SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.441 1.445 -0,25
VIOP 1.511 1.515 -0,30
USD/TRY 8,5033 8,4194 1,00
BIST BANKS 1.138 1.140 -0,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.150 15.120 0,20
GOLD 1.812,24 1.815,55 -0,18
BRENT 67,69 69,32 -2,35

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Hisse Senedi | TUCLK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,22 8,57 2,35
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,1 35,4 34,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tuğçelik Alüminyum ve Metal
Kuruluş 01.03.1988
Faal Alanı Demir Çelik Ticareti ve Alüminyum Basınçlı Döküm
Telefon (0216)4152457
Faks (0216)4152463
Adres Emek Mah. Nato Yolu, No:282, Sancaktepe, İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar108,5105,7
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr6,91,5

Cari Değerler

F/K 36,6
FD/FAVÖK 11,6
PD/DD 2,3
FD/Satışlar 2,0
Yabancı Oranı (%) 2,15
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 2,3
Piyasa Değeri 253,8 mnTL
Net Borç 122,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,12 1,08 11,32 4,70
USD -0,12 1,81 9,31 -6,28
Göreceli 0,13 -0,41 7,61 7,27

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TUCLKAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TUCLKAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar161.407.518164.745.328129.197.363118.151.170
Nakit ve Nakit Benzerleri13.601.1409.143.8243.680.1959.059.748
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar80.293.38195.819.21867.031.80558.337.854
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar23.763.27331.253.64926.838.37826.231.213
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar24.723.23119.618.64317.430.01513.053.696
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar19.026.4938.909.99414.216.97011.468.659
(Ara Toplam)161.407.518164.745.328129.197.363118.151.170
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar174.925.538173.279.386163.284.001157.249.422
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar165.910.122158.495.317150.364.489146.746.722
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar802.623815.881769.299792.971
Ertelenmiş Vergi Varlığı196.8031.049.131877.688587.544
Diğer Duran Varlıklar8.015.99012.919.05711.272.5259.122.185
TOPLAM VARLIKLAR336.333.056338.024.714292.481.364275.400.592
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler158.867.713151.206.507111.966.922103.492.909
Finansal Borçlar68.414.17578.205.35765.749.47046.895.135
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar81.007.55257.648.73839.804.83249.676.814
Diğer Borçlar2.960.3896.713.557775.840608.924
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)84.731326.584313.757796.433
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13.0820242.267105.309
Borç Karşılıkları5.678.4706.553.2753.043.842468.834
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler709.3141.758.9962.036.9144.941.460
(Ara Toplam)158.867.713151.206.507111.966.922103.492.909
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler69.007.52981.094.68582.664.54774.125.983
Finansal Borçlar67.158.47979.500.00181.170.99272.620.655
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar00036.739
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.849.0501.594.6841.493.5551.468.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar108.457.814105.723.52297.849.89597.781.700
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar108.457.814105.723.52297.849.89597.781.700
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri013.845.90100
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları20.588.39323.110.39817.917.80216.163.998
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.610.8061.610.8061.610.8061.610.806
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları11.741.46711.741.46711.741.46711.741.467
Dönem Net Kar/Zararı6.934.8321.510.024-1.171.511550.946
Diğer Özsermaye Kalemleri37.582.31623.904.92637.751.33137.714.483
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR336.333.056338.024.714292.481.364275.400.592
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri187.860.133113.041.82461.176.05835.028.929
Satışların Maliyeti (-)-144.877.772-90.381.383-49.187.521-29.395.218
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)42.982.36122.660.44111.988.5375.633.711
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)42.982.36122.660.44111.988.5375.633.711
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-11.818.795-4.576.937-2.630.237-1.705.323
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.992.049-3.329.063-2.127.496-1.199.929
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri53.800.68945.350.09318.213.71610.025.040
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-34.508.519-25.008.221-12.207.069-7.425.292
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)45.463.68735.096.31313.237.4515.328.207
Net Faaliyet Kar/Zararı26.171.51714.754.4417.230.8042.728.459
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler45.174350.5941.090.139833.178
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-131.782-131.782-136.465-598
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı45.377.07935.315.12514.191.1256.160.787
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.024.6063.424.3892.913.8202.051.389
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-46.877.118-37.779.328-18.412.715-7.653.459
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-86.608218.812953.674832.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.524.567960.186-1.307.770558.717
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-589.735549.838136.259-7.771
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-255.688-18.374-260.635-105.309
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-334.047568.212396.89497.538
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.934.8321.510.024-1.171.511550.946
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.934.8321.510.024-1.171.511550.946
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.934.8321.510.024-1.171.511550.946
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.174.9373.917.8521.242.6751.242.675
Kıdem Tazminatı347.059227.275148.19578.412
Finansman Giderleri-46.877.118-37.779.328-18.412.715-7.653.459
Yurtiçi Satışlar80.055.99750.564.43726.687.65214.230.624
Yurtdışı Satışlar107.597.44163.357.72434.443.43219.529.253
Net Yabancı Para Pozisyonu-39.042.218-36.911.150-34.033.564-31.687.986
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-52.646.986-51.188.106-46.338.295-43.316.931
Net YPP (Hedge Dahil)-39.042.218-36.911.150-34.033.564-31.687.986

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TUCLK 8,5 36,6 11,6 2,0 2,3 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TUCLK 8,46 2,15 2,15 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi