SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.814 9.757 0,59
VIOP 10.598 10.530 0,64
USD/TRY 32,3565 32,3025 0,17
BIST BANKA 12.744 12.562 1,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.930 17.954 -0,13
ALTIN 2.343,78 2.372,42 -1,21
BRENT 90,15 89,74 0,46

Vakıf YO Hisse Senedi | VKFYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 19,65 37,98 18,33
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,2 153,0 146,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Vakıf YO
Kuruluş 13.06.1991
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda portföy işletme.
Telefon (0216)2859545
Faks (0216)2859544
Adres İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:7A İç Kapı No:21 Ümraniye/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar44,040,9
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr7,93,6

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 15,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,64
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,3 / 1,2
Piyasa Değeri 662,4 mnTL
Net Borç -45,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 48,4

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,22 7,39 -8,38 -10,97
USD 2,22 7,82 -8,78 -18,10
Göreceli 1,62 -1,07 -14,53 -32,23

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VKFYO25.10.20230,160,03673,673,67 1.100.000 19
VKFYO28.11.20220,190,01451,451,45 435.000 14
VKFYO15.04.20087,240,108610,8610,86 543.055 24
VKFYO30.05.20065,590,199119,9119,91 507.808 24
VKFYO26.05.19995,370,08598,598,59 42.950 A/D
VKFYO28.05.199817,680,610061,0061,00 152.500 A/D
VKFYO29.05.199725,970,675267,5267,52 67.522 A/D
VKFYO25.10.20230,160,03673,673,671.100.00019
VKFYO28.11.20220,190,01451,451,45435.00014
VKFYO15.04.20087,240,108610,8610,86543.05524
VKFYO30.05.20065,590,199119,9119,91507.80824
VKFYO26.05.19995,370,08598,598,5942.950A/D
VKFYO28.05.199817,680,610061,0061,00152.500A/D
VKFYO29.05.199725,970,675267,5267,5267.522A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar46.168.76841.828.13239.269.95238.017.900
Nakit ve Nakit Benzerleri6.528.7358.322.2746.528.27711.264.149
Finansal Yatırımlar39.570.73633.375.62132.542.81026.722.908
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.6811.2502.7374.802
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar65.616128.987196.12826.041
(Ara Toplam)46.168.76841.828.13239.269.95238.017.900
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar250.532109.377151.252102.311
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları220.76752.53075.0436.952
Maddi Duran Varlıklar23.15148.11465.37982.455
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.6148.73310.83012.904
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR46.419.30041.937.50939.421.20438.120.211
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.535.748268.321308.813182.227
Finansal Borçlar224.52854.72676.2387.487
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar34.72550.53983.40535.425
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları39.44558.56967.52958.664
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.237.050104.48781.64180.651
(Ara Toplam)1.535.748268.321308.813182.227
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler931.946777.840762.560572.017
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar931.946777.840762.560572.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar43.951.60640.891.34838.349.83137.365.967
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar43.951.60640.891.34838.349.83137.365.967
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri27.99027.99027.99027.990
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler760.459477.930477.930477.930
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.427.7355.643.1685.643.1680
Dönem Net Kar/Zararı7.909.6903.605.3981.093.8885.643.168
Diğer Özsermaye Kalemleri-174.2681.136.8621.106.8551.216.879
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR46.419.30041.937.50939.421.20438.120.211
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler98.904.67850.454.97728.072.123137.148.239
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-85.778.000-43.882.092-25.491.118-127.953.854
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)13.126.6786.572.8852.581.0059.194.385
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.126.6786.572.8852.581.0059.194.385
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.211.880-2.954.192-1.478.939-3.556.225
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri17.8993.0683.06817.708
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.206-10.510-8.589-6.284
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)7.924.4913.611.2511.096.5455.649.584
Net Faaliyet Kar/Zararı7.914.7983.618.6931.102.0665.638.160
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.924.4913.611.2511.096.5455.649.584
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-14.801-5.853-2.657-6.416
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.909.6903.605.3981.093.8885.643.168
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI7.909.6903.605.3981.093.8885.643.168
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)7.909.6903.605.3981.093.8885.643.168
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları7.909.6903.605.3981.093.8885.643.168
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri107.96582.98525.374154.320
Kıdem Tazminatı107.90497.83252.545112.830
Finansman Giderleri-14.801-5.853-2.657-6.416
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-4.671.733-2.927.795-4.714.4308.345.579
Düzeltme Öncesi Kar7.909.6903.605.3981.093.8885.643.168
Düzeltmeler:-4.156.022-3.647.002-1.541.224-2.908.411
Amortisman & İtfa Payları107.96582.98525.374154.320
Karşılıklardaki Değişim91.75895.035163.805294.205
Diğer Gelir/ Gider-4.355.745-3.825.022-1.730.403-3.356.936
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)3.753.668-41.604-447.3362.734.757
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-9.827.022-3.662.937-4.641.7704.252.472
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-6.073.354-3.704.541-5.089.1066.987.229
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit1.401.621776.746374.6761.358.350
Sabit Sermaye Yatırımları42.610000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit42.610000
Serbest Nakit Akım-4.629.123-2.927.795-4.714.4308.345.579
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri000-435.000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-107.170-48.130-23.423-82.356
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-107.170-48.130-23.423-517.356
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-4.736.293-2.975.925-4.737.8537.828.223
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-4.736.293-2.975.925-4.737.8537.828.223
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler11.208.89411.208.89411.208.8943.005.504
Dönem Sonu Nakit6.472.6018.232.9696.471.04110.833.727

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VKFYO 22,1 A/D A/D A/D 15,1 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VKFYO 22,08 0,64 0,64 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi