SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.393 1.392 0,09
VIOP 1.501 1.500 0,06
USD/TRY 8,4381 8,4556 -0,21
BIST BANKS 1.216 1.197 1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.544 15.640 -0,61
GOLD 1.814,19 1.828,35 -0,77
BRENT 75,14 75,10 0,05

Vakıf YO Hisse Senedi | VKFYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,02 8,06 3,04
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 78,2 78,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Vakıf YO
Kuruluş 13.06.1991
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda portföy işletme.
Telefon (0212)3523560
Faks (0212)3523559
Adres Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F-2 A Blok Zemin Kat Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar29,729,1
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr0,60,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 6,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,41
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 2,1
Piyasa Değeri 201,0 mnTL
Net Borç -29,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,75 -5,37 -1,47 -8,97
USD 1,71 -4,25 1,92 -19,77
Göreceli 0,66 -8,18 -2,97 -3,49

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VKFYO15.04.20087,240,108610,8610,86 543.055 24
VKFYO30.05.20065,590,199119,9119,91 507.808 24
VKFYO26.05.19995,370,08598,598,59 42.950 A/D
VKFYO28.05.199817,680,610061,0061,00 152.500 A/D
VKFYO29.05.199725,970,675267,5267,52 67.522 A/D
VKFYO15.04.20087,240,108610,8610,86543.05524
VKFYO30.05.20065,590,199119,9119,91507.80824
VKFYO26.05.19995,370,08598,598,5942.950A/D
VKFYO28.05.199817,680,610061,0061,00152.500A/D
VKFYO29.05.199725,970,675267,5267,5267.522A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar29.810.10729.205.64628.221.71618.634.694
Nakit ve Nakit Benzerleri14.988.97821.773.16119.339.60613.977.224
Finansal Yatırımlar14.762.8087.427.1158.390.8274.624.248
Ticari Alacaklar00472.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.5391.5713.7813.170
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar53.7823.79915.50230.052
(Ara Toplam)29.810.10729.205.64628.221.71618.634.694
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar256.177205.321238.407273.132
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları60.5005.54122.16340.993
Maddi Duran Varlıklar181.588198.151214.582230.443
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.0891.6291.6621.696
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR30.066.28429.410.96728.460.12318.907.826
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler152.79591.583167.613362.920
Finansal Borçlar56.0745.50021.67042.026
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar20.4938.12462.011221.283
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları7.20014.35534.94630.770
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler69.02863.60448.98668.841
(Ara Toplam)152.79591.583167.613362.920
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler229.190226.031181.752177.781
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar229.190226.031181.752177.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar29.684.29929.093.35328.110.75818.367.125
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.684.29929.093.35328.110.75818.367.125
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler394.768394.768394.768394.768
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.382.227-1.732.569-1.732.569-1.732.569
Dönem Net Kar/Zararı585.690350.342-653.223-368.442
Diğer Özsermaye Kalemleri86.06880.812101.78273.368
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR30.066.28429.410.96728.460.12318.907.826
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler67.255.19553.648.10238.944.63327.278.647
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-66.159.194-51.156.923-37.980.964-26.568.313
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)1.096.0012.491.179963.669710.334
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.096.0012.491.179963.669710.334
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-510.814-2.146.652-1.617.566-1.080.063
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.40610.1904.7184.715
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.478-738-738-738
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)590.115353.979-649.917-365.752
Net Faaliyet Kar/Zararı585.187344.527-653.897-369.729
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı590.115353.979-649.917-365.752
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.425-3.637-3.306-2.690
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)585.690350.342-653.223-368.442
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI585.690350.342-653.223-368.442
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)585.690350.342-653.223-368.442
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları585.690350.342-653.223-368.442
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri17.341130.52797.44166.502
Kıdem Tazminatı30.28427.81810.64311.824
Finansman Giderleri-4.425-3.637-3.306-2.690
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VKFYO 6,7 A/D A/D A/D 6,8 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VKFYO 6,70 0,40 0,41 0,18 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi