SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.378 1.376 0,18
VIOP 1.422 1.414 0,55
USD/TRY 8,1126 8,1057 0,09
BIST BANKA 1.069 1.063 0,54
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.215 0,13
ALTIN 1.745,56 1.745,25 0,02
BRENT 64,00 63,96 0,06

Senkron Güvenlik Hisse Senedi | SNKRN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 24,08 46,38 22,3
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 6,6 6,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Senkron Güvenlik
Kuruluş 31.03.1997
Faal Alanı Yurtiçi ve yurtdışında elektronik güvenlik sistemlerinin keşif ve analizi, tasarımı, projelendirilmesi, montajı, satış öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmetleriyle entegre çözümler sunmak
Telefon (0212)2964671
Faks (0212)2964675
Adres Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 34373 Pangaltı Şişli İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar8,12,5
Ödenmiş Sermaye7,87,8
Net Kâr6,71,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 29,0
PD/DD 35,2
FD/Satışlar 19,8
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,3
Piyasa Değeri 286,8 mnTL
Net Borç 6,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,27 -12,61 -9,31 40,90
USD 0,64 -12,51 -15,65 28,45
Göreceli 0,09 -9,94 2,46 50,95

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SNKRNAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SNKRNAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar25.844.99517.774.52614.668.83412.136.679
Nakit ve Nakit Benzerleri218.4171.089.890324.220322.307
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar13.473.6486.858.2753.610.3983.628.412
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.946.00079.49879.4982.612.103
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar01.676.1792.555.3553.578.986
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.206.9308.070.6848.099.3631.994.871
(Ara Toplam)25.844.99517.774.52614.668.83412.136.679
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.868.0574.742.0125.272.2126.514.303
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar03.8143.8143.814
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar809.754859.495859.495919.843
Şerefiye1.546.3381.546.3381.546.3381.546.338
Maddi Olmayan Duran Varlıklar229.619246.919246.919247.334
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.282.3462.085.4462.615.6463.796.974
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR30.713.05222.516.53819.941.04618.650.982
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler22.502.89919.958.16719.665.17617.244.168
Finansal Borçlar6.900.9826.898.8316.896.7016.621.624
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.503.7395.438.1175.510.7834.096.067
Diğer Borçlar755.2381.020.9501.119.45498.504
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)529.402662.440431.132965.362
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları146.086134.333134.333128.175
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.667.4525.803.4965.572.7735.334.436
(Ara Toplam)22.502.89919.958.16719.665.17617.244.168
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler66.12920.54920.549327.563
Finansal Borçlar000253.698
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar66.12920.54920.54973.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar8.144.0242.537.822255.3211.079.251
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.144.0242.537.822255.3211.079.251
Ödenmiş Sermaye7.750.0007.750.0007.750.0007.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0005.177.954
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler264.763264.763264.763264.763
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-13.315.935-13.315.935-13.315.935-13.315.935
Dönem Net Kar/Zararı6.721.6031.034.813-1.247.688-409.185
Diğer Özsermaye Kalemleri6.723.5936.804.1816.804.1811.611.654
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR30.713.05222.516.53819.941.04618.650.982
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri14.853.8537.012.4522.062.4521.002.371
Satışların Maliyeti (-)-3.605.849-2.864.960-923.636-699.020
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)11.248.0044.147.4921.138.816303.351
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)11.248.0044.147.4921.138.816303.351
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-50.940-42.827-35.993-20.631
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.190.675-1.176.622-990.798-677.178
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri61.32827.98727.9871.282
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-178.889-48.049-46.859-14.727
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)9.888.8282.907.98193.153-407.903
Net Faaliyet Kar/Zararı10.006.3892.928.043112.025-394.458
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler337000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.889.1652.907.98193.153-407.903
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler10.74720.36720.3670
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-262.246-244.988-242.861-1.282
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler337000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.637.6662.683.360-129.341-409.185
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.916.063-1.648.547-1.118.3470
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.493.128000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.422.935-1.648.547-1.118.3470
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.721.6031.034.813-1.247.688-409.185
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.721.6031.034.813-1.247.688-409.185
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.721.6031.034.813-1.247.688-409.185
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri122.07763.62163.62128.436
Kıdem Tazminatı49.55127.79827.7987.954
Finansman Giderleri-262.246-244.988-242.861-1.282
Yurtiçi Satışlar14.864.8966.908.4951.958.495898.087
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-856.221000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-856.816000
Net YPP (Hedge Dahil)-856.221000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SNKRN 37,0 A/D 29,0 19,8 35,2 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi