SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.964 1.945 0,98
VIOP 2.173 2.150 1,07
USD/TRY 13,5072 13,4770 0,22
BIST BANKS 1.735 1.725 0,57
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
GOLD 1.845,49 1.847,51 -0,11
BRENT 87,52 87,18 0,39

Viking Kağıt Hisse Senedi | VKING

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,15 7,37 1,22
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,2 28,8 27,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Viking Kağıt
Kuruluş 05.08.1969
Faal Alanı Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere temizlik ve endüstriyel kağıt üretimi, satışı ve pazarlamasını gerçekleştirmektir.
Telefon (0232)6160600
Faks (0232)6160206
Adres Hürriyet Cad. No:474 35800 Aliağa - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-77,1-59,8
Ödenmiş Sermaye42,042,0
Net Kâr-52,6-35,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 1,7
Yabancı Oranı (%) 0,30
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,8
Piyasa Değeri 262,9 mnTL
Net Borç 246,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,46 -1,11 -1,26 1,62
USD 0,63 -0,96 -14,18 0,35
Göreceli -0,35 0,66 -3,99 -2,95

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VKING25.05.199710,101,4900149,00149,00 178.800 A/D
VKING25.05.199710,101,4900149,00149,00178.800A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar128.136.432115.978.822111.444.362104.497.827
Nakit ve Nakit Benzerleri3.573.2695.195.5749.671.60419.897.159
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar65.592.61566.401.18459.428.51750.543.864
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar287.079292.056296.682256.474
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar52.392.32939.611.95738.634.15532.821.676
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.291.1404.478.0513.413.404978.654
(Ara Toplam)128.136.432115.978.822111.444.362104.497.827
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar230.733.330226.869.168221.698.749210.895.509
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.9995.99914.3255.999
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar557.286557.286557.286557.286
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.299.9691.451.2601.647.2561.868.039
Maddi Duran Varlıklar227.456.650224.001.586218.622.540206.327.636
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar888.154853.037857.342855.050
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar525.272001.281.499
TOPLAM VARLIKLAR358.869.762342.847.990333.143.111315.393.336
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler358.671.608311.474.748278.919.984275.691.935
Finansal Borçlar204.359.161177.659.023159.394.293173.750.149
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar142.530.933129.845.651115.957.67294.638.099
Diğer Borçlar8.882.3631.563.426874.5204.295.653
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)821.450592.1901.068.4041.670.168
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları504.219568.157569.470606.627
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.573.4821.246.3011.055.625731.239
(Ara Toplam)358.671.608311.474.748278.919.984275.691.935
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler77.298.09091.178.66695.172.96963.590.156
Finansal Borçlar46.069.24359.371.92863.525.33330.882.559
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar10.291.53610.672.66710.343.2059.847.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20.775.15720.971.91721.142.27822.859.293
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler162.154162.154162.1531.161
Özkaynaklar-77.099.936-59.805.424-40.949.842-23.888.755
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-77.099.936-59.805.424-40.949.842-23.888.755
Ödenmiş Sermaye42.000.00042.000.00042.000.00042.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri253.929253.929253.929253.929
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-163.979.918-164.923.961-165.868.820-140.034.411
Dönem Net Kar/Zararı-52.558.517-35.311.552-16.704.369-26.781.617
Diğer Özsermaye Kalemleri97.184.57098.176.16099.369.418100.673.344
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR358.869.762342.847.990333.143.111315.393.336
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri225.933.225142.975.18068.732.903252.920.145
Satışların Maliyeti (-)-197.812.307-121.879.067-56.496.509-196.470.940
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)28.120.91821.096.11312.236.39456.449.205
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)28.120.91821.096.11312.236.39456.449.205
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-22.681.098-14.575.791-7.065.060-25.579.454
Genel Yönetim Giderleri (-)-10.266.899-7.013.877-3.457.854-12.314.022
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.473.004-999.054-499.820-1.721.944
Diğer Faaliyet Gelirleri7.058.0993.237.8011.462.30612.767.761
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-19.482.928-13.969.975-8.969.151-24.933.006
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-18.724.912-12.224.783-6.293.1854.668.540
Net Faaliyet Kar/Zararı-6.300.083-1.492.6091.213.66016.833.785
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler39.71339.71338.442336.386
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-18.685.199-12.185.070-6.254.7435.004.926
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.108.1922.801.8112.476.7913.527.297
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-38.902.479-27.664.391-14.554.253-34.847.097
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler39.71339.71338.442336.386
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-54.479.486-37.047.650-18.332.205-26.314.874
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.920.9691.736.0981.627.836-466.743
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.920.9691.736.0981.627.836-466.743
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-52.558.517-35.311.552-16.704.369-26.781.617
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-52.558.517-35.311.552-16.704.369-26.781.617
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-52.558.517-35.311.552-16.704.369-26.781.617
Hisse Başına Kazanç-1-10-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100
Dipnot
Amortisman Giderleri8.288.1505.810.0402.907.03410.678.267
Kıdem Tazminatı1.379.9161.010.1160617.374
Finansman Giderleri-38.902.479-27.664.391-14.554.253-34.847.097
Yurtiçi Satışlar202.552.737130.693.54765.482.449218.800.812
Yurtdışı Satışlar53.248.76030.110.71013.794.62567.472.923
Net Yabancı Para Pozisyonu-127.596.670-114.210.225-98.920.721-51.432.935
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-127.596.670-114.210.225-98.920.721-51.432.935
Net YPP (Hedge Dahil)-127.596.670-114.210.225-98.920.721-51.432.935
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-9.461.937-2.748.423-2.065.86119.803.773
Düzeltme Öncesi Kar-52.558.517-35.311.551-16.704.369-26.781.617
Düzeltmeler:49.780.24035.948.25819.476.27150.728.200
Amortisman & İtfa Payları8.288.1505.810.0402.907.03410.678.267
Karşılıklardaki Değişim1.278.107972.245454.9371.869.485
Diğer Gelir/ Gider40.213.98329.165.97316.114.30038.180.448
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-2.778.277636.7072.771.90223.946.583
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-4.932.304-2.444.142-4.395.121-3.422.841
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-7.710.581-1.807.435-1.623.21920.523.742
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-1.751.356-940.988-442.642-719.969
Sabit Sermaye Yatırımları-29.291.815-23.054.485-14.983.447-16.626.470
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit1.172.3301.613.3661.485.540-1.108.504
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-28.119.485-21.441.119-13.497.907-17.734.974
Serbest Nakit Akım-37.581.422-24.189.542-15.563.7682.068.799
Finansal Borçlardaki Değişim41.145.56528.417.54415.340.81453.941.969
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-20.645.878-19.859.062-10.539.356-42.819.799
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit20.499.6878.558.4824.801.45811.122.170
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-17.081.735-15.631.060-10.762.31013.190.969
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi757.845929.475536.7551.302.115
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-16.323.890-14.701.585-10.225.55514.493.084
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler19.897.15919.897.15919.897.1595.404.075
Dönem Sonu Nakit3.573.2695.195.5749.671.60419.897.159

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VKING 6,3 A/D A/D 1,7 A/D 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VKING 6,26 0,33 0,30 -2,86 -0,10
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi