SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKA 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
ALTIN 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Yeşil Yatırım Holding Hisse Senedi | YESIL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,41 1,74 0,33
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,0 46,0 44,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yeşil Yatırım Holding
Kuruluş 25.09.2003
Faal Alanı
Telefon (0212)4830107
Faks (0212)4833335
Adres Yılanlı Ayazma Yolu No: 15/12 Yeşilplaza-Topkapı/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar490,1490,4
Ödenmiş Sermaye215,0215,0
Net Kâr-0,313,4

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,34
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 2,3
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,42 -0,69 -5,92 -20,99
USD - - - -
Göreceli -0,18 3,79 -1,94 -39,94

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YESILAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
YESILAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar9.026.0809.257.8609.263.180174.026.688
Nakit ve Nakit Benzerleri7.67744.8218.124.31725.877.626
Finansal Yatırımlar63.04075.10463.04071.677
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.739.8198.963.280922.771147.968.018
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar215.544174.655153.052109.367
(Ara Toplam)9.026.0809.257.8609.263.180174.026.688
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar547.995.866547.993.454560.379.471371.085.500
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar547.993.454547.993.454560.379.471371.085.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.412000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR557.021.946557.251.314569.642.651545.112.188
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler489.196435.111583.1994.612.085
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0003.662.000
Ticari Borçlar65.867132.640157.962250.660
Diğer Borçlar197.482131.976255.422512.071
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)10.500000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler215.347170.495169.815187.354
(Ara Toplam)489.196435.111583.1994.612.085
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler66.429.86766.419.36968.896.57263.219.700
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü66.429.86766.419.36968.896.57263.219.700
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar490.102.883490.396.834500.162.880477.280.403
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar490.102.883490.396.834500.162.880477.280.403
Ödenmiş Sermaye215.000.000215.000.000215.000.000215.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.6905.6905.6905.690
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları273.984.781260.585.686260.585.686260.585.686
Dönem Net Kar/Zararı-293.95313.399.09323.163.009197.232
Diğer Özsermaye Kalemleri1.406.3651.406.3651.408.4951.491.795
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR557.021.946557.251.314569.642.651545.112.188
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-273.803-484.848-369.105-242.121
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri016.001.26928.384.3580
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.064-2.228-14.339-3.709
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-285.86715.514.19328.000.914-245.830
Net Faaliyet Kar/Zararı-273.803-484.848-369.105-242.121
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler06.79100
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-285.86715.520.98428.000.914-245.830
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler01.111.521839.114443.199
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0-33.743-147-137
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler06.79100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-285.86716.598.76228.839.881197.232
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-8.086-3.199.669-5.676.8720
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-8.086-3.199.669-5.676.8720
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-293.95313.399.09323.163.009197.232
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-293.95313.399.09323.163.009197.232
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-293.95313.399.09323.163.009197.232
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri0000
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri0-33.743-147-137
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-37.144-43.987.368-35.910.002-35.811.606
Düzeltme Öncesi Kar-293.95313.399.09323.163.009197.232
Düzeltmeler:20.150-13.830.608-23.504.504-386.990
Amortisman & İtfa Payları0000
Karşılıklardaki Değişim052.50029.75052.500
Diğer Gelir/ Gider20.150-13.883.108-23.534.254-439.490
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-273.803-431.515-341.495-189.758
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler236.659-44.584.995-36.365.665-36.042.887
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-37.144-45.016.510-36.707.160-36.232.645
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit01.029.142797.158421.039
Sabit Sermaye Yatırımları0000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0-164.571.613-164.571.613-147.000.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit0-164.571.613-164.571.613-147.000.000
Serbest Nakit Akım-37.144-208.558.981-200.481.615-182.811.606
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0208.577.207208.579.337208.662.637
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0208.577.207208.579.337208.662.637
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-37.14418.2268.097.72225.851.031
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-37.14418.2268.097.72225.851.031
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler44.82126.59526.59526.595
Dönem Sonu Nakit7.67744.8218.124.31725.877.626

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YESIL 1,4 0,0 A/D A/D 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
YESIL 1,43 1,09 1,34 24,85 0,29
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi