SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.026 7.949 0,98
VIOP 8.646 8.541 1,23
USD/TRY 28,8960 28,8732 0,08
BIST BANKA 8.625 8.358 3,20
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.398 16.215 1,12
ALTIN 2.070,93 2.036,27 1,70
BRENT 79,56 80,86 -1,61

Tarkim Hisse Senedi | TARKM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 118,2 927,3 809,1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,7 1.722,9 1.721,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tarkim
Kuruluş 01.04.2009
Faal Alanı Bitki üretimi ürünlerinin üretimi, satışı ve pazarlaması konusunda faaliyet gösterir.
Telefon (0236)2340909
Faks (0236)2379645
Adres Turgut Özal mah. Turgutlu cad. No:287 Şehzadeler - Manisa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.122,5566,4
Ödenmiş Sermaye21,016,0
Net Kâr96,967,0

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 11,7
FD/Satışlar 14,8
Yabancı Oranı (%) 0,16
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 11,9 / 11,9
Piyasa Değeri 13.114,5 mnTL
Net Borç -51,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 23,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,81 -8,90 -17,56 -
USD -5,94 -9,05 -19,36 -
Göreceli -6,72 -9,65 -22,67 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TARKMAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
TARKMAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.264.350.892874.318.4750683.389.020
Nakit ve Nakit Benzerleri479.381.95210.593.688051.767.350
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar145.216.922162.839.062036.090.443
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar524.7042.083.33903.290.718
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar474.450.955510.451.3920482.912.106
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar164.776.359188.350.9940109.328.403
(Ara Toplam)1.264.350.892874.318.4750683.389.020
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar336.765.210310.168.0830339.316.610
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.103.6011.350.49501.844.283
Maddi Duran Varlıklar220.222.659175.151.3480151.963.360
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.829.8694.538.00503.198.362
Ertelenmiş Vergi Varlığı70.915.41187.944.6970137.528.990
Diğer Duran Varlıklar39.693.67041.183.538044.781.615
TOPLAM VARLIKLAR1.601.116.1021.184.486.55801.022.705.630
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler346.934.536465.498.0940400.545.790
Finansal Borçlar299.402.459361.212.6010325.366.224
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar31.156.46047.051.345049.808.595
Diğer Borçlar023.685.12200
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.775.8931.531.79905.363.032
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü017.160.783015.289.943
Borç Karşılıkları6.241.4185.991.21203.480.939
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.358.3068.865.23201.237.057
(Ara Toplam)346.934.536465.498.0940400.545.790
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler131.683.913152.550.6400121.314.257
Finansal Borçlar128.078.622132.879.1080102.707.270
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.605.2913.427.99602.223.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü016.243.536016.383.391
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.122.497.653566.437.8240500.845.583
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.122.497.653566.437.8240500.845.583
Ödenmiş Sermaye21.000.00016.000.000016.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.108.6452.108.64502.108.645
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları418.419.200418.419.200067.908.068
Dönem Net Kar/Zararı96.889.34067.005.7960350.511.132
Diğer Özsermaye Kalemleri584.080.46862.904.183064.317.738
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.601.116.1021.184.486.55801.022.705.630
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri684.698.862515.331.987268.743.514711.233.305
Satışların Maliyeti (-)-417.880.927-302.959.017-157.145.109-367.937.351
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)266.817.935212.372.970111.598.405343.295.954
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)266.817.935212.372.970111.598.405343.295.954
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-26.757.601-17.579.322-9.669.844-22.465.184
Genel Yönetim Giderleri (-)-22.930.870-13.666.255-7.635.491-15.977.715
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri19.738.0676.786.5973.513.0027.628.965
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-22.939.605-14.838.371-4.931.045-13.197.786
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)213.927.926173.075.61992.875.027299.284.234
Net Faaliyet Kar/Zararı217.129.464181.127.39394.293.070304.853.055
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı213.927.926173.075.61992.875.027299.284.234
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler158.871158.871158.871551.065
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-49.690.081-29.892.333-16.282.879-59.731.944
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)164.396.716143.342.15776.751.019240.103.355
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-67.507.376-76.336.363-71.309.423110.407.777
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-16.758.930-26.420.739-21.485.832-26.857.569
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-50.748.446-49.915.624-49.823.591137.265.346
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI96.889.34067.005.7945.441.596350.511.132
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)96.889.34067.005.7945.441.596350.511.132
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları96.889.34067.005.7945.441.596350.511.132
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.358.8772.785.76704.448.871
Kıdem Tazminatı356.288333.74202.223.596
Finansman Giderleri-49.690.081-29.892.3330-59.731.944
Yurtiçi Satışlar660.655.388490.737.9310695.723.637
Yurtdışı Satışlar34.986.31327.584.570039.765.388
Net Yabancı Para Pozisyonu-10.191.065-2.293.3990-8.191.942
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-10.571.920-2.510.9170-24.852.890
Net YPP (Hedge Dahil)-10.191.065-2.293.3990-8.191.942
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-20.538.192-76.369.3530-62.133.657
Düzeltme Öncesi Kar96.889.34067.005.7960350.511.132
Düzeltmeler:124.006.585111.118.7260-91.487.956
Amortisman & İtfa Payları4.358.8772.785.76704.448.871
Karşılıklardaki Değişim4.356.8353.034.12703.731.619
Diğer Gelir/ Gider115.290.873105.298.8320-99.668.446
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)220.895.925178.124.5220259.023.176
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-160.766.510-203.780.2260-309.466.095
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)60.129.415-25.655.7040-50.442.919
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-80.667.607-50.713.6490-11.690.738
Sabit Sermaye Yatırımları-73.509.003-26.819.6110-65.227.864
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-73.509.003-26.819.6110-65.227.864
Serbest Nakit Akım-94.047.195-103.188.9640-127.361.521
Finansal Borçlardaki Değişim522.686.89762.698.7020160.960.231
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.025.100-683.4010-1.420.980
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit521.661.79762.015.3010159.539.251
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış427.614.602-41.173.663032.177.730
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim427.614.602-41.173.663032.177.730
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler51.767.35051.767.350019.589.620
Dönem Sonu Nakit479.381.95210.593.687051.767.350

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TARKM 624,5 A/D A/D 14,8 11,7 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TARKM 624,50 0,28 0,16 -11,17 -0,11
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi