SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.087 8.026 0,76
VIOP 8.732 8.646 0,99
USD/TRY 28,9123 28,8960 0,06
BIST BANKS 8.862 8.625 2,75
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.398 16.215 1,12
GOLD 2.024,20 2.070,93 -2,26
BRENT 78,74 78,88 -0,18

Turk İlaç ve Serum Sanayi Hisse Senedi | TRILC

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,53 17,3 5,77
Hacim Hareketi (Milyon TL) 22,5 1.152,8 1.130,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Turk İlaç ve Serum Sanayi
Kuruluş 04.12.2012
Faal Alanı İlaç ve serum üretimi.
Telefon (0312)8376767
Faks (0312)8442106
Adres Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No:8 Akyurt – Ankara, TR 06750

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar789,5635,9
Ödenmiş Sermaye161,8161,8
Net Kâr82,435,7

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 22,4
FD/FAVÖK 12,4
PD/DD 2,6
FD/Satışlar 1,9
Yabancı Oranı (%) 1,23
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,2 / 5,1
Piyasa Değeri 2.168,2 mnTL
Net Borç 313,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 59,9

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 7,11 5,51 12,61 -0,59
USD 7,14 5,54 10,66 -35,57
Göreceli 6,30 5,77 7,30 -32,28

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TRILCAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TRILCAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar849.077.785592.847.337690.169.459535.738.723
Nakit ve Nakit Benzerleri17.789.90330.074.93046.769.77636.844.376
Finansal Yatırımlar00019.650
Ticari Alacaklar722.562.608446.659.571505.719.145390.899.010
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.062.8762.742.2712.712.3577.551.491
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar44.300.12054.567.23672.596.20746.650.479
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar61.362.27858.803.32962.371.97453.773.717
(Ara Toplam)849.077.785592.847.337690.169.459535.738.723
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar756.454.444602.556.420512.842.211508.599.911
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller148.686.000112.730.84091.125.00091.125.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları941.9241.271.8281.601.7311.931.635
Maddi Duran Varlıklar604.891.102486.959.005418.448.619413.794.505
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.935.4181.594.7471.666.8611.748.771
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR1.605.532.2291.195.403.7571.203.011.6701.044.338.634
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler720.641.350490.683.950566.718.510411.830.529
Finansal Borçlar306.183.877272.884.874266.867.678291.643.738
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar246.797.10396.599.287231.803.89078.250.049
Diğer Borçlar100.711.16485.357.32546.686.91930.931.027
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)47.653.27824.033.95211.953.5591.392.172
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.761.0033.018.5812.782.7355.188.179
Borç Karşılıkları1.676.5721.464.525839.900790.974
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.858.3537.325.4065.783.8293.634.390
(Ara Toplam)720.641.350490.683.950566.718.510411.830.529
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler95.424.94768.860.37173.370.77667.817.991
Finansal Borçlar25.505.51017.260.05823.897.96518.882.267
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.880.9991.763.1021.791.5051.352.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü68.038.43849.837.21147.681.30647.583.410
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar789.465.932635.859.436562.922.384564.690.114
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar789.465.932635.859.436562.922.384564.690.114
Ödenmiş Sermaye161.805.000161.805.000161.805.000161.805.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri11.084.07411.084.07411.084.07411.084.074
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.089.5425.089.54215.592.9375.089.542
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları130.086.639130.086.639119.583.24463.710.028
Dönem Net Kar/Zararı82.375.93235.735.3798.959.03566.376.611
Diğer Özsermaye Kalemleri399.024.745292.058.802245.898.094256.624.859
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.605.532.2291.195.403.7571.203.011.6701.044.338.634
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.036.594.222600.712.073337.086.666833.438.172
Satışların Maliyeti (-)-823.627.161-456.731.449-278.928.642-625.337.922
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)212.967.061143.980.62458.158.024208.100.250
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)212.967.061143.980.62458.158.024208.100.250
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-28.277.388-14.534.662-7.033.683-16.375.463
Genel Yönetim Giderleri (-)-58.909.827-37.111.098-16.889.707-73.049.344
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri38.716.78031.397.1754.911.21560.189.392
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-45.220.563-42.874.353-7.754.270-65.444.144
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)119.276.06380.857.68631.391.579113.420.691
Net Faaliyet Kar/Zararı125.779.84692.334.86434.234.634118.675.443
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler58.573.05422.280.394337.05444.508.113
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-2.201.954000
Diğer Gelir ve Giderler0-1.256.857-1.850.341559.491
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı175.647.163101.881.22329.878.292158.488.295
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler16.626.2935.176.0905.028.0695.772.494
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-92.956.977-67.478.634-23.010.853-83.961.779
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler56.371.10021.023.537-1.513.28745.067.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)99.316.47939.578.67911.895.50880.299.010
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-16.940.547-3.843.300-2.936.473-13.922.399
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-12.258.582-5.497.407-2.782.735-19.148.065
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-4.681.9651.654.107-153.7385.225.666
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI82.375.93235.735.3798.959.03566.376.611
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)82.375.93235.735.3798.959.03566.376.611
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları82.375.93235.735.3798.959.03566.376.611
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri14.499.3329.308.1164.496.34710.273.706
Kıdem Tazminatı01.927.138912.403378.431
Finansman Giderleri-92.956.977-67.478.634-23.010.853-83.961.779
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar041.882.30239.743.9620
Net Yabancı Para Pozisyonu-12.796.278-19.014.51024.483.368-51.107.562
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-25.007.125-30.463.00015.621.410-60.985.685
Net YPP (Hedge Dahil)-12.796.278-19.014.51024.483.368-51.107.562
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit89.015.655115.227.42666.679.959-11.880.141
Düzeltme Öncesi Kar82.375.93235.735.3798.959.03566.376.611
Düzeltmeler:61.864.95356.132.59428.175.07368.751.862
Amortisman & İtfa Payları14.499.3329.308.1164.496.34710.273.706
Karşılıklardaki Değişim2.475.6632.012.060956.625535.843
Diğer Gelir/ Gider44.889.95844.812.41822.722.10157.942.313
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)144.240.88591.867.97337.134.108135.128.473
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-43.035.77932.216.94735.481.750-132.022.398
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)101.205.106124.084.92072.615.8583.106.075
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-12.189.451-8.857.494-5.935.899-14.986.216
Sabit Sermaye Yatırımları-46.177.604-42.054.166-8.738.647-38.405.679
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-46.177.604-42.054.166-8.738.647-38.405.679
Serbest Nakit Akım42.838.05173.173.26057.941.312-50.285.820
Finansal Borçlardaki Değişim22.201.804-19.678.105-19.403.424114.759.860
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-84.094.328-60.264.601-28.612.488-72.433.938
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-61.892.524-79.942.706-48.015.91242.325.922
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-19.054.473-6.769.4469.925.400-7.959.898
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-19.054.473-6.769.4469.925.400-7.959.898
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler36.844.37636.844.37636.844.37644.804.274
Dönem Sonu Nakit17.789.90330.074.93046.769.77636.844.376

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TRILC 13,4 23,9 13,2 2,1 2,7 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TRILC 13,40 1,48 1,23 -24,96 -0,25
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi