SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.112 1.111 0,12
VIOP 1.240 1.241 -0,06
USD/TRY 7,5555 7,5467 0,12
BIST BANKA 1.098 1.100 -0,22
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.116 13.208 -0,70
ALTIN 1.950,56 1.944,19 0,33
BRENT 43,09 43,31 -0,51

Viking Kağıt Hisse Senedi | VKING

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,3 5,39 1,09
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 27,1 26,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Viking Kağıt
Kuruluş 05.08.1969
Faal Alanı Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere temizlik ve endüstriyel kağıt üretimi, satışı ve pazarlamasını gerçekleştirmektir.
Telefon (0232)6160600
Faks (0232)6160206
Adres Hürriyet Cad. No:474 35800 Aliağa - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-6,9-1,0
Ödenmiş Sermaye42,042,0
Net Kâr-11,2-5,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 18,1
PD/DD A/D
FD/Satışlar 1,6
Yabancı Oranı (%) 1,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,7
Piyasa Değeri 211,7 mnTL
Net Borç 172,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,65 6,11 12,50 169,52
USD 2,37 4,71 9,67 112,40
Göreceli 2,53 5,23 13,79 177,34

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VKING25.05.199710,101,4900149,00149,00 178.800 A/D
VKING25.05.199710,101,4900149,00149,00178.800A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar113.691.59189.394.16382.041.37188.116.418
Nakit ve Nakit Benzerleri20.543.05414.663.3625.404.0758.014.942
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar45.176.37048.906.08240.951.11340.469.015
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar265.824290.297233.183217.773
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar43.064.94923.713.54833.033.43235.708.323
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.641.3941.820.8742.419.5683.706.365
(Ara Toplam)113.691.59189.394.16382.041.37188.116.418
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar202.374.876202.595.280202.273.046187.690.435
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.9995.9995.9995.999
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar378.436404.168404.168227.802
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.540.8011.660.5151.624.8291.777.863
Maddi Duran Varlıklar199.585.117199.639.493199.356.877184.879.707
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar864.523885.105881.173799.064
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR316.066.467291.989.443284.314.417275.806.853
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler233.492.177205.006.941202.278.981222.451.393
Finansal Borçlar133.270.215125.541.76597.924.737137.399.718
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar92.017.91771.655.39680.069.33771.311.391
Diğer Borçlar5.415.9564.899.43922.812.78112.300.166
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)353.9201.078.982413.934370.161
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları573.229573.224572.776572.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.860.9401.258.135485.416497.332
(Ara Toplam)233.492.177205.006.941202.278.981222.451.393
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler89.488.66688.015.76377.193.32849.789.489
Finansal Borçlar60.074.13758.921.24248.222.71122.948.905
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar7.038.8736.480.3426.039.8245.705.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22.375.65622.614.17922.930.79321.135.104
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar-6.914.376-1.033.2614.842.1083.565.971
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-6.914.376-1.033.2614.842.1083.565.971
Ödenmiş Sermaye42.000.00042.000.00042.000.00042.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-141.955.183-142.917.827-110.356.606-111.291.392
Dönem Net Kar/Zararı-11.245.575-5.631.257-33.522.723-23.520.688
Diğer Özsermaye Kalemleri104.286.382105.515.823106.721.43796.378.051
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR316.066.467291.989.443284.314.417275.806.853
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri129.703.20366.604.163224.046.160169.587.657
Satışların Maliyeti (-)-100.382.193-51.985.903-182.233.988-137.839.240
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)29.321.01014.618.26041.812.17231.748.417
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)29.321.01014.618.26041.812.17231.748.417
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-13.090.333-7.010.658-22.780.110-17.021.388
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.737.473-2.788.802-9.822.341-7.299.985
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-876.450-454.981-1.378.505-991.538
Diğer Faaliyet Gelirleri3.240.0152.017.5277.009.1646.105.973
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-9.146.143-4.348.700-14.705.028-11.892.479
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.710.6262.032.646135.352649.000
Net Faaliyet Kar/Zararı9.616.7544.363.8197.831.2166.435.506
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32.63732.63764.2610
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00060.025
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.743.2632.065.283199.613709.025
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler560.637200.0881.308.2931.231.421
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-15.970.376-8.152.212-35.254.833-25.542.449
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler32.63732.63764.26160.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.666.476-5.886.841-33.746.927-23.602.003
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)420.901255.584224.20481.315
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)420.901255.584224.20481.315
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-11.245.575-5.631.257-33.522.723-23.520.688
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-11.245.575-5.631.257-33.522.723-23.520.688
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-11.245.575-5.631.257-33.522.723-23.520.688
Hisse Başına Kazanç00-1-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-1
Dipnot
Amortisman Giderleri5.191.6722.585.1819.581.8197.065.128
Kıdem Tazminatı714.1046.480.342488.5861.056.655
Finansman Giderleri-15.970.376-8.152.212-35.254.833-25.542.449
Yurtiçi Satışlar109.457.01957.265.764197.535.410145.547.773
Yurtdışı Satışlar37.924.51520.553.97174.560.11658.100.044
Net Yabancı Para Pozisyonu-40.342.867-33.123.482-46.233.540-38.337.798
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-40.342.867-33.123.482-46.233.540-38.337.798
Net YPP (Hedge Dahil)-40.342.867-33.123.482-46.233.540-38.337.798

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VKING 5,0 A/D 18,1 1,6 A/D 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VKING 5,04 0,85 1,02 16,86 0,58
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi