SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.402 1.402 0,00
VIOP 1.512 1.512 0,00
USD/TRY 8,6606 8,6400 0,24
BIST BANKS 1.210 1.210 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.456 15.636 -1,15
GOLD 1.775,36 1.778,97 -0,20
BRENT 75,27 75,19 0,11

Ünlü Yatırım Holding Hisse Senedi | UNLU

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,27 6,63 1,36
Hacim Hareketi (Milyon TL) 16,5 149,5 133,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ünlü Yatırım Holding
Kuruluş 03.10.2011
Faal Alanı Yatırım danışmanlığı hizmetleri.
Telefon (0212)3673636
Faks (0212)3461040
Adres Ahi Evran Cad. No:21 Polaris Plaza, Kat 1, Maslak, Sarıyer,

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar262,3244,6
Ödenmiş Sermaye137,7137,7
Net Kâr11,261,3

Cari Değerler

F/K 10,2
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 7,93
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,0 / 6,0
Piyasa Değeri 922,3 mnTL
Net Borç 98,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,31 -10,98 - -
USD -0,05 -11,90 - -
Göreceli -0,78 -9,14 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
UNLUAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
UNLUAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar376.044.810400.112.0420276.796.108
Nakit ve Nakit Benzerleri94.110.792113.013.033082.130.660
Finansal Yatırımlar60.241.04458.636.647023.658.361
Ticari Alacaklar171.944.814170.870.381081.756.169
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar39.654.61045.432.365026.423.849
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.801.44912.037.517018.106.012
(Ara Toplam)375.752.709399.989.9430232.075.051
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar292.101122.099044.721.057
Duran Varlıklar208.293.685202.513.0020206.126.366
Ticari Alacaklar136.528.505134.210.1170136.529.774
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar171.485157.0940142.729
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.517.2541.517.25401.517.254
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16.925.35117.066.712023.002.892
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları9.233.30010.325.18503.950.932
Maddi Duran Varlıklar6.322.5316.275.04406.973.563
Şerefiye29.198.32629.198.326029.198.326
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.217.3913.594.56101.187.022
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.072.457156.84003.623.874
Diğer Duran Varlıklar107.08511.86900
TOPLAM VARLIKLAR584.338.495602.625.0440482.922.474
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler242.749.995277.731.5400183.000.039
Finansal Borçlar194.601.428225.921.4480152.408.260
Diğer Finansal Yükümlülükler5.565.0904.326.19406.638.246
Ticari Borçlar5.845.8496.799.73003.108.235
Diğer Borçlar11.445.9469.189.66204.968.212
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)38.168208.32500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.866.920952.79700
Borç Karşılıkları12.679.94011.167.46104.537.963
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.706.65419.165.923011.339.123
(Ara Toplam)242.749.995277.731.5400183.000.039
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler79.237.09880.229.763091.889.677
Finansal Borçlar52.557.21450.890.612066.390.597
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.395.1472.271.04601.359.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25.273.31727.068.105021.449.981
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11.420002.689.382
Özkaynaklar262.351.402244.663.7410208.032.758
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar262.333.746244.644.7470208.018.271
Ödenmiş Sermaye137.730.842137.730.8420137.730.842
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları16.354.07611.973.975036.037.396
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları93.861.35932.588.633019.878.140
Dönem Net Kar/Zararı11.193.92461.272.726012.710.493
Diğer Özsermaye Kalemleri3.193.5451.078.57101.661.400
Azınlık Payları17.65618.994014.487
TOPLAM KAYNAKLAR584.338.495602.625.0440482.922.474
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler1.058.437.6502.577.432.828303.283.8412.013.924.324
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-989.996.885-2.335.676.218-267.800.360-1.840.039.765
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)68.440.765241.756.61035.483.481173.884.559
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)68.440.765241.756.61035.483.481173.884.559
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.261.521-9.282.428-1.920.336-7.291.573
Genel Yönetim Giderleri (-)-46.787.550-178.802.900-35.318.239-134.728.572
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri868.1272.925.911280.5851.620.996
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-359.455-1.095.846-242.456-134.452
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)17.900.36655.501.347-1.716.96533.350.958
Net Faaliyet Kar/Zararı17.391.69453.671.282-1.755.09431.864.414
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler032.740.545012.293.554
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-9.215.993-4.931.718
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-141.3615.714.352-2.301.4824.456.829
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı17.759.00593.956.244-13.234.44045.169.623
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler32.163.04498.463.17221.049.33354.223.218
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-34.980.739-115.496.801-28.292.251-80.723.702
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler032.740.545-9.215.9937.361.836
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.941.31076.922.615-20.477.35818.669.139
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.748.724-15.624.0932.538.303-5.863.044
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-6.987.873-3.506.3460-1.157.383
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)3.239.149-12.117.7472.538.303-4.705.661
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI11.192.58661.298.522-17.939.05512.806.095
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)11.192.58661.298.522-17.939.05512.806.095
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-1.33825.7965.39295.602
Ana Ortaklık Payları11.193.92461.272.726-17.944.44712.710.493
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri1.670.9407.560.0871.537.0465.342.815
Kıdem Tazminatı800.699461.0972.735.905431.059
Finansman Giderleri-34.980.739-115.496.801-28.292.251-80.723.702
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu050.787.086022.950.630
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu067.546.3000-10.065.288
Net YPP (Hedge Dahil)0-23.023.5750-79.907.386

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
UNLU 5,3 10,2 A/D A/D 3,5 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
UNLU 5,27 7,93 8,00 6,82 0,07
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi