SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.153 1.153 0,00
VIOP 1.267 1.267 0,00
USD/TRY 8,1944 8,1848 0,12
BIST BANKS 1.161 1.161 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.064 12.177 -0,93
GOLD 1.907,95 1.907,91 0,00
BRENT 40,87 41,61 -1,78

Yükselen Çelik Hisse Senedi | YKSLN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,575 7,77 1,195
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,1 108,2 104,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yükselen Çelik
Kuruluş 20.03.1989
Faal Alanı Demir çelik üretimi
Telefon (0212)8861500
Faks (0212)8864888
Adres Osmangazi Mahallesi 2647. Sokak No: 34/1 34522 Kirac, Esenyurt, Istanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar144,0142,8
Ödenmiş Sermaye43,343,3
Net Kâr3,02,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 34,3
PD/DD 4,0
FD/Satışlar 3,3
Yabancı Oranı (%) 3,85
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,7 / 4,8
Piyasa Değeri 573,4 mnTL
Net Borç -17,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,46 -12,08 -0,60 115,64
USD -0,77 -14,78 -7,56 57,62
Göreceli -0,25 -7,68 -3,05 114,08

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YKSLN0,000,00000,000,00 0 A/D
YKSLN0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar200.301.718185.977.950199.501.974132.820.104
Nakit ve Nakit Benzerleri25.093.95712.104.45433.782.770387.710
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar70.484.02576.448.27780.415.04057.150.760
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar321.38711.73020.9777.845
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar89.060.27290.793.36979.489.12470.949.583
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar15.342.0776.620.1205.794.0634.324.206
(Ara Toplam)200.301.718185.977.950199.501.974132.820.104
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar15.025.95814.625.1809.074.34032.828.441
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.9811.9811.98113.981
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller00027.465.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları5.790.4305.235.4642.851.6032.994.184
Maddi Duran Varlıklar9.150.7169.300.1846.130.6102.286.350
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar80.25479.77780.11261.806
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar2.5777.77410.0347.120
TOPLAM VARLIKLAR215.327.676200.603.130208.576.314165.648.545
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler64.338.55150.594.39158.977.36173.194.290
Finansal Borçlar1.532.6061.236.55313.463.86757.236.922
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar51.546.76447.779.46741.681.99714.268.212
Diğer Borçlar2.4312.68447.394122.855
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.139.983714.730375.045216.369
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.029.383565.8833.190.4781.012.114
Borç Karşılıkları110.000110.000065.473
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.977.384185.074218.580272.345
(Ara Toplam)64.338.55150.594.39158.977.36173.194.290
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.946.6467.193.8478.538.76518.720.358
Finansal Borçlar5.959.5325.457.7616.604.05213.477.096
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar377.089253.288415.555406.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü610.0251.482.7981.519.1584.836.351
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar144.042.479142.814.892141.060.18873.733.897
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar144.042.479142.814.892141.060.18873.733.897
Ödenmiş Sermaye43.310.00043.310.00043.310.00030.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri52.055.644052.055.6440
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.395.783687.173687.173687.173
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları45.722.52847.431.13729.413.19828.288.863
Dönem Net Kar/Zararı3.012.8831.991.96518.017.93913.257.255
Diğer Özsermaye Kalemleri-2.454.35949.394.617-2.423.7661.000.606
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR215.327.676200.603.130208.576.314165.648.545
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri75.256.24242.493.013170.677.870114.925.062
Satışların Maliyeti (-)-64.966.625-35.700.520-137.176.634-86.991.415
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.289.6176.792.49333.501.23627.933.647
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)10.289.6176.792.49333.501.23627.933.647
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.396.996-1.432.299-4.592.517-2.883.128
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.320.817-1.265.817-4.442.638-2.748.509
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.597.7945.726.25210.342.2178.149.324
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-9.696.062-6.858.017-7.409.842-4.930.454
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.473.5362.962.61227.398.45625.520.880
Net Faaliyet Kar/Zararı5.571.8044.094.37724.466.08122.302.010
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23.6779.0847.260.6701.204.384
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.497.2132.971.69634.659.12626.725.264
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.950.131741.371558.486164.597
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.640.322-1.141.833-13.683.131-10.041.672
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler23.6779.0847.260.6701.204.384
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.807.0222.571.23421.534.48116.848.189
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-794.139-579.269-3.516.542-3.590.934
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.694.643-630.423-6.218.816-2.974.439
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)900.50451.1542.702.274-616.495
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.012.8831.991.96518.017.93913.257.255
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.012.8831.991.96518.017.93913.257.255
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.012.8831.991.96518.017.93913.257.255
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0010
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0010
Dipnot
Amortisman Giderleri1.287.449577.9751.069.823738.135
Kıdem Tazminatı13.7689.20326.61818.162
Finansman Giderleri-1.640.322-1.141.833-13.683.131-10.041.672
Yurtiçi Satışlar75.971.49742.391.777171.576.713115.484.824
Yurtdışı Satışlar688.389688.389104.910104.910
Net Yabancı Para Pozisyonu9.408.192-3.499.675-4.922.523-2.744.409
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu9.408.192-3.499.675-4.922.523-2.744.409
Net YPP (Hedge Dahil)9.408.192-3.499.675-4.922.523-2.744.409

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YKSLN 6,6 A/D 34,2 3,2 4,0 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
YKSLN 6,62 3,84 3,85 1,03 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi