SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.538 1.531 0,46
VIOP 1.625 1.613 0,73
USD/TRY 7,4324 7,4455 -0,18
BIST BANKS 1.417 1.391 1,84
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.080 14.040 0,29
GOLD 1.712,31 1.714,29 -0,12
BRENT 65,75 64,07 2,62

Yükselen Çelik Hisse Senedi | YKSLN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,622 6,008 1,3859
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,7 69,6 64,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yükselen Çelik
Kuruluş 20.03.1989
Faal Alanı Demir çelik üretimi
Telefon (0212)8861500
Faks (0212)8864888
Adres Osmangazi Mahallesi 2647. Sokak No: 34/1 34522 Kirac, Esenyurt, Istanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar154,0147,9
Ödenmiş Sermaye125,086,6
Net Kâr12,76,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 24,7
PD/DD 4,0
FD/Satışlar 3,4
Yabancı Oranı (%) 4,05
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,6 / 3,6
Piyasa Değeri 618,8 mnTL
Net Borç 7,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,80 0,20 -3,13 -5,35
USD -1,21 -2,53 -3,39 -4,32
Göreceli -0,95 -2,94 -6,78 -8,71

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YKSLN0,000,00000,000,00 0 A/D
YKSLN0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar204.920.790194.000.396200.301.718185.977.950
Nakit ve Nakit Benzerleri1.170.69910.045.05125.093.95712.104.454
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar92.660.13770.830.97770.484.02576.448.277
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar16.29914.979321.38711.730
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar81.361.58177.552.30289.060.27290.793.369
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar29.712.07435.557.08715.342.0776.620.120
(Ara Toplam)204.920.790194.000.396200.301.718185.977.950
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar18.475.39617.631.49415.025.95814.625.180
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.9801.9801.9811.981
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları4.248.9214.526.7405.790.4305.235.464
Maddi Duran Varlıklar14.015.10912.988.3979.150.7169.300.184
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar100.941110.72780.25479.777
Ertelenmiş Vergi Varlığı102.835000
Diğer Duran Varlıklar5.6103.6502.5777.774
TOPLAM VARLIKLAR223.396.186211.631.890215.327.676200.603.130
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler64.633.51258.151.89864.338.55150.594.391
Finansal Borçlar4.739.2121.463.0891.532.6061.236.553
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar44.542.09231.006.97951.546.76447.779.467
Diğer Borçlar522.5747.7102.4312.684
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.436.565638.3051.139.983714.730
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.178.814802.2101.029.383565.883
Borç Karşılıkları00110.000110.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.214.25524.233.6058.977.384185.074
(Ara Toplam)64.633.51258.151.89864.338.55150.594.391
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.777.8055.561.8106.946.6467.193.847
Finansal Borçlar4.198.6364.534.4835.959.5325.457.761
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar579.169453.303377.089253.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0574.024610.0251.482.798
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar153.984.869147.918.182144.042.479142.814.892
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar153.984.869147.918.182144.042.479142.814.892
Ödenmiş Sermaye125.000.00086.620.00043.310.00043.310.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0052.055.6440
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.395.7832.395.7832.395.783687.173
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları16.474.11545.722.52845.722.52847.431.137
Dönem Net Kar/Zararı12.661.4466.861.8923.012.8831.991.965
Diğer Özsermaye Kalemleri-2.546.4756.317.979-2.454.35949.394.617
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR223.396.186211.631.890215.327.676200.603.130
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri183.742.707121.140.71275.256.24242.493.013
Satışların Maliyeti (-)-149.719.701-102.949.028-64.966.625-35.700.520
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)34.023.00618.191.68410.289.6176.792.493
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)34.023.00618.191.68410.289.6176.792.493
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.683.359-3.838.170-2.396.996-1.432.299
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.635.670-3.724.355-2.320.817-1.265.817
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri16.468.44012.354.3397.597.7945.726.252
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-23.405.937-14.444.153-9.696.062-6.858.017
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)15.766.4808.539.3453.473.5362.962.612
Net Faaliyet Kar/Zararı22.703.97710.629.1595.571.8044.094.377
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler155.54026.01723.6779.084
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-825.705000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı15.096.3158.565.3623.497.2132.971.696
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.826.1174.148.5931.950.131741.371
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.131.810-4.260.559-1.640.322-1.141.833
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-670.16526.01723.6779.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.790.6228.453.3963.807.0222.571.234
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.129.176-1.591.504-794.139-579.269
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.716.559-2.535.538-1.694.643-630.423
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.587.383944.034900.50451.154
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI12.661.4466.861.8923.012.8831.991.965
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)12.661.4466.861.8923.012.8831.991.965
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları12.661.4466.861.8923.012.8831.991.965
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.670.3561.922.0971.287.449577.975
Kıdem Tazminatı19.85514.20613.7689.203
Finansman Giderleri-5.131.810-4.260.559-1.640.322-1.141.833
Yurtiçi Satışlar182.067.222122.092.01475.971.49742.391.777
Yurtdışı Satışlar3.700.138688.389688.389688.389
Net Yabancı Para Pozisyonu-25.790.19910.492.9359.408.192-3.499.675
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-25.790.19910.492.9359.408.192-3.499.675
Net YPP (Hedge Dahil)-25.790.19910.492.9359.408.192-3.499.675

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YKSLN 5,0 A/D 24,7 3,4 4,0 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
YKSLN 4,92 4,05 4,28 22,70 0,23
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi