SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.542 1.552 -0,59
VIOP 1.651 1.666 -0,90
USD/TRY 7,4103 7,3679 0,58
BIST BANKS 1.515 1.550 -2,26
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.874 13.907 -0,24
GOLD 1.854,30 1.869,10 -0,79
BRENT 55,09 56,10 -1,80

Taze Kuru Gıda Hisse Senedi | TKURU

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 190 430,5 240,5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 13,0 12,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Taze Kuru Gıda
Kuruluş 30.04.2009
Faal Alanı Kuru gıda üretimi
Telefon -
Faks -
Adres Akçay Mah. Yarbaşı sok no: 06 Kızılcahamam Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-0,31,1
Ödenmiş Sermaye1,01,0
Net Kâr-1,5-1,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Piyasa Değeri 318,0 mnTL
Net Borç 4,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,66 -4,22 55,12 47,02
USD -0,80 -4,35 60,15 47,42
Göreceli -0,07 -5,34 41,29 40,76

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TKURU0,000,00000,000,00 0 A/D
TKURU0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.138.5624.544.8274.552.6954.570.852
Nakit ve Nakit Benzerleri365.257659.167637.069840.130
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar580.166554.944912.455987.685
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar46.45447.991443.836503.605
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.932.0143.039.3122.317.6832.051.136
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar214.671243.413241.652188.296
(Ara Toplam)4.138.5624.544.8274.552.6954.570.852
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.313.6792.484.5001.693.5861.749.654
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar44.37216.70116.79723.787
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar12.500000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller30.00030.000030.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.512.6841.686.799893.355679.112
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar696.747751.000625.104859.921
Ertelenmiş Vergi Varlığı17.3760158.330156.834
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR6.452.2417.029.3276.246.2816.320.506
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.671.2961.935.3851.597.8913.114.127
Finansal Borçlar2.249.5161.179.801500.4432.462.560
Diğer Finansal Yükümlülükler0006.579
Ticari Borçlar562.696340.056822.329437.574
Diğer Borçlar748.847114.11073.78115.325
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)7.53327.80845.11374.868
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler102.704273.610156.225117.221
(Ara Toplam)3.671.2961.935.3851.597.8913.114.127
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.041.1643.956.0154.324.0372.205.654
Finansal Borçlar2.795.1103.642.7254.101.6472.034.827
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar246.054313.290222.390170.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar-260.2191.137.927324.3531.000.725
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-260.2191.137.927324.3531.000.725
Ödenmiş Sermaye1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri003.190.7083.190.708
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-4.383.417-3.189.983-3.189.983-1.863.853
Dönem Net Kar/Zararı-1.524.569-1.193.434-668.321-1.326.130
Diğer Özsermaye Kalemleri4.647.7674.521.344-8.0510
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR6.452.2417.029.3276.246.2816.320.506
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.791.3873.297.5961.697.8934.095.915
Satışların Maliyeti (-)-1.960.959-3.047.584-1.804.260-3.682.342
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-169.572250.012-106.367413.573
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-169.572250.012-106.367413.573
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-206.881-515.211-240.173-729.543
Genel Yönetim Giderleri (-)-186.591-543.482-233.601-429.745
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-53.440-75.736-33.042-66.085
Diğer Faaliyet Gelirleri38.078270.743238.294700.496
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-62.585-389.093-163.880-820.339
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-640.991-1.002.767-538.769-931.643
Net Faaliyet Kar/Zararı-616.484-884.417-613.183-811.800
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-640.991-1.002.767-538.769-931.643
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler099.49785.153236.266
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-922.509-366.646-213.930-751.315
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.563.500-1.269.916-667.546-1.446.692
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)38.93176.482-775120.562
Dönem Vergi Geliri (Gideri)38.9310-7750
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)076.4820120.562
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.524.569-1.193.434-668.321-1.326.130
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.524.569-1.193.434-668.321-1.326.130
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.524.569-1.193.434-668.321-1.326.130
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-2-1-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-10-1
Dipnot
Amortisman Giderleri232.733271.024115.544239.440
Kıdem Tazminatı4.74976.72011.30842.164
Finansman Giderleri-922.509-366.646-213.930-751.315
Yurtiçi Satışlar1.386.9962.818.4881.357.1563.647.068
Yurtdışı Satışlar438.437604.514369.330520.210
Net Yabancı Para Pozisyonu-444.827119.668420.728-459.591
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-444.827114.013451.281-403.897
Net YPP (Hedge Dahil)-444.827119.668420.728-459.591

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TKURU 318,0 A/D A/D A/D A/D 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi