SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.131 1.120 1,03
VIOP 1.272 1.257 1,18
USD/TRY 7,5864 7,6254 -0,51
BIST BANKS 1.170 1.142 2,44
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.607 12.643 -0,29
GOLD 1.871,07 1.867,86 0,17
BRENT 42,21 41,94 0,64

Acıselsan Acıpayam Selüloz Hisse Senedi | ACSEL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,4 14,76 6,36
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 33,4 32,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Acıselsan Acıpayam Selüloz
Kuruluş 12.04.1973
Faal Alanı Selüloz ve selüloz türevlerinin üretimi ve ticareti.
Telefon (0258)5181122
Faks (0258)5181123
Adres Acıselsan Caddesi No:1 Acıpayam Denizli

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar44,743,2
Ödenmiş Sermaye10,710,7
Net Kâr3,71,3

Cari Değerler

F/K 21,9
FD/FAVÖK 20,0
PD/DD 3,5
FD/Satışlar 3,3
Yabancı Oranı (%) 14,10
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,7
Piyasa Değeri 158,3 mnTL
Net Borç -2,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,99 21,58 66,22 133,91
USD 9,85 19,21 59,72 81,21
Göreceli 8,33 20,62 62,15 139,07

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ACSEL26.06.20200,870,08008,006,80 857.736 9
ACSEL24.06.20192,000,07007,005,95 750.519 9
ACSEL10.08.20182,240,06006,005,10 643.302 35
ACSEL10.08.20171,520,05005,004,25 536.085 78
ACSEL26.06.20200,870,08008,006,80857.7369
ACSEL24.06.20192,000,07007,005,95750.5199
ACSEL10.08.20182,240,06006,005,10643.30235
ACSEL10.08.20171,520,05005,004,25536.08578

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar21.501.51819.875.02518.628.14116.758.724
Nakit ve Nakit Benzerleri2.677.9351.561.6242.233.195470.230
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.689.9674.279.6597.443.4057.428.866
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar784.4164.091.3001.266.781862.237
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar9.248.7288.924.3485.974.4096.398.286
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.100.4721.018.0941.710.3511.599.105
(Ara Toplam)21.501.51819.875.02518.628.14116.758.724
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar31.009.71231.089.04630.819.94028.832.133
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.2601.2601.2601.260
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18.900.00018.900.00018.900.00017.582.848
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar12.068.17612.143.95311.877.06311.208.805
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar40.18043.73741.52139.124
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar96969696
TOPLAM VARLIKLAR52.511.23050.964.07149.448.08145.590.857
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.394.8194.413.4994.326.2963.540.181
Finansal Borçlar150.000174.63547.788330.071
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.333.3893.006.8642.271.6402.097.774
Diğer Borçlar29.32321.24621.24621.246
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)397.269204.606460.94621.754
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü690.837409.323581.019225.645
Borç Karşılıkları189.576207.201221.455190.555
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler604.425389.624722.202653.136
(Ara Toplam)4.394.8194.413.4994.326.2963.540.181
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.386.5173.327.6743.240.0303.123.184
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.070.303974.845862.145749.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.316.2142.352.8292.377.8852.373.646
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar44.729.89443.222.89841.881.75538.927.492
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.729.89443.222.89841.881.75538.927.492
Ödenmiş Sermaye10.721.70010.721.70010.721.70010.721.700
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler674.630420.292420.292420.292
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları16.994.54918.106.6238.800.8608.800.860
Dönem Net Kar/Zararı3.705.8751.341.1439.305.7636.745.539
Diğer Özsermaye Kalemleri12.633.14012.633.14012.633.14012.239.101
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR52.511.23050.964.07149.448.08145.590.857
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri21.658.3279.452.51842.939.00628.701.271
Satışların Maliyeti (-)-15.576.974-7.111.959-34.800.370-22.102.628
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.081.3532.340.5598.138.6366.598.643
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.081.3532.340.5598.138.6366.598.643
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-513.395-290.739-1.053.807-1.973.077
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.453.069-748.049-2.108.177-1.670.542
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri706.546411.592946.532593.782
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-207.164-49.377-705.323-138.143
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.614.2711.663.9865.217.8613.410.663
Net Faaliyet Kar/Zararı4.114.8891.301.7714.976.6522.955.024
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler170.41881.1865.998.5854.687.065
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.784.6891.745.17211.216.4468.097.728
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-37.212-19.762-148.582-126.879
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler170.41881.1865.998.5854.687.065
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.747.4771.725.41011.067.8647.970.849
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.041.602-384.267-1.762.101-1.225.310
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.103.273-409.323-1.328.450-746.763
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)61.67125.056-433.651-478.547
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.705.8751.341.1439.305.7636.745.539
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.705.8751.341.1439.305.7636.745.539
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.705.8751.341.1439.305.7636.745.539
Hisse Başına Kazanç0011
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri299.925160.294510.300368.583
Kıdem Tazminatı230.854145.367603.007404.424
Finansman Giderleri-37.212-19.762-148.582-126.879
Yurtiçi Satışlar3.788.1451.997.23610.411.2416.980.529
Yurtdışı Satışlar17.917.9797.459.79532.527.76521.790.575
Net Yabancı Para Pozisyonu7.253.6872.619.4657.723.9564.441.770
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu7.253.6872.619.4657.723.9564.441.770
Net YPP (Hedge Dahil)7.253.6872.619.4657.723.9564.441.770

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ACSEL 14,8 21,9 20,0 3,3 3,5 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ACSEL 14,76 13,86 14,10 24,16 0,37
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi