SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.392 2.402 -0,40
VIOP 2.596 2.604 -0,29
USD/TRY 16,6721 16,6382 0,20
BIST BANKA 1.947 1.940 0,38
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.003 13.232 -1,73
ALTIN 1.812,13 1.817,68 -0,31
BRENT 112,38 112,45 -0,06

Yayla Agro Gıda Hisse Senedi | YYLGD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 12,51 18,06 5,55
Hacim Hareketi (Milyon TL) 53,3 785,0 731,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yayla Agro Gıda
Kuruluş 15.05.1996
Faal Alanı
Telefon (0312)8154950
Faks (0312)8154790
Adres Saray Mah. F.Sultan Mehmet BL. no:327 Kahramankazan Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.073,0769,2
Ödenmiş Sermaye430,0300,0
Net Kâr289,1418,4

Cari Değerler

F/K 12,3
FD/FAVÖK 10,0
PD/DD 7,9
FD/Satışlar 1,3
Yabancı Oranı (%) 7,52
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 10,5 / 10,5
Piyasa Değeri 8.454,8 mnTL
Net Borç 1.401,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 15,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,17 4,01 40,09 -
USD 1,86 8,12 37,49 -
Göreceli 5,93 11,47 47,39 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YYLGDAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
YYLGDAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.126.921.5242.380.743.75201.197.665.750
Nakit ve Nakit Benzerleri661.914.333925.233.8440142.238.493
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar528.550.832284.431.9950245.469.837
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.328.1162.070.43606.958.288
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.672.072.8941.101.744.2740705.538.783
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar260.055.34967.263.203097.460.349
(Ara Toplam)3.126.921.5242.380.743.75201.197.665.750
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar441.673.469444.593.0470466.181.723
Ticari Alacaklar05.466.28300
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.890.661000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.120.4044.839.541032.877.117
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller22.290.00022.290.0000103.208.418
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar410.138.538410.988.0860328.948.679
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.233.8661.009.13701.147.509
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR3.568.594.9932.825.336.79901.663.847.473
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.001.717.9631.537.697.4710797.670.600
Finansal Borçlar1.655.324.4311.197.697.1850716.199.779
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar199.496.227226.436.886044.726.904
Diğer Borçlar8.10533.59505.071.002
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)122.420.001000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14.650.12431.624.22600
Borç Karşılıkları3.966.7014.792.28202.479.974
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.852.37477.113.297029.192.941
(Ara Toplam)2.001.717.9631.537.697.4710797.670.600
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler493.914.250518.458.7300490.734.479
Finansal Borçlar408.104.269426.466.8460483.659.001
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar8.269.818000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.04.929.25603.021.526
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü77.540.16387.062.62804.053.952
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.072.962.780769.180.5980375.442.394
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.072.962.780769.180.5980375.442.394
Ödenmiş Sermaye430.000.000300.000.0000300.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler07.307.27907.307.279
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları215.676.070-62.818.7470-37.799.454
Dönem Net Kar/Zararı289.069.280418.431.866025.059.941
Diğer Özsermaye Kalemleri138.217.430106.260.200080.874.628
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR3.568.594.9932.825.336.79901.663.847.473
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.499.062.9824.481.737.404509.981.8001.849.489.530
Satışların Maliyeti (-)-3.031.595.688-3.718.265.232-404.426.097-1.545.765.872
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)467.467.294763.472.172105.555.703303.723.658
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)467.467.294763.472.172105.555.703303.723.658
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-51.447.353-81.511.895-12.827.868-71.421.823
Genel Yönetim Giderleri (-)-11.550.240-28.354.524-7.541.357-21.836.817
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.400.635-4.338.443-1.204.547-2.508.701
Diğer Faaliyet Gelirleri66.469.388123.765.68027.094.32539.737.149
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.517.414-18.885.623-13.194.519-30.552.877
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)464.021.040754.147.36797.881.737217.140.589
Net Faaliyet Kar/Zararı403.069.066649.267.31083.981.931207.956.317
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14.034102.402.550010.231.212
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-8.643.226
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı464.035.074856.549.91797.881.737218.728.575
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler85.348.633148.770.4416.320.65386.203.541
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-274.257.934-451.067.683-79.818.980-283.934.316
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler14.034102.402.55001.587.986
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)275.125.773554.252.67524.383.41020.997.800
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)13.943.507-135.820.809-5.162.9654.062.141
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.114.920-50.477.068-1.352.7440
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)15.058.427-85.343.741-3.810.2214.062.141
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI289.069.280418.431.86619.220.44525.059.941
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)289.069.280418.431.86619.220.44525.059.941
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları289.069.280418.431.86619.220.44525.059.941
Hisse Başına Kazanç1349160
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.820.06924.338.2766.534.35619.631.471
Kıdem Tazminatı104.454384.728112.619761.619
Finansman Giderleri-274.257.934-451.067.683-79.818.980-283.934.316
Yurtiçi Satışlar735.647.9181.566.631.073282.358.6051.093.153.237
Yurtdışı Satışlar2.763.415.0642.915.106.331227.623.195756.336.293
Net Yabancı Para Pozisyonu-513.464.021-291.174.1800-548.350.155
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-369.202.891146.677.3070-139.828.193
Net YPP (Hedge Dahil)-513.464.021-291.174.1800-548.350.155
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-537.858.249321.030.02540.804.100-245.832.651
Düzeltme Öncesi Kar289.069.280478.956.04319.220.44525.059.941
Düzeltmeler:193.198.573-50.619.09739.611.587154.036.763
Amortisman & İtfa Payları3.820.06924.338.2766.534.35619.631.471
Karşılıklardaki Değişim836.912-17.667.2002.940.4654.559.095
Diğer Gelir/ Gider188.541.592-57.290.17330.136.766129.846.197
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)482.267.853428.336.94658.832.032179.096.704
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-981.106.173-85.888.179-17.717.827-416.784.349
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-498.838.320342.448.76741.114.205-237.687.645
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-39.019.929-21.418.742-310.105-8.145.006
Sabit Sermaye Yatırımları-3.181.21892.484.532-862.713-41.158.611
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit06.472.89805.414.670
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-3.181.21898.957.430-862.713-35.743.941
Serbest Nakit Akım-541.039.467419.987.45539.941.387-281.576.592
Finansal Borçlardaki Değişim324.945.954445.937.176-57.615.420425.157.954
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı037.497.842040.768.831
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-47.225.998-120.427.122-595.224-97.778.999
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit277.719.956363.007.896-58.210.644368.147.786
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-263.319.511782.995.351-18.269.25786.571.194
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-263.319.511782.995.351-18.269.25786.571.194
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler925.233.844142.238.493142.238.49355.667.299
Dönem Sonu Nakit661.914.333925.233.844123.969.236142.238.493

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YYLGD 17,9 12,3 10,0 1,3 7,9 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
YYLGD 17,89 7,23 7,52 29,30 0,29
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi