SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.519 1.509 0,67
VIOP 1.635 1.626 0,60
USD/TRY 9,5058 9,5357 -0,31
BIST BANKS 1.323 1.286 2,89
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.706 15.757 -0,33
GOLD 1.795,80 1.792,72 0,17
BRENT 83,60 85,65 -2,39

Vanet Gıda Sanayi Hisse Senedi | VANGD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,14 6,6 1,46
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,1 87,6 86,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Vanet Gıda Sanayi
Kuruluş 27.09.2010
Faal Alanı
Telefon -
Faks -
Adres Rüzgarlıbahçe mah. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sok. N:6 Kavacık Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar36,636,7
Ödenmiş Sermaye25,025,0
Net Kâr0,80,9

Cari Değerler

F/K 30,6
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,9
FD/Satışlar 12,5
Yabancı Oranı (%) 0,23
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,6 / 1,1
Piyasa Değeri 144,3 mnTL
Net Borç -4,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,37 -1,03 -11,50 -25,36
USD -1,68 -2,80 -17,55 -41,62
Göreceli -2,03 -6,66 -18,93 -27,45

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VANGDAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
VANGDAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar15.906.38412.243.59512.395.42011.528.532
Nakit ve Nakit Benzerleri4.544.2881.782.563783.005559.703
Finansal Yatırımlar1115.644.778
Ticari Alacaklar1.206.9221.231.9711.947.450517.866
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.863.2179.081.6859.548.4024.677.559
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar43.218000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.248.738147.375116.562128.626
(Ara Toplam)15.906.38412.243.59512.395.42011.528.532
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar29.019.75929.073.23929.130.52925.178.384
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller28.157.00028.157.00028.157.00024.140.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar857.922911.279968.4451.033.177
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.8374.9605.0845.207
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR44.926.14341.316.83441.525.94936.706.916
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.953.531584.0761.237.953435.495
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar176.051196.719137.86994.157
Diğer Borçlar155.220328.2161.046.503242.091
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.555.000000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları43.25538.69538.69538.695
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24.00520.44614.88660.552
(Ara Toplam)3.953.531584.0761.237.953435.495
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.372.8424.074.1424.491.1223.697.607
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar78.435100.572120.804140.938
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar03.3664790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.287.2453.970.2044.369.8393.556.669
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler7.162000
Özkaynaklar36.599.77036.658.61635.796.87432.573.814
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.599.77036.658.61635.796.87432.573.814
Ödenmiş Sermaye25.000.00025.000.00025.000.00025.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri08.287.2878.287.2878.287.287
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-8.981.668-8.981.668-15.428.983-15.428.983
Dönem Net Kar/Zararı802.410861.2586.447.3153.215.814
Diğer Özsermaye Kalemleri19.779.02811.491.73911.491.25511.499.696
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR44.926.14341.316.83441.525.94936.706.916
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.590.8401.168.0138.593.4127.747.129
Satışların Maliyeti (-)-2.544.582-1.179.711-8.644.490-7.798.371
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)46.258-11.698-51.078-51.242
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)46.258-11.698-51.078-51.242
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-647.559-312.843-914.308-800.181
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri290.470279.708639.557919.716
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-260.199-105.808-509.883-670.194
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-571.030-150.641-835.712-601.901
Net Faaliyet Kar/Zararı-601.301-324.541-965.386-851.423
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.297.234614.8078.450.0444.039.251
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-361.547-202.816
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı726.204464.1667.252.7853.234.534
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.510-2.664-57.445-85.989
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.297.234614.8078.088.4973.836.435
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)719.694461.5027.195.3403.148.545
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)82.716399.756-748.02567.269
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)82.716399.756-748.02567.269
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI802.410861.2586.447.3153.215.814
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)802.410861.2586.447.3153.215.814
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları802.410861.2586.447.3153.215.814
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri110.77057.290264.388199.533
Kıdem Tazminatı7.2003.4012.2600
Finansman Giderleri-6.510-2.664-57.445-85.989
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit3.724.493999.558-2.947.392-3.170.694
Düzeltme Öncesi Kar802.410861.2586.447.3153.215.814
Düzeltmeler:-879.605-164.060-4.037.258-274.108
Amortisman & İtfa Payları110.77057.290264.388199.533
Karşılıklardaki Değişim11.7293.492-19.946-11.859
Diğer Gelir/ Gider-1.002.104-224.842-4.281.700-461.782
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-77.195697.1982.410.0572.941.706
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler3.677.649279.271-5.768.398-6.333.531
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)3.600.454976.469-3.358.341-3.391.825
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit124.03923.089410.949221.131
Sabit Sermaye Yatırımları36.790000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit36.790000
Serbest Nakit Akım3.761.283999.558-2.947.392-3.170.694
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış3.761.283999.558-2.947.392-3.170.694
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim3.761.283999.558-2.947.392-3.170.694
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler783.005783.0053.730.3973.730.397
Dönem Sonu Nakit4.544.2881.782.563783.005559.703

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VANGD 5,8 30,6 A/D 12,5 3,9 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VANGD 5,77 0,18 0,23 4,96 0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi