SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.530 1.542 -0,76
VIOP 1.616 1.631 -0,93
USD/TRY 7,7331 7,5320 2,67
BIST BANKA 1.372 1.408 -2,60
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.381 13.921 3,31
ALTIN 1.682,08 1.698,21 -0,95
BRENT 68,09 69,36 -1,83

Duran Ofset Hisse Senedi | DURDO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 10,19 14,1 3,91
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,8 55,9 54,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Duran Ofset
Kuruluş 22.09.1975
Faal Alanı Her türlü baskı, keski ve ambalaj malzemesi üretimi.
Telefon (0212)7714606
Faks (0212)7714626
Adres Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No.41 Arnavutköy /İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar48,959,2
Ödenmiş Sermaye16,616,6
Net Kâr-21,5-12,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 16,4
PD/DD 8,7
FD/Satışlar 2,3
Yabancı Oranı (%) 0,68
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,6 / 0,9
Piyasa Değeri 425,9 mnTL
Net Borç 182,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,35 0,58 -13,44 16,02
USD 1,14 -3,25 -19,35 13,28
Göreceli 3,13 0,40 -13,61 11,96

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DURDO0,000,00000,000,00 0 A/D
DURDO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar178.613.944145.273.261138.912.462135.751.604
Nakit ve Nakit Benzerleri44.241.3089.808.25322.237.96525.482.544
Finansal Yatırımlar280.865235.990588.0251.634.115
Ticari Alacaklar60.533.46358.985.85262.217.86053.162.381
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar65.41733.83726.93743.037
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar64.276.08565.062.07547.426.06751.456.750
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.216.80611.147.2546.415.6083.972.777
(Ara Toplam)178.613.944145.273.261138.912.462135.751.604
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar167.461.419167.207.697163.786.825135.746.649
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar439.718451.755461.149362.262
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları107.984.266109.824.94189.278.90981.513.696
Maddi Duran Varlıklar43.164.40544.103.07663.503.52243.425.150
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.067.8063.053.6032.886.2742.928.547
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.611.4124.022.8532.511.2282.054.685
Diğer Duran Varlıklar9.193.8125.751.4695.145.7435.462.309
TOPLAM VARLIKLAR346.075.363312.480.958302.699.287271.498.253
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler172.229.446132.176.301114.991.83086.827.180
Finansal Borçlar109.061.94671.838.00563.909.48152.072.676
Diğer Finansal Yükümlülükler949.800950.738949.855633.550
Ticari Borçlar36.390.93334.372.33728.942.26726.275.397
Diğer Borçlar18.407.09915.723.06314.539.428328.081
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.192.0363.906.3732.001.8601.727.805
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22.5500515.860501.430
Borç Karşılıkları744.3191.751.4851.416.6721.793.103
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.460.7633.634.3002.716.4073.495.138
(Ara Toplam)172.229.446132.176.301114.991.83086.827.180
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler124.866.431121.046.707123.488.643114.133.265
Finansal Borçlar116.797.997110.604.438110.696.39688.698.077
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar00013.301.200
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)-18.7259.36337.45165.539
Uzun vadeli karşılıklar7.640.5767.584.4819.038.0068.232.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü446.5832.848.4253.716.7903.835.560
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar48.979.48659.257.95064.218.81470.537.808
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar48.943.27959.221.80764.182.62770.501.615
Ödenmiş Sermaye16.575.78816.575.78816.575.78816.575.788
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri5.22005.2205.220
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-3.078.337-2.151.400-2.003.558-1.846.665
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.329.5271.329.527778.019778.019
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları6.856.0206.819.8507.336.298-2.823.070
Dönem Net Kar/Zararı-21.545.102-11.971.605-5.544.21010.122.087
Diğer Özsermaye Kalemleri48.800.16348.619.64747.035.07047.690.236
Azınlık Payları36.20736.14336.18736.193
TOPLAM KAYNAKLAR346.075.363312.480.958302.699.287271.498.253
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri198.859.410115.990.58863.598.003248.616.991
Satışların Maliyeti (-)-148.958.474-88.068.882-48.928.786-179.180.068
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)49.900.93627.921.70614.669.21769.436.923
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)49.900.93627.921.70614.669.21769.436.923
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-19.136.455-11.363.684-5.388.278-23.943.507
Genel Yönetim Giderleri (-)-15.372.759-10.129.067-5.277.631-17.939.212
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri35.832.05411.158.5806.574.66230.911.787
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-16.474.529-5.299.985-2.641.719-23.455.045
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)34.749.24712.287.5507.936.25135.010.946
Net Faaliyet Kar/Zararı15.391.7226.428.9554.003.30827.554.204
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler284.85621.042129.8792.608.846
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı35.034.10312.308.5928.066.13037.619.792
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-61.815.096-27.470.298-14.010.467-24.483.075
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler284.85621.042129.8792.608.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-26.780.993-15.161.706-5.944.33713.136.717
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)5.235.9843.190.107400.153-3.014.391
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-38.490-14.329-20.690-3.429.290
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)5.274.4743.204.436420.843414.899
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-21.545.009-11.971.599-5.544.18410.122.326
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-21.545.009-11.971.599-5.544.18410.122.326
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları93626239
Ana Ortaklık Payları-21.545.102-11.971.605-5.544.21010.122.087
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri11.687.5317.482.6323.309.81911.748.206
Kıdem Tazminatı1.878.4471.261.471639.6911.175.374
Finansman Giderleri-61.815.096-27.470.298-14.010.467-24.483.075
Yurtiçi Satışlar94.177.29766.060.93035.852.374102.919.938
Yurtdışı Satışlar105.923.26548.912.04328.077.781148.254.942
Net Yabancı Para Pozisyonu-130.363.770-155.108.767-134.807.569-99.792.303
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-132.575.910-157.158.940-137.159.320-101.894.930
Net YPP (Hedge Dahil)-130.363.770-155.108.767-134.807.569-99.792.303

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DURDO 12,2 A/D 16,4 2,3 8,7 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DURDO 12,17 0,49 0,68 19,16 0,45
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi