SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.393 1.392 0,09
VIOP 1.501 1.500 0,06
USD/TRY 8,4381 8,4556 -0,21
BIST BANKS 1.216 1.197 1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.544 15.640 -0,61
GOLD 1.814,19 1.828,35 -0,77
BRENT 75,14 75,10 0,05

Seyitler Kimya Hisse Senedi | SEYKM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 12,1268 17 4,8732
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,2 89,4 84,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Seyitler Kimya
Kuruluş 01.01.1991
Faal Alanı Sağlık ürünleri satışı
Telefon (0232)3767633
Faks (0232)3767874
Adres Atatürk Org. San. Bölgesi 10007 Sok. No:7 PK 35620 Çiğli - İzmir / TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar54,547,9
Ödenmiş Sermaye22,022,0
Net Kâr6,720,2

Cari Değerler

F/K 26,7
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 11,6
FD/Satışlar 12,0
Yabancı Oranı (%) 0,09
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,8 / 2,5
Piyasa Değeri 634,7 mnTL
Net Borç -21,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,97 -8,94 13,24 15,01
USD -4,07 -7,86 17,14 1,37
Göreceli -5,06 -11,64 11,51 21,94

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SEYKM26.10.20162,820,06936,936,79 582.060 33
SEYKM26.10.20162,820,06936,936,79582.06033

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar62.631.30158.417.19644.183.05030.264.645
Nakit ve Nakit Benzerleri13.550.9694.723.2534.216.4931.405.891
Finansal Yatırımlar18.127.89221.044.7342.976.1481.083.240
Ticari Alacaklar7.900.97210.355.5376.884.4246.966.093
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar179.679409.528431.235238.706
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar12.323.1049.441.86912.055.86214.000.310
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar10.548.68512.442.27517.618.8886.570.405
(Ara Toplam)62.631.30158.417.19644.183.05030.264.645
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar13.707.84513.539.49215.177.13714.249.671
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.375.000000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar12.285.95612.598.18111.705.88710.357.789
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar46.88949.16452.58256.041
Ertelenmiş Vergi Varlığı0123.1691.113.1891.108.144
Diğer Duran Varlıklar0768.9782.305.4792.727.697
TOPLAM VARLIKLAR76.339.14671.956.68859.360.18744.514.316
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler12.692.05714.813.25812.911.08111.058.463
Finansal Borçlar2.286.2432.019.6641.207.74132.214
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.983.1322.836.6642.694.1564.740.215
Diğer Borçlar147.052284.431264.005198.195
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.265.2638.617.2127.786.6215.184.777
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları464.144428.218255.607436.770
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler546.223627.069702.951466.292
(Ara Toplam)12.692.05714.813.25812.911.08111.058.463
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.098.6699.257.85210.185.725796.535
Finansal Borçlar8.174.9578.631.0289.269.9420
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar721.704626.824915.783796.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü202.008000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar54.548.42047.885.57836.263.38132.659.318
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar54.548.42047.885.57836.263.38132.659.318
Ödenmiş Sermaye22.000.00022.000.00016.000.00016.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri3.076.93203.076.9320
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.297.5841.297.5841.187.9981.113.490
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları21.253.4281.056.7527.166.3387.240.846
Dönem Net Kar/Zararı6.662.84220.196.6768.628.8565.024.793
Diğer Özsermaye Kalemleri257.6343.334.566203.2573.280.189
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR76.339.14671.956.68859.360.18744.514.316
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri9.959.19752.900.79236.456.62821.378.169
Satışların Maliyeti (-)-6.623.990-34.718.459-24.303.344-14.455.596
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.335.20718.182.33312.153.2846.922.573
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.335.20718.182.33312.153.2846.922.573
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-779.230-3.513.113-2.365.116-1.458.671
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.625.438-4.458.290-3.007.532-1.723.255
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.321.6543.608.7252.066.6271.470.214
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.728.926-5.545.153-3.232.994-2.016.898
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-476.7338.274.5025.614.2693.193.963
Net Faaliyet Kar/Zararı-69.46110.210.9306.780.6363.740.647
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.344.91911.987.3331.872.086812.044
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-74.81600
Diğer Gelir ve Giderler122.652-169.360-41.331-39.441
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.990.83820.017.6597.445.0243.966.566
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler435.0991.322.106819.919191.521
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-159.574-1.087.102-556.525-48.687
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler7.467.57111.743.1571.830.755772.603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.266.36320.252.6637.708.4184.109.400
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-603.521-55.987920.438915.393
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-278.344000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-325.177-55.987920.438915.393
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.662.84220.196.6768.628.8565.024.793
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.662.84220.196.6768.628.8565.024.793
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.662.84220.196.6768.628.8565.024.793
Hisse Başına Kazanç0010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri370.2761.113.791743.127438.705
Kıdem Tazminatı110.994259.784442.79739.204
Finansman Giderleri-159.574-1.087.102-556.525-48.687
Yurtiçi Satışlar7.288.17337.863.18027.273.31318.387.886
Yurtdışı Satışlar2.859.79416.097.4899.931.6663.284.777
Net Yabancı Para Pozisyonu3.504.8024.299.9421.138.555-567.323
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu3.504.8024.299.942682.225123.991
Net YPP (Hedge Dahil)3.504.8024.299.9421.138.555-567.323

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SEYKM 15,5 26,7 A/D 12,0 11,6 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SEYKM 15,48 0,20 0,09 -11,42 -0,12
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi