SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKS 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Burçelik Vana Sanayii Hisse Senedi | BURVA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,45 25 20,55
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 12,0 11,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Burçelik Vana Sanayii
Kuruluş 30.11.1998
Faal Alanı Çelik ve çelik olmayan metallerden dayanıklı cihaz, tesis, yarı mamül; kara, deniz, hava araçları donanımı imalatı, ithali, ihracat, alım ve satımı yapmaktadır
Telefon (0224)2431107
Faks (0224)2432182
Adres Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar4,84,7
Ödenmiş Sermaye7,37,3
Net Kâr-0,2-0,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 32,9
FD/Satışlar 15,8
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Piyasa Değeri 156,2 mnTL
Net Borç 8,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -14,96 19,44 189,25 118,95
USD -15,10 18,04 189,74 119,32
Göreceli -14,68 18,79 167,97 105,12

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BURVA0,000,00000,000,00 0 A/D
BURVA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar12.304.24811.542.67611.821.10810.738.437
Nakit ve Nakit Benzerleri696.915768.410166.182967.569
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar4.690.8803.016.6933.454.8022.924.211
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar48.36637.94818.12051.437
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar4.880.3595.613.6955.341.1744.515.699
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.987.7282.105.9302.840.8302.279.521
(Ara Toplam)12.304.24811.542.67611.821.10810.738.437
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.957.9423.197.4353.270.6662.928.539
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar25.0000025.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları298.394399.186422.8000
Maddi Duran Varlıklar2.263.6542.394.5442.457.2962.604.735
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.94516.81917.69418.568
Ertelenmiş Vergi Varlığı353.544360.218345.948278.047
Diğer Duran Varlıklar1.40526.66826.9282.189
TOPLAM VARLIKLAR15.262.19014.740.11115.091.77413.666.976
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.912.9577.773.9877.161.2626.195.845
Finansal Borçlar6.099.4276.980.6806.279.3815.477.706
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar400.998362.553386.666380.182
Diğer Borçlar48.13229.60126.70641.820
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)134.936128.068211.71293.310
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları64.48271.66361.21954.773
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler164.982201.422195.578148.054
(Ara Toplam)6.912.9577.773.9877.161.2626.195.845
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.595.6742.234.7493.208.1292.448.807
Finansal Borçlar3.244.1241.890.4722.867.1402.133.821
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar351.550344.277340.989314.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar4.753.5594.731.3754.722.3835.022.324
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.753.5594.731.3754.722.3835.022.324
Ödenmiş Sermaye7.347.6727.347.6727.347.6727.347.672
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.42973.42973.42973.429
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.207.578-3.207.578-3.207.578-3.288.658
Dönem Net Kar/Zararı-224.053-221.581-224.23181.080
Diğer Özsermaye Kalemleri764.089739.433733.091808.801
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR15.262.19014.740.11115.091.77413.666.976
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.386.5524.646.4502.233.82416.550.121
Satışların Maliyeti (-)-4.170.020-2.752.233-1.404.556-12.684.697
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.216.5321.894.217829.2683.865.424
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.216.5321.894.217829.2683.865.424
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-603.099-366.323-194.089-872.219
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.425.069-943.417-458.347-1.512.567
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri268.100241.369175.478676.990
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-283.287-261.511-221.781-103.681
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.173.177564.335130.5292.053.947
Net Faaliyet Kar/Zararı1.188.364584.477176.8321.480.638
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.50111.50111.50145.323
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.184.678575.836142.0302.099.270
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler60.88528.47219.2150
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.533.935-890.718-432.023-1.862.442
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler11.50111.50111.50145.323
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-288.372-286.410-270.778236.828
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)64.31964.82946.547-155.748
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)64.31964.82946.547-155.748
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-224.053-221.581-224.23181.080
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-224.053-221.581-224.23181.080
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-224.053-221.581-224.23181.080
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri486.209320.998134.593495.345
Kıdem Tazminatı-8.90516.890-64.615-33.468
Finansman Giderleri-1.533.935-890.718-432.023-1.862.442
Yurtiçi Satışlar7.126.8234.456.8832.163.29610.364.107
Yurtdışı Satışlar328.290190.60170.5286.826.270
Net Yabancı Para Pozisyonu1.216.5241.241.135725.9484.172.698
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu624.642749.822316.8173.686.391
Net YPP (Hedge Dahil)1.216.5241.222.280725.9484.172.698
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BURVA 21,3 A/D A/D 15,8 32,9 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi