SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKA 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
ALTIN 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Viking Kağıt Hisse Senedi | VKING

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,24 6,32 1,08
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 7,2 7,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Viking Kağıt
Kuruluş 05.08.1969
Faal Alanı Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere temizlik ve endüstriyel kağıt üretimi, satışı ve pazarlamasını gerçekleştirmektir.
Telefon (0232)6160600
Faks (0232)6160206
Adres Hürriyet Cad. No:474 35800 Aliağa - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-6,722,8
Ödenmiş Sermaye42,042,0
Net Kâr-27,3-118,2

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 0,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,5
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,19 -11,80 -0,37 -12,66
USD - - - -
Göreceli -1,76 -7,82 3,85 -33,61

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VKING25.05.199710,101,4900149,00149,00 178.800 A/D
VKING25.05.199710,101,4900149,00149,00178.800A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar206.443.261142.932.088128.136.432115.978.822
Nakit ve Nakit Benzerleri34.257.02117.999.0673.573.2695.195.574
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar103.801.10267.036.34265.592.61566.401.184
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar289.714283.441287.079292.056
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar60.772.61855.596.02152.392.32939.611.957
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.322.8062.017.2176.291.1404.478.051
(Ara Toplam)206.443.261142.932.088128.136.432115.978.822
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar439.474.174435.439.715230.733.330226.869.168
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.9995.9995.9995.999
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0896.610557.286557.286
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.075.2001.110.6131.299.9691.451.260
Maddi Duran Varlıklar436.969.623431.939.495227.456.650224.001.586
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.073.1681.049.267888.154853.037
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar350.184437.731525.2720
TOPLAM VARLIKLAR645.917.435578.371.803358.869.762342.847.990
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler567.331.013456.301.563358.671.608311.474.748
Finansal Borçlar327.631.322271.121.136204.359.161177.659.023
Diğer Finansal Yükümlülükler253.25455.54700
Ticari Borçlar227.069.924175.239.903142.530.933129.845.651
Diğer Borçlar6.161.8525.352.4098.882.3631.563.426
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.661.3002.613.214821.450592.190
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları269.286269.286504.219568.157
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.284.0751.650.0681.573.4821.246.301
(Ara Toplam)567.331.013456.301.563358.671.608311.474.748
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler85.273.29999.254.72977.298.09091.178.666
Finansal Borçlar18.742.18134.917.64346.069.24359.371.928
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar12.641.79211.395.66010.291.53610.672.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü53.727.17452.940.24420.775.15720.971.917
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler162.1521.182162.154162.154
Özkaynaklar-6.686.87722.815.511-77.099.936-59.805.424
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-6.686.87722.815.511-77.099.936-59.805.424
Ödenmiş Sermaye42.000.00042.000.00042.000.00042.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00253.929253.929
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-278.817.139-163.035.875-163.979.918-164.923.961
Dönem Net Kar/Zararı-27.333.328-118.245.834-52.558.517-35.311.552
Diğer Özsermaye Kalemleri257.463.590262.097.22097.184.57098.176.160
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR645.917.435578.371.803358.869.762342.847.990
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri150.385.211340.067.425225.933.225142.975.180
Satışların Maliyeti (-)-127.985.838-294.871.177-197.812.307-121.879.067
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)22.399.37345.196.24828.120.91821.096.113
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)22.399.37345.196.24828.120.91821.096.113
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-13.197.125-33.295.217-22.681.098-14.575.791
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.361.321-13.976.830-10.266.899-7.013.877
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-748.893-2.055.395-1.473.004-999.054
Diğer Faaliyet Gelirleri5.750.97813.505.9797.058.0993.237.801
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-15.814.600-63.588.861-19.482.928-13.969.975
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-5.971.588-54.214.076-18.724.912-12.224.783
Net Faaliyet Kar/Zararı4.092.034-4.131.194-6.300.083-1.492.609
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler039.71339.71339.713
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-5.971.588-54.174.363-18.685.199-12.185.070
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.442.4657.158.6153.108.1922.801.811
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-23.711.812-74.890.808-38.902.479-27.664.391
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler039.71339.71339.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-26.240.935-121.906.556-54.479.486-37.047.650
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.092.3933.660.7221.920.9691.736.098
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.092.3933.660.7221.920.9691.736.098
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-27.333.328-118.245.834-52.558.517-35.311.552
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-27.333.328-118.245.834-52.558.517-35.311.552
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-27.333.328-118.245.834-52.558.517-35.311.552
Hisse Başına Kazanç-1-3-1-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1-30-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-1-30-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1-30-1
Dipnot
Amortisman Giderleri4.533.38311.834.2188.288.1505.810.040
Kıdem Tazminatı0773.1901.379.9161.010.116
Finansman Giderleri-23.711.812-74.890.808-38.902.479-27.664.391
Yurtiçi Satışlar135.144.779299.915.937202.552.737130.693.547
Yurtdışı Satışlar39.738.07184.653.86953.248.76030.110.710
Net Yabancı Para Pozisyonu-157.884.265-173.208.153-127.596.670-114.210.225
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-157.884.265-173.208.153-127.596.670-114.210.225
Net YPP (Hedge Dahil)-157.884.265-173.208.153-127.596.670-114.210.225
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit3.889.192-20.610.776-9.461.937-2.748.423
Düzeltme Öncesi Kar-27.333.328-118.245.834-52.558.517-35.311.551
Düzeltmeler:38.393.119108.682.42649.780.24035.948.258
Amortisman & İtfa Payları4.533.38311.834.2188.288.1505.810.040
Karşılıklardaki Değişim1.011.2592.934.4751.278.107972.245
Diğer Gelir/ Gider32.848.47793.913.73340.213.98329.165.973
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)11.059.791-9.563.408-2.778.277636.707
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-5.878.162-8.981.150-4.932.304-2.444.142
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)5.181.629-18.544.558-7.710.581-1.807.435
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-1.292.437-2.066.218-1.751.356-940.988
Sabit Sermaye Yatırımları-9.346.472-38.186.229-29.291.815-23.054.485
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit593.3221.358.9511.172.3301.613.366
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-8.753.150-36.827.278-28.119.485-21.441.119
Serbest Nakit Akım-4.863.958-57.438.054-37.581.422-24.189.542
Finansal Borçlardaki Değişim32.680.13688.141.38241.145.56528.417.544
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-12.294.553-37.516.334-20.645.878-19.859.062
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit20.385.58350.625.04820.499.6878.558.482
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış15.521.625-6.813.006-17.081.735-15.631.060
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi736.3294.914.914757.845929.475
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim16.257.954-1.898.092-16.323.890-14.701.585
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler17.999.06719.897.15919.897.15919.897.159
Dönem Sonu Nakit34.257.02117.999.0673.573.2695.195.574

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VKING 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VKING 5,38 0,01 0,01 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi