SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.401 1.407 -0,43
VIOP 1.498 1.512 -0,88
USD/TRY 8,7608 8,6519 1,26
BIST BANKS 1.240 1.273 -2,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
GOLD 1.741,56 1.768,12 -1,50
BRENT 77,22 76,19 1,35

YEO Teknoloji Hisse Senedi | YEOTK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 22 66,55 44,55
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 523,1 522,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı YEO Teknoloji
Kuruluş
Faal Alanı Enerji ve mühendislik çözümleri
Telefon (0216)4942676
Faks
Adres Esentepe Mahallesi, Kelebek Sk. No:2 D:B-Blok, 34870 Kartal/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar87,179,9
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr23,816,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 31,5
PD/DD 18,3
FD/Satışlar 4,3
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 15,2 / 15,2
Piyasa Değeri 1.597,2 mnTL
Net Borç 34,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 10,00 28,47 - -
USD 9,75 25,36 - -
Göreceli 10,48 29,99 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YEOTKAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
YEOTKAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar249.527.642213.947.227246.499.6880
Nakit ve Nakit Benzerleri23.844.29152.820.23853.117.9140
Finansal Yatırımlar14.378.87511.168.22818.511.2270
Ticari Alacaklar71.140.89153.713.13669.593.4940
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar137.564185.813544.7410
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar83.490.26152.104.68852.341.8330
Stoklar2.221.6292.560.1461.302.4310
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar54.314.13141.394.97851.088.0480
(Ara Toplam)249.527.643213.947.227246.499.6880
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar17.277.50812.163.37210.312.2340
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar122.787123.44500
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları07.76019.3980
Maddi Duran Varlıklar17.083.37711.952.97410.206.1690
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar71.34479.19386.6670
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR266.805.150226.110.599256.811.9220
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler149.234.338117.429.351170.175.8580
Finansal Borçlar62.573.81452.173.37447.238.0830
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar52.356.28121.181.94730.006.7550
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.146.8912.113.569599.6820
Borç Karşılıkları816.214617.803298.9900
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29.341.13841.342.65892.032.3480
(Ara Toplam)149.234.338117.429.351170.175.8580
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler29.737.29828.805.21923.139.7890
Finansal Borçlar10.454.80411.658.84511.774.2650
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.190.3191.040.718739.4170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18.092.17516.105.65610.626.1070
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar87.833.51479.876.02963.496.2750
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar87.120.64179.876.02963.496.2750
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları43.671.71843.671.71713.759.4240
Dönem Net Kar/Zararı23.793.24016.460.92529.912.2930
Diğer Özsermaye Kalemleri-344.317-256.613-175.4420
Azınlık Payları712.873000
TOPLAM KAYNAKLAR266.805.150226.110.599256.811.9220
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri214.118.025103.321.926253.465.75490.513.068
Satışların Maliyeti (-)-147.290.157-65.658.632-168.556.666-51.969.976
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)66.827.86837.663.29484.909.08838.543.092
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)66.827.86837.663.29484.909.08838.543.092
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-28.532.169-15.004.029-37.798.236-10.867.269
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.790.544-1.805.187-3.780.381-1.567.901
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri10.127.7677.463.47431.440.7287.363.446
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.312.921-7.103.415-25.680.591-6.714.575
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)35.320.00121.214.13749.090.60826.756.793
Net Faaliyet Kar/Zararı33.505.15520.854.07843.330.47126.107.922
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler10.108.6856.861.8402.175.9622.085.927
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-3.231.608-135.360-1.794.567-410.060
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-2.213-1.55500
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı42.194.86527.939.06249.472.00328.432.660
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.808.826-3.638.009-11.787.653-3.903.855
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler6.877.0776.726.480381.3951.675.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)36.386.03924.301.05337.684.34924.528.805
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-11.879.926-7.840.128-7.772.057-4.956.990
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.146.891-2.113.569-1.927.269-683.780
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-7.733.035-5.726.559-5.844.788-4.273.210
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI24.506.11316.460.92529.912.29219.571.815
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)24.506.11316.460.92529.912.29319.571.815
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları712.873000
Ana Ortaklık Payları23.793.24016.460.92529.912.29319.571.815
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri583.028233.983855.225366.929
Kıdem Tazminatı361.025316.374217.242208.850
Finansman Giderleri-5.808.826-3.638.009-11.787.653-3.903.855
Yurtiçi Satışlar85.688.41712.057.94370.390.18727.092.835
Yurtdışı Satışlar127.806.72191.022.990183.807.36463.331.099
Net Yabancı Para Pozisyonu-11.840.554-2.184.326-1.425.5620
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-11.840.554-2.184.326-1.425.5620
Net YPP (Hedge Dahil)-11.840.554-2.184.326-1.425.5620

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YEOTK 66,6 A/D 31,5 4,3 18,3 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi