SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.026 7.949 0,98
VIOP 8.646 8.541 1,23
USD/TRY 28,8960 28,8732 0,08
BIST BANKS 8.625 8.358 3,20
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.398 16.215 1,12
GOLD 2.070,93 2.036,27 1,70
BRENT 79,56 80,86 -1,61

Yeşil Yatırım Holding Hisse Senedi | YESIL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,24 5,72 1,48
Hacim Hareketi (Milyon TL) 18,7 486,3 467,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yeşil Yatırım Holding
Kuruluş 25.09.2003
Faal Alanı
Telefon (0212)4830107
Faks (0212)4833335
Adres Yılanlı Ayazma Yolu No: 15/12 Yeşilplaza-Topkapı/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar399,4402,1
Ödenmiş Sermaye215,0215,0
Net Kâr-7,4-4,7

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,79
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,5 / 4,1
Piyasa Değeri 1.010,5 mnTL
Net Borç -3,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 91,9

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,08 7,06 10,33 -13,60
USD -4,21 6,88 7,92 -44,02
Göreceli -5,01 6,18 3,49 -40,70

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YESILAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
YESILAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.850.4996.183.0815.804.044593.394
Nakit ve Nakit Benzerleri3.053.91813.00813.47014.402
Finansal Yatırımlar208.1795.861.0435.575.100148.096
Ticari Alacaklar2.2532.2532.2530
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar169.59583.594103.170403.979
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar416.554223.183110.05126.917
(Ara Toplam)3.850.4996.183.0815.804.044593.394
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar461.148.269461.148.269461.148.269461.148.269
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar461.148.269461.148.269461.148.269461.148.269
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR464.998.768467.331.350466.952.313461.741.663
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.500.2875.798.1705.181.818582.556
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler69.35585.32900
Ticari Borçlar449.668338.234146.024112.481
Diğer Borçlar5.604.5735.079.4194.595.337143.317
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0023.6670
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler376.691295.188416.790326.758
(Ara Toplam)6.500.2875.798.1705.181.818582.556
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler59.068.79959.390.12954.571.50154.326.883
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü59.068.79959.390.12954.571.50154.326.883
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar399.429.682402.143.051407.198.994406.832.224
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar399.429.682402.143.051407.198.994406.832.224
Ödenmiş Sermaye215.000.000215.000.000215.000.000215.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri988.434988.434988.434988.434
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.903.50611.903.50611.903.50611.903.506
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları178.522.352178.522.352178.522.352262.086.963
Dönem Net Kar/Zararı-7.402.542-4.689.173366.770-83.564.611
Diğer Özsermaye Kalemleri417.932417.932417.932417.932
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR464.998.768467.331.350466.952.313461.741.663
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-962.042-669.369-379.305-1.913.186
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.539.6541.445.4531.152.01815.095.899
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.765.063-49.549-49.549-109.860.834
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.187.451726.535723.164-96.678.121
Net Faaliyet Kar/Zararı-962.042-669.369-379.305-1.913.186
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0004.352
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-2.187.451726.535723.164-96.673.769
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0001.016.726
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-473.175-352.462-111.776-54
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0004.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.660.626374.073611.388-95.657.097
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.741.916-5.063.246-244.61812.092.486
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-4.741.916-5.063.246-244.61812.092.486
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-7.402.542-4.689.173366.770-83.564.611
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-7.402.542-4.689.173366.770-83.564.611
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-7.402.542-4.689.173366.770-83.564.611
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri0000
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri0-352.462-111.776-54
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit3.512.691351.068-9327.969.581
Düzeltme Öncesi Kar-7.402.542-4.689.173366.770-83.564.611
Düzeltmeler:5.143.7363.978.496-786.09580.480.124
Amortisman & İtfa Payları0000
Karşılıklardaki Değişim000-1.178.560
Diğer Gelir/ Gider5.143.7363.978.496-786.09581.658.684
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-2.258.806-710.677-419.325-3.084.487
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler5.771.4971.061.745530.17010.033.046
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)3.512.691351.068110.8456.948.559
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit00-111.7771.021.022
Sabit Sermaye Yatırımları0000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit000-8.000.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit000-8.000.000
Serbest Nakit Akım3.512.691351.068-932-30.419
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-473.175-352.46200
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-473.175-352.46200
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış3.039.516-1.394-932-30.419
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim3.039.516-1.394-932-30.419
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler14.40214.40214.40244.821
Dönem Sonu Nakit3.053.91813.00813.47014.402

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YESIL 4,7 A/D A/D A/D 2,5 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
YESIL 4,70 0,70 0,79 8,81 0,09
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi