SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3512 8,3479 0,04
BIST BANKA 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
ALTIN 1.813,51 1.813,64 -0,01
BRENT 73,24 73,09 0,21

Tureks Tur.Taşımacılık Hisse Senedi | TUREX

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,74 11,57 2,83
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,9 146,4 142,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tureks Tur.Taşımacılık
Kuruluş 15.07.2002
Faal Alanı Taşımacılık ve filo kiralama hizmetleri
Telefon (0212)6992055
Faks (0212)6992066
Adres Zafer Mahallesi 139. Sokak No:1 Esenyurt / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar230,5216,3
Ödenmiş Sermaye100,093,5
Net Kâr7,660,3

Cari Değerler

F/K 18,1
FD/FAVÖK 10,9
PD/DD 4,7
FD/Satışlar 2,3
Yabancı Oranı (%) 1,25
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,6 / 6,9
Piyasa Değeri 1.077,8 mnTL
Net Borç 60,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,29 4,39 14,06 -
USD -0,93 6,75 18,14 -
Göreceli -1,76 0,62 12,19 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TUREXAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TUREXAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar153.937.883139.253.6680120.616.341
Nakit ve Nakit Benzerleri25.205.35825.290.830025.311.906
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar83.706.80373.148.910078.705.249
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.355.58910.853.1800974.388
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.078.7807.387.21500
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar28.591.35322.573.533015.624.798
(Ara Toplam)153.937.883139.253.6680120.616.341
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar251.096.655259.605.3810182.768.282
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar00057.785
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller242.565.126248.143.01204.680.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.124.5123.199.17703.835.451
Maddi Duran Varlıklar000170.347.501
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.9864.15608.709
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar5.404.0318.259.03603.838.836
TOPLAM VARLIKLAR405.034.538398.859.0490303.384.623
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler110.905.437109.768.1370113.972.496
Finansal Borçlar47.564.89053.398.481059.824.789
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar41.507.72038.352.512039.293.274
Diğer Borçlar1.642.2252.243.01201.354.977
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.466.537322.49700
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.424.96149.8270608.247
Borç Karşılıkları6.011.6075.802.66604.764.921
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.287.4979.599.14208.126.288
(Ara Toplam)110.905.437109.768.1370113.972.496
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler63.346.88672.557.235051.290.848
Finansal Borçlar37.905.21346.079.901026.637.348
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar579.382233.54707.375.122
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar5.276.7064.900.30803.305.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19.585.58521.343.479012.905.316
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0001.067.601
Özkaynaklar230.782.215216.533.6770138.121.279
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar230.488.157216.330.8250138.050.502
Ödenmiş Sermaye100.000.00093.506.469070.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.724.378876.6900730.815
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları115.513.31856.263.924017.918.062
Dönem Net Kar/Zararı7.558.76260.251.635048.106.958
Diğer Özsermaye Kalemleri5.691.6995.432.10701.294.667
Azınlık Payları294.058202.852070.777
TOPLAM KAYNAKLAR405.034.538398.859.0490303.384.623
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri142.979.101469.376.961114.052.859469.493.808
Satışların Maliyeti (-)-123.697.881-375.305.225-98.926.356-376.763.656
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)19.281.22094.071.73615.126.50392.730.152
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)19.281.22094.071.73615.126.50392.730.152
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.747.324-17.680.511-4.071.384-16.606.597
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.738.5227.604.4824.701.1566.536.948
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.022.457-1.717.216-231.804-3.088.859
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)15.249.96182.278.49115.524.47179.571.644
Net Faaliyet Kar/Zararı14.533.89676.391.22511.055.11976.123.555
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler05.759.00000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-404.361-315.646-293.74518.585
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı14.845.60087.721.84515.230.72679.590.229
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler819.304398.8750514.556
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.407.867-14.303.893-4.406.373-21.213.664
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler05.759.00000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.257.03773.816.82710.824.35358.891.121
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.602.169-13.433.117-2.421.394-10.718.286
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-5.424.961-5.340.514-330.247-1.738.866
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.822.792-8.092.603-2.091.147-8.979.420
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI7.654.86860.383.7108.402.95948.172.835
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)7.654.86860.383.7108.402.95948.172.835
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları96.106132.07551.78365.877
Ana Ortaklık Payları7.558.76260.251.6358.351.17648.106.958
Hisse Başına Kazanç17.47909.487
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç07.47909.487
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç07.47909.487
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç07.47909.487
Dipnot
Amortisman Giderleri7.423.63022.530.8325.017.51917.996.120
Kıdem Tazminatı446.5271.691.37701.529.483
Finansman Giderleri-4.407.867-14.303.893-4.406.373-21.213.664
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TUREX 10,0 18,1 10,9 2,3 4,7 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TUREX 9,98 1,25 0,26 -98,76 -0,99
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi