SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKA 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
ALTIN 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Tetamat Gıda Hisse Senedi | TKURU

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 184,9 238 53,1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,9 10,2 9,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tetamat Gıda
Kuruluş 30.04.2009
Faal Alanı Kuru gıda üretimi
Telefon -
Faks -
Adres Akçay Mah. Yarbaşı sok no: 06 Kızılcahamam Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-0,90,2
Ödenmiş Sermaye1,01,0
Net Kâr-0,80,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 23,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,4
Piyasa Değeri 188,8 mnTL
Net Borç -0,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,21 2,11 -1,62 -12,71
USD -3,33 -1,93 -11,35 -32,44
Göreceli -1,86 -2,74 -6,44 -12,90

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TKURUAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TKURUAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar5.751.4845.960.4163.495.0754.138.562
Nakit ve Nakit Benzerleri74.880378.371120.322365.257
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.130.8811.659.600844.471580.166
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar133.434128.418117.57346.454
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.269.5622.965.3711.789.4162.932.014
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.142.727828.656623.293214.671
(Ara Toplam)5.751.4845.960.4163.495.0754.138.562
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.140.0731.745.6921.516.9072.313.679
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar00044.372
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar00012.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller30.00030.00030.00030.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.995.2321.602.2391.373.3561.512.684
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar114.841113.453113.551696.747
Ertelenmiş Vergi Varlığı00017.376
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR7.891.5577.706.1085.011.9826.452.241
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.693.1307.457.9772.755.6153.671.296
Finansal Borçlar0282.5331.607.4722.249.516
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.596.772662.472318.574562.696
Diğer Borçlar6.565.3935.991.393625.034748.847
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)253.362235.4388.9817.533
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler277.603286.141195.554102.704
(Ara Toplam)8.693.1307.457.9772.755.6153.671.296
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler75.57074.2292.411.8893.041.164
Finansal Borçlar002.332.1042.795.110
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar75.57074.22979.785246.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar-877.143173.902-155.522-260.219
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-877.143173.902-155.522-260.219
Ödenmiş Sermaye1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-9.050.621-9.050.621-4.383.417-4.383.417
Dönem Net Kar/Zararı-817.166248.862-4.667.204-1.524.569
Diğer Özsermaye Kalemleri7.990.6447.975.6617.895.0994.647.767
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR7.891.5577.706.1085.011.9826.452.241
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.418.3182.010.7074.255.1021.791.387
Satışların Maliyeti (-)-4.908.936-1.106.191-5.059.249-1.960.959
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)509.382904.516-804.147-169.572
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)509.382904.516-804.147-169.572
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-347.092-160.927-543.572-206.881
Genel Yönetim Giderleri (-)-695.321-373.795-751.531-186.591
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)00-902.170-53.440
Diğer Faaliyet Gelirleri70.916175.218161.15938.078
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-162.984-143.316-564.453-62.585
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-625.099401.696-3.404.714-640.991
Net Faaliyet Kar/Zararı-533.031369.794-3.001.420-616.484
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.8502.85000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-622.249404.546-3.404.714-640.991
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-194.917-155.684-1.262.490-922.509
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.8502.85000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-817.166248.862-4.667.204-1.563.500
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)00038.931
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)00038.931
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-817.166248.862-4.667.204-1.524.569
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-817.166248.862-4.667.204-1.524.569
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-817.166248.862-4.667.204-1.524.569
Hisse Başına Kazanç-10-5-2
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-100-2
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-100-2
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-100-2
Dipnot
Amortisman Giderleri143.87369.851339.414232.733
Kıdem Tazminatı89.98774.22979.7854.749
Finansman Giderleri-194.917-155.684-1.262.490-922.509
Yurtiçi Satışlar5.622.9102.138.2223.543.3901.386.996
Yurtdışı Satışlar20.51911.197930.761438.437
Net Yabancı Para Pozisyonu-43.51090.416-164.686-444.827
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-43.51090.416-164.686-444.827
Net YPP (Hedge Dahil)-43.51090.416-164.686-444.827
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit4.779.8904.333.025-1.874.463283.104
Düzeltme Öncesi Kar-817.166248.862-4.667.204-1.524.569
Düzeltmeler:87.848100.5802.278.5971.020.693
Amortisman & İtfa Payları143.87369.851339.414232.733
Karşılıklardaki Değişim91.33075.00690.33330.742
Diğer Gelir/ Gider-147.355-44.2771.848.850757.218
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-729.318349.442-2.388.607-503.876
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler5.509.2083.983.583960.803786.980
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)4.779.8904.333.025-1.427.804283.104
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit00-446.6590
Sabit Sermaye Yatırımları-764.189-295.786-184.247-4.365
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit000-12.500
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-764.189-295.786-184.247-16.865
Serbest Nakit Akım4.015.7014.037.239-2.058.710266.239
Finansal Borçlardaki Değişim-4.061.143-3.779.190-1.976.711-610.149
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit003.496.57650.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-4.061.143-3.779.1901.519.865-560.149
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-45.442258.049-538.845-293.910
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-45.442258.049-538.845-293.910
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler120.322120.322659.167659.167
Dönem Sonu Nakit74.880378.371120.322365.257

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TKURU 188,8 A/D A/D 23,9 A/D 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi