SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKS 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
GOLD 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

Smart Güneş Enerjisi Hisse Senedi | SMRTG

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 14,81 24,94 10,13
Hacim Hareketi (Milyon TL) 42,0 938,7 896,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Smart Güneş Enerjisi
Kuruluş 11.08.2014
Faal Alanı Güneş enerjisi
Telefon (0216)2257229
Faks (0850)2257209
Adres Energy Plaza, Rüzgarlıbahçe, Feragat Sok. No:2 K:7 34805 Kavacık IST

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar564,5193,5
Ödenmiş Sermaye153,0127,5
Net Kâr31,480,0

Cari Değerler

F/K 31,9
FD/FAVÖK 24,8
PD/DD 5,6
FD/Satışlar 3,3
Yabancı Oranı (%) 0,98
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 15,0 / 15,0
Piyasa Değeri 3.173,2 mnTL
Net Borç -81,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 25,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,24 -2,26 15,03 -
USD -1,12 -4,83 3,86 -
Göreceli -0,75 -4,92 14,06 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SMRTGAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SMRTGAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.204.556.947712.656.8510500.880.569
Nakit ve Nakit Benzerleri345.427.43123.734.489025.869.747
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar499.800.914365.450.3540200.745.984
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar18.499.10083.135.874018.198.149
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar149.020.52298.969.813082.967.102
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar191.808.980141.366.3210173.099.587
(Ara Toplam)1.204.556.947712.656.8510500.880.569
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar143.666.686105.674.912077.177.364
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar878.748778.6500440.630
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları8.527.2344.379.08107.247.517
Maddi Duran Varlıklar103.544.44582.705.278056.275.474
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.338.8172.199.9540854.541
Ertelenmiş Vergi Varlığı28.377.44215.611.949012.359.202
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR1.348.223.633818.331.7630578.057.933
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler730.532.905579.082.2900439.247.657
Finansal Borçlar222.147.726141.904.864067.275.146
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar266.951.578231.218.0440137.520.919
Diğer Borçlar11.607.07413.944.90007.476.005
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)191.187.506158.807.98900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.455.9695.362.13202.320.596
Borç Karşılıkları2.966.8522.775.73202.913.410
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler34.216.20025.068.6290221.741.581
(Ara Toplam)730.532.905579.082.2900439.247.657
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler45.603.30438.637.911064.783.958
Finansal Borçlar42.223.61135.855.954012.874.983
Diğer Finansal Yükümlülükler0002.286.045
Ticari Borçlar00048.862.331
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.379.6932.781.9570760.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar572.087.424200.611.562074.026.318
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar564.476.036193.452.799071.204.251
Ödenmiş Sermaye153.000.000127.500.000030.998.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri314.584.197000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-2.100.161-1.285.50600
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları78.398.601-2.122.6640-16.126.616
Dönem Net Kar/Zararı31.409.38880.008.598054.932.336
Diğer Özsermaye Kalemleri-10.815.989-10.647.62901.400.531
Azınlık Payları7.611.3887.158.76302.822.067
TOPLAM KAYNAKLAR1.348.223.633818.331.7630578.057.933
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri204.950.347846.114.782102.737.096579.697.636
Satışların Maliyeti (-)-159.220.171-711.568.123-82.047.845-459.117.786
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)45.730.176134.546.65920.689.251120.579.850
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)45.730.176134.546.65920.689.251120.579.850
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.100.078-17.656.692-1.913.341-9.977.731
Genel Yönetim Giderleri (-)-8.014.250-26.791.987-4.860.331-15.797.096
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri14.153.458779.827.36349.521.169284.783.673
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.890.728-724.826.325-33.438.581-318.814.255
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)43.878.578145.099.01829.998.16760.774.441
Net Faaliyet Kar/Zararı33.615.84890.097.98013.915.57994.805.023
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler-764.158-6.285.398-3.340.5620
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı43.114.420138.813.62026.657.60560.774.441
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler668.20625.260.250015.768.130
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-23.372.168-67.622.503-11.251.354-17.663.746
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-764.158-6.285.398-3.340.5620
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.410.45896.451.36715.406.25158.878.825
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)11.451.555-12.106.073-3.918.137-1.136.924
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.099.039-6.455.267-1.345.164-4.004.172
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)12.550.594-5.650.806-2.572.9732.867.248
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI31.862.01384.345.29411.488.11457.741.901
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)31.862.01384.345.29411.488.11457.741.901
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları452.6254.336.696-403.9202.634.081
Ana Ortaklık Payları31.409.38880.008.59811.892.03455.107.820
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.966.77212.473.5433.333.93112.502.020
Kıdem Tazminatı01.397.7900303.970
Finansman Giderleri-23.372.168-67.622.503-11.251.354-17.663.746
Yurtiçi Satışlar193.858.887828.289.464102.237.712455.592.629
Yurtdışı Satışlar28.759.693451.704.145499.384131.825.478
Net Yabancı Para Pozisyonu42.347.943-1.314.2030-52.301.599
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu42.347.943-1.314.203030.296.340
Net YPP (Hedge Dahil)42.347.943-1.314.2030-52.301.599
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-57.459.593-59.939.134-33.807.16315.836.482
Düzeltme Öncesi Kar31.862.01380.008.59811.488.11454.932.336
Düzeltmeler:11.906.41757.432.88118.525.78417.898.407
Amortisman & İtfa Payları5.966.77212.473.5433.333.93112.502.020
Karşılıklardaki Değişim863.0631.858.2331.569.6632.679.728
Diğer Gelir/ Gider5.076.58243.101.10513.622.1902.716.659
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)43.768.430137.441.47930.013.89872.830.743
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-88.885.120-197.380.613-63.348.681-56.994.261
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-45.116.690-59.939.134-33.334.78315.836.482
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-12.342.9030-472.3800
Sabit Sermaye Yatırımları-24.780.431-21.643.656-2.798.453-24.959.321
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit01.969.37500
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-24.780.431-19.674.281-2.798.453-24.959.321
Serbest Nakit Akım-82.240.024-79.613.415-36.605.616-9.122.839
Finansal Borçlardaki Değişim75.286.503-114.018.63437.379.308-39.581.748
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı25.500.00057.779.79700
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit303.146.463133.716.994-2.069.48166.251.137
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit403.932.96677.478.15735.309.82726.669.389
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış321.692.942-2.135.258-1.295.78917.546.550
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim321.692.942-2.135.258-1.295.78917.546.550
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler23.734.48925.869.74725.869.7478.323.197
Dönem Sonu Nakit345.427.43123.734.48924.573.95825.869.747

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SMRTG 20,7 31,9 24,8 3,3 5,6 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SMRTG 20,74 1,83 0,98 -85,69 -0,86
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi