SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 92.227 93.699 -1,57
VIOP 115.028 116.963 -1,65
USD/TRY 5,3277 5,3083 0,37
BIST BANKA 115.900 117.740 -1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.788 10.811 -0,21
ALTIN 1.242,03 1.248,61 -0,53
BRENT 60,11 61,67 -2,53

 ACSEL Hisse Senedi | Acıselsan Acıpayam Selüloz

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,53 4,14 1,61
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 23,8 23,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Acıselsan Acıpayam Selüloz
Kuruluş 12.04.1973
Faal Alanı Selüloz ve selüloz türevlerinin üretimi ve ticareti.
Telefon (0258)5181122
Faks (0258)5181123
Adres Acıselsan Caddesi No:1 Acıpayam Denizli

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar26,824,3
Ödenmiş Sermaye10,710,7
Net Kâr4,11,6

Cari Değerler

F/K 6,6
FD/FAVÖK 12,2
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 1,3
Yabancı Oranı (%) 0,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,2
Piyasa Değeri 35,8 mnTL
Net Borç 0,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,60 -2,05 -12,57 28,96
USD 0,34 -3,72 -9,27 -7,85
Göreceli 0,99 0,86 -11,99 61,26

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ACSEL10.08.20182,240,06006,005,10 643.302 35
ACSEL10.08.20171,520,05005,004,25 536.085 78
ACSEL10.08.20182,240,06006,005,10643.30235
ACSEL10.08.20171,520,05005,004,25536.08578

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar17.550.55814.939.31413.224.82713.304.099
Nakit ve Nakit Benzerleri175.34385.755141.9482.162.429
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar6.308.5054.074.1984.099.1403.361.046
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.877.3724.416.5553.425.4562.722.773
Stoklar5.560.7224.571.9084.765.7324.434.936
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.628.6161.790.898792.551622.915
(Ara Toplam)17.550.55814.939.31413.224.82713.304.099
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar16.144.81515.562.32115.093.51315.013.643
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar1.2601.2601.2601.260
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8.040.0008.040.0008.040.0008.040.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar8.054.0387.468.0376.995.7226.912.335
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar49.42252.92956.43659.953
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar95959595
TOPLAM VARLIKLAR33.695.37330.501.63528.318.34028.317.742
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler5.213.6254.514.0482.557.3722.905.410
Finansal Borçlar877.4531.085.4051.114.9971.097.395
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.144.4951.804.522900.747991.712
Diğer Borçlar14.163651.3928.0908.090
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü701.151335.560109.098210.506
Borç Karşılıkları119.400121.688104.058134.010
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.356.963515.481320.382463.697
(Ara Toplam)5.213.6254.514.0482.557.3722.905.410
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.701.2091.702.0022.004.0912.226.282
Finansal Borçlar00143.512351.947
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar633.937642.985801.036853.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.067.2721.059.0171.059.5431.020.597
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar26.780.53924.285.58523.756.87723.186.050
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.780.53924.285.58523.756.87723.186.050
Ödenmiş Sermaye10.721.70010.721.70010.721.70010.721.700
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler220.393220.393126.259126.259
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.533.5401.533.5402.270.976431.801
Dönem Net Kar/Zararı4.053.6191.558.665570.8271.839.175
Diğer Özsermaye Kalemleri10.251.28710.251.28710.067.11510.067.115
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR33.695.37330.501.63528.318.34028.317.742
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri21.332.20311.890.8675.416.67321.164.595
Satışların Maliyeti (-)-16.546.670-9.421.568-4.430.192-17.530.256
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.785.5332.469.299986.4813.634.339
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.785.5332.469.299986.4813.634.339
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.055.152-498.308-219.880-1.773.652
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.275.920-833.009-346.152-1.063.540
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.650.929809.205218.870703.224
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-243.751-123.956-16.521-205.074
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.861.6391.823.231622.7981.295.297
Net Faaliyet Kar/Zararı2.454.4611.137.982420.449797.147
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler526.975317.361149.5551.027.668
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-177.338-133.519-53.272-182.033
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler526.975317.361149.5551.027.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.211.2762.007.073719.0812.140.932
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.157.657-448.408-148.254-301.757
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.157.025-456.031-109.308-401.442
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-6327.623-38.94699.685
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.053.6191.558.665570.8271.839.175
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.053.6191.558.665570.8271.839.175
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.053.6191.558.665570.8271.839.175
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri270.393171.08383.432287.110
Kıdem Tazminatı246.777169.579176.185612.409
Finansman Giderleri-177.338-133.519-53.272-182.033
Yurtiçi Satışlar3.632.0341.975.9501.006.8043.744.805
Yurtdışı Satışlar17.724.4309.211.0774.424.21417.511.135
Net Yabancı Para Pozisyonu4.888.2713.741.8583.993.0905.005.315
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu4.888.2713.741.8583.859.2394.935.810
Net YPP (Hedge Dahil)4.888.2713.741.8583.993.0905.005.315
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ACSEL 3,3 6,6 12,2 1,3 1,3 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ACSEL 3,34 0,36 0,02 -34,50 -0,53
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi