SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.011 2.014 -0,15
VIOP 2.223 2.230 -0,30
USD/TRY 13,4717 13,3767 0,71
BIST BANKA 1.764 1.758 0,35
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.604 15.912 -1,94
ALTIN 1.832,04 1.838,14 -0,33
BRENT 87,74 88,38 -0,72

Yeşil Yatırım Holding Hisse Senedi | YESIL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,8 2,16 0,36
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,6 146,3 141,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yeşil Yatırım Holding
Kuruluş 25.09.2003
Faal Alanı ANA SÖZLEŞMEDE YAZILAN İŞLER
Telefon (0212)4830107
Faks (0212)4833335
Adres Yılanlı Ayazma Yolu No: 15/12 Yeşilplaza-Topkapı/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar500,2477,3
Ödenmiş Sermaye215,0215,0
Net Kâr23,20,2

Cari Değerler

F/K 8,7
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,51
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,6 / 4,7
Piyasa Değeri 406,4 mnTL
Net Borç -8,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,53 -1,05 1,07 4,42
USD 0,83 -0,31 -1,79 3,80
Göreceli 0,68 1,99 -4,92 -3,55

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YESILAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
YESILAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar9.263.180174.026.6881.604.8131.697.013
Nakit ve Nakit Benzerleri8.124.31725.877.62626.59526.595
Finansal Yatırımlar63.04071.67770.41075.386
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar922.771147.968.0181.426.2591.272.611
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar153.052109.36781.549322.421
(Ara Toplam)9.263.180174.026.6881.604.8131.697.013
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar560.379.471371.085.500371.085.500371.085.500
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar560.379.471371.085.500371.085.500371.085.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR569.642.651545.112.188372.690.313372.782.513
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler583.1994.612.08541.203.33341.142.279
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler03.662.0003.662.0003.662.000
Ticari Borçlar157.962250.660127.955112.458
Diğer Borçlar255.422512.07137.255.63737.231.691
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler169.815187.354157.741136.130
(Ara Toplam)583.1994.612.08541.203.33341.142.279
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler68.896.57263.219.70063.219.70063.219.700
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü68.896.57263.219.70063.219.70063.219.700
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar500.162.880477.280.403268.267.280268.420.534
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar500.162.880477.280.403268.267.280268.420.534
Ödenmiş Sermaye215.000.000215.000.0006.750.0006.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.6905.6905.6905.690
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları260.585.686260.585.686260.585.686238.619.388
Dönem Net Kar/Zararı23.163.009197.232-153.25421.966.298
Diğer Özsermaye Kalemleri1.408.4951.491.7951.079.1581.079.158
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR569.642.651545.112.188372.690.313372.782.513
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-369.105-242.121-148.267-340.410
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri28.384.3580038.369.064
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-14.339-3.709-4.976-10.759.800
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)28.000.914-245.830-153.24327.268.854
Net Faaliyet Kar/Zararı-369.105-242.121-148.267-340.410
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0001.454
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı28.000.914-245.830-153.24327.270.308
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler839.114443.1990188.537
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-147-137-11-182
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0001.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.839.881197.232-153.25427.458.663
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-5.676.87200-5.492.365
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-5.676.87200-5.492.365
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI23.163.009197.232-153.25421.966.298
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)23.163.009197.232-153.25421.966.298
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları23.163.009197.232-153.25421.966.298
Hisse Başına Kazanç0003
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0003
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0003
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0003
Amortisman Giderleri0000
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-147-137-11-182
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-35.910.002-35.811.606023.109
Düzeltme Öncesi Kar23.163.009197.232-153.25421.966.298
Düzeltmeler:-23.504.504-386.9901.043-22.314.376
Amortisman & İtfa Payları0000
Karşılıklardaki Değişim29.75052.500-3.933-104.558
Diğer Gelir/ Gider-23.534.254-439.4904.976-22.209.818
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-341.495-189.758-152.211-348.078
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-36.365.665-36.042.887152.211181.196
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-36.707.160-36.232.6450-166.882
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit797.158421.0390189.991
Sabit Sermaye Yatırımları0000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-164.571.613-147.000.00000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-164.571.613-147.000.00000
Serbest Nakit Akım-200.481.615-182.811.606023.109
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı208.579.337208.662.63700
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit208.579.337208.662.63700
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış8.097.72225.851.031023.109
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim8.097.72225.851.031023.109
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler26.59526.59526.5953.486
Dönem Sonu Nakit8.124.31725.877.62626.59526.595

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YESIL 1,9 8,7 A/D A/D 0,8 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
YESIL 1,89 0,04 0,50 46,27 0,56
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi