SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.509 1.493 1,09
VIOP 1.626 1.608 1,12
USD/TRY 9,5308 9,5357 -0,05
BIST BANKA 1.286 1.274 0,98
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.757 15.599 1,01
ALTIN 1.793,09 1.792,72 0,02
BRENT 85,32 85,44 -0,14

Turk İlaç ve Serum Sanayi Hisse Senedi | TRILC

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 10,16 15,61 5,45
Hacim Hareketi (Milyon TL) 35,4 663,1 627,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Turk İlaç ve Serum Sanayi
Kuruluş 04.12.2012
Faal Alanı İlaç ve serum üretimi.
Telefon (0312)8376767
Faks (0312)8442106
Adres Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No:8 Akyurt – Ankara, TR 06750

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar301,8254,8
Ödenmiş Sermaye77,077,0
Net Kâr56,19,1

Cari Değerler

F/K 21,0
FD/FAVÖK 13,1
PD/DD 5,5
FD/Satışlar 4,0
Yabancı Oranı (%) 2,67
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 13,8 / 13,7
Piyasa Değeri 1.652,0 mnTL
Net Borç 58,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,39 -4,76 -14,77 -
USD 2,55 -6,47 -20,44 -
Göreceli -1,46 -9,77 -21,80 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TRILCAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TRILCAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar341.902.690293.860.362223.152.961190.534.854
Nakit ve Nakit Benzerleri34.678.88943.514.881423.7261.985.466
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar188.763.605142.571.776143.533.964141.015.336
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.875.6783.882.02013.096.1528.965.472
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar98.427.25770.234.38647.457.55715.763.030
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar17.157.26133.657.29918.641.56222.805.550
(Ara Toplam)341.902.690293.860.362223.152.961190.534.854
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar189.320.707174.662.793175.971.304175.681.593
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları242.076271.341348.098547.565
Maddi Duran Varlıklar188.167.247173.439.383174.750.442174.209.234
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar911.384952.069872.764924.794
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR531.223.397468.523.155399.124.265366.216.447
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler157.847.360183.124.133210.050.832166.623.122
Finansal Borçlar31.389.18172.912.312105.864.85881.996.120
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar81.151.38169.259.36882.060.29467.079.808
Diğer Borçlar22.819.4347.211.2546.125.3321.906.864
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.131.87228.287.49811.989.69012.468.648
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14.733.3831.339.00060.814818.210
Borç Karşılıkları684.642726.295610.244651.718
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.937.4673.388.4063.339.6001.701.754
(Ara Toplam)157.847.360183.124.133210.050.832166.623.122
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler71.604.38230.635.76340.943.66051.782.793
Finansal Borçlar61.500.22221.504.42922.840.01433.671.450
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar742.584748.068715.909799.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9.361.5768.383.26617.387.73717.311.612
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar301.771.655254.763.259148.129.773147.810.532
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar301.771.655254.763.259148.129.773147.810.532
Ödenmiş Sermaye77.050.00077.050.00067.000.00067.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri87.568.73087.494.80500
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.278.2522.278.2522.278.2522.278.252
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları29.384.61529.384.615-3.945.394-3.945.394
Dönem Net Kar/Zararı56.071.4259.136.95433.330.00933.014.394
Diğer Özsermaye Kalemleri49.418.63349.418.63349.466.90649.463.280
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR531.223.397468.523.155399.124.265366.216.447
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri303.751.97650.177.098199.500.419155.599.289
Satışların Maliyeti (-)-202.385.001-36.139.212-100.409.057-76.293.811
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)101.366.97514.037.88699.091.36279.305.478
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)101.366.97514.037.88699.091.36279.305.478
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.451.644-1.069.179-5.111.938-3.784.272
Genel Yönetim Giderleri (-)-18.052.019-4.713.932-22.151.873-15.571.273
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.862.9754.210.5246.723.8115.272.940
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.392.477-4.545.010-12.560.538-9.871.224
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)78.333.8107.920.28965.990.82455.351.649
Net Faaliyet Kar/Zararı80.863.3128.254.77571.827.55159.949.933
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler007.746.6667.746.666
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler-496.464-443.913-107.256-280.925
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı77.837.3467.476.37673.630.23462.817.390
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.951.6175.908.7538.494.4169.033.095
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-19.707.608-11.900.030-41.863.944-32.041.310
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-496.464-443.9137.639.4107.465.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)64.081.3551.485.09940.260.70639.809.175
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-8.009.9307.651.856-6.930.697-6.794.781
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-16.022.476-1.339.000-879.024-818.210
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)8.012.5468.990.856-6.051.673-5.976.571
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI56.071.4259.136.95533.330.00933.014.394
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)56.071.4259.136.95533.330.00933.014.394
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları56.071.4259.136.95533.330.00933.014.394
Hisse Başına Kazanç100493
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.671.0481.750.4626.692.2064.801.983
Kıdem Tazminatı94.850-9.767323.919308.384
Finansman Giderleri-19.707.608-11.900.030-41.863.944-32.041.310
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-17.909.204-4.591.209-11.695.658-7.424.189
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-17.909.204-4.591.209-11.695.658-7.424.189
Net YPP (Hedge Dahil)-17.909.204-4.591.209-11.695.658-7.424.189
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit2.198.017-13.675.46433.199.81235.160.926
Düzeltme Öncesi Kar56.071.4259.136.95433.330.00933.014.394
Düzeltmeler:24.965.7621.328.8642.572.729-10.062.539
Amortisman & İtfa Payları3.671.0481.750.4626.692.2064.801.983
Karşılıklardaki Değişim180.954115.147554.797579.199
Diğer Gelir/ Gider21.113.760-536.745-4.674.274-15.443.721
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)81.037.18710.465.81835.902.73822.951.855
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-78.697.401-24.112.457-2.702.92612.209.071
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)2.339.786-13.646.63933.199.81235.160.926
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-141.769-28.82500
Sabit Sermaye Yatırımları-17.076.681-313.725-14.602.415-12.422.481
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-12.782.055000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-29.858.736-313.725-14.602.415-12.422.481
Serbest Nakit Akım-27.660.719-13.989.18918.597.39722.738.445
Finansal Borçlardaki Değişim-35.702.847-34.205.76215.779.1982.625.487
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı97.618.73097.544.80400
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0-6.258.698-35.507.782-24.933.379
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit61.915.88357.080.344-19.728.584-22.307.892
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış34.255.16443.091.155-1.131.187430.553
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim34.255.16443.091.155-1.131.187430.553
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler423.725423.7261.554.9131.554.913
Dönem Sonu Nakit34.678.88943.514.881423.7261.985.466

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TRILC 10,2 21,0 13,1 4,0 5,5 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TRILC 10,21 2,67 4,50 183,62 2,23
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi