SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.961 1.945 0,83
VIOP 2.169 2.150 0,89
USD/TRY 13,5638 13,4770 0,64
BIST BANKS 1.727 1.725 0,09
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
GOLD 1.846,75 1.847,51 -0,04
BRENT 88,59 87,18 1,62

Europap Tezol Hisse Senedi | TEZOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 13,72 16,85 3,13
Hacim Hareketi (Milyon TL) 20,5 459,5 439,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Europap Tezol
Kuruluş 01.02.1969
Faal Alanı Kağıt üretimi
Telefon (0232)8531144
Faks (0232)5821273
Adres Philsa Cd. No: 36 35860 Torbalı / İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar559,9521,3
Ödenmiş Sermaye100,0100,0
Net Kâr119,681,5

Cari Değerler

F/K 10,4
FD/FAVÖK 10,7
PD/DD 2,6
FD/Satışlar 1,9
Yabancı Oranı (%) 3,48
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,0 / 10,1
Piyasa Değeri 1.449,0 mnTL
Net Borç -28,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,43 -6,82 -4,48 -6,76
USD -2,23 -6,68 -16,98 -7,93
Göreceli -3,19 -5,15 -7,12 -10,95

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TEZOLAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TEZOLAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar653.247.313537.606.028456.869.4340
Nakit ve Nakit Benzerleri287.465.015207.593.427154.245.4490
Finansal Yatırımlar49.41549.12213.951.4290
Ticari Alacaklar209.457.274139.363.843138.073.4260
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar195.1233.661.0969.070.4930
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar143.367.858168.970.338137.361.9770
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar12.712.62817.968.2024.166.6600
(Ara Toplam)653.247.313537.606.028456.869.4340
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar261.167.188257.823.798222.295.3360
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.4451.4451.4450
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar12.440.44812.440.44811.985.3210
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.871.9594.098.4963.332.9580
Maddi Duran Varlıklar198.323.925194.477.534186.319.4550
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar185.356217.677334.8860
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar46.344.05546.588.19820.321.2710
TOPLAM VARLIKLAR914.414.501795.429.826679.164.7700
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler180.163.337163.122.911129.339.8460
Finansal Borçlar102.964.38399.722.74581.080.2700
Diğer Finansal Yükümlülükler38.58506.6110
Ticari Borçlar68.030.53553.295.95541.461.2520
Diğer Borçlar261.465323.774161.8700
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.459.5342.121.717559.9940
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü339.934696.3261.502.9050
Borç Karşılıkları2.360.2092.360.2092.404.2790
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.708.6924.602.1852.162.6650
(Ara Toplam)180.163.337163.122.911129.339.8460
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler174.394.434110.992.79795.463.4250
Finansal Borçlar155.872.90091.469.73968.070.9170
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0078.9390
Uzun vadeli karşılıklar11.988.44811.471.6549.484.6350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.533.0863.755.8955.547.9570
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler04.295.50912.280.9770
Özkaynaklar559.856.730521.314.118454.361.4990
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar559.856.730521.314.118454.361.4990
Ödenmiş Sermaye100.000.000100.000.00015.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler014.032.9907.525.0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları333.321.227333.321.227288.277.5590
Dönem Net Kar/Zararı119.570.79081.474.855136.551.6580
Diğer Özsermaye Kalemleri6.964.713-7.514.9547.007.2820
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR914.414.501795.429.826679.164.7700
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri605.244.325341.377.978645.577.520484.015.808
Satışların Maliyeti (-)-422.889.704-242.194.088-428.651.122-318.389.836
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)182.354.62199.183.890216.926.398165.625.972
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)182.354.62199.183.890216.926.398165.625.972
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-75.904.896-40.048.338-53.597.720-40.927.209
Genel Yönetim Giderleri (-)-18.933.625-12.115.246-16.080.865-11.400.395
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri78.771.03770.116.36547.009.29238.436.086
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-63.649.413-53.038.542-31.216.169-22.615.831
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)102.637.72464.098.129163.040.936129.118.623
Net Faaliyet Kar/Zararı87.516.10047.020.306147.247.813113.298.368
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.415.1751.552.271592.554544.554
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-3.718-3.71800
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı106.049.18165.646.682163.633.490129.663.177
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler53.222.08136.903.07671.841.36955.216.464
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-36.897.772-21.303.069-75.174.594-46.513.283
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.411.4571.548.553592.554544.554
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)122.373.49081.246.689160.300.265138.366.358
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.802.700228.166-23.748.607-21.891.607
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.938.693-1.573.348-23.306.162-20.898.559
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-864.0071.801.514-442.445-993.048
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI119.570.79081.474.855136.551.658116.474.751
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)119.570.79081.474.855136.551.658116.474.751
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları119.570.79081.474.855136.551.658116.474.751
Hisse Başına Kazanç1111
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri8.958.8125.946.88410.376.7377.495.677
Kıdem Tazminatı01.985.5641.018.2330
Finansman Giderleri-36.897.772-21.303.069-75.174.594-46.513.283
Yurtiçi Satışlar345.308.835203.412.814415.569.494315.052.257
Yurtdışı Satışlar277.464.053150.975.627258.069.928190.120.870
Net Yabancı Para Pozisyonu178.768.239160.661.472121.062.7180
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu178.768.239160.661.472121.062.7180
Net YPP (Hedge Dahil)178.768.239160.661.472121.062.7180
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit89.872.13569.981.209101.466.15382.165.731
Düzeltme Öncesi Kar119.570.79081.474.855136.551.658116.474.751
Düzeltmeler:21.044.37417.029.77156.442.85642.151.698
Amortisman & İtfa Payları8.958.8125.946.88410.376.7377.495.677
Karşılıklardaki Değişim4.221.7953.146.6552.159.1951.437.032
Diğer Gelir/ Gider7.863.7677.936.23243.906.92433.218.989
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)140.615.16498.504.626192.994.514158.626.449
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-38.653.386-28.523.417-91.528.361-51.388.205
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)101.961.77869.981.209101.466.153107.238.244
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-12.089.64300-25.072.513
Sabit Sermaye Yatırımları-12.896.192-10.456.933-38.078.032-27.693.317
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-8.834.608-11.274.625-29.555.534-10.892.951
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-21.730.800-21.731.558-67.633.566-38.586.268
Serbest Nakit Akım68.141.33548.249.65133.832.58743.579.463
Finansal Borçlardaki Değişim104.355.54636.710.72766.993.74653.778.455
Temettü Ödemeleri00-21.000.000-21.000.000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-39.277.315-31.612.400-18.455.784-12.012.969
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit65.078.2315.098.32727.537.96220.765.486
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış133.219.56653.347.97861.370.54964.344.949
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim133.219.56653.347.97861.370.54964.344.949
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler154.245.449154.245.44992.874.90092.874.900
Dönem Sonu Nakit287.465.015207.593.427154.245.449157.219.849

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TEZOL 14,5 10,4 10,7 1,9 2,6 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TEZOL 14,49 3,57 3,48 -8,72 -0,09
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi