SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.401 1.407 -0,43
VIOP 1.498 1.512 -0,88
USD/TRY 8,7598 8,6519 1,25
BIST BANKA 1.240 1.273 -2,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
ALTIN 1.742,00 1.768,12 -1,48
BRENT 77,24 76,19 1,38

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Hisse Senedi | TUCLK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,72 14,4 2,68
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,9 128,2 123,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tuğçelik Alüminyum ve Metal
Kuruluş 01.03.1988
Faal Alanı Demir Çelik Ticareti ve Alüminyum Basınçlı Döküm
Telefon (0216)4152457
Faks (0216)4152463
Adres Emek Mah. Nato Yolu, No:282, Sancaktepe, İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar143,2131,0
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr24,314,7

Cari Değerler

F/K 12,3
FD/FAVÖK 10,4
PD/DD 2,8
FD/Satışlar 1,8
Yabancı Oranı (%) 1,08
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,7 / 2,8
Piyasa Değeri 399,0 mnTL
Net Borç 115,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,84 2,70 4,89 64,60
USD 1,61 0,21 1,98 41,06
Göreceli 2,28 3,92 9,72 73,45

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TUCLKAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TUCLKAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar216.838.005184.881.375161.407.518164.745.328
Nakit ve Nakit Benzerleri32.514.9099.424.36913.601.1409.143.824
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar115.801.115115.065.01080.293.38195.819.218
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.117.5923.542.37423.763.27331.253.649
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar34.877.67421.469.33324.723.23119.618.643
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar30.526.71535.380.28919.026.4938.909.994
(Ara Toplam)216.838.005184.881.375161.407.518164.745.328
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar218.299.537198.277.433174.925.538173.279.386
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar199.971.888182.965.127165.910.122158.495.317
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.529.3901.467.239802.623815.881
Ertelenmiş Vergi Varlığı7.581.9814.953.027196.8031.049.131
Diğer Duran Varlıklar9.216.2788.892.0408.015.99012.919.057
TOPLAM VARLIKLAR435.137.542383.158.808336.333.056338.024.714
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler234.968.747190.432.406158.867.713151.206.507
Finansal Borçlar92.808.14164.750.12268.414.17578.205.357
Diğer Finansal Yükümlülükler010.848.95500
Ticari Borçlar125.154.333104.562.12781.149.77857.648.738
Diğer Borçlar1.244.984959.0871.336.3846.713.557
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.275.009886.28684.731326.584
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0013.0820
Borç Karşılıkları10.129.6796.456.6435.678.4706.553.275
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.356.6011.969.1862.191.0931.758.996
(Ara Toplam)234.968.747190.432.406158.867.713151.206.507
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler56.919.85761.736.12069.007.52981.094.685
Finansal Borçlar55.159.81446.899.89867.158.47979.500.001
Diğer Finansal Yükümlülükler013.031.69800
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.760.0431.804.5241.849.0501.594.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar143.248.938130.990.282108.457.814105.723.522
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar143.248.938130.990.282108.457.814105.723.522
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri013.845.901013.845.901
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları27.524.62525.545.06320.588.39323.110.398
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.019.0221.610.8063.019.0221.610.806
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları21.570.54620.766.34111.741.46711.741.467
Dönem Net Kar/Zararı24.339.56214.733.9306.934.8321.510.024
Diğer Özsermaye Kalemleri36.795.18324.488.24136.174.10023.904.926
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR435.137.542383.158.808336.333.056338.024.714
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri162.639.33676.776.201187.860.133113.041.824
Satışların Maliyeti (-)-129.381.470-61.810.521-144.877.772-90.381.383
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)33.257.86614.965.68042.982.36122.660.441
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)33.257.86614.965.68042.982.36122.660.441
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.370.725-2.612.952-11.818.795-4.576.937
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.321.219-1.547.572-4.992.049-3.329.063
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri32.033.89024.857.31253.800.68945.350.093
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-22.769.087-21.969.692-34.508.519-25.008.221
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)33.830.72513.692.77645.463.68735.096.313
Net Faaliyet Kar/Zararı24.565.92210.805.15626.171.51714.754.441
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.637.386290.57145.174350.594
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-131.782-131.782
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı37.468.11113.983.34745.377.07935.315.125
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.842.64512.8929.024.6063.424.389
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-24.541.890-4.243.104-46.877.118-37.779.328
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.637.386290.571-86.608218.812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.768.8669.753.1357.524.567960.186
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)7.570.6964.980.795-589.735549.838
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-255.688-18.374
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)7.570.6964.980.795-334.047568.212
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI24.339.56214.733.9306.934.8321.510.024
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)24.339.56214.733.9306.934.8321.510.024
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları24.339.56214.733.9306.934.8321.510.024
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.646.7432.219.9906.174.9373.917.852
Kıdem Tazminatı627.579250.916347.059227.275
Finansman Giderleri-24.541.890-4.243.104-46.877.118-37.779.328
Yurtiçi Satışlar60.684.32530.544.57680.055.99750.564.437
Yurtdışı Satışlar100.191.20345.495.690107.597.44163.357.724
Net Yabancı Para Pozisyonu16.684.10547.824.048-39.042.218-36.911.150
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu16.684.10527.353.849-52.646.986-51.188.106
Net YPP (Hedge Dahil)16.684.10547.824.048-39.042.218-36.911.150

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TUCLK 13,3 12,3 10,4 1,8 2,8 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TUCLK 13,30 1,08 1,86 78,23 0,78
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi