SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKA 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 DMSAS | Demisaş

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,13 1,46 0,33
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 2 2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Demisaş
Kuruluş 13.06.1974
Faal Alanı Her türlü demir, döküm, emayeli döküm kaplama ve diğer eşyayı üretecek sanayi kurmak işletmek ve bunlara katılmak.
Telefon (0262)6774600
Faks (0262)6774699
Adres Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca - Kocaeli

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar70.494.43071.560.518
Ödenmiş Sermaye35.000.00035.000.000
Net Kâr-888.395402.726

Cari Oranlar

F/K 46,5
FD/FAVÖK 10,6
PD/DD 0,7
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,48 10,40 24,32 -0,50
USD -5,22 14,92 0,61 8,79
Göreceli -6,92 3,24 2,79 13,11

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
DMSAS31.05.20165,360,075049
DMSAS29.05.20157,520,100079
DMSAS31.05.20115,100,100077
DMSAS31.05.20104,330,100074
DMSAS30.05.20085,200,065080
DMSAS31.05.20076,370,100080
DMSAS31.05.20067,220,0975112
DMSAS31.05.20056,760,100033
DMSAS25.05.199910,000,35000
DMSAS29.05.19981,070,16660
DMSAS31.05.20165,360,075049
DMSAS29.05.20157,520,100079
DMSAS31.05.20115,100,100077
DMSAS31.05.20104,330,100074
DMSAS30.05.20085,200,065080
DMSAS31.05.20076,370,100080
DMSAS31.05.20067,220,0975112
DMSAS31.05.20056,760,100033
DMSAS25.05.199910,000,35000
DMSAS29.05.19981,070,16660

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar92.929.61294.030.70285.779.76989.931.737
Nakit ve Nakit Benzerleri3.825.4582.384.6792.468.1101.666.863
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar35.761.99640.068.87340.487.49944.726.243
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.861.6021.717.7421.772.2111.559.473
Stoklar41.081.95338.910.62131.804.44434.308.150
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar10.398.60310.948.7879.247.5057.671.008
(Ara Toplam)92.929.61294.030.70285.779.76989.931.737
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar101.445.90697.396.84492.677.66490.260.699
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar94.91094.91094.91094.910
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar101.069.73196.984.89692.243.84389.799.377
Maddi Olmayan Duran Varlıklar281.265317.038338.911366.412
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR194.375.518191.427.546178.457.433180.192.436
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler72.170.53572.770.11859.385.38565.897.151
Finansal Borçlar37.584.24333.787.59129.430.46735.623.563
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar29.824.25634.572.29425.522.13926.127.003
Diğer Borçlar401.192458.521436.306448.913
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00978.392784.129
Borç Karşılıkları1.068.5371.198.847570.187646.120
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.292.3072.752.8652.447.8942.267.423
(Ara Toplam)72.170.53572.770.11859.385.38565.897.151
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler51.710.55347.096.91043.504.72639.380.064
Finansal Borçlar38.385.45233.426.53331.143.78327.419.525
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları12.886.18812.962.42211.615.82111.270.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü438.913707.955745.122690.389
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar70.494.43071.560.51875.567.32274.915.221
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.494.43071.560.51875.567.32274.915.221
Ödenmiş Sermaye35.000.00035.000.00035.000.00035.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.257.7173.257.7173.091.4743.091.474
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları16.862.08116.862.08119.915.90114.611.873
Dönem Net Kar/Zararı-888.395402.726973.8975.304.028
Diğer Özsermaye Kalemleri16.263.02716.037.99416.586.05016.907.846
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR194.375.518191.427.546178.457.433180.192.436
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri139.300.87996.015.88248.626.950183.994.606
Satışların Maliyeti (-)-122.421.809-84.412.120-42.865.001-165.026.379
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)16.879.07011.603.7625.761.94918.968.227
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)16.879.07011.603.7625.761.94918.968.227
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.762.674-7.047.132-1.714.410-8.603.647
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.540.003-3.725.873-1.583.284-6.418.129
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-96.449-63.534-29.872-116.479
Diğer Faaliyet Gelirleri6.437.8384.549.5012.122.80912.300.788
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.601.162-5.038.150-2.264.926-10.056.957
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.316.620278.5742.292.2666.073.803
Net Faaliyet Kar/Zararı1.479.944767.2232.434.3833.829.972
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.801.3535.152.0121.460.46111.501.692
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8.099.789-4.797.519-2.454.047-10.788.073
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.1504.6884.6618.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-978.666637.7551.303.3416.796.124
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)90.271-235.029-329.444-1.492.096
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-194.263-784.129
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)90.271-235.029-135.181-707.967
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-888.395402.726973.8975.304.028
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-888.395402.726973.8975.304.028
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-888.395402.726973.8975.304.028
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri8.030.2255.162.9742.517.6268.175.756
Kıdem Tazminatı858.335626.84993.700948.184
Finansman Giderleri-8.099.789-4.797.519-2.454.047-10.788.073
Yurtiçi Satışlar75.910.83053.097.39225.076.16988.327.670
Yurtdışı Satışlar66.251.10145.062.73424.213.581100.320.735
Net Yabancı Para Pozisyonu-6.467.773-19.576.888-8.345.077-9.143.841
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu180.017-12.242.841-3.177.528-4.564.854
Net YPP (Hedge Dahil)180.017-12.242.841-3.177.528-4.564.854
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DMSAS 1,4 A/D 10,6 0,6 0,7 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
DMSAS 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.