SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3501 8,3479 0,03
BIST BANKA 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
ALTIN 1.813,51 1.813,64 -0,01
BRENT 73,28 73,09 0,26

Turk İlaç ve Serum Sanayi Hisse Senedi | TRILC

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 28,06 48,1 20,04
Hacim Hareketi (Milyon TL) 31,6 1.063,4 1.031,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Turk İlaç ve Serum Sanayi
Kuruluş 04.12.2012
Faal Alanı İlaç ve serum üretimi.
Telefon (0312)8376767
Faks (0312)8442106
Adres Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No:8 Akyurt – Ankara, TR 06750

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar254,8148,1
Ödenmiş Sermaye77,067,0
Net Kâr9,133,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 25,3
PD/DD 8,6
FD/Satışlar 10,2
Yabancı Oranı (%) 1,44
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 16,6 / 13,4
Piyasa Değeri 2.177,4 mnTL
Net Borç 50,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,94 -1,19 -7,34 -
USD -1,59 1,04 -4,03 -
Göreceli -2,41 -4,76 -8,86 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TRILCAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TRILCAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar293.860.362223.152.961190.534.8540
Nakit ve Nakit Benzerleri43.514.881423.7261.985.4660
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar142.571.776143.533.964141.015.3360
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.882.02013.096.1528.965.4720
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar70.234.38647.457.55715.763.0300
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar33.657.29918.641.56222.805.5500
(Ara Toplam)293.860.362223.152.961190.534.8540
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar174.662.793175.971.304175.681.5930
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları271.341348.098547.5650
Maddi Duran Varlıklar173.439.383174.750.442174.209.2340
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar952.069872.764924.7940
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR468.523.155399.124.265366.216.4470
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler183.124.133210.050.832166.623.1220
Finansal Borçlar72.912.312105.864.85881.996.1200
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar69.259.36882.060.29467.079.8080
Diğer Borçlar7.211.2546.125.3321.906.8640
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)28.287.49811.989.69012.468.6480
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.339.00060.814818.2100
Borç Karşılıkları726.295610.244651.7180
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.388.4063.339.6001.701.7540
(Ara Toplam)183.124.133210.050.832166.623.1220
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler30.635.76340.943.66051.782.7930
Finansal Borçlar21.504.42922.840.01433.671.4500
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar748.068715.909799.7310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü8.383.26617.387.73717.311.6120
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar254.763.259148.129.773147.810.5320
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar254.763.259148.129.773147.810.5320
Ödenmiş Sermaye77.050.00067.000.00067.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri87.494.805000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.278.2522.278.2522.278.2520
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları29.384.615-3.945.394-3.945.3940
Dönem Net Kar/Zararı9.136.95433.330.00933.014.3940
Diğer Özsermaye Kalemleri49.418.63349.466.90649.463.2800
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR468.523.155399.124.265366.216.4470
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri50.177.098199.500.419155.599.28931.624.455
Satışların Maliyeti (-)-36.139.212-100.409.057-76.293.811-27.777.703
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)14.037.88699.091.36279.305.4783.846.752
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)14.037.88699.091.36279.305.4783.846.752
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.069.179-5.111.938-3.784.272-1.363.525
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.713.932-22.151.873-15.571.273-3.732.353
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.210.5246.723.8115.272.940595.914
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.545.010-12.560.538-9.871.224-2.346.289
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)7.920.28965.990.82455.351.649-2.999.501
Net Faaliyet Kar/Zararı8.254.77571.827.55159.949.933-1.249.126
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler07.746.6667.746.666709.722
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler-443.913-107.256-280.925-870.020
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.476.37673.630.23462.817.390-3.159.799
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.908.7538.494.4169.033.0956.229.577
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-11.900.030-41.863.944-32.041.310-8.578.256
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-443.9137.639.4107.465.741-160.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.485.09940.260.70639.809.175-5.508.478
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)7.651.856-6.930.697-6.794.7813.649.922
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.339.000-879.024-818.2100
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)8.990.856-6.051.673-5.976.5713.649.922
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI9.136.95533.330.00933.014.394-1.858.556
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)9.136.95533.330.00933.014.394-1.858.556
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları9.136.95533.330.00933.014.394-1.858.556
Hisse Başına Kazanç004930
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.750.4626.692.2064.801.9831.543.273
Kıdem Tazminatı-9.767323.919308.3840
Finansman Giderleri-11.900.030-41.863.944-32.041.310-8.578.256
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-4.591.209-11.695.658-7.424.1890
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-4.591.209-11.695.658-7.424.1890
Net YPP (Hedge Dahil)-4.591.209-11.695.658-7.424.1890

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TRILC 28,3 A/D 25,3 10,2 8,5 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TRILC 28,26 1,44 1,45 0,36 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi