SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.225 92.382 0,91
VIOP 110.843 109.870 0,89
USD/TRY 6,7756 6,7714 0,06
BIST BANKS 116.718 115.889 0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 10.333 10.357 -0,23
GOLD 1.644,63 1.645,10 -0,03
BRENT 33,67 31,87 5,65

 Burçelik Vana Sanayii Hisse Senedi | BURVA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 10,45 25 14,55
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 2,0 1,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Burçelik Vana Sanayii
Kuruluş 30.11.1998
Faal Alanı Çelik ve çelik olmayan metallerden dayanıklı cihaz, tesis, yarı mamül; kara, deniz, hava araçları donanımı imalatı, ithali, ihracat, alım ve satımı yapmaktadır
Telefon (0224)2431107
Faks (0224)2432182
Adres Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar6,34,8
Ödenmiş Sermaye7,37,3
Net Kâr-0,1-0,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 19,0
FD/Satışlar 11,3
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 119,8 mnTL
Net Borç 8,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,16 39,55 3,82 67,87
USD 4,70 36,88 -6,28 47,32
Göreceli 4,21 33,35 15,29 106,05

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BURVA0,000,00000,000,00 0 A/D
BURVA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar13.249.56412.304.24811.542.67611.821.108
Nakit ve Nakit Benzerleri411.300696.915768.410166.182
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.319.9804.690.8803.016.6933.454.802
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar81.80648.36637.94818.120
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.701.0994.880.3595.613.6955.341.174
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.735.3791.987.7282.105.9302.840.830
(Ara Toplam)13.249.56412.304.24811.542.67611.821.108
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.491.2042.957.9423.197.4353.270.666
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar025.00000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları261.938298.394399.186422.800
Maddi Duran Varlıklar4.213.0552.263.6542.394.5442.457.296
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.07015.94516.81917.694
Ertelenmiş Vergi Varlığı0353.544360.218345.948
Diğer Duran Varlıklar1.1411.40526.66826.928
TOPLAM VARLIKLAR17.740.76815.262.19014.740.11115.091.774
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.018.2366.912.9577.773.9877.161.262
Finansal Borçlar6.779.2476.099.4276.980.6806.279.381
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar404.275400.998362.553386.666
Diğer Borçlar51.23948.13229.60126.706
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)577.783134.936128.068211.712
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları65.12264.48271.66361.219
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler140.570164.982201.422195.578
(Ara Toplam)8.018.2366.912.9577.773.9877.161.262
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.416.1413.595.6742.234.7493.208.129
Finansal Borçlar2.497.6193.244.1241.890.4722.867.140
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar624.923351.550344.277340.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü293.599000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar6.306.3914.753.5594.731.3754.722.383
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.306.3914.753.5594.731.3754.722.383
Ödenmiş Sermaye7.347.6727.347.6727.347.6727.347.672
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.42973.42973.42973.429
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.207.578-3.207.578-3.207.578-3.207.578
Dönem Net Kar/Zararı-148.157-224.053-221.581-224.231
Diğer Özsermaye Kalemleri2.241.025764.089739.433733.091
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR17.740.76815.262.19014.740.11115.091.774
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri11.339.6847.386.5524.646.4502.233.824
Satışların Maliyeti (-)-6.598.825-4.170.020-2.752.233-1.404.556
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.740.8593.216.5321.894.217829.268
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.740.8593.216.5321.894.217829.268
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-844.461-603.099-366.323-194.089
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.950.490-1.425.069-943.417-458.347
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri344.869268.100241.369175.478
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-327.414-283.287-261.511-221.781
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.963.3631.173.177564.335130.529
Net Faaliyet Kar/Zararı1.945.9081.188.364584.477176.832
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21.04011.50111.50111.501
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-58.451000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.925.9521.184.678575.836142.030
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler105.46560.88528.47219.215
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.965.984-1.533.935-890.718-432.023
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-37.41111.50111.50111.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)65.433-288.372-286.410-270.778
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-213.59064.31964.82946.547
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-213.59064.31964.82946.547
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-148.157-224.053-221.581-224.231
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-148.157-224.053-221.581-224.231
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-148.157-224.053-221.581-224.231
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri654.934486.209320.998134.593
Kıdem Tazminatı77.150-8.90516.890-64.615
Finansman Giderleri-1.965.984-1.533.935-890.718-432.023
Yurtiçi Satışlar11.053.6857.126.8234.456.8832.163.296
Yurtdışı Satışlar394.039328.290190.60170.528
Net Yabancı Para Pozisyonu513.2791.216.5241.241.135725.948
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-156.401624.642749.822316.817
Net YPP (Hedge Dahil)513.2791.216.5241.222.280725.948

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BURVA 16,3 A/D A/D 11,3 19,0 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi