SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKA 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
ALTIN 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Vakıf YO Hisse Senedi | VKFYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,9 7,14 1,24
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,0 60,3 59,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Vakıf YO
Kuruluş 13.06.1991
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda portföy işletme.
Telefon (0212)3523560
Faks (0212)3523559
Adres Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F-2 A Blok Zemin Kat Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar30,529,7
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr1,40,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 5,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,15
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 1,7
Piyasa Değeri 180,9 mnTL
Net Borç -30,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,17 -0,66 -1,15 -18,07
USD -2,96 -4,59 -10,93 -36,59
Göreceli -1,49 -5,38 -5,99 -18,25

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VKFYO15.04.20087,240,108610,8610,86 543.055 24
VKFYO30.05.20065,590,199119,9119,91 507.808 24
VKFYO26.05.19995,370,08598,598,59 42.950 A/D
VKFYO28.05.199817,680,610061,0061,00 152.500 A/D
VKFYO29.05.199725,970,675267,5267,52 67.522 A/D
VKFYO15.04.20087,240,108610,8610,86543.05524
VKFYO30.05.20065,590,199119,9119,91507.80824
VKFYO26.05.19995,370,08598,598,5942.950A/D
VKFYO28.05.199817,680,610061,0061,00152.500A/D
VKFYO29.05.199725,970,675267,5267,5267.522A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar30.599.56629.810.10729.205.64628.221.716
Nakit ve Nakit Benzerleri13.207.46414.988.97821.773.16119.339.606
Finansal Yatırımlar17.353.54014.762.8087.427.1158.390.827
Ticari Alacaklar000472.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.3614.5391.5713.781
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar36.20153.7823.79915.502
(Ara Toplam)30.599.56629.810.10729.205.64628.221.716
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar221.829256.177205.321238.407
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları42.35060.5005.54122.163
Maddi Duran Varlıklar166.583181.588198.151214.582
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.89614.0891.6291.662
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR30.821.39530.066.28429.410.96728.460.123
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler94.158152.79591.583167.613
Finansal Borçlar38.55356.0745.50021.670
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar11.65920.4938.12462.011
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları4.5997.20014.35534.946
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler39.34769.02863.60448.986
(Ara Toplam)94.158152.79591.583167.613
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler255.398229.190226.031181.752
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar255.398229.190226.031181.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar30.471.83929.684.29929.093.35328.110.758
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.471.83929.684.29929.093.35328.110.758
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler394.768394.768394.768394.768
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.382.227-1.382.227-1.732.569-1.732.569
Dönem Net Kar/Zararı1.356.948585.690350.342-653.223
Diğer Özsermaye Kalemleri102.35086.06880.812101.782
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR30.821.39530.066.28429.410.96728.460.123
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler87.400.85167.255.19553.648.10238.944.633
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-85.007.932-66.159.194-51.156.923-37.980.964
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)2.392.9191.096.0012.491.179963.669
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.392.9191.096.0012.491.179963.669
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.074.158-510.814-2.146.652-1.617.566
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri44.9978.40610.1904.718
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.013-3.478-738-738
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.360.745590.115353.979-649.917
Net Faaliyet Kar/Zararı1.318.761585.187344.527-653.897
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.360.745590.115353.979-649.917
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.797-4.425-3.637-3.306
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.356.948585.690350.342-653.223
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.356.948585.690350.342-653.223
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.356.948585.690350.342-653.223
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.356.948585.690350.342-653.223
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri33.50617.341130.52797.441
Kıdem Tazminatı32.52430.28427.81810.643
Finansman Giderleri-3.797-4.425-3.637-3.306
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-8.485.674-6.764.522-4.406.700-6.847.044
Düzeltme Öncesi Kar1.356.948585.690350.342-653.223
Düzeltmeler:-1.944.144-1.240.509-1.731.628-470.334
Amortisman & İtfa Payları33.50617.341130.52797.441
Karşılıklardaki Değişim79.45332.022202.762144.112
Diğer Gelir/ Gider-2.057.103-1.289.872-2.064.917-711.887
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-587.196-654.819-1.381.286-1.123.557
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-9.396.260-6.836.308-4.830.258-6.763.731
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-9.983.456-7.491.127-6.211.544-7.887.288
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit1.497.782726.6051.804.8441.040.244
Sabit Sermaye Yatırımları-1.9380-2.948-2.948
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-1.9380-2.948-2.948
Serbest Nakit Akım-8.487.612-6.764.522-4.409.648-6.849.992
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0010.000.00010.000.000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-35.748-17.600-42.260-25.760
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-35.748-17.6009.957.7409.974.240
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-8.523.360-6.782.1225.548.0923.124.248
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-8.523.360-6.782.1225.548.0923.124.248
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler21.698.90721.698.90716.150.81516.150.815
Dönem Sonu Nakit13.175.54714.916.78521.698.90719.275.063

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VKFYO 6,0 A/D A/D A/D 5,9 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VKFYO 6,03 0,15 0,06 -8,98 -0,14
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi