SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.742 101.729 0,01
VIOP 128.172 128.173 0,00
USD/TRY 5,2900 5,3036 -0,26
BIST BANKS 132.744 132.149 0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.299 11.300 -0,01
GOLD 1.337,73 1.326,53 0,84
BRENT 66,11 66,50 -0,59

 DMSAS Hisse Senedi | Demisaş

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,33 3 0,67
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 7,5 6,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Demisaş
Kuruluş 13.06.1974
Faal Alanı Her türlü demir, döküm, emayeli döküm kaplama ve diğer eşyayı üretecek sanayi kurmak işletmek ve bunlara katılmak.
Telefon (0262)6774600
Faks (0262)6774699
Adres Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca - Kocaeli

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar112,283,7
Ödenmiş Sermaye52,535,0
Net Kâr26,415,3

Cari Değerler

F/K 4,4
FD/FAVÖK 3,2
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%) 5,65
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,8
Piyasa Değeri 131,8 mnTL
Net Borç 58,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,80 -10,68 -7,72 1,21
USD 0,61 -11,35 -6,85 0,83
Göreceli 0,79 -8,90 -9,59 -9,20

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DMSAS31.05.20165,360,07507,507,50 2.625.000 49
DMSAS29.05.20157,520,100010,0010,00 3.500.000 79
DMSAS31.05.20115,100,100010,008,88 2.800.000 77
DMSAS31.05.20104,330,100010,0010,00 2.800.000 74
DMSAS30.05.20085,200,06506,506,50 1.820.000 80
DMSAS30.05.20076,370,100010,0010,00 2.800.000 80
DMSAS30.05.20067,220,09759,759,28 2.730.000 112
DMSAS30.05.20056,760,100010,0010,00 2.800.000 33
DMSAS24.05.199910,000,350035,0035,00 700.000 A/D
DMSAS28.05.19981,070,166616,6616,66 100.000 A/D
DMSAS31.05.20165,360,07507,507,502.625.00049
DMSAS29.05.20157,520,100010,0010,003.500.00079
DMSAS31.05.20115,100,100010,008,882.800.00077
DMSAS31.05.20104,330,100010,0010,002.800.00074
DMSAS30.05.20085,200,06506,506,501.820.00080
DMSAS30.05.20076,370,100010,0010,002.800.00080
DMSAS30.05.20067,220,09759,759,282.730.000112
DMSAS30.05.20056,760,100010,0010,002.800.00033
DMSAS24.05.199910,000,350035,0035,00700.000A/D
DMSAS28.05.19981,070,166616,6616,66100.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar190.274.772146.957.589128.623.296129.583.432
Nakit ve Nakit Benzerleri42.086.54514.817.98110.501.34219.145.460
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar89.491.11287.407.71778.963.74875.986.659
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.767.9131.721.0241.208.088780.845
Stoklar52.254.93940.995.97535.853.87531.866.101
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.674.2632.014.8922.096.2431.804.367
(Ara Toplam)190.274.772146.957.589128.623.296129.583.432
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar114.139.061110.413.52698.318.70699.825.161
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar526.535526.53594.91094.910
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar109.419.125105.418.38995.399.88096.402.357
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar453.293448.381270.614307.486
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.740.1084.020.2212.553.3023.020.408
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR304.413.833257.371.115226.942.002229.408.593
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler116.389.070110.907.973103.287.987110.426.375
Finansal Borçlar42.369.02853.355.21953.018.92366.731.177
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar59.439.21845.950.18541.140.52933.401.371
Diğer Borçlar715.072477.744304.4771.056.548
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.512.5862.973.426914.5600
Borç Karşılıkları3.763.3433.834.1713.729.7365.357.301
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.589.8234.317.2284.179.7623.879.978
(Ara Toplam)116.389.070110.907.973103.287.987110.426.375
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler75.778.49062.779.87157.522.13557.920.686
Finansal Borçlar58.105.54445.466.62641.482.10643.449.252
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar17.672.94617.313.24516.040.02914.471.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar112.246.27383.683.27166.131.88061.061.532
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar112.246.27383.683.27166.131.88061.061.532
Ödenmiş Sermaye52.500.00035.000.00035.000.00035.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.257.7173.257.7173.257.7173.257.717
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları7.024.6707.024.6707.586.5792.248.600
Dönem Net Kar/Zararı26.365.11615.318.0206.148.2985.337.979
Diğer Özsermaye Kalemleri23.098.77023.082.86414.139.28615.217.236
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR304.413.833257.371.115226.942.002229.408.593
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri267.658.995169.211.30181.859.261272.190.990
Satışların Maliyeti (-)-212.176.514-139.362.441-66.314.140-232.948.488
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)55.482.48129.848.86015.545.12139.242.502
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)55.482.48129.848.86015.545.12139.242.502
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.542.702-6.128.260-3.054.544-10.072.175
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.819.284-3.702.807-1.736.118-6.770.200
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-57.801-37.397-16.776-64.573
Diğer Faaliyet Gelirleri41.385.51515.342.8515.796.68920.634.160
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-32.952.346-9.808.094-4.326.213-17.664.789
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)48.495.86325.515.15312.208.15925.304.925
Net Faaliyet Kar/Zararı40.062.69419.980.39610.737.68322.335.554
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler56.97829.90112.85896.452
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler13.273.7341.943.676894.1836.405.108
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-31.009.661-10.662.618-5.315.748-25.319.151
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler56.97829.90112.85896.452
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.816.91416.826.1127.799.4526.487.334
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.451.798-1.508.092-1.651.154-1.149.355
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-5.627.122-2.973.426-914.5600
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.175.3241.465.334-736.594-1.149.355
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI26.365.11615.318.0206.148.2985.337.979
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)26.365.11615.318.0206.148.2985.337.979
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları26.365.11615.318.0206.148.2985.337.979
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri8.812.9635.847.9122.894.36211.441.839
Kıdem Tazminatı950.387617.184289.8091.029.259
Finansman Giderleri-31.009.661-10.662.618-5.315.748-25.319.151
Yurtiçi Satışlar155.642.30896.535.28945.589.272162.919.305
Yurtdışı Satışlar117.504.31874.955.06236.776.083116.305.448
Net Yabancı Para Pozisyonu749.8532.585.9346.318.569-2.188.559
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu749.8532.585.9336.318.569-2.895.334
Net YPP (Hedge Dahil)749.8532.585.9336.318.569-2.895.334
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DMSAS 2,5 4,4 3,2 0,6 1,2 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DMSAS 2,51 5,77 5,65 -12,27 -0,24
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi