SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.112 1.111 0,12
VIOP 1.240 1.241 -0,06
USD/TRY 7,5555 7,5467 0,12
BIST BANKA 1.098 1.100 -0,22
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.116 13.208 -0,70
ALTIN 1.950,56 1.944,19 0,33
BRENT 43,09 43,31 -0,51

Seyitler Kimya Hisse Senedi | SEYKM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,56 12,55 3,99
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,0 75,3 73,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Seyitler Kimya
Kuruluş 01.01.1991
Faal Alanı Sağlık ürünleri satışı
Telefon (0232)3767633
Faks (0232)3767874
Adres Atatürk Org. San. Bölgesi 10007 Sok. No:7 PK 35620 Çiğli - İzmir / TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar32,730,7
Ödenmiş Sermaye16,016,0
Net Kâr5,03,1

Cari Değerler

F/K 20,7
FD/FAVÖK 24,0
PD/DD 5,8
FD/Satışlar 4,6
Yabancı Oranı (%) 6,21
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,0 / 1,0
Piyasa Değeri 187,7 mnTL
Net Borç -2,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,09 -2,82 35,29 72,75
USD -0,18 -4,10 31,89 36,14
Göreceli -0,03 -3,63 36,84 77,76

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SEYKM26.10.20162,820,06936,936,79 582.060 33
SEYKM26.10.20162,820,06936,936,79582.06033

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar30.264.64531.433.14725.948.09215.551.420
Nakit ve Nakit Benzerleri1.405.891713.2142.339.081938.261
Finansal Yatırımlar1.083.2405.392.1863.137.6450
Ticari Alacaklar6.966.0937.858.8756.462.5036.014.909
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar238.7061.000.419988.252447.333
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar14.000.31011.345.2048.221.2045.303.977
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.570.4055.123.2494.799.4072.846.940
(Ara Toplam)30.264.64531.433.14725.948.09215.551.420
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar14.249.67111.131.87711.111.33211.306.927
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0003.322.796
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar10.357.7898.210.2518.135.4247.617.403
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar56.04153.54755.46068.702
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.108.144140.382192.751290.662
Diğer Duran Varlıklar2.727.6972.727.6972.727.6977.364
TOPLAM VARLIKLAR44.514.31642.565.02437.059.42426.858.347
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler11.058.46311.108.6148.573.8542.458.368
Finansal Borçlar32.21432.21914.08229.451
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.740.2154.820.9872.156.234685.222
Diğer Borçlar198.19591.299234.4305.029
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.184.7774.765.7445.017.557650.964
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0516.550347.639256.420
Borç Karşılıkları436.770313.439307.199271.333
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler466.292568.376496.713559.949
(Ara Toplam)11.058.46311.108.6148.573.8542.458.368
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler796.535759.426851.045761.404
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar796.535759.426851.045761.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar32.659.31830.696.98427.634.52523.638.575
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.659.31830.696.98427.634.52523.638.575
Ödenmiş Sermaye16.000.00016.000.00016.000.00016.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri003.076.9323.076.932
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.113.4901.113.4901.113.4901.113.490
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları7.240.8467.240.8462.435.7452.435.745
Dönem Net Kar/Zararı5.024.7933.062.4594.805.101782.725
Diğer Özsermaye Kalemleri3.280.1893.280.189203.257229.683
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR44.514.31642.565.02437.059.42426.858.347
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri21.378.16911.847.95433.044.17114.334.549
Satışların Maliyeti (-)-14.455.596-7.735.352-23.175.734-10.266.513
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.922.5734.112.6029.868.4374.068.036
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.922.5734.112.6029.868.4374.068.036
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.458.671-730.434-2.858.896-1.466.730
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.723.255-546.876-2.312.579-1.054.170
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.470.214758.4961.451.853745.372
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.016.898-1.006.405-2.067.444-1.291.258
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.193.9632.587.3834.081.3711.001.250
Net Faaliyet Kar/Zararı3.740.6472.835.2924.696.9621.547.136
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler812.0441.004.5391.510.3100
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler-39.441-39.4418.033-18.701
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.966.5663.552.4815.599.714982.549
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler191.521117.365328.06855.901
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-48.687-33.899-275.508-49.570
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler772.603965.0981.518.343-18.701
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.109.4003.635.9475.652.274988.880
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)915.393-573.733-847.173-206.155
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-521.426-793.683-257.183
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)915.393-52.307-53.49051.028
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.024.7933.062.2134.805.101782.725
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.024.7933.062.2134.805.101782.725
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.024.7933.062.2134.805.101782.725
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri438.705197.283797.597398.711
Kıdem Tazminatı39.204568478.672285.638
Finansman Giderleri-48.687-33.899-275.508-49.570
Yurtiçi Satışlar18.387.8868.957.78629.242.45512.946.642
Yurtdışı Satışlar3.284.7772.926.4014.786.2921.794.658
Net Yabancı Para Pozisyonu-567.323-622.7313.629.06167.036
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu123.991-622.7311.023.140384.102
Net YPP (Hedge Dahil)-567.323-622.7313.629.06167.037

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SEYKM 11,7 20,7 24,0 4,6 5,7 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SEYKM 11,73 5,30 6,21 90,87 0,96
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi