SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.542 1.538 0,26
VIOP 1.631 1.625 0,37
USD/TRY 7,5320 7,5113 0,28
BIST BANKS 1.408 1.417 -0,62
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.921 14.056 -0,97
GOLD 1.698,21 1.697,41 0,05
BRENT 69,54 66,74 4,20

Serve Film Prodüksiyon Hisse Senedi | SERVE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 13,97 21,5 7,53
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 5,7 5,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Serve Film Prodüksiyon
Kuruluş 26.04.1996
Faal Alanı Her türlü büro ve kırtasiye malzemeleri imalatı, ithalatı, ihracatı ve dahili ticareti.
Telefon (0212)2583464
Faks (0212)2581787
Adres Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sk. No: 16/A 34353 Yenimahalle,Yıldız - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar11,010,8
Ödenmiş Sermaye13,413,4
Net Kâr2,01,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 19,5
FD/Satışlar 19,8
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 213,9 mnTL
Net Borç -13,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -6,09 13,29 15,63
USD -0,67 -7,84 7,72 14,25
Göreceli -0,26 -10,39 11,05 10,74

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SERVE0,000,00000,000,00 0 A/D
SERVE0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar46.207.99810.575.419211.8381.237.965
Nakit ve Nakit Benzerleri24.548.961110.47419.16017.467
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.610.02660.13430.620164.433
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14.644.56510.404.811129.1271.035.432
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.939.087000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.465.359032.93120.633
(Ara Toplam)46.207.99810.575.419211.8381.237.965
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar8.637.3816.918.3456.857.2423.737.736
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.600.0003.600.0003.600.0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar3.331.8491.460.6871.475.2471.489.650
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar86.79934.63727.94930.705
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.509.5901.823.0211.754.0462.217.381
Diğer Duran Varlıklar109.143000
TOPLAM VARLIKLAR54.845.37917.493.7647.069.0804.975.701
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler22.631.0736.628.3236.833.2826.511.594
Finansal Borçlar4.390.2503.834.4873.684.4873.534.487
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.793.029210.024435.580403.266
Diğer Borçlar11.516.08275.62391.01843.248
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)910.4941.4451.4451.445
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları113.46258.36746.73455.715
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.907.7562.448.3772.574.0182.473.433
(Ara Toplam)22.631.0736.628.3236.833.2826.511.594
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.814.408106.26384.66882.273
Finansal Borçlar6.695.057000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0106.26384.66882.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler119.351000
Özkaynaklar25.399.89810.759.178151.130-1.618.166
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.950.10010.759.178151.130-1.618.166
Ödenmiş Sermaye13.430.24113.430.24111.559.49211.559.492
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00406.360406.360
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler689.799689.799689.799689.799
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-16.052.569-15.453.697-15.453.697-15.453.697
Dönem Net Kar/Zararı2.042.7301.292.3801.683.726-85.860
Diğer Özsermaye Kalemleri10.839.89910.800.4551.265.4501.265.740
Azınlık Payları14.449.798000
TOPLAM KAYNAKLAR54.845.37917.493.7647.069.0804.975.701
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri10.121.025165.20928.3520
Satışların Maliyeti (-)-6.336.972-108.004-27.0010
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.784.05357.2051.3510
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.784.05357.2051.3510
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.764.427000
Genel Yönetim Giderleri (-)-889.882-592.736-307.579-162.063
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.906.3284.535.7994.298.003388.649
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.377.440-1.811.980-1.494.622-112.426
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.658.6322.188.2882.497.153114.160
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.870.256-535.531-306.228-162.063
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler318.716000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.977.3482.188.2882.497.153114.160
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler824.581000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.149.489-466.304-315.000-165.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler318.716000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.652.4401.721.9842.182.153-50.840
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-576.603-429.604-498.427-35.020
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-576.603-429.604-498.427-35.020
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.075.8371.292.3801.683.726-85.860
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.075.8371.292.3801.683.726-85.860
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları33.107000
Ana Ortaklık Payları2.042.7301.292.3801.683.726-85.860
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri541.32451.84734.31717.158
Kıdem Tazminatı373.99425.6414.8052.773
Finansman Giderleri-1.149.489-466.304-315.000-165.000
Yurtiçi Satışlar10.161.806256.82049.6800
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu19.62220.59518.04717.187
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu19.62220.59518.04717.187
Net YPP (Hedge Dahil)19.62220.59518.04717.187

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SERVE 18,5 A/D A/D 19,8 19,5 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi