SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.542 1.552 -0,59
VIOP 1.651 1.666 -0,90
USD/TRY 7,4103 7,3679 0,58
BIST BANKA 1.515 1.550 -2,26
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.874 13.907 -0,24
ALTIN 1.854,30 1.869,10 -0,79
BRENT 55,09 56,10 -1,80

Uzertaş Boya Sanayi Hisse Senedi | UZERB

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 26 96,35 70,35
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 5,7 5,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Uzertaş Boya Sanayi
Kuruluş 04.01.1972
Faal Alanı Boya sanayi
Telefon -
Faks -
Adres Aydınlı Mah. Birlik Osb.Batı Cad. 5. Sk. No:1 34953 Tuzla / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2,42,9
Ödenmiş Sermaye8,08,0
Net Kâr-0,4-0,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 659,6 mnTL
Net Borç 0,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,06 -13,57 64,90 45,67
USD -0,08 -13,69 70,25 46,06
Göreceli 0,65 -14,58 50,20 39,46

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
UZERB0,000,00000,000,00 0 A/D
UZERB0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.976.6651.460.1561.870.8061.805.616
Nakit ve Nakit Benzerleri185.61181.578120.353120.268
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar324.89366.458173.367169.872
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar02.580482146
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.266.7481.044.8361.317.3381.261.486
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar199.413264.704259.266253.844
(Ara Toplam)1.976.6651.460.1561.870.8061.805.616
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar6.991.5487.118.0125.961.8585.890.389
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar145145145204
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.0013.0013.0013.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.883.0005.883.0005.455.0005.455.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları618.052674.23900
Maddi Duran Varlıklar375.399448.339411.320345.771
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.13111.4323.6423.925
Ertelenmiş Vergi Varlığı102.82097.85688.75082.488
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR8.968.2138.578.1687.832.6647.696.005
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.560.6083.723.5773.446.8432.987.389
Finansal Borçlar85.04798.47118.85714.236
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.281.6811.193.1241.119.1171.089.051
Diğer Borçlar3.105.1512.340.7922.265.7921.843.279
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)59.11552.86315.34910.297
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29.61438.32727.72830.526
(Ara Toplam)4.560.6083.723.5773.446.8432.987.389
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.973.3321.990.9971.176.5711.134.095
Finansal Borçlar646.351675.59600
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar420.9230376.1760
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü906.058912.104800.395786.166
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0403.2970347.929
Özkaynaklar2.434.2732.863.5943.209.2503.574.521
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.434.2732.863.5943.209.2503.574.521
Ödenmiş Sermaye8.000.0008.000.0008.000.0008.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler37.86837.86837.86837.868
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-8.988.419-8.300.531-8.300.531-6.666.990
Dönem Net Kar/Zararı-448.747-687.888-336.148-1.633.541
Diğer Özsermaye Kalemleri3.833.5713.814.1453.808.0613.837.184
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR8.968.2138.578.1687.832.6647.696.005
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.596.4212.123.3501.033.1442.280.714
Satışların Maliyeti (-)-953.089-1.315.025-622.231-1.389.995
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)643.332808.325410.913890.719
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)643.332808.325410.913890.719
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-501.854-778.223-308.150-859.980
Genel Yönetim Giderleri (-)-573.780-1.133.260-653.512-1.348.985
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri116.311145.80872.780192.103
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-21.406-18.689-11.520-9.268
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-337.397-976.039-489.489-1.135.411
Net Faaliyet Kar/Zararı-432.302-1.103.158-550.749-1.318.246
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler795612.989183.610167.652
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-19.097
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-336.602-363.050-305.879-986.856
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.74716.50614.10363.338
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-131.381-224.276-28.191-706.224
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler795612.989183.610148.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-465.236-570.820-319.967-1.629.742
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)16.489-117.068-16.181-3.799
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)16.489-117.068-16.181-3.799
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-448.747-687.888-336.148-1.633.541
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-448.747-687.888-336.148-1.633.541
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-448.747-687.888-336.148-1.633.541
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri137.692251.28761.956140.701
Kıdem Tazminatı22.2746.939-27.98211.061
Finansman Giderleri-131.381-224.276-28.191-706.224
Yurtiçi Satışlar1.652.6882.136.6711.028.5652.154.678
Yurtdışı Satışlar0007.813
Net Yabancı Para Pozisyonu6.23873.2355.771.0002.429
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.23873.2355.771.0002.429
Net YPP (Hedge Dahil)6.23873.2355.771.0002.429

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
UZERB 82,5 A/D A/D A/D A/D 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi