SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.958 1.945 0,64
VIOP 2.164 2.150 0,68
USD/TRY 13,5539 13,4770 0,57
BIST BANKA 1.724 1.725 -0,05
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
ALTIN 1.847,25 1.847,51 -0,01
BRENT 88,38 87,18 1,38

TSKB GYO Hisse Senedi | TSGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,52 3,45 0,93
Hacim Hareketi (Milyon TL) 9,2 111,0 101,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı TSKB GYO
Kuruluş 03.02.2006
Faal Alanı Gayrimenkullere, gayrimenkule dayali sermaye piyasasi araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasasi araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek için adi ortaklık kurabilen ve sermaye piyasasi kurulu düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur.
Telefon (0212)3345020
Faks (0212)3345027
Adres Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. n:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar594,6447,1
Ödenmiş Sermaye650,0500,0
Net Kâr-20,3-17,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,58
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,5 / 1,9
Piyasa Değeri 2.034,5 mnTL
Net Borç -1,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,69 -1,57 9,44 9,06
USD -4,47 -1,42 -4,88 7,69
Göreceli -5,41 0,19 6,42 4,15

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TSGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TSGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar161.298.8987.044.3179.921.03811.812.029
Nakit ve Nakit Benzerleri157.649.3163.652.8586.362.0048.294.145
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.354.295944.815758.352634.764
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.295.2872.446.6442.800.6822.883.120
(Ara Toplam)161.298.8987.044.3179.921.03811.812.029
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar592.684.059592.144.741591.735.717591.237.623
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.225.942662.540583.046597.338
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller591.071.789591.071.789590.762.144590.227.500
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar223.016245.942225.442246.340
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.34226.50027.11528.475
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar137.970137.970137.970137.970
TOPLAM VARLIKLAR753.982.957599.189.058601.656.755603.049.652
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler158.744.199124.053.181122.105.297110.847.039
Finansal Borçlar156.405.950122.089.613119.162.068108.652.761
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.685.8111.376.9312.131.5241.550.839
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları416.249268.369307.836323.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler236.189318.268503.869320.192
(Ara Toplam)158.744.199124.053.181122.105.297110.847.039
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler661.18228.011.09626.864.93227.563.899
Finansal Borçlar027.356.09126.164.45526.912.108
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar391.734357.975414.177380.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler269.448297.030286.300271.372
Özkaynaklar594.577.576447.124.781452.686.526464.638.714
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar594.577.576447.124.781452.686.526464.638.714
Ödenmiş Sermaye650.000.000500.000.000500.000.000500.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.135.8550863.6260
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler152.670152.670152.670152.670
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-36.316.462-36.316.462-36.316.4629.464.761
Dönem Net Kar/Zararı-20.333.367-17.513.933-11.952.188-45.781.223
Diğer Özsermaye Kalemleri-61.120802.506-61.120802.506
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR753.982.957599.189.058601.656.755603.049.652
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri21.389.04212.788.7636.253.35623.111.558
Satışların Maliyeti (-)-7.832.635-5.165.356-2.253.654-10.246.752
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.556.4077.623.4073.999.70212.864.806
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.556.4077.623.4073.999.70212.864.806
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-118.918-76.248-40.342-345.119
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.991.728-3.000.674-1.728.214-4.598.935
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri676.680548.735409.43924.887.295
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-429.605-53.282-38.877-643.928
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.692.8365.041.9382.601.70832.164.119
Net Faaliyet Kar/Zararı8.445.7614.546.4852.231.1467.920.752
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar628.60465.202-14.292-915.926
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.321.4405.107.1402.587.41631.248.193
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler6.6753.173021.809.595
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-29.661.482-22.624.246-14.539.604-98.839.011
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-20.333.367-17.513.933-11.952.188-45.781.223
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-20.333.367-17.513.933-11.952.188-45.781.223
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-20.333.367-17.513.933-11.952.188-45.781.223
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-20.333.367-17.513.933-11.952.188-45.781.223
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri68.01943.42822.25899.563
Kıdem Tazminatı74.47549.65024.82599.299
Finansman Giderleri-29.661.482-22.624.246-14.539.604-98.839.011
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-70.446-37.273.262-142.199.169-127.931.958
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-70.446-37.273.262-142.199.169-127.931.958
Net YPP (Hedge Dahil)-70.446-37.273.262-142.199.169-127.931.958
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit9.534.1845.031.6763.467.57530.479.201
Düzeltme Öncesi Kar-20.333.367-17.513.933-11.952.188-45.781.223
Düzeltmeler:28.450.22022.733.85614.979.70854.980.228
Amortisman & İtfa Payları68.01943.42822.25899.563
Karşılıklardaki Değişim1.463.910481.417551.364770.858
Diğer Gelir/ Gider26.918.29122.209.01114.406.08654.109.807
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)8.116.8535.219.9233.027.5209.199.005
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-406.599-365.254281.830-1.003.880
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)7.710.2544.854.6693.309.3508.195.125
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit1.823.930177.007158.22522.284.076
Sabit Sermaye Yatırımları-41.563-41.0560-60.038
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-844.289-844.289-534.644-3.874.341
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-885.852-885.345-534.644-3.934.379
Serbest Nakit Akım8.648.3324.146.3312.932.93126.544.822
Finansal Borçlardaki Değişim-2.483.64713.880.8359.761.654-125.720.373
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı150.272.22900200.270.486
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-6.336.753-22.624.246-14.539.604-98.835.758
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit141.451.829-8.743.411-4.777.950-24.285.645
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış150.100.161-4.597.080-1.845.0192.259.177
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-65.362-67.273-96.208167.312
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim150.034.799-4.664.353-1.941.2272.426.489
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler8.333.7888.333.7888.333.7885.907.299
Dönem Sonu Nakit158.368.5873.669.4356.392.5618.333.788

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TSGYO 3,1 A/D A/D A/D 3,4 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TSGYO 3,13 0,41 0,58 16,71 0,64
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi