SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 103.186 102.494 0,67
VIOP 129.512 128.686 0,64
USD/TRY 5,3207 5,3186 0,04
BIST BANKA 133.335 134.072 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.458 11.423 0,30
ALTIN 1.328,45 1.323,76 0,35
BRENT 66,94 67,07 -0,19

 BURVA Hisse Senedi | Burçelik Vana Sanayii

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,46 1,73 0,27
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 2,5 2,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Burçelik Vana Sanayii
Kuruluş 30.11.1998
Faal Alanı Çelik ve çelik olmayan metallerden dayanıklı cihaz, tesis, yarı mamül; kara, deniz, hava araçları donanımı imalatı, ithali, ihracat, alım ve satımı yapmaktadır
Telefon (0224)2431107
Faks (0224)2432182
Adres Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar5,85,1
Ödenmiş Sermaye7,37,3
Net Kâr0,80,1

Cari Değerler

F/K 8,0
FD/FAVÖK 7,1
PD/DD 2,0
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 11,5 mnTL
Net Borç 7,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 0,00 1,96 5,41
USD -0,19 -1,13 0,81 4,61
Göreceli -0,67 -0,46 0,59 -6,76

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BURVA0,000,00000,000,00 0 A/D
BURVA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar14.978.71813.055.98611.261.62811.787.476
Nakit ve Nakit Benzerleri2.615.095182.1911.319.2391.304.803
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.996.7761.848.9421.714.6883.811.203
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar827.908230.254840.104761.563
Stoklar5.431.8898.039.1455.045.0624.553.985
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.107.0502.755.4542.342.5351.355.922
(Ara Toplam)14.978.71813.055.98611.261.62811.787.476
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.968.9253.013.1442.880.1332.716.033
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar2.741.8252.585.1032.420.4152.255.128
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.47819.11219.95819.616
Ertelenmiş Vergi Varlığı182.522383.811413.816416.289
Diğer Duran Varlıklar25.10025.11825.94425.000
TOPLAM VARLIKLAR17.947.64316.069.13014.141.76114.503.509
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler10.693.8969.059.3287.856.7977.566.965
Finansal Borçlar8.489.3325.355.0775.311.5335.071.895
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.871.0042.012.641783.245549.176
Diğer Borçlar59.05824.16416.33026.889
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları65.95160.64454.75944.559
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler208.5511.606.8021.690.9301.874.446
(Ara Toplam)10.693.8969.059.3287.856.7977.566.965
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.448.5031.954.4961.374.9691.924.763
Finansal Borçlar1.214.7441.709.0511.023.9741.538.751
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar233.759245.445350.995386.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar5.805.2445.055.3064.909.9955.011.781
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.805.2445.055.3064.909.9955.011.781
Ödenmiş Sermaye7.347.6727.347.6727.347.6727.347.672
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0514.929514.929514.929
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.42973.42973.42973.429
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.228.166-3.248.330-3.268.494-4.186.611
Dönem Net Kar/Zararı847.72462.694-90.512897.953
Diğer Özsermaye Kalemleri764.585304.912332.971364.409
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR17.947.64316.069.13014.141.76114.503.509
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri13.490.5004.215.2182.645.08015.567.812
Satışların Maliyeti (-)-10.538.839-2.946.209-2.165.155-11.852.792
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.951.6611.269.009479.9253.715.020
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.951.6611.269.009479.9253.715.020
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-604.178-387.336-139.843-515.626
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.060.425-636.719-302.105-1.106.124
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.028.658327.964123.830374.757
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-113.671-48.678-11.855-121.667
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.202.045524.240149.9522.346.360
Net Faaliyet Kar/Zararı1.287.058244.95437.9772.093.270
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14.14114.14114.16035.505
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-10.400
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler29.831122.87224.35118.092
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.149.222-560.674-273.322-1.379.201
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler14.14114.14114.16025.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.096.795100.579-84.8591.010.356
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-249.071-37.885-5.653-112.403
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-249.071-37.885-5.653-112.403
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI847.72462.694-90.512897.953
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)847.72462.694-90.512897.953
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları847.72462.694-90.512897.953
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri368.646225.118109.670436.455
Kıdem Tazminatı-200.426142.001-39.27141.248
Finansman Giderleri-1.149.222-560.674-273.322-1.379.201
Yurtiçi Satışlar7.007.7052.644.2931.174.93210.539.910
Yurtdışı Satışlar6.807.5981.583.4251.476.7865.143.153
Net Yabancı Para Pozisyonu3.155.138160.5871.777.988-2.011.120
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.681.632-874.737563.111-1.521.190
Net YPP (Hedge Dahil)3.155.138160.5871.777.988-2.011.120
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BURVA 1,6 8,0 7,1 1,0 2,0 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi