SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.401 1.407 -0,43
VIOP 1.498 1.512 -0,88
USD/TRY 8,7661 8,7619 0,05
BIST BANKS 1.240 1.273 -2,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
GOLD 1.743,16 1.742,90 0,01
BRENT 77,23 77,23 0,00

Yayla Enerji Uretim Turizm Hisse Senedi | YAYLA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,36 5,35 1,99
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,2 336,9 333,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yayla Enerji Uretim Turizm
Kuruluş 31.12.1983
Faal Alanı ENERJİ, TURİZM VE İNŞAAT TAAHHÜT FAALİYETLERİ
Telefon (0312)4917475
Faks (0312)4917000
Adres İlkbahar Mah. 606. sk. N: 12 Yıldız/Çankaya / Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar70,172,0
Ödenmiş Sermaye49,949,9
Net Kâr-0,72,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,4
FD/Satışlar 22,2
Yabancı Oranı (%) 5,15
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,7 / 5,0
Piyasa Değeri 169,1 mnTL
Net Borç 34,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,59 -1,17 -4,78 -22,95
USD -0,82 -3,56 -7,42 -33,97
Göreceli -0,16 0,00 -0,40 -18,81

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YAYLAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
YAYLAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar9.855.25114.575.73613.675.64916.792.307
Nakit ve Nakit Benzerleri2.905.0955.921.8056.049.6408.095.166
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar182.385274.518181.3614.366.593
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.071.2312.555.8391.458.8041.445.378
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar2.016.2983.148.5112.457.0290
Stoklar351.540351.540560.624238.396
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.328.7022.323.5232.968.1912.646.774
(Ara Toplam)9.855.25114.575.73613.675.64916.792.307
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar104.880.930102.758.229106.117.91998.468.729
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar523.746466.244462.006600.483
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar03.057.79103.240.107
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller55.998.00055.978.00056.703.00052.126.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar45.278.42843.256.19445.632.45942.502.139
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar3.080.75603.320.4540
TOPLAM VARLIKLAR114.736.181117.333.965119.793.568115.261.036
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler24.760.58722.657.85924.701.14122.932.826
Finansal Borçlar22.679.52220.061.06221.544.42920.685.432
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar887.8501.071.3261.310.240959.057
Diğer Borçlar181.448132.993154.255104.715
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)219.373410.840749.141200.482
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları400.140400.140400.140268.688
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler392.254581.498542.936714.452
(Ara Toplam)24.760.58722.657.85924.701.14122.932.826
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler19.911.24322.714.51324.368.31923.467.387
Finansal Borçlar14.452.47917.384.99018.017.90418.294.609
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar986.6411.220.7011.487.4071.222.983
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar414.156419.735357.231286.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.057.9673.689.0874.505.7773.663.391
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar70.064.35171.961.59370.724.10868.860.823
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.064.35171.961.59370.724.10868.860.823
Ödenmiş Sermaye49.875.00049.875.00049.875.00049.875.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri11.947.636011.947.6360
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler250.287250.287250.287250.287
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-25.663.239-25.663.239-21.777.586-21.777.586
Dönem Net Kar/Zararı-692.6702.746.928-3.885.653-2.922.906
Diğer Özsermaye Kalemleri34.347.33744.752.61734.314.42443.436.028
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR114.736.181117.333.965119.793.568115.261.036
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.415.8158.272.95310.964.91711.005.212
Satışların Maliyeti (-)-6.665.058-4.726.655-15.128.182-11.578.767
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.750.7573.546.298-4.163.265-573.555
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.750.7573.546.298-4.163.265-573.555
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.050.259-546.357-1.366.819-1.060.891
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri54.904573.861653.775549.213
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-251.172-250.840-389.667-34.635
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)504.2303.322.962-5.265.976-1.119.868
Net Faaliyet Kar/Zararı700.4982.999.941-5.530.084-1.634.446
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler655.5682.2444.895.21085.301
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-47.034-47.034-2.692.545-1.642.760
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-267.196-262.66396.26015.913
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı845.5683.015.509-2.967.051-2.661.414
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler937.148745.3531.777.8341.744.627
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.931.424-1.405.064-2.773.881-2.128.864
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler608.534-44.7902.202.665-1.557.459
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.148.7082.355.798-3.963.098-3.045.651
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)456.038391.13077.445122.745
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)456.038391.13077.445122.745
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-692.6702.746.928-3.885.653-2.922.906
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-692.6702.746.928-3.885.653-2.922.906
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-692.6702.746.928-3.885.653-2.922.906
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri897.414491.3461.960.8311.539.437
Kıdem Tazminatı81.63349.387147.22281.715
Finansman Giderleri-2.931.424-1.405.064-2.773.881-2.128.864
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu2.632.3385.468.8314.647.9116.965.506
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.632.3385.468.8314.647.9116.965.506
Net YPP (Hedge Dahil)2.632.3385.468.8314.647.9116.965.506

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YAYLA 3,4 A/D A/D 22,2 2,4 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
YAYLA 3,39 5,15 4,62 -52,42 -0,57
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi