SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKS 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
GOLD 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Yayla Enerji Uretim Turizm Hisse Senedi | YAYLA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,86 4,14 1,28
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,1 50,5 48,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yayla Enerji Uretim Turizm
Kuruluş 31.12.1983
Faal Alanı ENERJİ, TURİZM VE İNŞAAT TAAHHÜT FAALİYETLERİ
Telefon (0312)4917475
Faks (0312)4917000
Adres İlkbahar Mah. 606. sk. N: 12 Yıldız/Çankaya / Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar102,9103,8
Ödenmiş Sermaye49,949,9
Net Kâr-0,96,4

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 3,83
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 1,8
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,73 3,78 41,58 38,26
USD - - - -
Göreceli 0,13 8,47 47,57 5,10

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YAYLAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
YAYLAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar5.254.3215.668.5557.159.4749.855.251
Nakit ve Nakit Benzerleri363.514668.9041.119.3042.905.095
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar727.428271.507155.104182.385
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.590.3551.483.6942.083.3982.071.231
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar001.167.1252.016.298
Stoklar498.7511.079.364285.289351.540
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.074.2732.165.0862.349.2542.328.702
(Ara Toplam)5.254.3215.668.5557.159.4749.855.251
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar150.169.547150.980.744103.783.615104.880.930
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar480.856480.113467.576523.746
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller74.223.60075.123.60055.468.00055.998.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar75.068.81874.980.75844.794.45845.278.428
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar396.273396.2733.053.5813.080.756
TOPLAM VARLIKLAR155.423.868156.649.299110.943.089114.736.181
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler27.121.79429.382.01125.371.98224.760.587
Finansal Borçlar22.763.66822.503.65923.272.46322.679.522
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.315.6623.722.591791.280887.850
Diğer Borçlar205.994152.791122.203181.448
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)738.0382.077.193300.886219.373
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları80.50080.500400.140400.140
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.017.932845.277485.010392.254
(Ara Toplam)27.121.79429.382.01125.371.98224.760.587
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler25.432.41623.465.25719.111.28019.911.243
Finansal Borçlar11.657.86612.185.33313.688.91114.452.479
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar4.956.5642.250.6351.287.202986.641
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar321.521381.869407.479414.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü8.496.4658.647.4203.727.6884.057.967
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar102.869.658103.802.03166.459.82770.064.351
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar102.869.658103.802.03166.459.82770.064.351
Ödenmiş Sermaye49.875.00049.875.00049.875.00049.875.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00011.947.636
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler250.287250.287250.287250.287
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-19.234.172-25.629.341-25.663.239-25.663.239
Dönem Net Kar/Zararı-942.7386.395.169-4.342.308-692.670
Diğer Özsermaye Kalemleri72.921.28172.910.91646.340.08734.347.337
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR155.423.868156.649.299110.943.089114.736.181
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri10.292.4338.299.3818.415.8158.415.815
Satışların Maliyeti (-)-9.256.740-8.672.414-9.395.378-6.665.058
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.035.693-373.033-979.5631.750.757
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.035.693-373.033-979.5631.750.757
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-917.200-1.907.877-1.470.599-1.050.259
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri166.839647.313117.47854.904
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-17.669-5.763.917-263.358-251.172
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)267.663-7.397.514-2.596.042504.230
Net Faaliyet Kar/Zararı118.493-2.280.910-2.450.162700.498
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler141.56623.013.3651.291.518655.568
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-54.915-47.034-47.034
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0-2.924.181-266.873-267.196
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı409.22912.636.755-1.618.431845.568
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler8.2931.040.8481.020.362937.148
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.513.806-6.029.887-4.541.835-2.931.424
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler141.56622.958.4501.244.484608.534
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.096.2847.647.716-5.139.904-1.148.708
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)153.546-1.252.547797.596456.038
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)153.546-1.252.547797.596456.038
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-942.7386.395.169-4.342.308-692.670
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-942.7386.395.169-4.342.308-692.670
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-942.7386.395.169-4.342.308-692.670
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri88.061629.8301.009.248897.414
Kıdem Tazminatı27.229156.311126.14981.633
Finansman Giderleri-1.513.806-6.029.887-4.541.835-2.931.424
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu44.78811.046904.2122.632.338
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu44.78811.046904.2122.632.338
Net YPP (Hedge Dahil)44.78811.046904.2122.632.338
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-2.419.707-4.261.973-2.667.046-47.756
Düzeltme Öncesi Kar0000
Düzeltmeler:10.205.24914.770.69212.055.22810.957.686
Amortisman & İtfa Payları0000
Karşılıklardaki Değişim0000
Diğer Gelir/ Gider10.205.24914.770.69212.055.22810.957.686
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)10.205.24914.770.69212.055.22810.957.686
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-11.802.599-13.405.899-11.094.189-8.430.762
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-1.597.3501.364.793961.0392.526.924
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-822.357-5.626.766-3.628.085-2.574.680
Sabit Sermaye Yatırımları353.0152.829.0911.306.210131.563
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit353.0152.829.0911.306.210131.563
Serbest Nakit Akım-2.066.692-1.432.882-1.360.83683.807
Finansal Borçlardaki Değişim-944.627-5.115.210-3.361.411-2.719.702
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit2.705.9291.167.356-208.089-508.650
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit1.761.302-3.947.854-3.569.500-3.228.352
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-305.390-5.380.736-4.930.336-3.144.545
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-305.390-5.380.736-4.930.336-3.144.545
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler668.9046.049.6406.049.6406.049.640
Dönem Sonu Nakit363.514668.9041.119.3042.905.095

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YAYLA 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
YAYLA 4,12 2,45 3,83 138,42 1,51
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi