SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.814 9.757 0,59
VIOP 10.598 10.530 0,64
USD/TRY 32,3565 32,3025 0,17
BIST BANKA 12.744 12.562 1,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.930 17.954 -0,13
ALTIN 2.343,78 2.372,42 -1,21
BRENT 90,15 89,74 0,46

Senkron Güvenlik Hisse Senedi | SNKRN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 26,6 49,98 23,38
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,8 21,9 21,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Senkron Güvenlik
Kuruluş 31.03.1997
Faal Alanı Yurtiçi ve yurtdışında elektronik güvenlik sistemlerinin keşif ve analizi, tasarımı, projelendirilmesi, montajı, satış öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmetleriyle entegre çözümler sunmak
Telefon (0212)9426396
Faks (0850)5223403
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence No: 201/6 34394 Şişli / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar54,355,5
Ödenmiş Sermaye7,87,8
Net Kâr-3,2-2,0

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 5,1
FD/Satışlar 36,5
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 274,6 mnTL
Net Borç 0,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 89,1

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,46 5,30 -24,29 34,64
USD -1,46 5,72 -24,62 23,85
Göreceli -2,04 -2,99 -29,38 2,48

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SNKRNAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SNKRNAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar91.602.85491.967.48690.707.61488.040.480
Nakit ve Nakit Benzerleri211.092205.742178.671171.189
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar53.777.29953.982.68353.936.52851.793.958
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.058.1361.329.2921.356.620123.127
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar16.264.52916.214.23417.323.50617.643.748
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar20.291.79820.235.53517.912.28918.308.458
(Ara Toplam)91.602.85491.967.48690.707.61488.040.480
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar7.394.8506.962.0788.253.7087.332.369
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar535.259560.415585.313635.146
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.244.5464.857.7144.614.5614.275.946
Ertelenmiş Vergi Varlığı121.07349.9771.511.3541.076.634
Diğer Duran Varlıklar1.493.9721.493.9721.542.4801.344.643
TOPLAM VARLIKLAR98.997.70498.929.56498.961.32295.372.849
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler37.041.04035.733.60334.830.15131.082.616
Finansal Borçlar1.128.7121.128.7121.379.6402.137.317
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.910.2836.885.9996.191.4485.340.773
Diğer Borçlar53.51453.5141.750.577208.627
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)25.660.37225.010.85822.985.22522.063.655
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları689.898710.078709.622689.898
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.598.2611.944.4421.813.639642.346
(Ara Toplam)37.041.04035.733.60334.830.15131.082.616
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.701.5327.701.5329.356.3379.995.397
Finansal Borçlar001.302.9441.995.222
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar7.701.5327.701.5327.701.5327.701.532
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar00351.861298.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar54.255.13255.494.42954.774.83454.294.836
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar54.255.13255.494.42954.774.83454.294.836
Ödenmiş Sermaye7.849.2067.849.2067.849.2067.849.206
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri9.454.2819.454.2819.454.2819.454.281
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.119.3422.119.3422.276.1782.119.342
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları35.115.55935.115.55933.271.50625.944.136
Dönem Net Kar/Zararı-3.216.419-1.977.122-536.8136.508.726
Diğer Özsermaye Kalemleri2.933.1632.933.1632.460.4762.419.145
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR98.997.70498.929.56498.961.32295.372.849
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.259.4315.212.2163.023.93427.276.860
Satışların Maliyeti (-)-4.218.646-4.171.971-3.018.975-20.989.443
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.040.7851.040.2454.9596.287.417
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.040.7851.040.2454.9596.287.417
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-39.500-39.5000-17.261
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.229.142-2.234.165-894.466-1.921.749
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)000-22.941
Diğer Faaliyet Gelirleri1.354.7811.265.237274.1557.045.389
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-989.931-584.430-27.784-5.098.495
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.863.007-552.613-643.1366.272.360
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.227.857-1.233.420-889.5074.325.466
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0002.427.494
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.863.007-552.613-643.1368.699.854
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-387.794-387.794-185.016-866.320
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0002.427.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.250.801-940.407-828.1527.833.534
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-965.619-1.036.715291.339-1.324.808
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-965.619-1.036.715291.339-1.324.808
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-3.216.420-1.977.122-536.8136.508.726
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-3.216.420-1.977.122-536.8136.508.726
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-3.216.420-1.977.122-536.8136.508.726
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Dipnot
Amortisman Giderleri468.047307.200146.086145.291
Kıdem Tazminatı0093.676104.633
Finansman Giderleri-387.794-387.794-185.016-866.320
Yurtiçi Satışlar5.545.9595.497.4023.309.12027.277.916
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu327.146399.646-115.04230.184
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu118.474197.275-264.876253.060
Net YPP (Hedge Dahil)327.146399.646-115.04230.184
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit1.619.4541.614.374661.8021.831.157
Düzeltme Öncesi Kar-3.216.420-1.977.122-536.8136.508.726
Düzeltmeler:1.395.4531.357.519494.5073.231.485
Amortisman & İtfa Payları468.047307.200146.086145.291
Karşılıklardaki Değişim-298.643-278.46372.942230.232
Diğer Gelir/ Gider1.226.0491.328.782275.4792.855.962
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-1.820.967-619.603-42.3069.740.211
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler3.430.3431.733.0141.825.836-3.207.957
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)1.609.3761.113.4111.783.5306.532.254
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit10.078500.963-1.121.728-4.701.097
Sabit Sermaye Yatırımları0000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit0000
Serbest Nakit Akım1.619.4541.614.374661.8021.831.157
Finansal Borçlardaki Değişim-1.191.757-1.197.757-469.304-954.113
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-387.794-382.064-185.016-866.320
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-1.579.551-1.579.821-654.320-1.820.433
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış39.90334.5537.48210.724
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim39.90334.5537.48210.724
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler171.189171.189171.189160.465
Dönem Sonu Nakit211.092205.742178.671171.189

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SNKRN 35,0 A/D A/D 36,5 5,1 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi