SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3462 8,3479 -0,02
BIST BANKS 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
GOLD 1.813,51 1.813,64 -0,01
BRENT 73,28 73,09 0,26

Senkron Güvenlik Hisse Senedi | SNKRN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 25,42 34 8,58
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 2,0 1,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Senkron Güvenlik
Kuruluş 31.03.1997
Faal Alanı Yurtiçi ve yurtdışında elektronik güvenlik sistemlerinin keşif ve analizi, tasarımı, projelendirilmesi, montajı, satış öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmetleriyle entegre çözümler sunmak
Telefon (0212)2964671
Faks (0212)2964675
Adres Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 34373 Pangaltı Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar12,68,1
Ödenmiş Sermaye7,87,8
Net Kâr4,36,7

Cari Değerler

F/K 17,2
FD/FAVÖK 11,9
PD/DD 15,7
FD/Satışlar 8,7
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 197,0 mnTL
Net Borç 4,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,70 -5,50 -5,85 -3,20
USD -0,34 -3,36 -2,49 -14,38
Göreceli -1,17 -8,92 -7,40 2,13

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SNKRNAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SNKRNAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar37.910.30425.844.99517.774.52614.668.834
Nakit ve Nakit Benzerleri446.906218.4171.089.890324.220
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar10.024.25313.473.6486.858.2753.610.398
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.561.7962.946.00079.49879.498
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar7.000.00001.676.1792.555.355
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar10.877.3499.206.9308.070.6848.099.363
(Ara Toplam)37.910.30425.844.99517.774.52614.668.834
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.533.9634.868.0574.742.0125.272.212
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar003.8143.814
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar786.462809.754859.495859.495
Şerefiye1.546.3381.546.3381.546.3381.546.338
Maddi Olmayan Duran Varlıklar225.262229.619246.919246.919
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.975.9012.282.3462.085.4462.615.646
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR42.444.26730.713.05222.516.53819.941.046
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler29.827.88322.502.89919.958.16719.665.176
Finansal Borçlar4.621.0056.900.9826.898.8316.896.701
Diğer Finansal Yükümlülükler23.408000
Ticari Borçlar7.656.9685.503.7395.438.1175.510.783
Diğer Borçlar3.431.938755.2381.020.9501.119.454
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.439.550529.402662.440431.132
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları142.129146.086134.333134.333
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.512.8858.667.4525.803.4965.572.773
(Ara Toplam)29.827.88322.502.89919.958.16719.665.176
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler55.95166.12920.54920.549
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar55.95166.12920.54920.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar12.560.4338.144.0242.537.822255.321
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.560.4338.144.0242.537.822255.321
Ödenmiş Sermaye7.750.0007.750.0007.750.0007.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler264.763264.763264.763264.763
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-6.594.332-13.315.935-13.315.935-13.315.935
Dönem Net Kar/Zararı4.323.2636.721.6031.034.813-1.247.688
Diğer Özsermaye Kalemleri6.816.7396.723.5936.804.1816.804.181
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR42.444.26730.713.05222.516.53819.941.046
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri9.381.20014.853.8537.012.4522.062.452
Satışların Maliyeti (-)-2.406.000-3.605.849-2.864.960-923.636
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.975.20011.248.0044.147.4921.138.816
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.975.20011.248.0044.147.4921.138.816
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-6.495-50.940-42.827-35.993
Genel Yönetim Giderleri (-)-548.755-1.190.675-1.176.622-990.798
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri226.69061.32827.98727.987
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-176.787-178.889-48.049-46.859
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.469.8539.888.8282.907.98193.153
Net Faaliyet Kar/Zararı6.419.95010.006.3892.928.043112.025
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler500.02533700
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.969.8789.889.1652.907.98193.153
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.57410.74720.36720.367
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-932.182-262.246-244.988-242.861
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler500.02533700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.041.2709.637.6662.683.360-129.341
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.718.007-2.916.063-1.648.547-1.118.347
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.434.848-1.493.12800
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-283.159-1.422.935-1.648.547-1.118.347
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.323.2636.721.6031.034.813-1.247.688
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.323.2636.721.6031.034.813-1.247.688
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.323.2636.721.6031.034.813-1.247.688
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri27.649122.07763.62163.621
Kıdem Tazminatı35.70949.55127.79827.798
Finansman Giderleri-932.182-262.246-244.988-242.861
Yurtiçi Satışlar9.381.20014.864.8966.908.4951.958.495
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.567.291-856.22100
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.567.291-856.81600
Net YPP (Hedge Dahil)-1.567.291-856.22100

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SNKRN 25,4 17,2 11,9 8,7 15,7 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi