SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.402 1.402 0,00
VIOP 1.512 1.512 0,00
USD/TRY 8,6619 8,6400 0,25
BIST BANKA 1.210 1.210 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.456 15.636 -1,15
ALTIN 1.775,84 1.778,97 -0,18
BRENT 75,19 75,19 0,00

Viking Kağıt Hisse Senedi | VKING

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,3 7,43 2,13
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 11,0 11,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Viking Kağıt
Kuruluş 05.08.1969
Faal Alanı Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere temizlik ve endüstriyel kağıt üretimi, satışı ve pazarlamasını gerçekleştirmektir.
Telefon (0232)6160600
Faks (0232)6160206
Adres Hürriyet Cad. No:474 35800 Aliağa - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-40,9-23,9
Ödenmiş Sermaye42,042,0
Net Kâr-16,7-26,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 17,8
PD/DD A/D
FD/Satışlar 1,7
Yabancı Oranı (%) 0,05
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,8
Piyasa Değeri 226,0 mnTL
Net Borç 213,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,51 -6,43 -13,37 -40,22
USD 2,81 -7,40 -15,68 -48,53
Göreceli 2,05 -4,50 -10,29 -37,05

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VKING25.05.199710,101,4900149,00149,00 178.800 A/D
VKING25.05.199710,101,4900149,00149,00178.800A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar111.444.362104.497.827106.309.491113.691.591
Nakit ve Nakit Benzerleri9.671.60419.897.15921.177.89720.543.054
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar59.428.51750.543.86447.454.58045.176.370
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar296.682256.474271.686265.824
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar38.634.15532.821.67635.230.07243.064.949
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.413.404978.6542.175.2564.641.394
(Ara Toplam)111.444.362104.497.827106.309.491113.691.591
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar221.698.749210.895.509207.548.707202.374.876
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14.3255.9995.9995.999
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar557.286557.286378.435378.436
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.647.2561.868.0392.102.9181.540.801
Maddi Duran Varlıklar218.622.540206.327.636202.446.383199.585.117
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar857.342855.050908.976864.523
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar01.281.4991.705.9960
TOPLAM VARLIKLAR333.143.111315.393.336313.858.198316.066.467
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler278.919.984275.691.935246.151.946233.492.177
Finansal Borçlar159.394.293173.750.149143.121.266133.270.215
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar115.957.67294.638.09995.289.83592.017.917
Diğer Borçlar874.5204.295.6535.496.0355.415.956
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.068.4041.670.168795.622353.920
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları569.470606.627452.622573.229
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.055.625731.239996.5661.860.940
(Ara Toplam)278.919.984275.691.935246.151.946233.492.177
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler95.172.96963.590.15687.913.21489.488.666
Finansal Borçlar63.525.33330.882.55957.608.27560.074.137
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar10.343.2059.847.1437.666.2147.038.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21.142.27822.859.29322.638.72522.375.656
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler162.1531.16100
Özkaynaklar-40.949.842-23.888.755-20.206.962-6.914.376
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-40.949.842-23.888.755-20.206.962-6.914.376
Ödenmiş Sermaye42.000.00042.000.00042.000.00042.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri253.929253.929253.9290
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-165.868.820-140.034.411-140.993.706-141.955.183
Dönem Net Kar/Zararı-16.704.369-26.781.617-24.219.180-11.245.575
Diğer Özsermaye Kalemleri99.369.418100.673.344102.751.995104.286.382
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR333.143.111315.393.336313.858.198316.066.467
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri68.732.903252.920.145185.737.482129.703.203
Satışların Maliyeti (-)-56.496.509-196.470.940-145.281.027-100.382.193
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)12.236.39456.449.20540.456.45529.321.010
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)12.236.39456.449.20540.456.45529.321.010
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-7.065.060-25.579.454-18.917.467-13.090.333
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.457.854-12.314.022-8.888.351-5.737.473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-499.820-1.721.944-1.229.181-876.450
Diğer Faaliyet Gelirleri1.462.30612.767.7614.069.4023.240.015
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.969.151-24.933.006-18.587.385-9.146.143
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-6.293.1854.668.540-3.096.5273.710.626
Net Faaliyet Kar/Zararı1.213.66016.833.78511.421.4569.616.754
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler38.442336.38632.63732.637
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-6.254.7435.004.926-3.063.8903.743.263
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.476.7913.527.2972.652.590560.637
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-14.554.253-34.847.097-23.885.965-15.970.376
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler38.442336.38632.63732.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-18.332.205-26.314.874-24.297.265-11.666.476
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.627.836-466.74378.085420.901
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.627.836-466.74378.085420.901
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-16.704.369-26.781.617-24.219.180-11.245.575
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-16.704.369-26.781.617-24.219.180-11.245.575
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-16.704.369-26.781.617-24.219.180-11.245.575
Hisse Başına Kazanç0-1-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-10
Dipnot
Amortisman Giderleri2.907.03410.678.2677.830.5535.191.672
Kıdem Tazminatı0617.3741.185.973714.104
Finansman Giderleri-14.554.253-34.847.097-23.885.965-15.970.376
Yurtiçi Satışlar65.482.449218.800.812161.310.256109.457.019
Yurtdışı Satışlar13.794.62567.472.92350.084.59337.924.515
Net Yabancı Para Pozisyonu-98.920.721-51.432.935-50.785.723-40.342.867
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-98.920.721-51.432.935-50.785.723-40.342.867
Net YPP (Hedge Dahil)-98.920.721-51.432.935-50.785.723-40.342.867

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VKING 5,4 A/D 17,8 1,7 A/D 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VKING 5,38 0,05 0,06 1,52 0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi