SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6054 3,6055 0,00
BIST BANKA 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.805 20.787 0,09
DAX 11.804 11.948 -1,20
ALTIN 1.257,25 1.256,81 0,04
BRENT 55,99 55,94 0,09

 BURVA | Burçelik Vana Sanayii

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,26 1,69 0,43
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 7 7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Burçelik Vana Sanayii
Kuruluş 30.11.1998
Faal Alanı Çelik ve çelik olmayan metallerden dayanıklı cihaz, tesis, yarı mamül; kara, deniz, hava araçları donanımı imalatı, ithali, ihracat, alım ve satımı yapmaktadır
Telefon (0224)2431107
Faks (0224)2432182
Adres Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar4.554.1464.714.030
Ödenmiş Sermaye7.347.6727.347.672
Net Kâr82.108239.633

Cari Oranlar

F/K 17,6
FD/FAVÖK 20,8
PD/DD 2,7
FD/Satışlar 2,6
Yabancı Oranı (%) 3,70
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,61 5,13 34,43 0,83
USD 3,14 13,94 10,03 12,30
Göreceli 1,26 -0,15 14,54 13,89

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar8.708.1519.868.1007.045.8516.613.848
Nakit ve Nakit Benzerleri55.467265.02183.317327.941
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.102.0443.198.7602.326.5112.113.350
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar21.68481.6067.19518.021
Stoklar5.354.5185.054.9753.910.3173.863.991
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.174.4381.267.738718.511290.545
(Ara Toplam)8.708.1519.868.1007.045.8516.613.848
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.993.0103.104.6543.210.6202.630.902
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0025.0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar2.452.8442.568.1672.686.1461.898.145
Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.49517.25918.02119.143
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı498.650494.082481.432688.533
Diğer Duran Varlıklar25.02125.1462125.081
TOPLAM VARLIKLAR11.701.16112.972.75410.256.4719.244.750
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler5.280.3485.940.4734.242.2914.012.529
Finansal Borçlar4.433.6164.434.0063.439.1783.406.873
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar649.314957.951167.443201.418
Diğer Borçlar20.82116.34520.92963.281
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları58.41766.27051.83555.776
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler118.180465.901562.906285.181
(Ara Toplam)5.280.3485.940.4734.242.2914.012.529
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.866.6672.318.2511.528.5201.406.666
Finansal Borçlar1.539.3702.010.3381.247.5121.002.306
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları327.297307.913281.008404.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar4.554.1464.714.0304.485.6603.825.555
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.554.1464.714.0304.485.6603.825.555
Ödenmiş Sermaye7.347.6727.347.6727.347.6727.347.672
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0514.9290514.929
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.42973.42973.42973.429
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-4.048.385-4.065.817-4.082.432-4.186.715
Dönem Net Kar/Zararı82.108239.633-12.096104.283
Diğer Özsermaye Kalemleri1.099.322604.1841.159.087-28.043
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR11.701.16112.972.75410.256.4719.244.750
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.522.7723.639.8851.337.6226.513.498
Satışların Maliyeti (-)-3.772.975-2.433.937-909.974-4.878.620
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.749.7971.205.948427.6481.634.878
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.749.7971.205.948427.6481.634.878
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-312.790-212.886-108.666-575.620
Genel Yönetim Giderleri (-)-827.566-549.370-233.860-1.054.274
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri306.053188.135102.722122.934
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-199.571-54.206-11.633-142.680
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)715.923577.621176.211-14.762
Net Faaliyet Kar/Zararı609.441443.69285.1224.984
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler42.38502.1700
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-648.531-306.343-152.066-706.835
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler593595640818.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)110.370271.87326.95596.432
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-28.262-32.240-39.0517.851
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-28.262-32.240-39.0517.851
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI82.108239.633-12.096104.283
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)82.108239.633-12.096104.283
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları82.108239.633-12.096104.283
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri337.438211.16999.725431.286
Kıdem Tazminatı00-171.61836.602
Finansman Giderleri-648.531-306.343-152.066-706.835
Yurtiçi Satışlar5.370.2073.481.1641.281.3226.142.631
Yurtdışı Satışlar183.437163.86056.903889.589
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.641.031-1.882.884-1.650.802-1.808.140
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.793.716-2.191.0900-1.808.140
Net YPP (Hedge Dahil)-1.641.031-1.882.884-1.650.802-1.808.140
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BURVA 1,6 17,6 20,8 2,6 2,6 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BURVA 1,64 3,25 3,70 45,02 0,49
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
BURVA 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.