SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.391 1.391 0,00
VIOP 1.501 1.501 0,00
USD/TRY 8,7653 8,7373 0,32
BIST BANKS 1.189 1.189 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.448 15.728 -1,78
GOLD 1.774,76 1.764,36 0,59
BRENT 73,86 73,51 0,48

Duran Ofset Hisse Senedi | DURDO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 10,74 12,99 2,25
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 17,5 16,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Duran Ofset
Kuruluş 22.09.1975
Faal Alanı Her türlü baskı, keski ve ambalaj malzemesi üretimi.
Telefon (0212)7714606
Faks (0212)7714626
Adres Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No.41 Arnavutköy /İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar74,276,8
Ödenmiş Sermaye35,035,0
Net Kâr-1,1-11,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 10,5
PD/DD 5,1
FD/Satışlar 1,7
Yabancı Oranı (%) 0,21
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 1,0
Piyasa Değeri 375,9 mnTL
Net Borç 178,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,92 -4,53 -10,20 2,38
USD -2,37 -7,94 -13,72 -12,36
Göreceli -0,29 0,26 -5,78 8,68

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DURDOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
DURDOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar192.396.897190.260.007178.613.944145.273.261
Nakit ve Nakit Benzerleri34.826.27047.808.66044.241.3089.808.253
Finansal Yatırımlar339.545278.426280.865235.990
Ticari Alacaklar85.399.84270.433.00260.533.46358.985.852
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar34.29050.68765.41733.837
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar61.120.29160.577.14964.276.08565.062.075
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar10.676.65911.112.0839.216.80611.147.254
(Ara Toplam)192.396.897190.260.007178.613.944145.273.261
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar182.373.309184.466.681167.461.419167.207.697
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar451.548416.484439.718451.755
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları124.976.499126.466.255107.984.266109.824.941
Maddi Duran Varlıklar51.366.94151.605.83643.164.40544.103.076
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.960.1042.966.7283.067.8063.053.603
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.170.9732.409.9923.611.4124.022.853
Diğer Duran Varlıklar447.244601.3869.193.8125.751.469
TOPLAM VARLIKLAR374.770.206374.726.688346.075.363312.480.958
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler159.316.476155.635.252172.229.446132.176.301
Finansal Borçlar105.356.618109.607.203109.061.94671.838.005
Diğer Finansal Yükümlülükler691.460949.950949.800950.738
Ticari Borçlar43.791.84937.209.05336.390.93334.372.337
Diğer Borçlar178.575246.13618.407.09915.723.063
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.589.6551.616.3121.192.0363.906.373
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35.18922.55022.5500
Borç Karşılıkları1.440.8241.607.272744.3191.751.485
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.232.3064.376.7765.460.7633.634.300
(Ara Toplam)159.316.476155.635.252172.229.446132.176.301
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler141.179.520142.281.456124.866.431121.046.707
Finansal Borçlar107.270.565110.593.537116.797.997110.604.438
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar19.548.20018.015.80000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)00-18.7259.363
Uzun vadeli karşılıklar9.081.4928.225.1437.640.5767.584.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.279.2635.446.976446.5832.848.425
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar74.274.21076.809.98048.979.48659.257.950
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.224.95376.760.72748.943.27959.221.807
Ödenmiş Sermaye35.000.00035.000.00016.575.78816.575.788
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri5.22005.2200
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-3.785.897-2.898.018-3.078.337-2.151.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.369.5011.369.5011.329.5271.329.527
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-22.748.234-11.716.6776.856.0206.819.850
Dönem Net Kar/Zararı-1.100.716-11.031.557-21.545.102-11.971.605
Diğer Özsermaye Kalemleri65.485.07966.037.47848.800.16348.619.647
Azınlık Payları49.25749.25336.20736.143
TOPLAM KAYNAKLAR374.770.206374.726.688346.075.363312.480.958
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri98.296.291296.969.441198.859.410115.990.588
Satışların Maliyeti (-)-72.685.969-217.730.982-148.958.474-88.068.882
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)25.610.32279.238.45949.900.93627.921.706
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)25.610.32279.238.45949.900.93627.921.706
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-8.875.273-27.634.820-19.136.455-11.363.684
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.579.991-21.236.841-15.372.759-10.129.067
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri20.132.76434.235.25435.832.05411.158.580
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.433.826-16.310.800-16.474.529-5.299.985
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)20.853.99648.291.25234.749.24712.287.550
Net Faaliyet Kar/Zararı9.155.05830.366.79815.391.7226.428.955
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0255.780284.85621.042
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı20.853.99648.547.03235.034.10312.308.592
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-21.508.874-61.653.970-61.815.096-27.470.298
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0255.780284.85621.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-654.878-13.106.938-26.780.993-15.161.706
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-445.8382.075.3815.235.9843.190.107
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-16.200-38.490-38.490-14.329
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-429.6382.113.8715.274.4743.204.436
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.100.716-11.031.557-21.545.009-11.971.599
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.100.716-11.031.557-21.545.009-11.971.599
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları00936
Ana Ortaklık Payları-1.100.716-11.031.557-21.545.102-11.971.605
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.346.05516.174.14611.687.5317.482.632
Kıdem Tazminatı717.0881.501.2611.878.4471.261.471
Finansman Giderleri-21.508.874-61.653.970-61.815.096-27.470.298
Yurtiçi Satışlar48.380.483134.083.65094.177.29766.060.930
Yurtdışı Satışlar50.425.651165.889.477105.923.26548.912.043
Net Yabancı Para Pozisyonu-112.110.485-104.086.716-130.363.770-155.108.767
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-116.013.264-107.991.920-132.575.910-157.158.940
Net YPP (Hedge Dahil)-112.110.485-104.086.716-130.363.770-155.108.767

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DURDO 10,7 A/D 10,5 1,7 5,1 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DURDO 10,74 0,21 0,20 -0,61 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi