SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKA 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
ALTIN 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

Vakıf YO Hisse Senedi | VKFYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,8 5,7 0,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 40,1 39,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Vakıf YO
Kuruluş 13.06.1991
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda portföy işletme.
Telefon (0212)3523560
Faks (0212)3523559
Adres Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F-2 A Blok Zemin Kat Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar32,932,2
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr1,23,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 34,9
PD/DD 5,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,03
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,6
Piyasa Değeri 167,1 mnTL
Net Borç -33,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 45,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,54 10,08 11,40 0,36
USD -0,42 7,19 0,59 -18,21
Göreceli -0,05 7,08 10,46 -23,56

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VKFYO28.11.20220,260,01451,451,45 435.000 14
VKFYO15.04.20087,240,108610,8610,86 543.055 24
VKFYO30.05.20065,590,199119,9119,91 507.808 24
VKFYO26.05.19995,370,08598,598,59 42.950 A/D
VKFYO28.05.199817,680,610061,0061,00 152.500 A/D
VKFYO29.05.199725,970,675267,5267,52 67.522 A/D
VKFYO15.04.20087,240,108610,8610,86543.05524
VKFYO30.05.20065,590,199119,9119,91507.80824
VKFYO26.05.19995,370,08598,598,5942.950A/D
VKFYO28.05.199817,680,610061,0061,00152.500A/D
VKFYO29.05.199725,970,675267,5267,5267.522A/D
VKFYO28.11.20220,260,01451,451,45435.00014

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar33.650.51032.350.24332.187.91330.599.566
Nakit ve Nakit Benzerleri1.568.5723.039.0938.132.43813.207.464
Finansal Yatırımlar32.013.23029.304.02124.034.38917.353.540
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.8242.2421.8922.361
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar66.8844.88719.19436.201
(Ara Toplam)33.650.51032.350.24332.187.91330.599.566
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar222.642179.255205.337221.829
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları69.5226.05024.20042.350
Maddi Duran Varlıklar133.880151.892169.448166.583
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.24021.31311.68912.896
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR33.873.15232.529.49832.393.25030.821.395
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler629.82496.069746.88494.158
Finansal Borçlar70.4055.31421.64038.553
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar26.35521.206659.56611.659
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları23.06921.13618.7334.599
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler509.99548.41346.94539.347
(Ara Toplam)629.82496.069746.88494.158
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler364.888268.588262.387255.398
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar364.888268.588262.387255.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar32.878.44032.164.84131.383.97930.471.839
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.878.44032.164.84131.383.97930.471.839
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0027.9900
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler477.930394.7680394.768
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları0-1.382.227-1.382.227-1.382.227
Dönem Net Kar/Zararı1.218.4393.067.4852.277.1581.356.948
Diğer Özsermaye Kalemleri1.182.07184.815461.058102.350
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR33.873.15232.529.49832.393.25030.821.395
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler34.471.092166.233.429119.579.25187.400.851
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-32.543.384-160.988.704-115.707.947-85.007.932
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)1.927.7085.244.7253.871.3042.392.919
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.927.7085.244.7253.871.3042.392.919
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-711.309-2.218.820-1.633.062-1.074.158
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.96445.87244.99844.997
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.972-3.558-3.523-3.013
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.220.3913.068.2192.279.7171.360.745
Net Faaliyet Kar/Zararı1.216.3993.025.9052.238.2421.318.761
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.220.3913.068.2192.279.7171.360.745
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.952-734-2.559-3.797
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.218.4393.067.4852.277.1581.356.948
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.218.4393.067.4852.277.1581.356.948
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.218.4393.067.4852.277.1581.356.948
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.218.4393.067.4852.277.1581.356.948
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri40.039143.170106.21933.506
Kıdem Tazminatı11.68715.40632.21432.524
Finansman Giderleri-1.952-734-2.559-3.797
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-1.435.272-18.575.089-13.539.163-8.485.674
Düzeltme Öncesi Kar1.218.4393.067.4852.277.1581.356.948
Düzeltmeler:-1.151.481-2.860.756-2.456.157-1.944.144
Amortisman & İtfa Payları40.039143.170106.21933.506
Karşılıklardaki Değişim28.39272.39684.83579.453
Diğer Gelir/ Gider-1.219.912-3.076.322-2.647.211-2.057.103
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)66.958206.729-178.999-587.196
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-1.639.645-21.265.930-15.449.802-9.396.260
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-1.572.687-21.059.201-15.628.801-9.983.456
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit137.4152.484.1122.089.6381.497.782
Sabit Sermaye Yatırımları0-43.995-33.125-1.938
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit0-43.995-33.125-1.938
Serbest Nakit Akım-1.435.272-18.619.084-13.572.288-8.487.612
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-12.892-74.318-53.900-35.748
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-12.892-74.318-53.900-35.748
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-1.448.164-18.693.402-13.626.188-8.523.360
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-1.448.164-18.693.402-13.626.188-8.523.360
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler3.005.50521.698.90721.698.90721.698.907
Dönem Sonu Nakit1.557.3413.005.5058.072.71913.175.547

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VKFYO 5,6 A/D 34,9 A/D 5,1 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VKFYO 5,57 0,07 0,03 -3,29 -0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi