SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKA 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
ALTIN 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Tureks Tur.Taşımacılık Hisse Senedi | TUREX

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,56 12,11 2,55
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,0 96,7 90,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tureks Tur.Taşımacılık
Kuruluş 15.07.2002
Faal Alanı Taşımacılık ve filo kiralama hizmetleri
Telefon (0212)6992055
Faks (0212)6992066
Adres Zafer Mahallesi 139. Sokak No:1 Esenyurt / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar338,3230,5
Ödenmiş Sermaye108,0100,0
Net Kâr27,37,6

Cari Değerler

F/K 18,0
FD/FAVÖK 10,4
PD/DD 3,7
FD/Satışlar 2,2
Yabancı Oranı (%) 2,20
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,8 / 5,5
Piyasa Değeri 1.251,7 mnTL
Net Borç -56,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,70 1,05 5,75 -
USD -2,45 -2,95 -4,71 -
Göreceli -0,96 -3,75 0,57 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TUREXAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TUREXAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar239.088.497153.937.883139.253.6680
Nakit ve Nakit Benzerleri17.039.94025.205.35825.290.8300
Finansal Yatırımlar104.084.023000
Ticari Alacaklar87.516.12283.706.80373.148.9100
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar11.389.12813.355.58910.853.1800
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar03.078.7807.387.2150
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar19.059.28428.591.35322.573.5330
(Ara Toplam)239.088.497153.937.883139.253.6680
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar245.810.840251.096.655259.605.3810
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10.439.000242.565.12610.439.0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.136.4733.124.5123.199.1770
Maddi Duran Varlıklar227.414.0580237.704.0120
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.8152.9864.1560
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar4.819.4945.404.0318.259.0360
TOPLAM VARLIKLAR484.899.337405.034.538398.859.0490
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler94.940.855110.905.437109.768.1370
Finansal Borçlar39.823.87047.564.89053.398.4810
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar33.300.55741.507.72038.352.5120
Diğer Borçlar872.7271.642.2252.243.0120
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)898.9931.466.537322.4970
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.472.5435.424.96149.8270
Borç Karşılıkları7.457.1916.011.6075.802.6660
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.114.9747.287.4979.599.1420
(Ara Toplam)94.940.855110.905.437109.768.1370
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler51.315.73963.346.88672.557.2350
Finansal Borçlar25.036.41437.905.21346.079.9010
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar601.122579.382233.5470
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar6.306.9455.276.7064.900.3080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19.371.25819.585.58521.343.4790
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar338.642.743230.782.215216.533.6770
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar338.324.221230.488.157216.330.8250
Ödenmiş Sermaye108.000.000100.000.00093.506.4690
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri85.667.097000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.727.9001.724.378876.6900
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları110.509.796115.513.31856.263.9240
Dönem Net Kar/Zararı27.331.8737.558.76260.251.6350
Diğer Özsermaye Kalemleri87.5555.691.6995.432.1070
Azınlık Payları318.522294.058202.8520
TOPLAM KAYNAKLAR484.899.337405.034.538398.859.0490
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri282.601.321142.979.101469.376.961207.723.367
Satışların Maliyeti (-)-235.994.018-123.697.881-375.305.225-174.532.953
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)46.607.30319.281.22094.071.73633.190.414
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)46.607.30319.281.22094.071.73633.190.414
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-10.570.176-4.747.324-17.680.511-8.488.503
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.367.6931.738.5227.604.4825.582.319
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.136.661-1.022.457-1.717.216-726.823
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)36.268.15915.249.96182.278.49129.557.407
Net Faaliyet Kar/Zararı36.037.12714.533.89676.391.22524.701.911
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.039.20405.759.0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-320.895-404.361-315.646-45.550
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı39.986.46814.845.60087.721.84529.511.857
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.136.949819.304398.8750
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.687.057-4.407.867-14.303.893-8.228.839
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4.039.20405.759.0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)34.436.36011.257.03773.816.82721.283.018
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-6.983.917-3.602.169-13.433.117-3.297.965
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-8.174.039-5.424.961-5.340.514-961.203
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.190.1221.822.792-8.092.603-2.336.762
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI27.452.4437.654.86860.383.71017.985.053
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)27.452.4437.654.86860.383.71017.985.053
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları120.57096.106132.07594.468
Ana Ortaklık Payları27.331.8737.558.76260.251.63517.890.585
Hisse Başına Kazanç017.4790
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç007.4790
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç007.4790
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç007.4790
Dipnot
Amortisman Giderleri14.862.3967.423.63022.530.83210.058.680
Kıdem Tazminatı1.071.450446.5271.691.3770
Finansman Giderleri-7.687.057-4.407.867-14.303.893-8.228.839
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit46.341.24912.685.26975.781.20148.812.268
Düzeltme Öncesi Kar27.452.4437.654.86860.383.71017.985.053
Düzeltmeler:30.641.93115.997.91851.593.71421.828.091
Amortisman & İtfa Payları14.862.3967.423.63022.530.83210.058.680
Karşılıklardaki Değişim3.375.2661.304.7593.174.6621.561.642
Diğer Gelir/ Gider12.404.2697.269.52925.888.22010.207.769
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)58.094.37423.652.786111.977.42439.813.144
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-7.261.410-10.522.760-28.842.15411.099.212
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)50.832.96413.130.02683.135.27050.912.356
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-4.491.715-444.757-7.354.069-2.100.088
Sabit Sermaye Yatırımları-4.234.489-1.681.133-83.706.298-7.361.079
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-104.356.931-88.776-5.788.820-29.820
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-108.591.420-1.769.909-89.495.118-7.390.899
Serbest Nakit Akım-62.250.17110.915.360-13.713.91741.421.369
Finansal Borçlardaki Değişim-34.379.980-13.862.23912.786.232-16.264.356
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı100.160.6286.493.53113.891.2480
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-11.781.367-3.632.124-12.984.639-7.576.934
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit53.999.281-11.000.83213.692.841-23.841.290
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-8.250.890-85.472-21.07617.580.079
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-8.250.890-85.472-21.07617.580.079
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler25.290.83025.290.83025.311.90625.311.906
Dönem Sonu Nakit17.039.94025.205.35825.290.83042.891.985

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TUREX 11,6 18,0 10,4 2,2 3,7 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TUREX 11,59 2,20 2,31 11,84 0,12
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi