SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.542 1.542 0,00
VIOP 1.631 1.631 0,00
USD/TRY 7,5381 7,5320 0,08
BIST BANKS 1.408 1.408 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.921 14.056 -0,97
GOLD 1.706,05 1.698,21 0,46
BRENT 70,60 69,36 1,79

Vanet Gıda Sanayi Hisse Senedi | VANGD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,94 8,56 1,62
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,8 72,0 71,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Vanet Gıda Sanayi
Kuruluş 27.09.2010
Faal Alanı
Telefon -
Faks -
Adres Rüzgarlıbahçe mah. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sok. N:6 Kavacık Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar35,832,6
Ödenmiş Sermaye25,025,0
Net Kâr6,43,2

Cari Değerler

F/K 28,2
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 5,1
FD/Satışlar 21,1
Yabancı Oranı (%) 0,45
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,5 / 0,7
Piyasa Değeri 182,0 mnTL
Net Borç -0,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,54 3,41 -11,22 -5,82
USD -3,19 1,48 -15,58 -6,95
Göreceli -2,79 -1,33 -12,98 -9,81

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VANGD0,000,00000,000,00 0 A/D
VANGD0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar12.395.42011.528.53210.708.5378.786.881
Nakit ve Nakit Benzerleri783.005559.7036.583.7363.730.397
Finansal Yatırımlar15.644.778542.165336.280
Ticari Alacaklar1.947.450517.866577.698607.213
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.548.4024.677.5592.010.8183.245.714
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar116.562128.626994.120867.277
(Ara Toplam)12.395.42011.528.53210.708.5378.786.881
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar29.130.52925.178.38425.243.63525.377.917
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller28.157.00024.140.00024.140.00024.140.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar968.4451.033.1771.098.3041.232.339
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.0845.2075.3315.578
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR41.525.94936.706.91635.952.17234.164.798
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.237.953435.495666.451935.583
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar137.86994.157105.510283.660
Diğer Borçlar1.046.503242.091174.101260.457
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)00145.439150.332
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları38.69538.69538.69544.644
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.88660.552202.706196.490
(Ara Toplam)1.237.953435.495666.451935.583
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.491.1223.697.6073.387.2353.871.660
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar120.804140.938181.206241.367
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar479006.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.369.8393.556.6693.206.0293.623.813
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar35.796.87432.573.81431.898.48629.357.555
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar35.796.87432.573.81431.898.48629.357.555
Ödenmiş Sermaye25.000.00025.000.00025.000.00025.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri8.287.2878.287.28708.287.287
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-15.428.983-15.428.983-15.428.983-6.061.008
Dönem Net Kar/Zararı6.447.3153.215.8142.540.486-9.367.975
Diğer Özsermaye Kalemleri11.491.25511.499.69619.786.98311.499.251
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR41.525.94936.706.91635.952.17234.164.798
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.593.4127.747.12906.231.780
Satışların Maliyeti (-)-8.644.490-7.798.371-4.276-5.524.213
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-51.078-51.242-4.276707.567
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-51.078-51.242-4.276707.567
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-914.308-800.181-624.352-1.236.557
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri639.557919.71687.280458.890
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-509.883-670.194-209.498-1.986.307
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-835.712-601.901-750.846-2.056.407
Net Faaliyet Kar/Zararı-965.386-851.423-628.628-528.990
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.450.0444.039.2513.151.07910.769.403
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-361.547-202.816-202.816-16.101.916
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.252.7853.234.5342.197.417-7.388.920
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-57.445-85.989-74.840-124.706
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler8.088.4973.836.4352.948.263-5.332.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.195.3403.148.5452.122.577-7.513.626
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-748.02567.269417.909-1.854.349
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-748.02567.269417.909-1.854.349
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.447.3153.215.8142.540.486-9.367.975
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.447.3153.215.8142.540.486-9.367.975
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.447.3153.215.8142.540.486-9.367.975
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri264.388199.533134.282306.454
Kıdem Tazminatı2.260001.473
Finansman Giderleri-57.445-85.989-74.840-124.706
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VANGD 7,3 28,2 A/D 21,1 5,1 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VANGD 7,28 0,14 0,45 31,17 0,31
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi