SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.394 2.402 -0,31
VIOP 2.599 2.604 -0,18
USD/TRY 16,6686 16,6382 0,18
BIST BANKA 1.946 1.940 0,31
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.003 13.232 -1,73
ALTIN 1.812,00 1.817,68 -0,31
BRENT 112,37 112,45 -0,07

Sun Tekstil Hisse Senedi | SUNTK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 22,64 26 3,36
Hacim Hareketi (Milyon TL) 7,1 104,7 97,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sun Tekstil
Kuruluş 10.11.1987
Faal Alanı TEKSTİL VE HAZIR GİYİM İMALATI
Telefon (0232)8506000
Faks (0232)8531323
Adres Yedi Eylül Mah. Celal Umur Cad. No: 6/A 35860 Torbalı İzmir/TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar609,7506,7
Ödenmiş Sermaye120,0120,0
Net Kâr102,0208,9

Cari Değerler

F/K 10,9
FD/FAVÖK 7,3
PD/DD 5,2
FD/Satışlar 1,3
Yabancı Oranı (%) 0,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,6 / 1,6
Piyasa Değeri 3.162,2 mnTL
Net Borç 271,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 21,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,93 -5,20 -7,83 -
USD -2,22 -1,46 -9,54 -
Göreceli 1,68 1,60 -3,03 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SUNTKAçıklanmadı3,590,837683,7675,38 102.218.666 49
SUNTKAçıklanmadı3,590,837683,7675,38102.218.66649

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.422.477.0751.340.037.3790636.449.426
Nakit ve Nakit Benzerleri349.003.254498.868.2860345.194.730
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar475.850.354399.623.1160129.784.917
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar48.208.81727.426.744012.215.964
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar505.058.518384.001.8460115.955.542
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar44.356.13230.117.387033.298.273
(Ara Toplam)1.422.477.0751.340.037.3790636.449.426
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar487.070.970483.959.8630372.726.065
Ticari Alacaklar11.856.3529.680.1800885.303
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller97.000.00097.000.000077.150.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları6.678.1307.382.91300
Maddi Duran Varlıklar308.049.509316.635.7440251.427.259
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar63.486.97953.261.026043.263.503
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR1.909.548.0451.823.997.24201.009.175.491
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.054.946.2611.053.165.3920537.194.601
Finansal Borçlar421.587.269371.927.3560303.242.226
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar550.984.136622.470.4290179.694.555
Diğer Borçlar5.740.1735.321.912012.607.053
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)17.482.586000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24.104.20621.965.305017.873.242
Borç Karşılıkları13.653.97616.272.186013.418.651
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21.393.91515.208.204010.358.874
(Ara Toplam)1.054.946.2611.053.165.3920537.194.601
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler227.542.474249.370.4640156.526.590
Finansal Borçlar198.604.082226.918.0060130.682.798
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0001.690.015
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar17.737.73716.024.91608.932.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11.200.6556.427.542015.220.831
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar627.059.310521.461.3860315.454.300
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar609.705.943506.744.7680305.379.367
Ödenmiş Sermaye120.000.000120.000.000039.492.580
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları7.693.0666.703.05702.916.669
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler023.327.680021.950.621
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları254.117.23345.249.743078.421.471
Dönem Net Kar/Zararı101.971.166208.867.490097.224.266
Diğer Özsermaye Kalemleri125.924.478102.596.798065.373.760
Azınlık Payları17.353.36714.716.618010.074.933
TOPLAM KAYNAKLAR1.909.548.0451.823.997.24201.009.175.491
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri839.739.6202.226.130.217356.247.0081.307.549.301
Satışların Maliyeti (-)-655.308.915-1.730.528.627-290.209.338-1.056.432.435
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)184.430.705495.601.59066.037.670251.116.866
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)184.430.705495.601.59066.037.670251.116.866
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-30.790.201-78.164.245-12.329.056-39.542.667
Genel Yönetim Giderleri (-)-29.925.554-56.739.858-12.231.902-42.081.370
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.426.105-2.865.171-347.472-1.239.239
Diğer Faaliyet Gelirleri472.739.997200.661.81832.501.02176.156.546
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-439.403.061-271.019.688-35.392.901-65.341.176
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)155.625.781287.474.44638.237.360179.068.960
Net Faaliyet Kar/Zararı122.288.845357.832.31641.129.240168.253.590
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.450.32625.898.835015.008.098
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı157.076.107313.373.28138.237.360194.077.058
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler77.188.837365.495.18762.599.593116.725.950
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-100.699.701-421.874.235-73.254.338-191.143.456
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.450.32625.898.835015.008.098
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)133.565.243256.994.23327.582.615119.659.552
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-28.957.328-45.401.106-7.156.522-21.409.205
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-24.184.216-57.815.653-4.211.911-19.757.164
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-4.773.11212.414.547-2.944.611-1.652.041
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI104.607.915211.593.12720.426.09398.250.347
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)104.607.915211.593.12720.426.09398.250.347
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları2.636.7492.725.637-106.1601.026.081
Ana Ortaklık Payları101.971.166208.867.49020.532.25397.224.266
Hisse Başına Kazanç1202
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1402
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1202
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1402
Dipnot
Amortisman Giderleri8.789.50129.924.3276.460.73722.805.198
Kıdem Tazminatı2.849.4587.813.09501.938.912
Finansman Giderleri-100.699.701-421.874.235-73.254.338-191.143.456
Yurtiçi Satışlar676.005.775463.688.144289.256.097236.949.639
Yurtdışı Satışlar175.336.7931.795.009.56881.153.0611.099.261.171
Net Yabancı Para Pozisyonu-429.571.488-416.875.9300-143.635.900
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-429.571.488-416.875.9300-143.635.900
Net YPP (Hedge Dahil)-429.571.488-416.875.9300-143.635.900
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-157.261.019130.072.562-8.959.979122.507.436
Düzeltme Öncesi Kar104.607.915211.593.12720.426.09398.250.347
Düzeltmeler:44.149.90291.112.42519.414.23256.731.002
Amortisman & İtfa Payları8.789.50129.924.3276.460.73722.805.198
Karşılıklardaki Değişim388.60211.788.7302.405.8678.657.508
Diğer Gelir/ Gider34.971.79949.399.36810.547.62825.268.296
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)148.757.817302.705.55239.840.325154.981.349
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-283.871.329-114.872.475-26.821.175-26.382.828
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-135.113.512187.833.07613.019.150128.598.520
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-22.147.507-57.760.515-21.979.129-6.091.084
Sabit Sermaye Yatırımları-8.273.407-58.780.566-8.872.375-18.509.236
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit000-12.060.120
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-8.273.407-58.780.566-8.872.375-30.569.356
Serbest Nakit Akım-165.534.42671.291.997-17.832.35491.938.080
Finansal Borçlardaki Değişim15.985.759134.677.98440.076.520165.870.726
Temettü Ödemeleri0-44.705.882-44.705.882-21.073.092
Sermaye Artırımı001000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-316.365-7.590.543621.110-560.791
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit15.669.39482.381.559-4.008.152144.236.843
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-149.865.032153.673.556-21.840.506236.174.923
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-149.865.032153.673.556-21.840.506236.174.923
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler498.868.286345.194.730345.194.730109.019.807
Dönem Sonu Nakit349.003.254498.868.286323.354.224345.194.730

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SUNTK 23,3 10,9 7,3 1,3 5,2 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SUNTK 23,32 0,06 0,06 -0,45 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi