SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.970 1.945 1,26
VIOP 2.178 2.150 1,33
USD/TRY 13,5204 13,4770 0,32
BIST BANKA 1.740 1.725 0,83
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
ALTIN 1.844,34 1.847,51 -0,17
BRENT 87,53 87,18 0,40

Ünlü Yatırım Holding Hisse Senedi | UNLU

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,04 7,07 2,03
Hacim Hareketi (Milyon TL) 8,9 124,9 115,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ünlü Yatırım Holding
Kuruluş 03.10.2011
Faal Alanı Yatırım danışmanlığı hizmetleri.
Telefon (0212)3673636
Faks (0212)3461040
Adres Ahi Evran Cad. No:21 Polaris Plaza, Kat 1, Maslak, Sarıyer,

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar535,4522,4
Ödenmiş Sermaye175,0175,0
Net Kâr35,823,6

Cari Değerler

F/K 10,5
FD/FAVÖK 9,5
PD/DD 1,7
FD/Satışlar 0,4
Yabancı Oranı (%) 6,66
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,4 / 3,5
Piyasa Değeri 896,0 mnTL
Net Borç -167,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,39 1,59 -6,57 0,59
USD -0,43 1,74 -18,80 -0,67
Göreceli -1,40 3,41 -9,15 -3,93

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
UNLUAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
UNLUAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar602.585.814606.959.915376.044.810400.112.042
Nakit ve Nakit Benzerleri252.441.501315.527.05694.110.792113.013.033
Finansal Yatırımlar121.209.73163.607.98860.241.04458.636.647
Ticari Alacaklar178.530.288179.223.026171.944.814170.870.381
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar39.203.29137.723.80339.654.61045.432.365
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar10.710.45710.500.9419.801.44912.037.517
(Ara Toplam)602.095.268606.582.814375.752.709399.989.943
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar490.546377.101292.101122.099
Duran Varlıklar207.343.683213.129.272208.293.685202.513.002
Ticari Alacaklar140.452.548142.192.937136.528.505134.210.117
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar201.847178.690171.485157.094
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.517.2541.517.2541.517.2541.517.254
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14.477.73017.406.02316.925.35117.066.712
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları7.943.5078.935.9619.233.30010.325.185
Maddi Duran Varlıklar6.378.5816.658.7636.322.5316.275.044
Şerefiye29.198.32629.198.32629.198.32629.198.326
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.727.8886.945.9617.217.3913.594.561
Ertelenmiş Vergi Varlığı434.13283.4841.072.457156.840
Diğer Duran Varlıklar11.87011.873107.08511.869
TOPLAM VARLIKLAR809.929.497820.089.187584.338.495602.625.044
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler214.986.289234.295.289242.749.995277.731.540
Finansal Borçlar174.227.277189.870.966194.601.428225.921.448
Diğer Finansal Yükümlülükler06.084.4025.565.0904.326.194
Ticari Borçlar3.586.4063.054.1775.845.8496.799.730
Diğer Borçlar9.950.5839.887.26811.445.9469.189.662
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)53.60447.02138.168208.325
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.859.7115.437.4106.866.920952.797
Borç Karşılıkları12.570.82912.771.76712.679.94011.167.461
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.737.8797.142.2785.706.65419.165.923
(Ara Toplam)214.986.289234.295.289242.749.995277.731.540
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler59.493.37463.421.79779.237.09880.229.763
Finansal Borçlar32.296.41933.231.15552.557.21450.890.612
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.031.4272.038.7551.395.1472.271.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25.131.94628.125.50825.273.31727.068.105
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler33.58226.37911.4200
Özkaynaklar535.449.834522.372.101262.351.402244.663.741
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar535.438.381522.360.648262.333.746244.644.747
Ödenmiş Sermaye175.000.000175.000.000137.730.842137.730.842
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri210.450.971210.450.97100
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları18.236.14217.757.65116.354.07611.973.975
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları93.861.35993.861.35993.861.35932.588.633
Dönem Net Kar/Zararı35.849.58523.563.31411.193.92461.272.726
Diğer Özsermaye Kalemleri2.040.3241.727.3533.193.5451.078.571
Azınlık Payları11.45311.45317.65618.994
TOPLAM KAYNAKLAR809.929.497820.089.187584.338.495602.625.044
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler3.228.865.5301.953.028.2541.058.437.6502.577.432.828
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-3.030.480.127-1.816.572.783-989.996.885-2.335.676.218
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)198.385.403136.455.47168.440.765241.756.610
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)198.385.403136.455.47168.440.765241.756.610
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-12.696.232-8.849.219-4.261.521-9.282.428
Genel Yönetim Giderleri (-)-144.373.232-94.184.148-46.787.550-178.802.900
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.133.9571.724.872758.7962.925.911
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-301.886-250.124-250.124-1.095.846
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)43.148.01034.896.85217.900.36655.501.347
Net Faaliyet Kar/Zararı41.315.93933.422.10417.391.69453.671.282
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00032.740.545
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar1.176.367339.311-141.3615.714.352
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı44.324.37735.236.16317.759.00593.956.244
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler75.813.31949.061.47032.163.04498.463.172
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-67.779.867-48.183.191-34.980.739-115.496.801
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00032.740.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)52.357.82936.114.44214.941.31076.922.615
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-16.515.785-12.558.669-3.748.724-15.624.093
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-18.969.674-11.590.106-6.987.873-3.506.346
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.453.889-968.5633.239.149-12.117.747
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI35.842.04423.555.77311.192.58661.298.522
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)35.842.04423.555.77311.192.58661.298.522
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-7.541-7.54181825.796
Ana Ortaklık Payları35.849.58523.563.31411.191.76861.272.726
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.793.3174.357.7231.670.9407.560.087
Kıdem Tazminatı708.9202.084.987800.699461.097
Finansman Giderleri-67.779.867-48.183.191-34.980.739-115.496.801
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu00050.787.086
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu00067.546.300
Net YPP (Hedge Dahil)000-23.023.575
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-37.558.78719.750.6186.586.645-34.410.610
Düzeltme Öncesi Kar35.849.58523.563.31411.193.92461.272.726
Düzeltmeler:7.144.89510.112.028-2.801.04916.997.362
Amortisman & İtfa Payları6.793.3174.357.7231.670.9407.560.087
Karşılıklardaki Değişim2.112.2882.084.987800.6998.397.975
Diğer Gelir/ Gider-1.760.7103.669.318-5.272.6881.039.300
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)42.994.48033.675.3428.392.87578.270.088
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-67.156.960-16.160.524-3.063.745-112.680.698
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-24.162.48017.514.8185.329.130-34.410.610
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-13.396.3072.235.8001.257.5150
Sabit Sermaye Yatırımları-6.627.983-5.725.637-4.473.532-4.571.970
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit24.201.429199.6824.059.17055.962.761
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit17.573.446-5.525.955-414.36251.390.791
Serbest Nakit Akım-19.985.34114.224.6636.172.28316.980.181
Finansal Borçlardaki Değişim-99.401.921-68.701.752-39.621.072598.662.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı210.450.971210.450.97100
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit32.594.76834.152.8980-35.948.257
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit143.643.818175.902.117-39.621.072562.713.743
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış123.658.477190.126.780-33.448.78918.596.183
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi15.676.81512.559.99614.762.03212.238.318
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim139.335.292202.686.776-18.686.75730.834.501
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler112.597.426112.597.426112.597.42681.762.925
Dönem Sonu Nakit251.932.718315.284.20293.910.669112.597.426

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
UNLU 5,1 10,5 9,5 0,4 1,7 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
UNLU 5,12 5,65 6,66 100,98 1,13
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi