SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.736 95.421 -0,72
VIOP 118.519 119.469 -0,79
USD/TRY 5,7693 5,7939 -0,42
BIST BANKA 132.427 134.120 -1,26
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
ALTIN 1.406,83 1.423,61 -1,18
BRENT 65,39 64,28 1,73

 Duran Ofset Hisse Senedi | DURDO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,71 7,2 3,49
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 14,0 13,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Duran Ofset
Kuruluş 22.09.1975
Faal Alanı Her türlü baskı, keski ve ambalaj malzemesi üretimi.
Telefon (0212)7714606
Faks (0212)7714626
Adres Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No.41 Arnavutköy /İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar61,562,5
Ödenmiş Sermaye16,616,6
Net Kâr-0,514,4

Cari Değerler

F/K 6,6
FD/FAVÖK 4,0
PD/DD 1,4
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 0,10
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,3
Piyasa Değeri 85,0 mnTL
Net Borç 101,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,29 6,65 24,51 0,59
USD -3,13 7,56 30,53 -8,25
Göreceli -2,53 5,30 12,31 -3,79

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DURDO0,000,00000,000,00 0 A/D
DURDO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar106.851.809111.124.669106.236.26674.572.686
Nakit ve Nakit Benzerleri5.556.6539.885.6944.600.4787.493.159
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar48.580.52454.531.26558.460.95634.144.610
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.290.298862.245110.93776.828
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar41.295.26336.883.52733.247.75827.186.972
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar10.129.0718.961.9389.816.1375.671.117
(Ara Toplam)106.851.809111.124.669106.236.26674.572.686
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar128.446.349122.073.199109.698.993108.522.789
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar333.168320.092364.041313.179
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları7.221.519000
Maddi Duran Varlıklar117.280.624118.558.451106.061.608104.790.691
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.901.3211.756.6801.702.5571.652.895
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.709.7171.437.9761.570.7871.766.024
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR235.298.158233.197.868215.935.259183.095.475
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler96.178.91898.109.984115.895.44088.486.843
Finansal Borçlar51.909.87352.743.63854.123.96436.425.106
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar33.247.02433.742.78440.131.39734.613.584
Diğer Borçlar199.319357.58114.052.27110.853.669
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.120.8032.542.90600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü88.8282.787.310332.233823.676
Borç Karşılıkları3.403.2873.642.706384.774438.240
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.209.7842.293.0596.870.8015.332.568
(Ara Toplam)96.178.91898.109.984115.895.44088.486.843
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler77.591.41672.570.91263.441.13153.265.012
Finansal Borçlar55.148.20651.214.94757.950.23646.870.033
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar12.637.60012.056.00000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)137.193187.25500
Uzun vadeli karşılıklar5.813.6375.114.4244.110.0543.997.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.854.7803.998.2861.165.4992.397.102
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00215.3420
Özkaynaklar61.527.82462.516.97236.598.68841.343.620
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar61.491.73562.480.90236.570.28341.315.259
Ödenmiş Sermaye16.575.78816.575.78816.575.78816.575.788
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri5.2205.22005.220
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-1.606.956-1.306.790-1.931.610-963.367
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler325.455325.455325.455325.455
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-2.479.025-16.936.903-14.908.860-14.987.454
Dönem Net Kar/Zararı-460.42214.421.705-3.986.643-77.309
Diğer Özsermaye Kalemleri49.131.67549.396.42740.496.15340.436.926
Azınlık Payları36.08936.07028.40528.361
TOPLAM KAYNAKLAR235.298.158233.197.868215.935.259183.095.475
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri53.084.518206.398.689138.353.86877.162.407
Satışların Maliyeti (-)-39.160.519-136.239.214-96.872.447-58.970.047
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.923.99970.159.47541.481.42118.192.360
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.923.99970.159.47541.481.42118.192.360
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.931.697-19.698.810-11.120.002-5.895.022
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.274.730-14.171.592-9.611.134-6.153.565
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.549.16138.161.94636.634.2858.234.784
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.448.416-36.414.730-30.917.472-4.042.623
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.818.31738.036.28926.467.09810.335.934
Net Faaliyet Kar/Zararı4.717.57236.289.07320.750.2856.143.773
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler9.8132.602.0221.809.6261.507.695
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı8.828.13040.638.31100
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.548.905-21.930.530-32.519.373-11.457.221
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler9.8132.602.0221.809.6261.507.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-720.77518.707.781-4.242.649386.408
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)260.401-4.285.961256.053-463.719
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-108.828-4.602.648-2.153.119-1.803.393
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)369.229316.6872.409.1721.339.674
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-460.37414.421.820-3.986.596-77.311
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-460.37414.421.820-3.986.596-77.311
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları4811547-2
Ana Ortaklık Payları-460.42214.421.705-3.986.643-77.309
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.216.1336.763.7964.600.8252.769.881
Kıdem Tazminatı485.226463.717789.203526.133
Finansman Giderleri-9.548.905-21.930.530-32.519.373-11.457.221
Yurtiçi Satışlar28.190.22690.141.36661.700.31942.443.725
Yurtdışı Satışlar25.488.696119.009.60978.563.24635.890.014
Net Yabancı Para Pozisyonu-88.293.208-85.488.998-85.963.274-65.901.811
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-89.387.864-86.282.439-87.147.103-66.512.210
Net YPP (Hedge Dahil)-88.293.208-85.488.998-85.963.274-65.901.811
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DURDO 5,1 6,6 4,0 0,8 1,4 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DURDO 5,13 0,16 0,10 -6,19 -0,15
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi