SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3501 8,3479 0,03
BIST BANKA 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
ALTIN 1.813,51 1.813,64 -0,01
BRENT 73,28 73,09 0,26

Taze Kuru Gıda Hisse Senedi | TKURU

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 115,1 271 155,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 16,1 15,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Taze Kuru Gıda
Kuruluş 30.04.2009
Faal Alanı Kuru gıda üretimi
Telefon -
Faks -
Adres Akçay Mah. Yarbaşı sok no: 06 Kızılcahamam Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar0,2-0,2
Ödenmiş Sermaye1,01,0
Net Kâr0,2-4,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,4
Piyasa Değeri 226,0 mnTL
Net Borç -0,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,13 -4,36 14,31 4,48
USD -2,78 -2,20 18,39 -7,59
Göreceli -3,59 -7,82 12,43 10,23

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TKURUAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TKURUAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar5.960.4163.495.0754.138.5620
Nakit ve Nakit Benzerleri378.371120.322365.2570
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.659.600844.471580.1660
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar128.418117.57346.4540
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.965.3711.789.4162.932.0140
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar828.656623.293214.6710
(Ara Toplam)5.960.4163.495.0754.138.5620
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.745.6921.516.9072.313.6790
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0044.3720
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0012.5000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller30.00030.00030.0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.602.2391.373.3561.512.6840
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar113.453113.551696.7470
Ertelenmiş Vergi Varlığı0017.3760
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR7.706.1085.011.9826.452.2410
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.457.9772.755.6153.671.2960
Finansal Borçlar282.5331.607.4722.249.5160
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar662.472318.574562.6960
Diğer Borçlar5.991.393625.034748.8470
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)235.4388.9817.5330
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler286.141195.554102.7040
(Ara Toplam)7.457.9772.755.6153.671.2960
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler74.2292.411.8893.041.1640
Finansal Borçlar02.332.1042.795.1100
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar74.22979.785246.0540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar173.902-155.522-260.2190
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar173.902-155.522-260.2190
Ödenmiş Sermaye1.000.0001.000.0001.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-9.050.621-4.383.417-4.383.4170
Dönem Net Kar/Zararı248.862-4.667.204-1.524.5690
Diğer Özsermaye Kalemleri7.975.6617.895.0994.647.7670
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR7.706.1085.011.9826.452.2410
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.010.7074.255.1021.791.3871.329.373
Satışların Maliyeti (-)-1.106.191-5.059.249-1.960.959-1.357.658
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)904.516-804.147-169.572-28.285
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)904.516-804.147-169.572-28.285
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-160.927-543.572-206.881-126.822
Genel Yönetim Giderleri (-)-373.795-751.531-186.591-68.129
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0-902.170-53.440-58.078
Diğer Faaliyet Gelirleri175.218161.15938.078101.213
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-143.316-564.453-62.585-137.698
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)401.696-3.404.714-640.991-317.799
Net Faaliyet Kar/Zararı369.794-3.001.420-616.484-281.314
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.850000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı404.546-3.404.714-640.991-317.799
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-155.684-1.262.490-922.509-734.002
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.850000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)248.862-4.667.204-1.563.500-1.051.801
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0038.931-194.292
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0038.9310
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)000-194.292
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI248.862-4.667.204-1.524.569-1.246.093
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)248.862-4.667.204-1.524.569-1.246.093
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları248.862-4.667.204-1.524.569-1.246.093
Hisse Başına Kazanç0-50-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-20
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri69.851339.414232.733116.455
Kıdem Tazminatı74.22979.7854.7490
Finansman Giderleri-155.684-1.262.490-922.509-734.002
Yurtiçi Satışlar2.138.2223.543.3901.386.996911.081
Yurtdışı Satışlar11.197930.761438.437438.437
Net Yabancı Para Pozisyonu90.416-164.686-444.8270
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu90.416-164.686-444.8270
Net YPP (Hedge Dahil)90.416-164.686-444.8270

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TKURU 226,0 A/D A/D A/D A/D 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi