SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.693 9.525 1,77
VIOP 10.528 10.289 2,32
USD/TRY 32,5004 32,4747 0,08
BIST BANKS 13.252 12.611 5,08
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.737 17.837 -0,56
GOLD 2.391,80 2.379,31 0,52
BRENT 87,38 87,11 0,31

Uzertaş Boya Sanayi Hisse Senedi | UZERB

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 155,2 657 501,8
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 57,4 56,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Uzertaş Boya Sanayi
Kuruluş 04.01.1972
Faal Alanı Boya sanayi
Telefon (0212)2121600
Faks (0212)2120060
Adres Merkez adres: Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 İç Kapı No:50 Sarıyer / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar50,632,9
Ödenmiş Sermaye8,08,0
Net Kâr17,124,4

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Piyasa Değeri 4.956,0 mnTL
Net Borç 2,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 22,9

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,71 33,23 54,20 337,50
USD -5,88 31,14 53,34 296,14
Göreceli -7,35 34,89 42,46 237,16

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
UZERBAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
UZERBAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar13.441.84713.982.9384.435.4103.431.391
Nakit ve Nakit Benzerleri870.9581.127.772135.641876.904
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar4.101.95210.071.1522.432.4671.014.682
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6186181.178618
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.056.7801.183.4871.815.6251.475.902
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.411.5391.599.90950.49963.285
(Ara Toplam)13.441.84713.982.9384.435.4103.431.391
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar67.394.22432.792.21814.579.44114.407.820
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar145145145145
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar6.0006.0006.0013.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller67.240.00032.700.00013.795.00013.795.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları00393.306449.493
Maddi Duran Varlıklar36.42184.607152.368154.255
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar111.6581.4663.6265.926
Ertelenmiş Vergi Varlığı00228.9950
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR80.836.07146.775.15619.014.85117.839.211
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler25.230.0699.923.0295.844.5816.024.114
Finansal Borçlar3.768.202311253.079232.430
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar11.465.5972.424.5991.871.8541.636.397
Diğer Borçlar9.824.9695.089.9693.562.9363.568.127
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.171269.2090431.752
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü107.664770.21600
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler58.4661.368.725156.712155.408
(Ara Toplam)25.230.0699.923.0295.844.5816.024.114
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.978.4943.925.0773.673.4053.236.319
Finansal Borçlar00396.490464.794
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar15.5561.045.583856.002500.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.962.9382.879.4942.420.9132.270.540
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar50.627.50832.927.0509.496.8658.578.778
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.627.50832.927.0509.496.8658.578.778
Ödenmiş Sermaye8.000.0008.000.0008.000.0008.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler37.86837.86837.86837.868
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları21.232.571-3.168.382-3.122.054-8.706.527
Dönem Net Kar/Zararı17.071.06024.400.9531.033.3595.538.145
Diğer Özsermaye Kalemleri4.286.0093.656.6113.547.6923.709.292
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR80.836.07146.775.15619.014.85117.839.211
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri12.214.39114.612.5864.237.1503.998.689
Satışların Maliyeti (-)-9.099.800-5.016.128-1.551.233-2.011.192
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.114.5919.596.4582.685.9171.987.497
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.114.5919.596.4582.685.9171.987.497
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.450.382-1.723.577-686.069-978.375
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.764.658-1.898.082-1.022.360-1.234.014
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri501.695214.733138.934295.805
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-163.756-61.272-163.699-32.715
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-762.5106.128.260952.72338.198
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.100.4495.974.799977.488-224.892
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20.075.91520.052.43658.9836.849.483
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı19.313.40526.180.6961.011.7066.887.681
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler65.884103.46085.686150.421
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-274.470-173.362-102.265-250.308
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler20.075.91520.052.43658.9836.849.483
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.104.81926.110.794995.1276.787.794
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.033.759-1.709.84138.232-1.249.649
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-107.664-770.21600
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.926.095-939.62538.232-1.249.649
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI17.071.06024.400.9531.033.3595.538.145
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)17.071.06024.400.9531.033.3595.538.145
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları17.071.06024.400.9531.033.3595.538.145
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri17.13068.231249.707262.888
Kıdem Tazminatı1.454.11663.947179.752-155.264
Finansman Giderleri-274.470-173.362-102.265-250.308
Yurtiçi Satışlar12.259.42814.655.0134.328.4974.068.247
Yurtdışı Satışlar73.790000
Net Yabancı Para Pozisyonu-3.974.188-99.808-282.967722.667
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-3.974.188-99.808-282.967722.667
Net YPP (Hedge Dahil)-3.974.188-99.808-282.967722.667
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit10.602.584-519.601-662.905295.241
Düzeltme Öncesi Kar17.071.06024.400.9531.033.3595.538.145
Düzeltmeler:-16.484.410-17.968.12979.331-5.200.746
Amortisman & İtfa Payları17.13068.231-249.707262.888
Karşılıklardaki Değişim1.456.548161.246355.017-138.375
Diğer Gelir/ Gider-17.958.088-18.197.606-25.979-5.325.259
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)586.6506.432.8241.112.690337.399
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler12.485.978-6.942.860-1.917.771131.663
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)13.072.628-510.036-805.081469.062
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-2.470.044-9.565142.176-173.821
Sabit Sermaye Yatırımları1.707.6661.016.382-30.703381.780
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-16.334.9551.5070151
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-14.627.2891.017.889-30.703381.931
Serbest Nakit Akım-4.024.705498.288-693.608677.172
Finansal Borçlardaki Değişim3.767.891-247.420-47.655-35.718
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit3.767.891-247.420-47.655-35.718
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-256.814250.868-741.263641.454
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-256.814250.868-741.263641.454
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler1.127.772876.904876.904235.450
Dönem Sonu Nakit870.9581.127.772135.641876.904

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
UZERB 619,5 A/D A/D A/D A/D 6/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi