SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKA 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
ALTIN 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Acıselsan Acıpayam Selüloz Hisse Senedi | ACSEL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,9 8,37 4,47
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,8 14,1 13,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Acıselsan Acıpayam Selüloz
Kuruluş 12.04.1973
Faal Alanı Selüloz ve selüloz türevlerinin üretimi ve ticareti.
Telefon (0258)5181122
Faks (0258)5181123
Adres Acıselsan Caddesi No:1 Acıpayam Denizli

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar41,938,9
Ödenmiş Sermaye10,710,7
Net Kâr9,36,7

Cari Değerler

F/K 5,8
FD/FAVÖK 9,5
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 5,07
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,4
Piyasa Değeri 54,3 mnTL
Net Borç -2,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,36 26,50 -28,23 -20,57
USD -1,05 27,48 -31,79 -26,73
Göreceli 2,45 23,16 -6,86 3,13

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ACSEL24.06.20192,000,07007,005,95 750.519 9
ACSEL10.08.20182,240,06006,005,10 643.302 35
ACSEL10.08.20171,520,05005,004,25 536.085 78
ACSEL24.06.20192,000,07007,005,95750.5199
ACSEL10.08.20182,240,06006,005,10643.30235
ACSEL10.08.20171,520,05005,004,25536.08578

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar18.628.14116.758.72415.763.31216.068.642
Nakit ve Nakit Benzerleri2.233.195470.2302.405.5002.760.421
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.443.4057.428.8663.719.4655.837.748
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.266.781862.237790.8381.027.833
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar5.974.4096.398.2867.910.4975.291.458
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.710.3511.599.105937.0121.151.182
(Ara Toplam)18.628.14116.758.72415.763.31216.068.642
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar30.819.94028.832.13328.673.41522.779.812
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.2601.2601.2601.260
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18.900.00017.582.84817.582.84813.148.960
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar11.877.06311.208.80511.047.3049.584.805
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar41.52139.12441.90844.692
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar96969595
TOPLAM VARLIKLAR49.448.08145.590.85744.436.72738.848.454
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.326.2963.540.1813.411.5783.873.109
Finansal Borçlar47.788330.071378.299486.548
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.271.6402.097.7741.532.7191.378.719
Diğer Borçlar21.24621.24621.24614.163
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)460.94621.754458.803808.176
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü581.019225.645287.195230.534
Borç Karşılıkları221.455190.555162.991135.125
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler722.202653.136570.325819.844
(Ara Toplam)4.326.2963.540.1813.411.5783.873.109
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.240.0303.123.1843.046.4582.385.730
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar862.145749.538713.525659.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.377.8852.373.6462.332.9331.726.124
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar41.881.75538.927.49237.978.69132.589.615
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.881.75538.927.49237.978.69132.589.615
Ödenmiş Sermaye10.721.70010.721.70010.721.70010.721.700
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler420.292420.292420.292220.393
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları8.800.8608.800.8608.800.8609.751.278
Dönem Net Kar/Zararı9.305.7636.745.5395.796.738875.356
Diğer Özsermaye Kalemleri12.633.14012.239.10112.239.10111.020.888
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR49.448.08145.590.85744.436.72738.848.454
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri42.939.00628.701.27116.739.4928.425.097
Satışların Maliyeti (-)-34.800.370-22.102.628-12.745.194-6.476.656
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.138.6366.598.6433.994.2981.948.441
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.138.6366.598.6433.994.2981.948.441
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.053.807-1.973.077-1.107.607-654.956
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.108.177-1.670.542-1.104.762-589.705
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri946.532593.782457.138326.383
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-705.323-138.143-52.446-18.546
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.217.8613.410.6632.186.6211.011.617
Net Faaliyet Kar/Zararı4.976.6522.955.0241.781.929703.780
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.998.5854.687.0654.654.136129.013
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı11.216.4468.097.7286.840.7571.140.630
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-148.582-126.879-87.600-42.555
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler5.998.5854.687.0654.654.136129.013
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.067.8647.970.8496.753.1571.098.075
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.762.101-1.225.310-956.419-222.717
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.328.450-746.763-518.585-231.057
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-433.651-478.547-437.8348.340
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI9.305.7636.745.5395.796.738875.358
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)9.305.7636.745.5395.796.738875.358
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları9.305.7636.745.5395.796.738875.358
Hisse Başına Kazanç1110
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri510.300368.583227.439104.547
Kıdem Tazminatı603.007404.424275.644128.899
Finansman Giderleri-148.582-126.879-87.600-42.555
Yurtiçi Satışlar10.411.2416.980.5293.192.1101.856.133
Yurtdışı Satışlar32.527.76521.790.57513.593.4386.599.950
Net Yabancı Para Pozisyonu7.723.9564.441.7702.657.2864.402.278
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu7.723.9564.441.7702.657.2864.402.278
Net YPP (Hedge Dahil)7.723.9564.441.7702.657.2864.402.278

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ACSEL 5,1 5,8 9,5 1,2 1,3 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ACSEL 5,06 5,16 5,07 -9,14 -0,14
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi