SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.103 1.103 0,00
VIOP 1.232 1.232 0,00
USD/TRY 7,6845 7,7009 -0,21
BIST BANKA 1.087 1.087 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.643 12.594 0,39
ALTIN 1.853,06 1.863,45 -0,56
BRENT 41,37 41,77 -0,96

Vanet Gıda Sanayi Hisse Senedi | VANGD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,49 3,91 2,42
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 7,8 7,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Vanet Gıda Sanayi
Kuruluş 27.09.2010
Faal Alanı
Telefon -
Faks -
Adres Rüzgarlıbahçe mah. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sok. N:6 Kavacık Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar31,929,4
Ödenmiş Sermaye25,025,0
Net Kâr2,5-9,4

Cari Değerler

F/K 28,8
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,1
FD/Satışlar 15,3
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 97,8 mnTL
Net Borç -7,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,83 59,59 149,04 173,43
USD 9,40 55,64 138,66 112,11
Göreceli 9,19 60,23 150,34 183,76

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VANGD0,000,00000,000,00 0 A/D
VANGD0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar10.708.5378.786.88110.268.55421.961.344
Nakit ve Nakit Benzerleri6.583.7363.730.39771.284738.545
Finansal Yatırımlar542.165336.2801.582.37316.180.329
Ticari Alacaklar577.698607.213179.675120.977
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.010.8183.245.7147.459.8644.821.901
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar00790.8100
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar994.120867.277184.54899.592
(Ara Toplam)10.708.5378.786.88110.268.55421.961.344
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar25.243.63525.377.91722.943.91923.106.368
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0012.00012.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller24.140.00024.140.000021.625.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.098.3041.232.33922.926.0941.463.296
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.3315.5785.8256.072
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR35.952.17234.164.79833.212.47345.067.712
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler666.451935.5832.459.9974.114.624
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar105.510283.660282.903162.288
Diğer Borçlar174.101260.4571.911.2023.791.982
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)145.439150.3321.0430
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları38.69544.644146.95199.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler202.706196.490117.89860.647
(Ara Toplam)666.451935.5832.459.9974.114.624
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.387.2353.871.6603.361.3592.205.813
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar181.206241.367261.352419.852
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar06.480498.92510.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.206.0293.623.8132.601.0821.775.597
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar31.898.48629.357.55527.391.11738.747.275
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.898.48629.357.55527.391.11738.747.275
Ödenmiş Sermaye25.000.00025.000.00025.000.00025.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri08.287.28708.287.287
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler00846.0730
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-15.428.983-6.061.008-6.737.662-6.541.261
Dönem Net Kar/Zararı2.540.486-9.367.975-10.224.491480.253
Diğer Özsermaye Kalemleri19.786.98311.499.25118.507.19711.520.996
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR35.952.17234.164.79833.212.47345.067.712
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri06.231.780315.4043.288.861
Satışların Maliyeti (-)-4.276-5.524.213-361.155-3.283.074
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-4.276707.567-45.7515.787
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-4.276707.567-45.7515.787
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)00-100
Genel Yönetim Giderleri (-)-624.352-1.236.557-738.313-2.219.478
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri87.280458.890365.9911.301.410
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-209.498-1.986.307-587.527-342.501
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-750.846-2.056.407-1.005.610-1.254.782
Net Faaliyet Kar/Zararı-628.628-528.990-784.074-2.213.691
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.151.07910.769.4037.069.3059.993.082
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-202.816-16.101.916-15.582.486-8.036.856
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.197.417-7.388.920-9.518.791701.444
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler00316.0960
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-74.840-124.706-93.094-421.995
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.948.263-5.332.513-8.513.1811.956.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.122.577-7.513.626-9.295.789279.449
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)417.909-1.854.349-928.702200.804
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-304.274
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)417.909-1.854.349-928.702505.078
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.540.486-9.367.975-10.224.491480.253
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.540.486-9.367.975-10.224.491480.253
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.540.486-9.367.975-10.224.491480.253
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri134.282306.454228.451344.762
Kıdem Tazminatı01.47349.0193.339
Finansman Giderleri-74.840-124.706-93.094-421.995
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VANGD 3,9 28,8 A/D 15,3 3,1 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi