SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 ACSEL | Acıselsan Acıpayam Selüloz

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,54 3,44 0,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 8 8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Acıselsan Acıpayam Selüloz
Kuruluş 12.04.1973
Faal Alanı Selüloz ve selüloz türevlerinin üretimi ve ticareti.
Telefon (0258)5181122
Faks (0258)5181123
Adres Acıselsan Caddesi No:1 Acıpayam Denizli

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar15.416.10715.345.528
Ödenmiş Sermaye10.721.70010.721.700
Net Kâr407.301336.722

Cari Oranlar

F/K 47,6
FD/FAVÖK 27,0
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 2,0
Yabancı Oranı (%) 0,09
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,07 2,59 -23,69 -20,37
USD 1,41 11,18 -37,54 -11,32
Göreceli -0,43 -2,56 -34,98 -10,06

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar10.555.92710.541.53610.438.61310.192.833
Nakit ve Nakit Benzerleri1.043.052353.896501.5061.765.063
Finansal Yatırımlar37.410000
Ticari Alacaklar2.502.1722.442.1942.504.8441.881.424
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar394.675169.737159.981211.881
Stoklar5.524.7826.473.5835.711.6365.978.650
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.053.8361.102.1261.560.646355.815
(Ara Toplam)10.555.92710.541.53610.438.61310.192.833
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar6.499.2446.601.1026.573.2696.563.680
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar1.2601.2601.2601.260
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar6.433.1576.522.0446.509.4076.502.157
Maddi Olmayan Duran Varlıklar57.53672.04757.02550.205
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar7.2915.7515.57710.058
TOPLAM VARLIKLAR17.055.17117.142.63817.011.88216.756.513
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler809.316958.6351.085.284875.141
Finansal Borçlar020.97630.87341.379
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar501.278562.016658.819486.950
Diğer Borçlar3.02024.36524.3653.020
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32.12248.82550.84326.302
Borç Karşılıkları40.30441.22683.64460.680
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler232.592261.227236.740256.810
(Ara Toplam)809.316958.6351.085.284875.141
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler829.748838.475832.434872.566
Finansal Borçlar42.91342.91342.91342.913
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları503.710497.278502.588519.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü283.125298.284286.933309.981
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar15.416.10715.345.52815.094.16415.008.806
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.416.10715.345.52815.094.16415.008.806
Ödenmiş Sermaye10.721.70010.721.70010.721.70010.721.700
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler84.18784.18781.29881.298
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları352.808352.808355.6970
Dönem Net Kar/Zararı407.301336.72285.358355.697
Diğer Özsermaye Kalemleri3.850.1113.850.1113.850.1113.850.111
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR17.055.17117.142.63817.011.88216.756.513
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri10.794.4097.026.1193.828.00912.507.462
Satışların Maliyeti (-)-8.944.850-5.660.895-3.153.557-10.283.794
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.849.5591.365.224674.4522.223.668
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.849.5591.365.224674.4522.223.668
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-868.146-588.400-310.928-890.992
Genel Yönetim Giderleri (-)-611.437-398.255-186.623-1.054.401
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri220.227114.35928.027668.313
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-143.696-137.857-94.545-288.505
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)446.507355.071110.383658.083
Net Faaliyet Kar/Zararı369.976378.569176.901278.275
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-25.959-5.839-8.276-299.978
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler98.07481.01023.53476.735
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)518.622430.242125.641434.840
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-111.321-93.520-40.283-79.143
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-138.177-105.217-63.331-77.385
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)26.85611.69723.048-1.758
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI407.301336.72285.358355.697
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)407.301336.72285.358355.697
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları407.301336.72285.358355.697
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri254.564143.44183.802281.881
Kıdem Tazminatı99.72378.97946.689231.108
Finansman Giderleri-25.959-5.839-8.276-299.978
Yurtiçi Satışlar2.220.2931.433.253583.4703.164.288
Yurtdışı Satışlar8.742.4785.745.3113.305.9109.416.956
Net Yabancı Para Pozisyonu2.986.8002.205.0282.301.3022.131.241
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.986.8002.205.0282.301.3022.131.241
Net YPP (Hedge Dahil)2.986.8002.205.0282.301.3022.131.241
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ACSEL 2,8 A/D 27,0 2,0 1,9 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ACSEL 2,77 0,00 0,09 9,48 0,15
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
ACSEL 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.