SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.378 1.378 0,00
VIOP 1.422 1.422 0,00
USD/TRY 8,1065 8,1057 0,01
BIST BANKA 1.069 1.069 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.215 0,13
ALTIN 1.745,49 1.745,25 0,01
BRENT 63,97 63,96 0,02

Tureks Tur.Taşımacılık Hisse Senedi | TUREX

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 13,2 17,56 4,36
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 2,3 2,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tureks Tur.Taşımacılık
Kuruluş 15.07.2002
Faal Alanı Taşımacılık ve filo kiralama hizmetleri
Telefon (0212)6992055
Faks (0212)6992066
Adres Zafer Mahallesi 139. Sokak No:1 Esenyurt / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar216,3138,1
Ödenmiş Sermaye93,570,0
Net Kâr60,348,1

Cari Değerler

F/K 31,5
FD/FAVÖK 19,9
PD/DD 8,8
FD/Satışlar 4,2
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 1.896,5 mnTL
Net Borç 74,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,96 - - -
USD 10,37 - - -
Göreceli 9,76 - - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TUREXAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TUREXAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar139.253.668120.616.34189.284.5650
Nakit ve Nakit Benzerleri25.290.83025.311.90611.504.0140
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar73.148.91078.705.24965.460.0860
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.853.180974.388379.9110
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar7.387.215000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar22.573.53315.624.79811.940.5540
(Ara Toplam)139.253.668120.616.34189.284.5650
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar259.605.381182.768.282143.850.0960
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar057.78500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10.439.0004.680.0003.150.0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.199.1773.835.4511.847.6290
Maddi Duran Varlıklar237.704.012170.347.501138.785.5520
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.1568.70914.4200
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar8.259.0363.838.83652.4950
TOPLAM VARLIKLAR398.859.049303.384.623233.134.6610
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler109.768.137113.972.496119.836.1250
Finansal Borçlar53.398.48159.824.78966.904.6110
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar38.352.51239.293.27439.508.1610
Diğer Borçlar2.243.0121.354.977731.0780
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü49.827608.247284.3290
Borç Karşılıkları5.802.6664.764.9212.973.6730
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.921.6398.126.2889.434.2730
(Ara Toplam)109.768.137113.972.496119.836.1250
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler72.557.23551.290.84841.834.7580
Finansal Borçlar45.868.91226.637.34833.791.9730
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar233.5477.375.1221.047.1810
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.900.3083.305.4612.498.8380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21.343.47912.905.3164.305.9540
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler210.9891.067.601190.8120
Özkaynaklar216.533.677138.121.27971.463.7780
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar216.330.825138.050.50271.463.7780
Ödenmiş Sermaye93.506.46970.000.00050.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler876.690730.815654.0640
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları56.263.92417.918.0626.260.3320
Dönem Net Kar/Zararı60.251.63548.106.95811.734.4810
Diğer Özsermaye Kalemleri5.432.1071.294.6672.814.9010
Azınlık Payları202.85270.77700
TOPLAM KAYNAKLAR398.859.049303.384.623233.134.6610
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri469.376.961469.493.808374.416.2060
Satışların Maliyeti (-)-375.305.225-376.763.656-322.558.5630
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)94.071.73692.730.15251.857.6430
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)94.071.73692.730.15251.857.6430
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-17.680.511-16.606.597-13.259.1460
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.604.4826.536.9486.133.0880
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.717.216-3.088.859-6.758.1100
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)82.278.49179.571.64437.973.4750
Net Faaliyet Kar/Zararı76.391.22576.123.55538.598.4970
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.759.000037.9220
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-315.64618.58500
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı87.721.84579.590.22938.011.3970
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler398.875514.55600
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-14.303.893-21.213.664-22.548.6230
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler5.759.000037.9220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)73.816.82758.891.12115.462.7740
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-13.433.117-10.718.286-3.728.2930
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-5.340.514-1.738.866-1.066.4180
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-8.092.603-8.979.420-2.661.8750
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI60.383.71048.172.83511.734.4810
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)60.383.71048.172.83511.734.4810
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları132.07565.87700
Ana Ortaklık Payları60.251.63548.106.95811.734.4810
Hisse Başına Kazanç7.4799.4872.3470
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç7.4799.4872.3470
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç7.4799.4872.3470
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç7.4799.4872.3470
Dipnot
Amortisman Giderleri22.530.83217.996.12016.377.3940
Kıdem Tazminatı1.691.3771.529.4831.205.1070
Finansman Giderleri-14.303.893-21.213.664-22.548.6230
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu00-1.105.3340
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu00-1.105.3340
Net YPP (Hedge Dahil)00-1.105.3340

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TUREX 17,6 31,5 19,9 4,2 8,8 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi