SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKA 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
ALTIN 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

VBT Yazılım Hisse Senedi | VBTYZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 16,88 26,48 9,6
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,2 369,2 364,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı VBT Yazılım
Kuruluş
Faal Alanı Yazılım çözümleri geliştirmek.
Telefon (0216)5776921
Faks (0216)5776925
Adres AND Plaza, İçerenköy Mh. Umut Sk. No:10-12 K:13 D:57-60 PK:34752 Ataşehir/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar51,646,7
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr7,63,1

Cari Değerler

F/K 30,1
FD/FAVÖK 28,2
PD/DD 10,3
FD/Satışlar 3,5
Yabancı Oranı (%) 0,08
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 11,0 / 11,0
Piyasa Değeri 533,5 mnTL
Net Borç -12,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,08 -2,47 -0,68 -
USD -2,08 -6,33 -10,51 -
Göreceli -0,59 -7,11 -5,54 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VBTYZAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
VBTYZAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar61.603.04582.791.638104.415.2870
Nakit ve Nakit Benzerleri22.028.71933.289.19475.739.8120
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar5.208.27119.600.1047.165.7750
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar223.226589.0391.089.2110
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar4.804.1885.428.1884.804.1880
Stoklar13.466.20610.301.5704.347.6590
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar15.872.43513.583.54311.268.6420
(Ara Toplam)61.603.04582.791.638104.415.2870
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar24.395.65425.850.23620.171.0540
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar15.9042.5002.5000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar58.69915.61118.7860
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları228.4042.999.281587.7320
Maddi Duran Varlıklar3.865.1502.849.5711.814.3590
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.215.11816.194.25516.117.0520
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar3.012.3793.789.0181.630.6250
TOPLAM VARLIKLAR85.998.699108.641.874124.586.3410
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler25.498.37951.522.40071.965.2030
Finansal Borçlar6.582.3487.694.0095.201.3030
Diğer Finansal Yükümlülükler106.407129.70460.5210
Ticari Borçlar8.267.34224.537.54147.286.6310
Diğer Borçlar799.0182.812.3963.016.8390
Müşteri Söz. Doğan Yük.7.111.93113.822.77113.291.0240
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları44.14844.14844.1480
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36.120320.8531.193.0630
Borç Karşılıkları1.314.7631.116.483865.8540
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.236.3021.044.4951.005.8200
(Ara Toplam)25.498.37951.522.40071.965.2030
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler8.893.39610.428.3599.483.8300
Finansal Borçlar3.308.5266.288.2994.565.1890
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.1.007.416629.1551.044.4230
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları176.592187.629198.6660
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.811.8592.703.0992.499.6460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.589.003620.1771.175.9060
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar51.606.92446.691.11543.137.3080
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.606.92446.691.11543.137.3080
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.940.2501.774.8521.774.8520
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları22.015.11421.675.6486.595.3020
Dönem Net Kar/Zararı7.625.1203.071.87115.080.3460
Diğer Özsermaye Kalemleri26.440168.744-313.1920
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR85.998.699108.641.874124.586.3410
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri56.710.01232.303.501130.017.61138.747.328
Satışların Maliyeti (-)-41.307.856-26.514.622-104.982.161-31.474.851
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)15.402.1565.788.87925.035.4507.272.477
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)15.402.1565.788.87925.035.4507.272.477
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-362.354-217.818-76.129-34.622
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.477.332-1.074.151-4.344.862-1.589.099
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-7.184.108-3.709.790-8.255.533-4.095.023
Diğer Faaliyet Gelirleri2.162.948999.8726.908.3732.435.008
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.532.812-2.511.680-1.447.640-439.980
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.008.498-724.68817.819.6593.548.761
Net Faaliyet Kar/Zararı5.378.362787.12012.358.9261.553.733
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler004.2574.257
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar29.913-3.17515.7860
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.038.411-727.86317.839.7023.553.018
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.920.3093.988.5175.929.7582.676.053
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-943.148-486.973-6.804.838-788.397
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler004.2574.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.015.5722.773.68116.964.6225.440.674
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-390.452298.190-1.884.276-484.792
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-61.319-378.023-1.400.3170
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-329.133676.213-483.959-484.792
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI7.625.1203.071.87115.080.3464.955.882
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)7.625.1203.071.87115.080.3464.955.882
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları7.625.1203.071.87115.080.3464.955.882
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0011
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Dipnot
Amortisman Giderleri1.407.026766.1621.497.957613.387
Kıdem Tazminatı658.207716.871619.5580
Finansman Giderleri-943.148-486.973-6.804.838-788.397
Yurtiçi Satışlar56.718.07132.345.038130.004.45638.834.796
Yurtdışı Satışlar00172.9510
Net Yabancı Para Pozisyonu11.658.63720.760.83319.039.4500
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu11.441.62920.178.02718.525.6150
Net YPP (Hedge Dahil)11.658.63720.760.83319.039.4500
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-49.733.163-39.163.46258.324.123-9.493.111
Düzeltme Öncesi Kar7.625.1203.071.87115.080.3464.955.882
Düzeltmeler:1.779.3153.634.1044.455.6292.131.143
Amortisman & İtfa Payları1.407.026766.1621.497.957613.387
Karşılıklardaki Değişim1.180.9431.334.877642.268738.003
Diğer Gelir/ Gider-808.6541.533.0652.315.404779.753
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)9.404.4356.705.97519.535.9757.087.025
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-59.137.598-45.869.43738.788.148-16.580.136
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-49.733.163-39.163.46258.324.123-9.493.111
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-4.196.555-4.290.126-10.247.088-1.959.519
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0012.7860
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-4.196.555-4.290.126-10.234.302-1.959.519
Serbest Nakit Akım-53.929.718-43.453.58848.089.821-11.452.630
Finansal Borçlardaki Değişim561.2161.670.0924.714.6967.387.036
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-342.591-667.122-1.128.702-639.308
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit218.6251.002.9703.585.9946.747.728
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-53.711.093-42.450.61851.675.815-4.704.902
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-53.711.093-42.450.61851.675.815-4.704.902
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler75.739.81275.739.81224.063.99724.063.997
Dönem Sonu Nakit22.028.71933.289.19475.739.81219.359.095

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VBTYZ 20,5 30,1 28,2 3,5 10,3 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VBTYZ 20,52 0,08 0,01 -7,67 -0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi