SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 98.415 94.896 3,71
VIOP 122.040 117.640 3,74
USD/TRY 5,7922 5,8258 -0,58
BIST BANKS 140.323 132.725 5,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.490,58 1.491,89 -0,09
BRENT 59,29 59,91 -1,03

 Burçelik Vana Sanayii Hisse Senedi | BURVA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,66 5,13 3,47
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 23,0 23,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Burçelik Vana Sanayii
Kuruluş 30.11.1998
Faal Alanı Çelik ve çelik olmayan metallerden dayanıklı cihaz, tesis, yarı mamül; kara, deniz, hava araçları donanımı imalatı, ithali, ihracat, alım ve satımı yapmaktadır
Telefon (0224)2431107
Faks (0224)2432182
Adres Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar4,74,7
Ödenmiş Sermaye7,37,3
Net Kâr-0,2-0,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 18,1
PD/DD 7,5
FD/Satışlar 2,6
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,1
Piyasa Değeri 35,6 mnTL
Net Borç 8,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,41 0,83 -5,65 227,03
USD 2,32 2,05 -7,12 199,31
Göreceli -3,18 1,46 -2,28 203,28

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BURVA0,000,00000,000,00 0 A/D
BURVA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar11.542.67611.821.10810.738.43714.978.718
Nakit ve Nakit Benzerleri768.410166.182967.5692.615.095
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.016.6933.454.8022.924.2113.996.776
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar37.94818.12051.437827.908
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar5.613.6955.341.1744.515.6995.431.889
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.105.9302.840.8302.279.5212.107.050
(Ara Toplam)11.542.67611.821.10810.738.43714.978.718
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.197.4353.270.6662.928.5392.968.925
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları399.186422.80000
Maddi Duran Varlıklar2.394.5442.457.2962.604.7352.741.825
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.81917.69418.56819.478
Ertelenmiş Vergi Varlığı360.218345.948278.047182.522
Diğer Duran Varlıklar26.66826.92827.18925.100
TOPLAM VARLIKLAR14.740.11115.091.77413.666.97617.947.643
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.773.9877.161.2626.195.84510.693.896
Finansal Borçlar6.980.6806.279.3815.477.7068.489.332
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar362.553386.666380.1821.871.004
Diğer Borçlar29.60126.70641.82059.058
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)128.068211.71293.3100
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları71.66361.21954.77365.951
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler201.422195.578148.054208.551
(Ara Toplam)7.773.9877.161.2626.195.84510.693.896
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.234.7493.208.1292.448.8071.448.503
Finansal Borçlar1.890.4722.867.1402.133.8211.214.744
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar344.277340.989314.986233.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar4.731.3754.722.3835.022.3245.805.244
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.731.3754.722.3835.022.3245.805.244
Ödenmiş Sermaye7.347.6727.347.6727.347.6727.347.672
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.42973.42973.42973.429
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.207.578-3.207.578-3.288.658-3.228.166
Dönem Net Kar/Zararı-221.581-224.23181.080847.724
Diğer Özsermaye Kalemleri739.433733.091808.801764.585
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR14.740.11115.091.77413.666.97617.947.643
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.646.4502.233.82416.550.12113.490.500
Satışların Maliyeti (-)-2.752.233-1.404.556-12.684.697-10.538.839
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.894.217829.2683.865.4242.951.661
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.894.217829.2683.865.4242.951.661
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-366.323-194.089-872.219-604.178
Genel Yönetim Giderleri (-)-943.417-458.347-1.512.567-1.060.425
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri241.369175.478676.9901.028.658
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-261.511-221.781-103.681-113.671
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)564.335130.5292.053.9472.202.045
Net Faaliyet Kar/Zararı584.477176.8321.480.6381.287.058
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.50111.50145.32314.141
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı575.836142.0302.099.2700
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler28.47219.215029.831
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-890.718-432.023-1.862.442-1.149.222
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler11.50111.50145.32314.141
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-286.410-270.778236.8281.096.795
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)64.82946.547-155.748-249.071
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)64.82946.547-155.748-249.071
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-221.581-224.23181.080847.724
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-221.581-224.23181.080847.724
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-221.581-224.23181.080847.724
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri320.998134.593495.345368.646
Kıdem Tazminatı16.890-64.615-33.468-200.426
Finansman Giderleri-890.718-432.023-1.862.442-1.149.222
Yurtiçi Satışlar4.456.8832.163.29610.364.1077.007.705
Yurtdışı Satışlar190.60170.5286.826.2706.807.598
Net Yabancı Para Pozisyonu1.241.135725.9484.172.6983.155.138
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu749.822316.8173.686.3912.681.632
Net YPP (Hedge Dahil)1.222.280725.9484.172.6983.155.138
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BURVA 4,8 A/D 18,1 2,6 7,5 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi