SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKA 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
ALTIN 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Uzertaş Boya Sanayi Hisse Senedi | UZERB

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 27,72 38 10,28
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 1,2 1,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Uzertaş Boya Sanayi
Kuruluş 04.01.1972
Faal Alanı Boya sanayi
Telefon -
Faks -
Adres Aydınlı Mah. Birlik Osb.Batı Cad. 5. Sk. No:1 34953 Tuzla / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2,93,2
Ödenmiş Sermaye8,08,0
Net Kâr-0,30,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 239,8 mnTL
Net Borç 0,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,02 3,38 1,08 -47,03
USD -0,20 -0,71 -8,92 -59,00
Göreceli 1,32 -1,53 -3,87 -47,15

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
UZERBAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
UZERBAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.261.6621.592.4881.976.6651.460.156
Nakit ve Nakit Benzerleri201.551235.450185.61181.578
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar438.03238.144324.89366.458
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.74759502.580
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.502.4971.189.0291.266.7481.044.836
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar108.835129.270199.413264.704
(Ara Toplam)2.261.6621.592.4881.976.6651.460.156
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar8.313.3538.404.2526.991.5487.118.012
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar145145145145
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.0013.0013.0013.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7.430.0007.430.0005.883.0005.883.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları505.679561.866618.052674.239
Maddi Duran Varlıklar226.784298.370375.399448.339
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.22710.5289.13111.432
Ertelenmiş Vergi Varlığı139.517100.342102.82097.856
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR10.575.0159.996.7408.968.2138.578.168
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler5.513.1814.582.2594.560.6083.723.577
Finansal Borçlar134.740119.68785.04798.471
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.607.4041.377.9241.281.6811.193.124
Diğer Borçlar3.542.7763.022.2053.105.1512.340.792
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)198.8568.59859.11552.863
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29.40553.84529.61438.327
(Ara Toplam)5.513.1814.582.2594.560.6083.723.577
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.185.0992.229.0741.973.3321.990.997
Finansal Borçlar547.786613.255646.351675.596
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar00420.9230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.134.1541.155.583906.058912.104
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler503.159460.2360403.297
Özkaynaklar2.876.7353.185.4072.434.2732.863.594
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.876.7353.185.4072.434.2732.863.594
Ödenmiş Sermaye8.000.0008.000.0008.000.0008.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler37.86837.86837.86837.868
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-8.660.198-9.039.219-8.988.419-8.300.531
Dönem Net Kar/Zararı-286.570379.021-448.747-687.888
Diğer Özsermaye Kalemleri3.785.6353.807.7373.833.5713.814.145
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR10.575.0159.996.7408.968.2138.578.168
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.799.8043.115.7081.596.4212.123.350
Satışların Maliyeti (-)-987.496-1.908.929-953.089-1.315.025
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)812.3081.206.779643.332808.325
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)812.3081.206.779643.332808.325
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-512.425-928.062-501.854-778.223
Genel Yönetim Giderleri (-)-625.240-1.159.638-573.780-1.133.260
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri129.428229.457116.311145.808
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-32.252-21.958-21.406-18.689
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-228.181-673.422-337.397-976.039
Net Faaliyet Kar/Zararı-325.357-880.921-432.302-1.103.158
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6091.548.717795612.989
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-227.572875.295-336.602-363.050
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler13.1183.8422.74716.506
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-127.194-244.821-131.381-224.276
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler6091.548.717795612.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-341.648634.316-465.236-570.820
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)55.078-255.29516.489-117.068
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)55.078-255.29516.489-117.068
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-286.570379.021-448.747-687.888
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-286.570379.021-448.747-687.888
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-286.570379.021-448.747-687.888
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri132.592269.510137.692251.287
Kıdem Tazminatı20.017-34.82822.2746.939
Finansman Giderleri-127.194-244.821-131.381-224.276
Yurtiçi Satışlar1.838.9153.180.2891.652.6882.136.671
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-274.605-9026.23873.235
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-274.605-9026.23873.235
Net YPP (Hedge Dahil)-274.605-9026.23873.235
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit18.426199.544208.358-622.148
Düzeltme Öncesi Kar-286.570379.021-448.747-687.888
Düzeltmeler:202.027-832.520321.721-694.046
Amortisman & İtfa Payları132.592269.510137.692251.287
Karşılıklardaki Değişim36.906-2.75942.53125.831
Diğer Gelir/ Gider32.529-1.099.271141.498-971.164
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-84.543-453.499-127.026-1.381.934
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler191.185847.194437.979958.782
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)106.642393.695310.953-423.152
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-88.216-194.151-102.595-198.996
Sabit Sermaye Yatırımları-1.909-6.264-62.451-180.318
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit01.7177953.945
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-1.909-4.547-61.656-176.373
Serbest Nakit Akım16.517194.997146.702-798.521
Finansal Borçlardaki Değişim-50.416-41.125-42.669759.831
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-50.416-41.125-42.669759.831
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-33.899153.872104.033-38.690
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-33.899153.872104.033-38.690
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler235.45081.57881.578120.268
Dönem Sonu Nakit201.551235.450185.61181.578

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
UZERB 30,0 A/D A/D A/D A/D 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi