SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.983 1.998 -0,73
VIOP 2.187 2.210 -1,03
USD/TRY 13,5192 13,6502 -0,96
BIST BANKS 1.726 1.738 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.319 15.524 -1,32
GOLD 1.788,84 1.794,96 -0,34
BRENT 89,00 88,17 0,94

Acıselsan Acıpayam Selüloz Hisse Senedi | ACSEL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 15,5 22,66 7,16
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,4 70,7 69,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Acıselsan Acıpayam Selüloz
Kuruluş 12.04.1973
Faal Alanı Selüloz ve selüloz türevlerinin üretimi ve ticareti.
Telefon (0258)5181122
Faks (0258)5181123
Adres Acıselsan Caddesi No:1 Acıpayam Denizli

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar57,856,8
Ödenmiş Sermaye10,710,7
Net Kâr6,84,8

Cari Değerler

F/K 18,6
FD/FAVÖK 21,2
PD/DD 3,7
FD/Satışlar 2,9
Yabancı Oranı (%) 0,89
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,7
Piyasa Değeri 215,1 mnTL
Net Borç -6,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,69 -3,56 11,38 12,07
USD -0,76 -4,98 -3,16 9,76
Göreceli 0,04 -2,20 3,93 4,97

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ACSEL04.08.20210,540,09009,007,65 964.953 9
ACSEL26.06.20200,870,08008,006,80 857.736 9
ACSEL24.06.20192,000,07007,005,95 750.519 9
ACSEL10.08.20182,240,06006,005,10 643.302 35
ACSEL10.08.20171,520,05005,004,25 536.085 78
ACSEL04.08.20210,540,09009,007,65964.9539
ACSEL26.06.20200,870,08008,006,80857.7369
ACSEL24.06.20192,000,07007,005,95750.5199
ACSEL10.08.20182,240,06006,005,10643.30235
ACSEL10.08.20171,520,05005,004,25536.08578

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar38.517.00233.713.50630.849.97926.579.131
Nakit ve Nakit Benzerleri5.976.0807.228.3314.897.0355.701.063
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar10.060.1619.540.50911.033.3059.121.481
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.088.402888.094681.273628.921
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar20.668.46214.707.88013.762.40410.445.915
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar723.8971.348.692475.962681.751
(Ara Toplam)38.517.00233.713.50630.849.97926.579.131
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar34.846.49134.952.52434.832.85534.780.632
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.2601.2601.2601.260
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller22.125.00022.125.00022.125.00022.125.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar12.636.25612.742.06412.666.06212.611.677
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar83.87984.10440.43742.599
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar96969696
TOPLAM VARLIKLAR73.363.49368.666.03065.682.83461.359.763
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler11.421.8797.814.5537.038.4515.472.428
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.406.3683.714.3893.806.8633.705.403
Diğer Borçlar37.10628.86528.86528.865
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.750.0522.683.6031.859.458572.729
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü668.529923.969802.774571.490
Borç Karşılıkları269.591230.067250.995179.565
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler290.233233.660289.496414.376
(Ara Toplam)11.421.8797.814.5537.038.4515.472.428
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.107.6884.043.7093.997.5583.910.644
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.543.3631.458.1581.393.7601.265.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.564.3252.585.5512.603.7982.645.416
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar57.833.92656.807.76854.646.82551.976.691
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar57.833.92656.807.76854.646.82551.976.691
Ödenmiş Sermaye10.721.70010.721.70010.721.70010.721.700
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0674.630674.630674.630
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları26.059.51027.445.57127.445.57116.994.549
Dönem Net Kar/Zararı6.822.1884.831.0772.670.13410.451.022
Diğer Özsermaye Kalemleri14.230.52813.134.79013.134.79013.134.790
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR73.363.49368.666.03065.682.83461.359.763
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri57.295.38832.503.18214.885.13847.660.506
Satışların Maliyeti (-)-47.567.410-26.515.848-12.243.804-34.994.422
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.727.9785.987.3342.641.33412.666.084
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.727.9785.987.3342.641.33412.666.084
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.015.215-629.719-294.956-1.127.746
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.247.497-1.401.253-762.396-2.891.186
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.618.5922.999.7072.064.1051.442.971
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.197.293-576.508-242.057-680.124
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.886.5656.379.5613.406.0309.409.999
Net Faaliyet Kar/Zararı6.465.2663.956.3621.583.9828.647.152
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler265.591107.57545.5513.580.161
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.152.1566.487.1363.451.58112.990.160
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-83.663-57.209-20.291-71.400
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler265.591107.57545.5513.580.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.068.4936.429.9273.431.29012.918.760
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.246.305-1.598.850-761.156-2.467.738
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.327.396-1.658.715-802.774-2.275.618
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)81.09159.86541.618-192.120
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.822.1884.831.0772.670.13410.451.022
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.822.1884.831.0772.670.13410.451.022
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.822.1884.831.0772.670.13410.451.022
Hisse Başına Kazanç1001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri484.698315.978151.046563.462
Kıdem Tazminatı536.340163.439113.868405.943
Finansman Giderleri-83.663-57.209-20.291-71.400
Yurtiçi Satışlar6.728.7074.431.7722.121.9317.815.282
Yurtdışı Satışlar50.675.28128.178.16512.775.94639.845.224
Net Yabancı Para Pozisyonu8.466.3918.475.54415.164.7388.906.107
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu8.466.3918.475.54415.164.7388.906.107
Net YPP (Hedge Dahil)8.466.3918.475.54415.164.7388.906.107
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit1.610.4401.964.772-580.4684.757.028
Düzeltme Öncesi Kar6.822.1884.831.0772.670.13410.451.022
Düzeltmeler:3.221.7632.107.8941.086.904166.464
Amortisman & İtfa Payları484.698315.978151.046563.462
Karşılıklardaki Değişim670.847243.432199.962406.066
Diğer Gelir/ Gider2.066.2181.548.484735.896-803.064
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)10.043.9516.938.9713.757.03810.617.486
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-5.900.468-3.667.963-3.766.016-3.530.438
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)4.143.4833.271.008-8.9787.087.048
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-2.533.043-1.306.236-571.490-2.330.020
Sabit Sermaye Yatırımları-550.557-487.870-203.269-722.093
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit263.750107.5750353.525
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-286.807-380.295-203.269-368.568
Serbest Nakit Akım1.323.6331.584.477-783.7374.388.460
Finansal Borçlardaki Değişim000-47.788
Temettü Ödemeleri-964.95300-857.736
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-83.663-57.209-20.291-15.068
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-1.048.616-57.209-20.291-920.592
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış275.0171.527.268-804.0283.467.868
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim275.0171.527.268-804.0283.467.868
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler5.701.0635.701.0635.701.0632.233.195
Dönem Sonu Nakit5.976.0807.228.3314.897.0355.701.063

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ACSEL 20,1 18,6 21,2 2,9 3,7 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ACSEL 20,06 0,79 0,89 10,45 0,16
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi