SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.452 2.418 1,41
VIOP 2.735 2.690 1,65
USD/TRY 16,3055 16,3646 -0,36
BIST BANKS 2.041 2.034 0,33
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.008 13.920 0,63
GOLD 1.849,86 1.853,49 -0,20
BRENT 113,48 111,12 2,12

Vanet Gıda Sanayi Hisse Senedi | VANGD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,86 4,55 0,69
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 22,2 21,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Vanet Gıda Sanayi
Kuruluş 27.09.2010
Faal Alanı
Telefon -
Faks -
Adres Rüzgarlıbahçe mah. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sok. N:6 Kavacık Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar51,951,0
Ödenmiş Sermaye25,025,0
Net Kâr0,915,2

Cari Değerler

F/K 6,5
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 6,9
Yabancı Oranı (%) 0,89
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,9
Piyasa Değeri 98,3 mnTL
Net Borç -4,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 93,5

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,51 -1,75 -3,20 -14,00
USD -1,67 -3,86 -12,52 -29,57
Göreceli -2,28 -2,74 -1,02 -33,93

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VANGDAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
VANGDAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar12.369.68011.972.06213.181.99015.906.384
Nakit ve Nakit Benzerleri3.954.720598.2234.359.6964.544.288
Finansal Yatırımlar7.6797.0226.9081
Ticari Alacaklar2.247.4151.180.7571.537.7871.206.922
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.994.68110.116.2186.428.2526.863.217
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar00043.218
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar165.18569.842849.3473.248.738
(Ara Toplam)12.369.68011.972.06213.181.99015.906.384
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar47.446.36347.545.82628.979.89729.019.759
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar25.20567.60700
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller45.425.00045.425.00028.157.00028.157.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.268.1751.330.789818.184857.922
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.4664.5904.7134.837
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar723.517717.84000
TOPLAM VARLIKLAR59.816.04359.517.88842.161.88744.926.143
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler490.411647.245551.6603.953.531
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar304.884312.827320.249176.051
Diğer Borçlar117.277264.171160.707155.220
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0003.555.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları46.36242.92143.03943.255
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21.88827.32627.66524.005
(Ara Toplam)490.411647.245551.6603.953.531
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.438.6957.836.7404.442.0664.372.842
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar012.02234.15978.435
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar22.3887.29910.4660
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.416.3077.817.4194.397.4414.287.245
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0007.162
Özkaynaklar51.886.93751.033.90337.168.16136.599.770
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.886.93751.033.90337.168.16136.599.770
Ödenmiş Sermaye25.000.00025.000.00025.000.00025.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları6.255.967-8.981.668-8.981.668-8.981.668
Dönem Net Kar/Zararı863.66115.237.6351.373.688802.410
Diğer Özsermaye Kalemleri19.767.30919.777.93619.776.14119.779.028
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR59.816.04359.517.88842.161.88744.926.143
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.185.15712.626.54410.955.7842.590.840
Satışların Maliyeti (-)-2.130.529-12.318.903-10.689.912-2.544.582
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)54.628307.641265.87246.258
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)54.628307.641265.87246.258
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-273.004-1.147.611-804.293-647.559
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri275.508300.615304.581290.470
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-157.494-503.676-249.011-260.199
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-100.362-1.043.031-482.851-571.030
Net Faaliyet Kar/Zararı-218.376-839.970-538.421-601.301
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler628.25619.796.0861.922.9431.297.234
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-42.402-54.89300
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı485.49218.698.1621.440.092726.204
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-20.286-12.796-38.202-6.510
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler628.25619.796.0861.922.9431.297.234
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)465.20618.685.3661.401.890719.694
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)398.455-3.447.731-28.20282.716
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)398.455-3.447.731-28.20282.716
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI863.66115.237.6351.373.688802.410
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)863.66115.237.6351.373.688802.410
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları863.66115.237.6351.373.688802.410
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Dipnot
Amortisman Giderleri62.738212.899150.632110.770
Kıdem Tazminatı1.4245.9466.9117.200
Finansman Giderleri-20.286-12.796-38.202-6.510
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit3.356.497491.2733.539.9013.724.493
Düzeltme Öncesi Kar863.66115.237.6351.373.688802.410
Düzeltmeler:-815.414-15.284.742-1.175.185-879.605
Amortisman & İtfa Payları62.738212.899150.632110.770
Karşılıklardaki Değişim5.24610.28911.93011.729
Diğer Gelir/ Gider-883.398-15.507.930-1.337.747-1.002.104
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)48.247-47.107198.503-77.195
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler3.362.509-502.4712.449.0523.677.649
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)3.410.756-549.5782.647.5553.600.454
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-54.2591.040.851892.346124.039
Sabit Sermaye Yatırımları0-512.53536.79036.790
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0-163.52000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit0-676.05536.79036.790
Serbest Nakit Akım3.356.497-184.7823.576.6913.761.283
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış3.356.497-184.7823.576.6913.761.283
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim3.356.497-184.7823.576.6913.761.283
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler598.223783.005783.005783.005
Dönem Sonu Nakit3.954.720598.2234.359.6964.544.288

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VANGD 3,9 6,4 A/D 6,9 1,9 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VANGD 3,93 0,89 0,89 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi