SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.642 95.421 -0,82
VIOP 118.386 119.469 -0,91
USD/TRY 5,7775 5,7939 -0,28
BIST BANKA 132.176 134.120 -1,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
ALTIN 1.406,33 1.423,61 -1,21
BRENT 65,36 64,28 1,68

 Acıselsan Acıpayam Selüloz Hisse Senedi | ACSEL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,9302 3,9984 1,0682
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 2,8 2,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Acıselsan Acıpayam Selüloz
Kuruluş 12.04.1973
Faal Alanı Selüloz ve selüloz türevlerinin üretimi ve ticareti.
Telefon (0258)5181122
Faks (0258)5181123
Adres Acıselsan Caddesi No:1 Acıpayam Denizli

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar32,631,7
Ödenmiş Sermaye10,710,7
Net Kâr0,98,2

Cari Değerler

F/K 4,2
FD/FAVÖK 7,9
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 0,37
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,3
Piyasa Değeri 36,0 mnTL
Net Borç -2,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,33 1,20 5,66 5,33
USD -3,17 2,07 10,77 -3,93
Göreceli -2,57 -0,08 -4,69 0,75

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ACSEL24.06.20192,000,07007,005,95 750.519 9
ACSEL10.08.20182,240,06006,005,10 643.302 35
ACSEL10.08.20171,520,05005,004,25 536.085 78
ACSEL24.06.20192,000,07007,005,95750.5199
ACSEL10.08.20182,240,06006,005,10643.30235
ACSEL10.08.20171,520,05005,004,25536.08578

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar16.068.64215.418.21017.550.55814.939.314
Nakit ve Nakit Benzerleri2.760.4212.444.241175.34385.755
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar5.837.7484.179.1446.308.5054.074.198
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.027.833604.9333.877.3724.416.555
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar5.291.4586.934.2245.560.7224.571.908
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.151.1821.255.6681.628.6161.790.898
(Ara Toplam)16.068.64215.418.21017.550.55814.939.314
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar22.779.81222.753.46816.144.81515.562.321
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.2601.2601.2601.260
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13.148.96013.148.9608.040.0008.040.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar9.584.8059.550.5908.054.0387.468.037
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar44.69246.82249.42252.929
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar955.8369595
TOPLAM VARLIKLAR38.848.45438.171.67833.695.37330.501.635
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.873.1094.142.9445.213.6254.514.048
Finansal Borçlar486.548701.932877.4531.085.405
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.378.7192.401.7382.144.4951.804.522
Diğer Borçlar14.16314.16314.163651.392
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)808.176000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü230.5340701.151335.560
Borç Karşılıkları135.125126.022119.400121.688
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler819.844899.0891.356.963515.481
(Ara Toplam)3.873.1094.142.9445.213.6254.514.048
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.385.7302.314.4751.701.2091.702.002
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar659.606580.011633.937642.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.726.1241.734.4641.067.2721.059.017
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar32.589.61531.714.25926.780.53924.285.585
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.589.61531.714.25926.780.53924.285.585
Ödenmiş Sermaye10.721.70010.721.70010.721.70010.721.700
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler220.393220.393220.393220.393
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları9.751.2781.534.7671.533.5401.533.540
Dönem Net Kar/Zararı875.3568.216.5114.053.6191.558.665
Diğer Özsermaye Kalemleri11.020.88811.020.88810.251.28710.251.287
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR38.848.45438.171.67833.695.37330.501.635
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.425.09731.972.32421.332.20311.890.867
Satışların Maliyeti (-)-6.435.659-24.777.277-16.546.670-9.421.568
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.989.4387.195.0474.785.5332.469.299
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.989.4387.195.0474.785.5332.469.299
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-654.956-1.833.801-1.055.152-498.308
Genel Yönetim Giderleri (-)-630.702-1.805.489-1.275.920-833.009
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri326.3832.191.8992.650.929809.205
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-18.548-457.366-243.751-123.956
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.011.6155.290.2904.861.6391.823.231
Net Faaliyet Kar/Zararı703.7803.555.7572.454.4611.137.982
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler129.0134.788.047526.975317.361
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.140.62810.078.33700
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-42.555-238.325-177.338-133.519
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler129.0134.788.047526.975317.361
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.098.0739.840.0125.211.2762.007.073
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-222.717-1.623.501-1.157.657-448.408
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-231.057-1.035.693-1.157.025-456.031
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)8.340-587.808-6327.623
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI875.3568.216.5114.053.6191.558.665
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)875.3568.216.5114.053.6191.558.665
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları875.3568.216.5114.053.6191.558.665
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri104.547399.444270.393171.083
Kıdem Tazminatı128.899239.318246.777169.579
Finansman Giderleri-42.555-238.325-177.338-133.519
Yurtiçi Satışlar1.856.1336.376.6083.632.0341.975.950
Yurtdışı Satışlar6.599.95025.758.46917.724.4309.211.077
Net Yabancı Para Pozisyonu4.402.2783.109.1164.888.2713.741.858
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu4.402.2783.109.1164.888.2713.741.858
Net YPP (Hedge Dahil)4.402.2783.109.1164.888.2713.741.858
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ACSEL 3,4 4,2 7,9 1,0 1,1 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ACSEL 3,36 0,43 0,37 -6,15 -0,10
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi