SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKS 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
GOLD 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Senkron Güvenlik Hisse Senedi | SNKRN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 21,06 33,5 12,44
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 2,5 2,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Senkron Güvenlik
Kuruluş 31.03.1997
Faal Alanı Yurtiçi ve yurtdışında elektronik güvenlik sistemlerinin keşif ve analizi, tasarımı, projelendirilmesi, montajı, satış öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmetleriyle entegre çözümler sunmak
Telefon (0212)2964671
Faks (0212)2964675
Adres Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 34373 Pangaltı Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar23,712,6
Ödenmiş Sermaye7,87,8
Net Kâr11,84,3

Cari Değerler

F/K 11,7
FD/FAVÖK 7,8
PD/DD 9,7
FD/Satışlar 5,0
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 230,5 mnTL
Net Borç 4,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,34 0,75 12,91 13,25
USD -0,86 -3,24 1,74 -12,35
Göreceli 0,65 -4,04 7,38 13,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SNKRNAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SNKRNAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar69.478.78737.910.30425.844.99517.774.526
Nakit ve Nakit Benzerleri278.388446.906218.4171.089.890
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar41.280.72610.024.25313.473.6486.858.275
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar51.3359.561.7962.946.00079.498
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar18.580.8207.000.00001.676.179
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.287.51810.877.3499.206.9308.070.684
(Ara Toplam)69.478.78737.910.30425.844.99517.774.526
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.760.8354.533.9634.868.0574.742.012
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar28.163003.814
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar762.944786.462809.754859.495
Şerefiye01.546.33801.546.338
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.767.196225.2621.775.957246.919
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.137.5591.975.9012.282.3462.085.446
Diğer Duran Varlıklar1.064.973000
TOPLAM VARLIKLAR74.239.62242.444.26730.713.05222.516.538
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler44.954.93029.827.88322.502.89919.958.167
Finansal Borçlar3.923.1094.621.0056.900.9826.898.831
Diğer Finansal Yükümlülükler023.40800
Ticari Borçlar28.355.8307.656.9685.503.7395.438.117
Diğer Borçlar03.431.938755.2381.020.950
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.537.2524.439.550529.402662.440
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.451.870000
Borç Karşılıkları208.255142.129146.086134.333
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.478.6149.512.8858.667.4525.803.496
(Ara Toplam)44.954.93029.827.88322.502.89919.958.167
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.585.21255.95166.12920.549
Finansal Borçlar501.458000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar73.54855.95166.12920.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler5.010.206000
Özkaynaklar23.699.48012.560.4338.144.0242.537.822
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar23.699.48012.560.4338.144.0242.537.822
Ödenmiş Sermaye7.849.2067.750.0007.750.0007.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.527.905264.7631.527.905264.763
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-7.609.912-6.594.332-13.315.935-13.315.935
Dönem Net Kar/Zararı11.785.0774.323.2636.721.6031.034.813
Diğer Özsermaye Kalemleri10.147.2046.816.7395.460.4516.804.181
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR74.239.62242.444.26730.713.05222.516.538
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri34.619.1479.381.20014.853.8537.012.452
Satışların Maliyeti (-)-13.304.615-2.406.000-3.605.849-2.864.960
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)21.314.5326.975.20011.248.0044.147.492
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)21.314.5326.975.20011.248.0044.147.492
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-54.718-6.495-50.940-42.827
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.036.600-548.755-1.190.675-1.176.622
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri183.082226.69061.32827.987
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.870.612-176.787-178.889-48.049
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)15.535.6846.469.8539.888.8282.907.981
Net Faaliyet Kar/Zararı20.223.2146.419.95010.006.3892.928.043
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler157.402500.0253370
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-2.133000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı15.690.9536.969.8789.889.1652.907.981
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.7593.57410.74720.367
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-324.445-932.182-262.246-244.988
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler155.269500.0253370
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.372.2676.041.2709.637.6662.683.360
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.587.190-1.718.007-2.916.063-1.648.547
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.451.870-1.434.848-1.493.1280
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.135.320-283.159-1.422.935-1.648.547
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI11.785.0774.323.2636.721.6031.034.813
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)11.785.0774.323.2636.721.6031.034.813
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları11.785.0774.323.2636.721.6031.034.813
Hisse Başına Kazanç2000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri55.57127.649122.07763.621
Kıdem Tazminatı33.00035.70949.55127.798
Finansman Giderleri-324.445-932.182-262.246-244.988
Yurtiçi Satışlar43.619.1479.381.20014.864.8966.908.495
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-2.226.656-1.567.291-856.2210
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.226.656-1.567.291-856.8160
Net YPP (Hedge Dahil)-2.226.656-1.567.291-856.2210
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-1.282.3562.485.058-95.580815.076
Düzeltme Öncesi Kar11.785.0774.323.2636.721.6031.034.813
Düzeltmeler:3.728.116317.6451.623.3251.755.291
Amortisman & İtfa Payları55.57127.649122.07763.621
Karşılıklardaki Değişim85.355-16.44978.31343.123
Diğer Gelir/ Gider3.587.190306.4451.422.9351.648.547
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)15.513.1934.640.9088.344.9282.790.104
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-16.795.549-3.770.887-11.738.732-2.805.305
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-1.282.356870.021-3.393.804-15.201
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit01.615.0373.298.224830.277
Sabit Sermaye Yatırımları000-8.585
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit000-8.585
Serbest Nakit Akım-1.282.3562.485.058-95.580806.491
Finansal Borçlardaki Değişim-2.476.415-2.256.569-22.711-53.309
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı3.650.781000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit113.298000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit1.287.664-2.256.569-22.711-53.309
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış5.308228.489-118.291753.182
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim5.308228.489-118.291753.182
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler218.417218.417336.708336.708
Dönem Sonu Nakit223.725446.906218.4171.089.890

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SNKRN 29,7 11,7 7,8 4,9 9,7 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi