SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.124 1.120 0,41
VIOP 1.263 1.257 0,47
USD/TRY 7,6582 7,6254 0,43
BIST BANKS 1.153 1.142 0,93
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.469 12.607 -1,09
GOLD 1.861,75 1.867,86 -0,33
BRENT 41,83 41,94 -0,26

TSKB GYO Hisse Senedi | TSGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,081 2,69 0,609
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,7 61,8 58,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı TSKB GYO
Kuruluş 03.02.2006
Faal Alanı Gayrimenkullere, gayrimenkule dayali sermaye piyasasi araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasasi araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek için adi ortaklık kurabilen ve sermaye piyasasi kurulu düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur.
Telefon (0212)3345020
Faks (0212)3345027
Adres Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. n:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar265,0286,4
Ödenmiş Sermaye300,0300,0
Net Kâr-45,2-23,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 5,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,71
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,0 / 1,3
Piyasa Değeri 1.320,0 mnTL
Net Borç 299,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,86 6,88 20,55 177,89
USD -0,44 6,60 17,21 118,42
Göreceli -2,26 5,72 17,85 182,84

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TSGYO0,000,00000,000,00 0 A/D
TSGYO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.620.9764.591.36010.537.1128.556.995
Nakit ve Nakit Benzerleri1.433.190634.1365.876.0543.678.663
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar378.880472.186495.148628.224
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.808.9063.485.0384.165.9104.250.108
(Ara Toplam)4.620.9764.591.36010.537.1128.556.995
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar565.360.035565.325.071564.663.074488.333.885
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar913.4141.294.2341.513.2640
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller564.013.974563.572.178562.697.500487.854.706
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar262.701286.588295.997320.569
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar31.97634.10118.34320.640
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar137.970137.970137.970137.970
TOPLAM VARLIKLAR569.981.011569.916.431575.200.186496.890.880
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler45.239.14939.743.36720.312.06415.717.480
Finansal Borçlar41.510.96735.071.07117.138.73812.790.994
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.002.4963.802.9362.273.6221.145.592
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları275.743236.613272.586328.730
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler449.943632.747627.1181.452.164
(Ara Toplam)45.239.14939.743.36720.312.06415.717.480
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler259.786.044243.730.564244.781.454233.414.291
Finansal Borçlar259.140.786243.027.534244.146.504227.643.871
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar344.481316.326288.170160.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler300.777386.704346.7805.609.477
Özkaynaklar264.955.818286.442.500310.106.668247.759.109
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar264.955.818286.442.500310.106.668247.759.109
Ödenmiş Sermaye300.000.000300.000.000300.000.000300.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri593.140000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler152.670152.670152.670152.670
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları9.464.7619.464.761-42.648.512-42.648.512
Dönem Net Kar/Zararı-45.150.850-23.664.16852.113.273-10.328.529
Diğer Özsermaye Kalemleri-103.903489.237489.237583.480
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR569.981.011569.916.431575.200.186496.890.880
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri10.726.4156.114.68325.482.44919.620.522
Satışların Maliyeti (-)-5.164.437-2.648.777-11.315.447-7.758.016
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.561.9783.465.90614.167.00211.862.506
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.561.9783.465.90614.167.00211.862.506
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-230.085-142.320-809.547-542.035
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.447.436-1.328.883-4.120.144-3.205.066
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri516.139413.63982.106.395714.180
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-25.195-22.442-155.609-154.642
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.375.4012.385.90091.188.0978.674.943
Net Faaliyet Kar/Zararı2.884.4571.994.7039.237.3118.115.405
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-599.850-219.030401.429-376.379
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.775.5512.166.87091.589.5268.298.564
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.8095.80932.83227.579
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-47.932.210-25.836.847-39.509.085-18.654.672
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-45.150.850-23.664.16852.113.273-10.328.529
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-45.150.850-23.664.16852.113.273-10.328.529
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-45.150.850-23.664.16852.113.273-10.328.529
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-45.150.850-23.664.16852.113.273-10.328.529
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri51.96225.950111.39184.521
Kıdem Tazminatı46.50023.25093.00117.709
Finansman Giderleri-47.932.210-25.836.847-39.509.085-18.654.672
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-296.074.538-274.098.074-261.350.440-240.477.404
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-296.074.538-274.098.074-261.350.440-240.477.404
Net YPP (Hedge Dahil)-296.074.538-274.098.074-261.350.440-240.477.404

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TSGYO 2,6 A/D A/D A/D 5,0 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TSGYO 2,64 1,71 1,76 5,60 0,29
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi