SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.391 1.391 0,00
VIOP 1.501 1.501 0,00
USD/TRY 8,7724 8,7373 0,40
BIST BANKA 1.189 1.189 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.448 15.728 -1,78
ALTIN 1.774,57 1.764,36 0,58
BRENT 73,92 73,51 0,56

Vanet Gıda Sanayi Hisse Senedi | VANGD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,91 8,38 3,47
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 53,8 53,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Vanet Gıda Sanayi
Kuruluş 27.09.2010
Faal Alanı
Telefon -
Faks -
Adres Rüzgarlıbahçe mah. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sok. N:6 Kavacık Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar36,735,8
Ödenmiş Sermaye25,025,0
Net Kâr0,96,4

Cari Değerler

F/K 17,2
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,5
FD/Satışlar 13,1
Yabancı Oranı (%) 0,11
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,8
Piyasa Değeri 129,3 mnTL
Net Borç -1,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,30 -1,15 -10,71 -33,12
USD 4,82 -4,68 -14,21 -42,75
Göreceli 7,04 3,81 -6,32 -29,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VANGDAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
VANGDAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar12.243.59512.395.42011.528.53210.708.537
Nakit ve Nakit Benzerleri1.782.563783.005559.7036.583.736
Finansal Yatırımlar115.644.778542.165
Ticari Alacaklar1.231.9711.947.450517.866577.698
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.081.6859.548.4024.677.5592.010.818
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar147.375116.562128.626994.120
(Ara Toplam)12.243.59512.395.42011.528.53210.708.537
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar29.073.23929.130.52925.178.38425.243.635
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller28.157.00028.157.00024.140.00024.140.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar911.279968.4451.033.1771.098.304
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.9605.0845.2075.331
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR41.316.83441.525.94936.706.91635.952.172
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler584.0761.237.953435.495666.451
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar196.719137.86994.157105.510
Diğer Borçlar328.2161.046.503242.091174.101
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)000145.439
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları38.69538.69538.69538.695
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.44614.88660.552202.706
(Ara Toplam)584.0761.237.953435.495666.451
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.074.1424.491.1223.697.6073.387.235
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar100.572120.804140.938181.206
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.36647900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.970.2044.369.8393.556.6693.206.029
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar36.658.61635.796.87432.573.81431.898.486
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.658.61635.796.87432.573.81431.898.486
Ödenmiş Sermaye25.000.00025.000.00025.000.00025.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri8.287.2878.287.2878.287.2870
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-8.981.668-15.428.983-15.428.983-15.428.983
Dönem Net Kar/Zararı861.2586.447.3153.215.8142.540.486
Diğer Özsermaye Kalemleri11.491.73911.491.25511.499.69619.786.983
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR41.316.83441.525.94936.706.91635.952.172
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.168.0138.593.4127.747.1290
Satışların Maliyeti (-)-1.179.711-8.644.490-7.798.371-4.276
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-11.698-51.078-51.242-4.276
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-11.698-51.078-51.242-4.276
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-312.843-914.308-800.181-624.352
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri279.708639.557919.71687.280
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-105.808-509.883-670.194-209.498
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-150.641-835.712-601.901-750.846
Net Faaliyet Kar/Zararı-324.541-965.386-851.423-628.628
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler614.8078.450.0444.039.2513.151.079
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-361.547-202.816-202.816
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı464.1667.252.7853.234.5342.197.417
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.664-57.445-85.989-74.840
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler614.8078.088.4973.836.4352.948.263
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)461.5027.195.3403.148.5452.122.577
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)399.756-748.02567.269417.909
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)399.756-748.02567.269417.909
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI861.2586.447.3153.215.8142.540.486
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)861.2586.447.3153.215.8142.540.486
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları861.2586.447.3153.215.8142.540.486
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri57.290264.388199.533134.282
Kıdem Tazminatı3.4012.26000
Finansman Giderleri-2.664-57.445-85.989-74.840
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VANGD 5,2 17,2 A/D 13,1 3,5 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VANGD 5,17 0,11 0,13 1,29 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi