SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.376 1.393 -1,24
VIOP 1.414 1.432 -1,26
USD/TRY 8,1446 8,1495 -0,06
BIST BANKS 1.063 1.074 -0,98
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.215 15.234 -0,13
GOLD 1.733,32 1.732,88 0,03
BRENT 63,17 63,18 -0,02

Taze Kuru Gıda Hisse Senedi | TKURU

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 208,1 405,1 197
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 10,3 10,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Taze Kuru Gıda
Kuruluş 30.04.2009
Faal Alanı Kuru gıda üretimi
Telefon -
Faks -
Adres Akçay Mah. Yarbaşı sok no: 06 Kızılcahamam Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-0,2-0,3
Ödenmiş Sermaye1,01,0
Net Kâr-4,7-1,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,3
Piyasa Değeri 334,8 mnTL
Net Borç 3,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,99 60,88 26,82 54,79
USD 9,58 60,29 17,51 40,60
Göreceli 11,37 68,62 43,54 66,14

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TKURUAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TKURUAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.495.0754.138.5624.544.8274.552.695
Nakit ve Nakit Benzerleri120.322365.257659.167637.069
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar844.471580.166554.944912.455
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar117.57346.45447.991443.836
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.789.4162.932.0143.039.3122.317.683
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar623.293214.671243.413241.652
(Ara Toplam)3.495.0754.138.5624.544.8274.552.695
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.516.9072.313.6792.484.5001.693.586
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar044.37216.70116.797
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar012.50000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller30.00030.00030.0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.373.3561.512.6841.686.799893.355
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar113.551696.747751.000625.104
Ertelenmiş Vergi Varlığı017.3760158.330
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR5.011.9826.452.2417.029.3276.246.281
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.755.6153.671.2961.935.3851.597.891
Finansal Borçlar1.607.4722.249.5161.179.801500.443
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar318.574562.696340.056822.329
Diğer Borçlar625.034748.847114.11073.781
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)8.9817.53327.80845.113
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler195.554102.704273.610156.225
(Ara Toplam)2.755.6153.671.2961.935.3851.597.891
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.411.8893.041.1643.956.0154.324.037
Finansal Borçlar2.332.1042.795.1103.642.7254.101.647
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar79.785246.054313.290222.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar-155.522-260.2191.137.927324.353
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-155.522-260.2191.137.927324.353
Ödenmiş Sermaye1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0003.190.708
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-4.383.417-4.383.417-3.189.983-3.189.983
Dönem Net Kar/Zararı-4.667.204-1.524.569-1.193.434-668.321
Diğer Özsermaye Kalemleri7.895.0994.647.7674.521.344-8.051
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR5.011.9826.452.2417.029.3276.246.281
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.255.1021.791.3873.297.5961.697.893
Satışların Maliyeti (-)-5.059.249-1.960.959-3.047.584-1.804.260
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-804.147-169.572250.012-106.367
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-804.147-169.572250.012-106.367
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-543.572-206.881-515.211-240.173
Genel Yönetim Giderleri (-)-751.531-186.591-543.482-233.601
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-902.170-53.440-75.736-33.042
Diğer Faaliyet Gelirleri161.15938.078270.743238.294
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-564.453-62.585-389.093-163.880
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-3.404.714-640.991-1.002.767-538.769
Net Faaliyet Kar/Zararı-3.001.420-616.484-884.417-613.183
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-3.404.714-640.991-1.002.767-538.769
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0099.49785.153
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.262.490-922.509-366.646-213.930
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.667.204-1.563.500-1.269.916-667.546
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)038.93176.482-775
Dönem Vergi Geliri (Gideri)038.9310-775
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0076.4820
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-4.667.204-1.524.569-1.193.434-668.321
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-4.667.204-1.524.569-1.193.434-668.321
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-4.667.204-1.524.569-1.193.434-668.321
Hisse Başına Kazanç-50-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-20-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri339.414232.733271.024115.544
Kıdem Tazminatı79.7854.74976.72011.308
Finansman Giderleri-1.262.490-922.509-366.646-213.930
Yurtiçi Satışlar3.543.3901.386.9962.818.4881.357.156
Yurtdışı Satışlar930.761438.437604.514369.330
Net Yabancı Para Pozisyonu-164.686-444.827-476.453420.728
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-164.686-444.827-476.453451.281
Net YPP (Hedge Dahil)-164.686-444.827-476.453420.728

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TKURU 334,8 A/D A/D A/D A/D 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi