SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.378 1.376 0,18
VIOP 1.422 1.414 0,55
USD/TRY 8,1066 8,1057 0,01
BIST BANKA 1.069 1.063 0,54
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.215 0,13
ALTIN 1.745,72 1.745,25 0,03
BRENT 63,97 63,96 0,02

Turk İlaç ve Serum Sanayi Hisse Senedi | TRILC

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11 73 62
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 401,2 401,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Turk İlaç ve Serum Sanayi
Kuruluş 04.12.2012
Faal Alanı İlaç ve serum üretimi.
Telefon (0312)8376767
Faks (0312)8442106
Adres Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No:8 Akyurt – Ankara, TR 06750

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar148,1147,8
Ödenmiş Sermaye67,067,0
Net Kâr33,333,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 24,2
FD/Satışlar 18,6
Yabancı Oranı (%) 4,16
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 9,5 / 9,5
Piyasa Değeri 3.582,8 mnTL
Net Borç 128,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,98 -21,39 162,56 -
USD -1,62 -21,30 144,20 -
Göreceli -2,16 -18,98 196,64 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TRILCAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TRILCAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar223.152.961190.534.854155.864.2960
Nakit ve Nakit Benzerleri423.7261.985.4661.554.9130
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar143.533.964141.015.33699.505.5790
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.096.1528.965.47222.269.2520
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar47.457.55715.763.03013.448.5460
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar18.641.56222.805.55019.086.0060
(Ara Toplam)223.152.961190.534.854155.864.2960
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar175.971.304175.681.593111.255.7440
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları348.098547.565721.6150
Maddi Duran Varlıklar174.750.442174.209.234109.915.0960
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar872.764924.794619.0330
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR399.124.265366.216.447267.120.0400
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler210.050.832166.623.122175.349.9800
Finansal Borçlar105.864.85881.996.12095.672.4950
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar82.060.29467.079.80869.644.2030
Diğer Borçlar6.125.3321.906.8641.345.5280
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)11.989.69012.468.6486.353.4340
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü60.814818.21000
Borç Karşılıkları610.244651.718518.0820
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.339.6001.701.7541.816.2380
(Ara Toplam)210.050.832166.623.122175.349.9800
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler40.943.66051.782.79326.491.1530
Finansal Borçlar22.840.01433.671.45017.581.1980
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)004.907.7770
Uzun vadeli karşılıklar715.909799.731502.6850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17.387.73717.311.6123.499.4930
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar148.129.773147.810.53265.278.9070
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar148.129.773147.810.53265.278.9070
Ödenmiş Sermaye67.000.00067.000.00025.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.278.2522.278.2522.278.2520
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.945.394-3.945.39424.572.4550
Dönem Net Kar/Zararı33.330.00933.014.39413.482.1510
Diğer Özsermaye Kalemleri49.466.90649.463.280-53.9510
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR399.124.265366.216.447267.120.0400
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri199.500.419155.599.289152.120.48988.620.991
Satışların Maliyeti (-)-100.409.057-76.293.811-82.108.980-56.970.574
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)99.091.36279.305.47870.011.50931.650.417
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)99.091.36279.305.47870.011.50931.650.417
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.111.938-3.784.272-5.537.249-4.074.623
Genel Yönetim Giderleri (-)-22.151.873-15.571.273-19.303.720-11.700.661
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.723.8115.272.9402.948.2542.531.192
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.560.538-9.871.224-3.406.326-3.991.007
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)65.990.82455.351.64944.712.46814.415.318
Net Faaliyet Kar/Zararı71.827.55159.949.93345.170.54015.875.133
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.746.6667.746.6662.838.8892.129.167
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler-107.256-280.925-478.832-430.642
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı73.630.23462.817.39047.072.52516.113.843
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler8.494.4169.033.0957.130.3414.338.233
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-41.863.944-32.041.310-36.713.244-23.967.764
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler7.639.4107.465.7412.360.0571.698.525
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)40.260.70639.809.17517.489.622-3.515.688
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-6.930.697-6.794.781-4.007.471-1.791.627
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-879.024-818.21000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-6.051.673-5.976.571-4.007.471-1.791.627
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI33.330.00933.014.39413.482.151-5.307.315
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)33.330.00933.014.39413.482.151-5.307.315
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları33.330.00933.014.39413.482.151-5.307.315
Hisse Başına Kazanç04930-79
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.692.2064.801.9835.024.2483.720.108
Kıdem Tazminatı323.919308.384162.2750
Finansman Giderleri-41.863.944-32.041.310-36.713.244-23.967.764
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-11.695.658-7.424.18917.4620
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-11.695.658-7.424.18917.4620
Net YPP (Hedge Dahil)-11.695.658-7.424.18917.4620

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TRILC 46,5 A/D A/D 18,6 24,2 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TRILC 46,50 4,18 4,16 -2,11 -0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi