
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar862.245110.93776.82840.078
Stoklar36.883.52733.247.75827.186.97226.946.486
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.961.9389.816.1375.671.1173.494.860
(Ara Toplam)111.124.669106.236.26674.572.68669.302.557
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar122.073.199109.698.993108.522.78982.367.763
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar320.092364.041313.179280.411
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar118.558.451106.061.608104.790.69176.109.898
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.756.6801.702.5571.652.8951.579.402
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.437.9761.570.7871.766.024747.576
Diğer Duran Varlıklar0003.650.476
TOPLAM VARLIKLAR233.197.868215.935.259183.095.475151.670.320
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler98.109.984115.895.44088.486.84377.812.875
Finansal Borçlar52.743.63854.123.96436.425.10633.762.706
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar33.742.78540.131.39734.613.58428.128.666
Diğer Borçlar357.58114.052.27110.853.6699.776.109
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.787.310332.233823.676636.753
Borç Karşılıkları3.642.706384.774438.240357.898
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.835.9646.870.8015.332.5685.150.743
(Ara Toplam)98.109.984115.895.44088.486.84377.812.875
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler72.570.91263.441.13153.265.01230.888.811
Finansal Borçlar51.214.94757.950.23646.870.03324.036.244
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar12.056.000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar5.114.4244.110.0543.997.8774.396.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.998.2861.165.4992.397.1022.455.694
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler187.255215.34200
Özkaynaklar62.516.97236.598.68841.343.62042.968.634
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar62.480.90236.570.28341.315.25942.940.265
Ödenmiş Sermaye16.575.78816.575.78816.575.78816.575.788
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri005.2205.220
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-1.306.790-1.931.610-963.3670
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler325.455325.455325.455325.455
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-16.936.903-14.908.860-14.987.454-14.877.212
Dönem Net Kar/Zararı14.421.705-3.986.643-77.3091.132.688
Diğer Özsermaye Kalemleri49.401.64740.496.15340.436.92639.778.326
Azınlık Payları36.07028.40528.36128.369
TOPLAM KAYNAKLAR233.197.868215.935.259183.095.475151.670.320
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri206.398.689138.353.86877.162.40739.044.601
Satışların Maliyeti (-)-136.239.214-96.872.447-58.970.047-30.905.214
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)70.159.47541.481.42118.192.3608.139.387
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)70.159.47541.481.42118.192.3608.139.387
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-19.698.810-11.120.002-5.895.022-2.781.001
Genel Yönetim Giderleri (-)-14.171.592-9.611.134-6.153.565-3.011.718
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri38.161.94636.634.2858.234.7844.287.778
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-36.414.730-30.917.472-4.042.623-2.234.308
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)38.036.28926.467.09810.335.9344.400.138
Net Faaliyet Kar/Zararı36.289.07320.750.2856.143.7732.346.668
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.602.0221.809.6261.507.6951.507.695
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-21.930.530-32.519.373-11.457.221-4.107.844
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.602.0221.809.6261.507.6951.507.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.707.781-4.242.649386.4081.799.989
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.285.961256.053-463.719-667.300
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.602.648-2.153.119-1.803.393-977.145
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)316.6872.409.1721.339.674309.845
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI14.421.820-3.986.596-77.3111.132.689
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)14.421.820-3.986.596-77.3111.132.689
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları11547-21
Ana Ortaklık Payları14.421.705-3.986.643-77.3091.132.688
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.763.7964.600.8252.769.8811.372.586
Kıdem Tazminatı463.717789.203526.133914.611
Finansman Giderleri-21.930.530-32.519.373-11.457.221-4.107.844
Yurtiçi Satışlar90.141.36661.700.31942.443.72521.834.793
Yurtdışı Satışlar119.009.60978.563.24635.890.01417.911.210
Net Yabancı Para Pozisyonu-85.488.998-85.963.274-65.901.811-28.432.730
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-86.282.439-87.147.103-66.512.210-43.172.221
Net YPP (Hedge Dahil)-85.488.998-85.963.274-65.901.811-28.432.730
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DURDO 6,8 7,8 4,8 1,0 1,8 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DURDO 6,75 1,32 1,32 0,39 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi