SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.771 10.740 0,29
VIOP 11.750 11.725 0,21
USD/TRY 32,8221 32,8097 0,04
BIST BANKS 15.552 15.272 1,83
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.164 18.254 -0,50
GOLD 2.322,05 2.360,00 -1,61
BRENT 85,02 85,71 -0,81

Tarkim Hisse Senedi | TARKM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 448 647,5 199,5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 57,1 669,2 612,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tarkim
Kuruluş 01.04.2009
Faal Alanı Bitki üretimi ürünlerinin üretimi, satışı ve pazarlaması konusunda faaliyet gösterir.
Telefon (0236)2340909
Faks (0236)2379645
Adres Turgut Özal mah. Turgutlu cad. No:287 Şehzadeler - Manisa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.675,51.473,6
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr202,1-239,3

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 37,6
PD/DD 6,2
FD/Satışlar 12,1
Yabancı Oranı (%) 0,28
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,8 / 13,0
Piyasa Değeri 10.426,5 mnTL
Net Borç 62,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 23,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,16 4,86 -5,25 -9,97
USD 1,51 3,84 -7,15 -19,15
Göreceli 1,86 1,93 -4,13 -37,56

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TARKMAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TARKMAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.381.690.7121.417.026.9151.264.350.892874.318.475
Nakit ve Nakit Benzerleri256.167.565416.135.139479.381.95210.593.688
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar323.066.055115.509.693145.216.922162.839.062
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar15.320.80815.116.109524.7042.083.339
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar466.442.544686.740.937474.450.955510.451.392
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar320.693.740183.525.037164.776.359188.350.994
(Ara Toplam)1.381.690.7121.417.026.9151.264.350.892874.318.475
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar717.747.411451.431.062336.765.210310.168.083
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları7.997.3534.898.3231.103.6011.350.495
Maddi Duran Varlıklar344.652.978344.386.616220.222.659175.151.348
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.122.26911.894.5324.829.8694.538.005
Ertelenmiş Vergi Varlığı324.992.41145.847.53570.915.41187.944.697
Diğer Duran Varlıklar27.982.40044.404.05639.693.67041.183.538
TOPLAM VARLIKLAR2.099.438.1231.868.457.9771.601.116.1021.184.486.558
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler264.719.301261.217.349346.934.536465.498.094
Finansal Borçlar168.033.048204.942.379299.402.459361.212.601
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar70.773.64938.532.22131.156.46047.051.345
Diğer Borçlar105.00017.777023.685.122
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.100.7678.396.0333.775.8931.531.799
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.698.1360017.160.783
Borç Karşılıkları8.524.7727.489.1766.241.4185.991.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.483.9291.839.7636.358.3068.865.232
(Ara Toplam)264.719.301261.217.349346.934.536465.498.094
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler159.226.714133.679.291131.683.913152.550.640
Finansal Borçlar150.669.158128.892.586128.078.622132.879.108
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar8.557.5564.786.7053.605.2913.427.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00016.243.536
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.675.492.1081.473.561.3371.122.497.653566.437.824
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.675.492.1081.473.561.3371.122.497.653566.437.824
Ödenmiş Sermaye21.000.00021.000.00021.000.00016.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.617.2388.617.2382.108.6452.108.645
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları430.531.969705.932.264418.419.200418.419.200
Dönem Net Kar/Zararı202.120.026-275.400.29596.889.34067.005.796
Diğer Özsermaye Kalemleri1.013.222.8751.013.412.130584.080.46862.904.183
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.099.438.1231.868.457.9771.601.116.1021.184.486.558
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri334.716.590995.212.355684.698.862515.331.987
Satışların Maliyeti (-)-289.915.390-591.603.461-417.880.927-302.959.017
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)44.801.200403.608.894266.817.935212.372.970
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)44.801.200403.608.894266.817.935212.372.970
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-19.213.930-49.217.522-26.757.601-17.579.322
Genel Yönetim Giderleri (-)-18.322.504-49.991.579-22.930.870-13.666.255
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.890.79292.716.70719.738.0676.786.597
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.628.256-26.062.952-22.939.605-14.838.371
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)7.527.302371.053.548213.927.926173.075.619
Net Faaliyet Kar/Zararı7.264.766304.399.793217.129.464181.127.393
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.527.302371.053.548213.927.926173.075.619
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler37.108.4621.779.584158.871158.871
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-115.971.188-475.602.784-49.690.081-29.892.333
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-71.335.424-102.769.652164.396.716143.342.157
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)273.455.450-136.576.448-67.507.376-76.336.363
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-5.626.340-12.385.824-16.758.930-26.420.739
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)279.081.790-124.190.624-50.748.446-49.915.624
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI202.120.026-239.346.10096.889.34067.005.794
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)202.120.026-239.346.10096.889.34067.005.794
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları202.120.026-239.346.10096.889.34067.005.794
Hisse Başına Kazanç0-1100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.870.23755.569.0324.358.8772.785.767
Kıdem Tazminatı2.410.650130.630356.288333.742
Finansman Giderleri-115.971.188-475.602.784-49.690.081-29.892.333
Yurtiçi Satışlar323.642.901962.703.511660.655.388490.737.931
Yurtdışı Satışlar15.804.63055.143.75634.986.31327.584.570
Net Yabancı Para Pozisyonu39.582.504-10.222.232-10.191.065-2.293.399
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-13.481.935-10.222.232-10.571.920-2.510.917
Net YPP (Hedge Dahil)-13.481.935-10.222.232-10.191.065-2.293.399
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-105.430.927314.815.845-20.538.192-76.369.353
Düzeltme Öncesi Kar202.120.026-239.346.10096.889.34067.005.796
Düzeltmeler:318.673.886740.001.678124.006.585111.118.726
Amortisman & İtfa Payları7.870.23755.569.0324.358.8772.785.767
Karşılıklardaki Değişim6.376.8303.158.4174.356.8353.034.127
Diğer Gelir/ Gider304.426.819681.274.229115.290.873105.298.832
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)520.793.912500.655.578220.895.925178.124.522
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-643.011.058-171.595.493-160.766.510-203.780.226
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-122.217.146329.060.08560.129.415-25.655.704
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit16.786.219-14.244.240-80.667.607-50.713.649
Sabit Sermaye Yatırımları-6.752.003-112.321.644-73.509.003-26.819.611
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-6.752.003-112.321.644-73.509.003-26.819.611
Serbest Nakit Akım-112.182.930202.494.201-94.047.195-103.188.964
Finansal Borçlardaki Değişim-21.877.508-417.134.044522.686.89762.698.702
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0526.317.50000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit28.571.446-1.788.450-1.025.100-683.401
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit6.693.938107.395.006521.661.79762.015.301
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-105.488.992309.889.207427.614.602-41.173.663
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-54.478.582-33.531.22300
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-159.967.574276.357.984427.614.602-41.173.663
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler416.135.13985.298.57351.767.35051.767.350
Dönem Sonu Nakit256.167.565361.656.557479.381.95210.593.687

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TARKM 496,5 A/D 37,6 12,1 6,2 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TARKM 496,50 2,66 0,28 -237,88 -2,35
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi