SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKS 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
GOLD 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Uzertaş Boya Sanayi Hisse Senedi | UZERB

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 34,7 43,38 8,68
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 3,0 2,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Uzertaş Boya Sanayi
Kuruluş 04.01.1972
Faal Alanı Boya sanayi
Telefon -
Faks -
Adres Aydınlı Mah. Birlik Osb.Batı Cad. 5. Sk. No:1 34953 Tuzla / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar8,62,9
Ödenmiş Sermaye8,08,0
Net Kâr5,5-0,3

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,37 -7,69 -4,76 10,02
USD - - - -
Göreceli -2,92 -3,52 -0,73 -16,37

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
UZERBAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
UZERBAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.431.3912.261.6621.592.4881.976.665
Nakit ve Nakit Benzerleri876.904201.551235.450185.611
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.014.682438.03238.144324.893
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar61810.7475950
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.475.9021.502.4971.189.0291.266.748
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar63.285108.835129.270199.413
(Ara Toplam)3.431.3912.261.6621.592.4881.976.665
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar14.554.9548.313.3538.404.2526.991.548
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar145145145145
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.0013.0013.0013.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13.795.0007.430.0007.430.0005.883.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları449.493505.679561.866618.052
Maddi Duran Varlıklar154.255226.784298.370375.399
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.9268.22710.5289.131
Ertelenmiş Vergi Varlığı147.134139.517100.342102.820
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR17.986.34510.575.0159.996.7408.968.213
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.024.1145.513.1814.582.2594.560.608
Finansal Borçlar232.430134.740119.68785.047
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.636.3971.607.4041.377.9241.281.681
Diğer Borçlar3.568.1273.542.7763.022.2053.105.151
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)431.752198.8568.59859.115
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler155.40829.40553.84529.614
(Ara Toplam)6.024.1145.513.1814.582.2594.560.608
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.381.9782.185.0992.229.0741.973.332
Finansal Borçlar464.794547.786613.255646.351
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar000420.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.416.1991.134.1541.155.583906.058
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler500.985503.159460.2360
Özkaynaklar8.580.2532.876.7353.185.4072.434.273
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.580.2532.876.7353.185.4072.434.273
Ödenmiş Sermaye8.000.0008.000.0008.000.0008.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler37.86837.86837.86837.868
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-8.660.198-8.660.198-9.039.219-8.988.419
Dönem Net Kar/Zararı5.538.145-286.570379.021-448.747
Diğer Özsermaye Kalemleri3.664.4383.785.6353.807.7373.833.571
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR17.986.34510.575.0159.996.7408.968.213
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.998.6891.799.8043.115.7081.596.421
Satışların Maliyeti (-)-2.011.192-987.496-1.908.929-953.089
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.987.497812.3081.206.779643.332
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.987.497812.3081.206.779643.332
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-978.375-512.425-928.062-501.854
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.234.014-625.240-1.159.638-573.780
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri396.559129.428229.457116.311
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-32.715-32.252-21.958-21.406
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)138.952-228.181-673.422-337.397
Net Faaliyet Kar/Zararı-224.892-325.357-880.921-432.302
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.748.7296091.548.717795
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.887.681-227.572875.295-336.602
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler150.42113.1183.8422.747
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-250.308-127.194-244.821-131.381
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler6.748.7296091.548.717795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.787.794-341.648634.316-465.236
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.249.64955.078-255.29516.489
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.249.64955.078-255.29516.489
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.538.145-286.570379.021-448.747
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.538.145-286.570379.021-448.747
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.538.145-286.570379.021-448.747
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri262.888132.592269.510137.692
Kıdem Tazminatı-155.26420.017-34.82822.274
Finansman Giderleri-250.308-127.194-244.821-131.381
Yurtiçi Satışlar4.068.2471.838.9153.180.2891.652.688
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu722.667-274.605-9026.238
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu722.667-274.605-9026.238
Net YPP (Hedge Dahil)722.667-274.605-9026.238
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit295.24118.426199.544208.358
Düzeltme Öncesi Kar5.538.145-286.570379.021-448.747
Düzeltmeler:-5.200.746202.027-832.520321.721
Amortisman & İtfa Payları262.888132.592269.510137.692
Karşılıklardaki Değişim-138.37536.906-2.75942.531
Diğer Gelir/ Gider-5.325.25932.529-1.099.271141.498
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)337.399-84.543-453.499-127.026
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler131.663191.185847.194437.979
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)469.062106.642393.695310.953
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-173.821-88.216-194.151-102.595
Sabit Sermaye Yatırımları381.780-1.909-6.264-62.451
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit15101.717795
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit381.931-1.909-4.547-61.656
Serbest Nakit Akım677.17216.517194.997146.702
Finansal Borçlardaki Değişim-35.718-50.416-41.125-42.669
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-35.718-50.416-41.125-42.669
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış641.454-33.899153.872104.033
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim641.454-33.899153.872104.033
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler235.450235.45081.57881.578
Dönem Sonu Nakit876.904201.551235.450185.611

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
UZERB 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi