SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.390 1.419 -2,08
VIOP 1.488 1.520 -2,08
USD/TRY 8,6722 8,6468 0,29
BIST BANKS 1.246 1.278 -2,49
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.490 15.652 -1,03
GOLD 1.756,90 1.755,04 0,11
BRENT 73,94 75,34 -1,86

Ünlü Yatırım Holding Hisse Senedi | UNLU

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,5 5,59 1,09
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,0 188,6 185,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ünlü Yatırım Holding
Kuruluş 03.10.2011
Faal Alanı Yatırım danışmanlığı hizmetleri.
Telefon (0212)3673636
Faks (0212)3461040
Adres Ahi Evran Cad. No:21 Polaris Plaza, Kat 1, Maslak, Sarıyer,

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar522,4262,3
Ödenmiş Sermaye175,0137,7
Net Kâr23,611,2

Cari Değerler

F/K 12,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 7,16
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,5 / 3,1
Piyasa Değeri 978,3 mnTL
Net Borç -149,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,01 15,26 8,12 -
USD 0,58 13,11 6,86 -
Göreceli 1,91 16,83 10,42 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
UNLUAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
UNLUAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar606.959.915376.044.810400.112.0420
Nakit ve Nakit Benzerleri315.527.05694.110.792113.013.0330
Finansal Yatırımlar63.607.98860.241.04458.636.6470
Ticari Alacaklar179.223.026171.944.814170.870.3810
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar37.723.80339.654.61045.432.3650
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar10.500.9419.801.44912.037.5170
(Ara Toplam)606.582.814375.752.709399.989.9430
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar377.101292.101122.0990
Duran Varlıklar213.129.272208.293.685202.513.0020
Ticari Alacaklar142.192.937136.528.505134.210.1170
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar178.690171.485157.0940
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.517.2541.517.2541.517.2540
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar17.406.02316.925.35117.066.7120
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları8.935.9619.233.30010.325.1850
Maddi Duran Varlıklar6.658.7636.322.5316.275.0440
Şerefiye29.198.32629.198.32629.198.3260
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.945.9617.217.3913.594.5610
Ertelenmiş Vergi Varlığı83.4841.072.457156.8400
Diğer Duran Varlıklar11.873107.08511.8690
TOPLAM VARLIKLAR820.089.187584.338.495602.625.0440
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler234.295.289242.749.995277.731.5400
Finansal Borçlar189.870.966194.601.428225.921.4480
Diğer Finansal Yükümlülükler6.084.4025.565.0904.326.1940
Ticari Borçlar3.054.1775.845.8496.799.7300
Diğer Borçlar9.887.26811.445.9469.189.6620
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)47.02138.168208.3250
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.437.4106.866.920952.7970
Borç Karşılıkları12.771.76712.679.94011.167.4610
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.142.2785.706.65419.165.9230
(Ara Toplam)234.295.289242.749.995277.731.5400
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler63.421.79779.237.09880.229.7630
Finansal Borçlar33.231.15552.557.21450.890.6120
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.038.7551.395.1472.271.0460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28.125.50825.273.31727.068.1050
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26.37911.42000
Özkaynaklar522.372.101262.351.402244.663.7410
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar522.360.648262.333.746244.644.7470
Ödenmiş Sermaye175.000.000137.730.842137.730.8420
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri210.450.971000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları17.757.65116.354.07611.973.9750
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları93.861.35993.861.35932.588.6330
Dönem Net Kar/Zararı23.563.31411.193.92461.272.7260
Diğer Özsermaye Kalemleri1.727.3533.193.5451.078.5710
Azınlık Payları11.45317.65618.9940
TOPLAM KAYNAKLAR820.089.187584.338.495602.625.0440
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler1.953.028.2541.058.437.6502.577.432.8281.292.087.729
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-1.816.572.783-989.996.885-2.335.676.218-1.191.966.052
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)136.455.47168.440.765241.756.610100.121.677
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)136.455.47168.440.765241.756.610100.121.677
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-8.849.219-4.261.521-9.282.428-3.244.288
Genel Yönetim Giderleri (-)-94.184.148-46.787.550-178.802.900-77.898.863
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.724.872758.7962.925.9111.369.976
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-250.124-250.124-1.095.846-377.737
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)34.896.85217.900.36655.501.34719.970.765
Net Faaliyet Kar/Zararı33.422.10417.391.69453.671.28218.978.526
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0032.740.545294.465
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-4.119.023
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar339.311-141.3615.714.3523.186.817
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı35.236.16317.759.00593.956.24419.333.024
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler49.061.47032.163.04498.463.17242.776.512
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-48.183.191-34.980.739-115.496.801-54.230.867
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0032.740.545-3.824.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)36.114.44214.941.31076.922.6157.878.669
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-12.558.669-3.748.724-15.624.093-2.652.196
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-11.590.106-6.987.873-3.506.346-67.574
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-968.5633.239.149-12.117.747-2.584.622
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI23.555.77311.192.58661.298.5225.226.473
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)23.555.77311.192.58661.298.5225.226.473
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-7.54181825.796-5.823
Ana Ortaklık Payları23.563.31411.191.76861.272.7265.232.296
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri4.357.7231.670.9407.560.0872.553.557
Kıdem Tazminatı2.084.987800.699461.0971.004.937
Finansman Giderleri-48.183.191-34.980.739-115.496.801-54.230.867
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0050.787.0860
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0067.546.3000
Net YPP (Hedge Dahil)00-23.023.5750

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
UNLU 5,6 12,3 A/D A/D 1,9 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
UNLU 5,59 7,34 7,16 -18,46 -0,21
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi