SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.771 10.740 0,29
VIOP 11.750 11.725 0,21
USD/TRY 32,8221 32,8097 0,04
BIST BANKS 15.552 15.272 1,83
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.164 18.254 -0,50
GOLD 2.322,05 2.360,00 -1,61
BRENT 85,02 85,71 -0,81

Europap Tezol Hisse Senedi | TEZOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 17,21 24,28 7,07
Hacim Hareketi (Milyon TL) 27,5 302,9 275,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Europap Tezol
Kuruluş 01.02.1969
Faal Alanı Kağıt üretimi
Telefon (0232)8531144
Faks (0850)5821273
Adres Philsa Cad. No:36, 35860 Torbalı/İzmi

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3.617,63.589,8
Ödenmiş Sermaye440,0440,0
Net Kâr38,026,2

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 15,4
PD/DD 2,6
FD/Satışlar 2,2
Yabancı Oranı (%) 1,09
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,6 / 3,2
Piyasa Değeri 8.135,6 mnTL
Net Borç 26,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 25,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,76 1,59 -8,74 2,72
USD 0,12 0,60 -10,57 -7,76
Göreceli 0,47 -1,24 -7,66 -28,76

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TEZOLAçıklanmadı0,430,07957,957,16 35.000.000 134
TEZOL30.09.20220,330,04554,554,09 4.545.450 2
TEZOL29.04.20222,670,450045,0040,50 45.000.000 18
TEZOL30.09.20220,330,04554,554,094.545.4502
TEZOL29.04.20222,670,450045,0040,5045.000.00018
TEZOLAçıklanmadı0,430,07957,957,1635.000.000134

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.740.246.4492.259.572.3761.810.763.3861.913.436.272
Nakit ve Nakit Benzerleri289.435.136487.683.437625.314.885577.021.473
Finansal Yatırımlar435.833.57134.684.43540.630.81050.507.983
Ticari Alacaklar730.758.413633.743.884498.342.655618.511.749
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar73.103.17762.282.62413.683.09744.187.819
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.087.993.544950.163.758517.333.052525.949.207
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar123.122.60891.014.238115.458.88797.258.041
(Ara Toplam)2.740.246.4492.259.572.3761.810.763.3861.913.436.272
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.445.749.6412.525.751.608945.367.454811.325.714
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar115.695133.123685.863647.023
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar82.323.229110.948.12240.773.32553.684.875
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları30.664.84632.238.3806.521.9476.836.287
Maddi Duran Varlıklar2.297.978.5992.181.189.674645.592.048578.949.611
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar416.881513.758239.176280.823
Ertelenmiş Vergi Varlığı00222.450.141160.908.286
Diğer Duran Varlıklar34.250.391200.728.55129.104.95410.018.809
TOPLAM VARLIKLAR5.185.996.0904.785.323.9842.756.130.8402.724.761.986
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler897.495.055842.275.522597.626.395757.385.894
Finansal Borçlar84.495.009105.110.197115.683.539129.526.783
Diğer Finansal Yükümlülükler139.646.166151.535.299200.224109.514
Ticari Borçlar532.355.846513.675.707361.470.533526.029.276
Diğer Borçlar951.290976.4971.030.943777.084
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)52.409.20917.538.80524.615.50515.825.557
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31.823.84218.121.64557.374.61861.812.697
Borç Karşılıkları14.942.57011.252.9099.110.9268.260.119
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler40.871.12324.064.46328.140.10715.044.864
(Ara Toplam)897.495.055842.275.522597.626.395757.385.894
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler670.859.080353.237.299257.322.380281.489.053
Finansal Borçlar562.834.524295.859.135234.811.205253.658.356
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar53.202.92156.870.12922.511.17527.830.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54.821.635508.03500
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar3.617.641.9553.589.811.1631.901.182.0651.685.887.039
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.617.641.9553.589.811.1631.901.182.0651.685.887.039
Ödenmiş Sermaye440.000.000440.000.000440.000.000220.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler216.769.440216.769.44085.800.01540.900.015
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.264.008.5502.233.843.141849.973.0931.114.873.093
Dönem Net Kar/Zararı38.049.37030.165.409514.432.227303.458.200
Diğer Özsermaye Kalemleri658.814.595669.033.17310.976.7306.655.731
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR5.185.996.0904.785.323.9842.756.130.8402.724.761.986
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri938.088.4443.647.751.5802.116.986.4561.398.103.622
Satışların Maliyeti (-)-773.742.033-2.899.945.623-1.513.846.162-1.022.339.767
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)164.346.411747.805.957603.140.294375.763.855
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)164.346.411747.805.957603.140.294375.763.855
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-26.212.621-193.809.367-105.572.774-65.168.565
Genel Yönetim Giderleri (-)-37.034.935-105.623.810-63.380.733-37.783.817
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri62.337.810386.391.274280.062.776136.006.197
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-33.210.325-372.620.337-225.608.180-97.711.445
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)130.226.340462.143.717488.641.383311.106.225
Net Faaliyet Kar/Zararı101.098.855448.372.780434.186.787272.811.473
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20.202.45539.892.89617.532.24216.518.033
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.265.7530-117.012-767.821
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı149.163.042502.036.613506.056.613326.856.437
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler26.735.677239.581.983176.396.549133.986.723
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-53.601.533-462.611.420-109.197.477-93.157.114
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler18.936.70239.892.89617.415.23015.750.212
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)122.297.186279.007.176573.255.685367.686.046
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-84.247.816-252.790.891-58.823.458-64.227.846
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-29.834.920-212.279.995-154.194.410-96.474.623
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-54.412.896-40.510.89695.370.95232.246.777
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI38.049.37026.216.285514.432.227303.458.200
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)38.049.37026.216.285514.432.227303.458.200
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları38.049.37026.216.285514.432.227303.458.200
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Dipnot
Amortisman Giderleri32.029.55782.086.92111.664.3308.408.673
Kıdem Tazminatı1.644.70210.422.08517.480.85719.917.348
Finansman Giderleri-53.601.533-462.611.420-109.197.477-93.157.114
Yurtiçi Satışlar509.485.1962.452.636.3011.457.719.4721.007.983.867
Yurtdışı Satışlar476.660.8071.390.906.017765.821.066481.061.733
Net Yabancı Para Pozisyonu171.220.486-9.072.597332.187.469793.996.147
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu171.220.486-9.072.597332.187.469793.996.147
Net YPP (Hedge Dahil)171.220.486-9.072.597332.187.469793.996.147
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit148.510.075922.464.971665.721.554441.438.321
Düzeltme Öncesi Kar38.049.37026.216.285514.432.227303.458.200
Düzeltmeler:211.881.341976.699.521194.713.21183.537.140
Amortisman & İtfa Payları32.029.55782.086.92111.664.3308.408.673
Karşılıklardaki Değişim13.061.69423.241.75024.761.31520.734.487
Diğer Gelir/ Gider55.278.182871.370.850158.287.56654.393.980
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)249.930.7111.002.915.806709.145.438386.995.340
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-86.015.617151.394.95180.550.059115.080.361
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)163.915.0941.154.310.757789.695.497502.075.701
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-15.405.019-231.845.786-123.973.943-60.637.380
Sabit Sermaye Yatırımları-146.717.398-265.157.274-166.856.862-97.169.008
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-351.917.52331.611.168-22.325.21414.875.903
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-498.634.921-233.546.106-189.182.076-82.293.105
Serbest Nakit Akım-350.124.846688.918.865476.539.478359.145.216
Finansal Borçlardaki Değişim274.844.491-202.560.614-134.792.991-103.797.821
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-30.031.099-33.993.614-27.176.356-18.024.712
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit244.813.392-236.554.228-161.969.347-121.822.533
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-105.311.454452.364.637314.570.131237.322.683
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi4.364.285-509.324.80818.950.30047.904.336
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-100.947.169-56.960.171333.520.431285.227.019
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler487.683.437480.798.238291.794.454291.794.454
Dönem Sonu Nakit289.435.136423.838.067625.314.885577.021.473

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TEZOL 18,5 A/D 14,3 2,4 2,2 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TEZOL 18,49 1,06 1,09 3,37 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi