SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.401 1.407 -0,43
VIOP 1.498 1.512 -0,88
USD/TRY 8,7582 8,6519 1,23
BIST BANKS 1.240 1.273 -2,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
GOLD 1.747,23 1.768,12 -1,18
BRENT 77,21 76,19 1,34

Europap Tezol Hisse Senedi | TEZOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 15,25 18,44 3,19
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,8 1.526,9 1.526,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Europap Tezol
Kuruluş 01.02.1969
Faal Alanı Kağıt üretimi
Telefon (0232)8531144
Faks (0232)5821273
Adres Philsa Cd. No: 36 35860 Torbalı / İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar521,3454,4
Ödenmiş Sermaye100,015,0
Net Kâr81,5136,6

Cari Değerler

F/K 11,0
FD/FAVÖK 12,3
PD/DD 3,2
FD/Satışlar 2,4
Yabancı Oranı (%) 0,04
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 46,2 / 46,2
Piyasa Değeri 1.655,0 mnTL
Net Borç -16,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,34 -1,31 - -
USD -4,56 -3,70 - -
Göreceli -3,93 -0,14 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TEZOLAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TEZOLAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar537.606.028456.869.4340310.022.202
Nakit ve Nakit Benzerleri207.593.427154.245.449092.874.900
Finansal Yatırımlar49.12213.951.429027.970
Ticari Alacaklar139.363.843138.073.4260121.511.500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.661.0969.070.49303.003.120
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar168.970.338137.361.977089.751.679
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar17.968.2024.166.66002.853.033
(Ara Toplam)537.606.028456.869.4340310.022.202
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar257.823.798222.295.3360171.188.168
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.4451.44501.445
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar12.440.44811.985.321010.587.780
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları4.098.4963.332.95802.731.979
Maddi Duran Varlıklar194.477.534186.319.4550157.166.921
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar217.677334.8860700.043
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar46.588.19820.321.27100
TOPLAM VARLIKLAR795.429.826679.164.7700481.210.370
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler163.122.911129.339.846087.843.842
Finansal Borçlar99.722.74581.080.270043.369.774
Diğer Finansal Yükümlülükler06.611047.699
Ticari Borçlar53.295.95541.461.252032.375.510
Diğer Borçlar323.774161.8700191.743
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.121.717559.9940343.898
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü696.3261.502.90507.152.088
Borç Karşılıkları2.360.2092.404.27902.586.133
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.602.1852.162.66501.776.997
(Ara Toplam)163.122.911129.339.846087.843.842
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler110.992.79795.463.425054.812.349
Finansal Borçlar91.469.73968.070.917020.768.506
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)078.9390337.285
Uzun vadeli karşılıklar11.471.6549.484.63506.780.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.755.8955.547.95705.303.635
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler4.295.50912.280.977021.622.078
Özkaynaklar521.314.118454.361.4990338.554.179
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar521.314.118454.361.4990338.554.179
Ödenmiş Sermaye100.000.00015.000.000015.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.032.9907.525.00007.525.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları333.321.227288.277.5590199.296.710
Dönem Net Kar/Zararı81.474.855136.551.6580109.980.849
Diğer Özsermaye Kalemleri-7.514.9547.007.28206.751.620
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR795.429.826679.164.7700481.210.370
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri341.377.978645.577.520304.748.343612.606.713
Satışların Maliyeti (-)-242.194.088-428.651.122-200.612.543-422.662.428
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)99.183.890216.926.398104.135.800189.944.285
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)99.183.890216.926.398104.135.800189.944.285
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-40.048.338-53.597.720-23.907.524-45.086.138
Genel Yönetim Giderleri (-)-12.115.246-16.080.865-7.715.477-13.302.517
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri70.116.36547.009.29216.776.63345.467.880
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-53.038.542-31.216.169-9.705.222-41.399.036
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)64.098.129163.040.93679.584.210135.624.474
Net Faaliyet Kar/Zararı47.020.306147.247.81372.512.799131.555.630
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.552.271592.554544.55462.124
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-3.718000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı65.646.682163.633.49080.128.764135.686.598
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler36.903.07671.841.36935.227.52330.861.660
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-21.303.069-75.174.594-30.642.324-30.322.160
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.548.553592.554544.55462.124
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)81.246.689160.300.26584.713.963136.226.098
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)228.166-23.748.607-16.978.724-26.245.249
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.573.348-23.306.162-17.211.744-23.761.266
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.801.514-442.445233.020-2.483.983
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI81.474.855136.551.65867.735.239109.980.849
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)81.474.855136.551.65867.735.239109.980.849
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları81.474.855136.551.65867.735.239109.980.849
Hisse Başına Kazanç1111
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.946.88410.376.7375.000.9089.791.277
Kıdem Tazminatı1.985.5641.018.233509.116722.478
Finansman Giderleri-21.303.069-75.174.594-30.642.324-30.322.160
Yurtiçi Satışlar203.412.814415.569.494205.790.773390.119.253
Yurtdışı Satışlar150.975.627258.069.928115.193.206254.581.878
Net Yabancı Para Pozisyonu160.661.472121.062.718062.674.313
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu160.661.472121.062.718062.674.313
Net YPP (Hedge Dahil)160.661.472121.062.718062.674.313

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TEZOL 16,6 11,0 12,3 2,4 3,2 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TEZOL 16,55 0,04 0,39 34,89 0,35
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi