SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.312 9.345 -0,35
VIOP 9.906 9.948 -0,42
USD/TRY 31,0182 31,0045 0,04
BIST BANKA 10.540 10.492 0,46
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.118 17.068 0,29
ALTIN 2.025,72 2.024,41 0,06
BRENT 83,15 83,13 0,02

Sur GYO Hisse Senedi | SURGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 28,84 59,15 30,31
Hacim Hareketi (Milyon TL) 136,1 2.134,9 1.998,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sur GYO
Kuruluş 24.03.2022
Faal Alanı Gayrimenkul yatırım ortaklığı.
Telefon (O216)9120800
Faks
Adres Burhaniye Mah. Burhaniye Abdullahağa Cad. Suryapı Blok No: 21 İç Kapı No: 1 Üsküdar/ İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2.710,12.692,5
Ödenmiş Sermaye145,070,0
Net Kâr1.056,61.113,8

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 6,1
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,65
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 18,6 / 18,6
Piyasa Değeri 8.492,3 mnTL
Net Borç -11,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 22,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,38 -9,06 8,01 69,45
USD 3,11 -9,74 5,57 61,35
Göreceli 3,74 -11,41 -6,15 35,93

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SURGYAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SURGYAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar355.760.581222.067.744181.257.4810
Nakit ve Nakit Benzerleri11.403.3202.474.700828.5750
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar17.18412.0091.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar344.340.077219.581.035180.427.9060
(Ara Toplam)355.760.581222.067.744181.257.4810
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.911.145.5512.853.596.3321.810.889.6930
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.760.470.8062.760.470.8061.725.239.3860
Stoklar108.631.94892.996.29570.075.3250
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar42.042.797129.231150.7700
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0015.424.2120
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR3.266.906.1323.075.664.0761.992.147.1740
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler49.655.32238.728.25529.215.8040
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar44.679.19836.411.64326.695.0850
Diğer Borçlar3.806.3761.454.2571.972.5690
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları51.86540.76114.3220
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.117.883821.594533.8280
(Ara Toplam)49.655.32238.728.25529.215.8040
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler507.168.138344.450.332586.455.9190
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar420.246479.682445.3120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00342.053.0270
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler506.747.892343.970.650243.957.5800
Özkaynaklar2.710.082.6722.692.485.4891.376.475.4510
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.710.082.6722.692.485.4891.376.475.4510
Ödenmiş Sermaye145.000.00070.000.00070.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları498.461.123498.461.123-12.095.5120
Dönem Net Kar/Zararı1.056.636.4711.113.840.007510.556.6350
Diğer Özsermaye Kalemleri1.009.985.0781.010.184.359808.014.3280
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR3.266.906.1323.075.664.0761.992.147.1740
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-81.986.414-33.863.422-68.171.012-32.302.982
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.968.058-3.097.732-1.054.541-213.646
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.022.673.9791.028.562.072921.528.516461.786.732
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.526.145-2.269.247-531.493-21.282
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)932.193.362989.331.671851.771.469429.248.822
Net Faaliyet Kar/Zararı-87.954.472-36.961.154-69.225.553-32.516.628
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı932.193.362989.331.671851.771.469429.248.822
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-182.124-116.897-45.052-26.152
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)932.011.238989.214.774851.726.417429.222.670
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)124.625.233124.625.233-170.984.237-84.794.812
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)124.625.233124.625.233-170.984.237-84.794.812
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.056.636.4711.113.840.007680.742.180344.427.858
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.056.636.4711.113.840.007680.742.180344.427.858
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.056.636.4711.113.840.007680.742.180344.427.858
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri125.43921.53928.71910.769
Kıdem Tazminatı85.75585.755606.5410
Finansman Giderleri-182.124-116.897-45.052-26.152
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-5.003.501-2.824.869-1.039.3640
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-5.003.501-2.824.869-1.039.3640
Net YPP (Hedge Dahil)-5.003.501-2.824.869-1.039.3640
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit82.573.71234.634.886169.597.017101.350.606
Düzeltme Öncesi Kar1.056.636.4711.113.840.007680.742.180344.427.858
Düzeltmeler:-1.056.967.590-1.113.936.277-680.795.257-344.617.672
Amortisman & İtfa Payları125.43921.53928.71910.769
Karşılıklardaki Değişim123.0534.085.571-3.390.411-20.014
Diğer Gelir/ Gider-1.057.216.082-1.118.043.387-677.433.565-344.608.427
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-331.119-96.270-53.077-189.814
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler82.904.83134.731.156169.650.095101.540.420
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)82.573.71234.634.886169.597.017101.350.606
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-42.017.4660-229.745-3.962.404
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-14.008.264-7.927.444-14.341.783-172.309
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-56.025.730-7.927.444-14.571.528-4.134.713
Serbest Nakit Akım26.547.98226.707.442155.025.48997.215.893
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-15.973.237-25.061.317-153.948.987-90.671.880
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-15.973.237-25.061.317-153.948.987-90.671.880
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış10.574.7451.646.1251.076.5036.544.013
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim10.574.7451.646.1251.076.5036.544.013
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler828.575828.57528.26421.198
Dönem Sonu Nakit11.403.3202.474.7001.104.7676.565.211

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SURGY 50,7 6,1 A/D A/D 3,1 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SURGY 50,70 0,94 0,65 -28,77 -0,34
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi