SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.714 10.793 -0,73
VIOP 11.716 11.812 -0,81
USD/TRY 32,2217 32,1791 0,13
BIST BANKA 15.101 15.142 -0,27
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.691 18.680 0,06
ALTIN 2.338,75 2.329,07 0,42
BRENT 81,93 81,36 0,70

Yeşil Yatırım Holding Hisse Senedi | YESIL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,64 5,81 2,17
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,8 730,9 724,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yeşil Yatırım Holding
Kuruluş 25.09.2003
Faal Alanı
Telefon (0212)4830107
Faks (0212)4822730
Adres YILANLI AYAZMA YOLU NO:17 KAT:14 YEŞİL PLAZA TOPKAPI ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar649,3399,4
Ödenmiş Sermaye215,0215,0
Net Kâr-21,0-7,4

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,61
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,1 / 3,1
Piyasa Değeri 1.019,1 mnTL
Net Borç -0,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 91,9

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,87 -10,40 10,75 21,23
USD -2,93 -10,35 11,99 11,03
Göreceli -1,91 -14,32 -1,03 -16,09

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YESILAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
YESILAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar693.1153.850.4996.183.0815.804.044
Nakit ve Nakit Benzerleri21.1543.053.91813.00813.470
Finansal Yatırımlar198.791208.1795.861.0435.575.100
Ticari Alacaklar2.3602.2532.2532.253
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar262169.59583.594103.170
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar470.548416.554223.183110.051
(Ara Toplam)693.1153.850.4996.183.0815.804.044
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar652.631.595461.148.269461.148.269461.148.269
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar494.272.405461.148.269461.148.269461.148.269
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı158.359.190000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR653.324.710464.998.768467.331.350466.952.313
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.999.3746.500.2875.798.1705.181.818
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler62.13369.35585.3290
Ticari Borçlar421.259449.668338.234146.024
Diğer Borçlar3.018.6215.604.5735.079.4194.595.337
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)00023.667
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler497.361376.691295.188416.790
(Ara Toplam)3.999.3746.500.2875.798.1705.181.818
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler059.068.79959.390.12954.571.501
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü059.068.79959.390.12954.571.501
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar649.325.336399.429.682402.143.051407.198.994
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar649.325.336399.429.682402.143.051407.198.994
Ödenmiş Sermaye215.000.000215.000.000215.000.000215.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri9.150.480988.434988.434988.434
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler55.627.22511.903.50611.903.50611.903.506
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-198.217.505178.522.352178.522.352178.522.352
Dönem Net Kar/Zararı-21.023.993-7.402.542-4.689.173366.770
Diğer Özsermaye Kalemleri588.789.129417.932417.932417.932
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR653.324.710464.998.768467.331.350466.952.313
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri33.124.136000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)33.124.136000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)33.124.136000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.527.476-962.042-669.369-379.305
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri288.3941.539.6541.445.4531.152.018
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.058.455-2.765.063-49.549-49.549
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)29.826.599-2.187.451726.535723.164
Net Faaliyet Kar/Zararı31.596.660-962.042-669.369-379.305
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı29.826.599-2.187.451726.535723.164
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.131000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-263.541.796-473.175-352.462-111.776
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-233.710.066-2.660.626374.073611.388
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)212.686.073-4.741.916-5.063.246-244.618
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)212.686.073-4.741.916-5.063.246-244.618
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-21.023.993-7.402.542-4.689.173366.770
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-21.023.993-7.402.542-4.689.173366.770
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-21.023.993-7.402.542-4.689.173366.770
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri0000
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri00-352.462-111.776
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit6.7523.512.691351.068-932
Düzeltme Öncesi Kar-21.023.993-7.402.542-4.689.173366.770
Düzeltmeler:18.895.1555.143.7363.978.496-786.095
Amortisman & İtfa Payları0000
Karşılıklardaki Değişim0000
Diğer Gelir/ Gider18.895.1555.143.7363.978.496-786.095
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-2.128.838-2.258.806-710.677-419.325
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler3.374.5425.771.4971.061.745530.170
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)1.245.7043.512.691351.068110.845
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-1.238.95200-111.777
Sabit Sermaye Yatırımları0000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit0000
Serbest Nakit Akım6.7523.512.691351.068-932
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0-473.175-352.4620
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0-473.175-352.4620
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış6.7523.039.516-1.394-932
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-9.329000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-2.5773.039.516-1.394-932
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler23.73114.40214.40214.402
Dönem Sonu Nakit21.1543.053.91813.00813.470

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YESIL 4,7 A/D A/D A/D 1,6 12/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
YESIL 4,74 0,61 0,49 -12,24 -0,13
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi