SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.391 2.419 -1,18
VIOP 2.646 2.682 -1,33
USD/TRY 15,6054 15,5411 0,41
BIST BANKS 1.967 2.019 -2,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.964 14.028 -0,45
GOLD 1.826,34 1.824,06 0,12
BRENT 114,10 114,14 -0,04

Serve Film Prodüksiyon Hisse Senedi | SERVE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 13,7 28,52 14,82
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 2,2 2,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Serve Film Prodüksiyon
Kuruluş 26.04.1996
Faal Alanı Her türlü büro ve kırtasiye malzemeleri imalatı, ithalatı, ihracatı ve dahili ticareti.
Telefon (0212)2583464
Faks (0212)2581787
Adres Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sk. No: 16/A 34353 Yenimahalle,Yıldız - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar13,314,9
Ödenmiş Sermaye13,413,4
Net Kâr-1,50,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 24,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,0
Piyasa Değeri 331,5 mnTL
Net Borç -0,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 73,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,40 -4,71 14,26 89,99
USD 3,59 -8,31 7,30 62,69
Göreceli 5,65 -1,72 19,21 47,62

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SERVEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SERVEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.870.0158.175.3912.551.39945.745.010
Nakit ve Nakit Benzerleri51.5284.805.11644.4052.722.348
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar452.5441.289.42226.3484.656.130
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.048.3691.928.9422.479.20034.455.445
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0002.610.688
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar317.574151.9111.4461.300.399
(Ara Toplam)2.870.0158.175.3912.551.39945.745.010
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar15.383.55416.310.42817.161.4758.392.226
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar88488488486.886
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar701.969701.969701.9693.600.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10.782.90711.500.65011.471.9090
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar3.146.5723.176.5823.207.2603.120.639
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar38.88527.80431.14881.040
Ertelenmiş Vergi Varlığı712.337716.9131.748.3051.503.661
Diğer Duran Varlıklar0185.62600
TOPLAM VARLIKLAR18.253.56924.485.81919.712.87454.137.236
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.752.2219.475.6739.521.35220.407.153
Finansal Borçlar0005.623.566
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar142.38859.11285.2402.859.639
Diğer Borçlar1.894.6306.500.3806.500.3807.667.003
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.44582.4141.445959.959
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları80.58474.29275.330189.734
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.633.1742.759.4752.858.9573.107.252
(Ara Toplam)4.752.2219.475.6739.521.35220.407.153
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler175.095126.739113.1019.113.616
Finansal Borçlar0008.992.856
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar175.095126.739113.101120.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar13.326.25314.883.40710.078.42124.616.467
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.326.25314.883.40710.078.4219.563.814
Ödenmiş Sermaye13.430.24113.430.24113.430.24113.430.241
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri09.535.61200
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler689.799689.799689.799689.799
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-13.036.148-13.642.932-13.642.932-13.944.372
Dönem Net Kar/Zararı-1.510.211606.784-4.192.648-1.437.038
Diğer Özsermaye Kalemleri13.752.5724.263.90313.793.96110.825.184
Azınlık Payları00015.052.653
TOPLAM KAYNAKLAR18.253.56924.485.81919.712.87454.137.236
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri03.601.834195.0845.875.883
Satışların Maliyeti (-)0-2.867.547-177.350-3.725.978
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0734.28717.7342.149.905
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0734.28717.7342.149.905
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)000-1.910.817
Genel Yönetim Giderleri (-)-846.156-1.523.497-1.018.035-768.353
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri22.3663.635.58011.649194.333
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-41.611-3.297.409-5.188.946-2.685.709
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-865.401-451.039-6.177.598-3.020.641
Net Faaliyet Kar/Zararı-846.156-789.210-1.000.301-529.265
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-717.742134.523105.7820
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.583.143-316.516-6.071.816-3.020.641
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler75.1041.515.8541.430.4153.196.769
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.421-30.139-21.149-1.055.317
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.513.4601.169.199-4.662.550-879.189
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)3.249-562.415469.902-50.625
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)3.249-562.415469.902-50.625
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.510.211606.784-4.192.648-929.814
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.510.211606.784-4.192.648-929.814
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları000507.224
Ana Ortaklık Payları-1.510.211606.784-4.192.648-1.437.038
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri33.92948.43840.294378.284
Kıdem Tazminatı4.8325.05913.207-14.188
Finansman Giderleri-5.421-30.139-21.149-1.055.317
Yurtiçi Satışlar03.601.834195.0845.875.173
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu38.63134.23023.326118.457
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu38.63134.23023.326118.457
Net YPP (Hedge Dahil)38.63134.23023.326118.457
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-4.738.58810.257.2214.010.795-25.327.954
Düzeltme Öncesi Kar-1.510.211606.784-4.192.648-929.814
Düzeltmeler:694.2704.909.8044.328.6083.591.304
Amortisman & İtfa Payları33.92948.43840.294378.284
Karşılıklardaki Değişim15.52918.67121.48715.942
Diğer Gelir/ Gider644.8124.842.6954.266.8273.197.078
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-815.9415.516.588135.9602.661.490
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-3.992.3304.740.6335.284.101-24.792.675
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-4.808.27110.257.2215.420.061-22.131.185
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit69.6830-1.409.266-3.196.769
Sabit Sermaye Yatırımları-15.000-10.000-10.000-29.774
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-15.000-10.000-10.000-29.774
Serbest Nakit Akım-4.753.58810.247.2214.000.795-25.357.728
Finansal Borçlardaki Değişim0-3.984.487-3.984.4873.531.115
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0-1.485.71500
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0-5.470.202-3.984.4873.531.115
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-4.753.5884.777.01916.308-21.826.613
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-4.753.5884.777.01916.308-21.826.613
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler4.805.11628.09728.09724.548.961
Dönem Sonu Nakit51.5284.805.11644.4052.722.348

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SERVE 24,7 A/D A/D A/D 24,9 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi