SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3476 8,4381 -1,07
BIST BANKA 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
ALTIN 1.813,37 1.814,19 -0,05
BRENT 73,10 75,41 -3,06

Selva Gıda Hisse Senedi | SELVA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,36 8,18 4,82
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 67,1 66,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Selva Gıda
Kuruluş 07.09.1988
Faal Alanı Gıda maddeleri üretimi
Telefon (0332)2390124
Faks (0332)2390128
Adres Konya Org. San. Bölg. Büyük Kayacık Mah. Güzelkonak Sok. No:6 KONYA / TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar90,089,7
Ödenmiş Sermaye65,065,0
Net Kâr0,333,8

Cari Değerler

F/K 21,9
FD/FAVÖK 25,4
PD/DD 7,0
FD/Satışlar 3,7
Yabancı Oranı (%) 21,75
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,0 / 3,0
Piyasa Değeri 628,7 mnTL
Net Borç 232,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,35 8,92 50,09 -
USD -0,99 11,38 55,45 -
Göreceli -1,82 4,98 47,62 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SELVAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SELVAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar175.475.345172.727.9160666.622.501
Nakit ve Nakit Benzerleri49.721.78539.852.70905.577.416
Finansal Yatırımlar587.939402.2740184.697
Ticari Alacaklar14.387.95926.779.394014.908.227
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar39.700.44538.541.1270625.110.578
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar42.044.87436.311.898016.766.782
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar28.809.34330.617.51403.528.551
(Ara Toplam)175.252.345172.504.9160666.076.251
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar223.000223.0000546.250
Duran Varlıklar227.246.292227.315.965046.095.597
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar108.518108.5180108.518
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar000319.625
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar00052.650
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller37.062.72037.062.72000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar189.794.414189.959.998045.490.101
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar280.133184.2830124.269
Ertelenmiş Vergi Varlığı5074460434
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR402.721.637400.043.8810712.718.098
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler176.871.023166.981.6040504.932.085
Finansal Borçlar151.994.996144.785.8650124.556.284
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar18.529.99013.902.963026.622.933
Diğer Borçlar3.666.1081.725.5770347.327.119
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0350.437023.529
Borç Karşılıkları779.798682.0230751.595
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.900.1315.534.73905.650.625
(Ara Toplam)176.871.023166.981.6040504.932.085
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler135.896.766143.331.7550150.134.206
Finansal Borçlar130.276.130134.574.0710145.174.934
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar02.656.36000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.788.1102.371.47101.309.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.832.5263.729.85303.649.455
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar89.953.84889.730.522057.651.807
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar89.953.84889.730.522057.615.380
Ödenmiş Sermaye65.000.00065.000.000065.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.174.0341.174.03401.174.034
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-385.907-32.996.7450-34.226.161
Dönem Net Kar/Zararı349.16533.795.1550392.587
Diğer Özsermaye Kalemleri23.816.55622.758.078025.274.920
Azınlık Payları00036.427
TOPLAM KAYNAKLAR402.721.637400.043.8810712.718.098
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri73.034.914236.932.16877.366.980154.889.492
Satışların Maliyeti (-)-59.998.670-186.234.925-65.882.622-142.240.781
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.036.24450.697.24311.484.35812.648.711
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.036.24450.697.24311.484.35812.648.711
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.350.391-10.969.691-3.597.447-6.886.962
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.176.669-9.781.679-2.614.805-5.617.533
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-8.930-30.246-10.522-207.459
Diğer Faaliyet Gelirleri884.6897.588.1601.703.0836.921.552
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.235.219-5.347.837-1.954.370-6.385.968
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.149.72432.155.9505.010.297472.341
Net Faaliyet Kar/Zararı6.500.25429.915.6275.261.584-63.243
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0422.17277.22062.320
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00-852.404-122.596
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.149.72432.578.1224.235.113412.065
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.311.32779.638.70315.948.07136.535.421
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-10.973.782-68.245.158-12.500.795-36.397.952
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0422.17277.22062.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-512.73143.971.6677.682.389549.534
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)861.896-10.176.512-2.270.393-171.900
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-9.578.3720-94.916
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)861.896-598.140-2.270.393-76.984
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI349.16533.795.1555.411.996377.634
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)349.16533.795.1555.411.996377.634
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları000-14.953
Ana Ortaklık Payları349.16533.795.1555.411.996392.587
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri836.5242.443.142593.5272.109.376
Kıdem Tazminatı402.347221.962235.511154.268
Finansman Giderleri-10.973.782-68.245.158-12.500.795-36.397.952
Yurtiçi Satışlar52.328.911130.058.93553.678.79587.996.539
Yurtdışı Satışlar20.309.899100.729.74823.470.90666.819.407
Net Yabancı Para Pozisyonu-99.997.426-62.874.657040.506.214
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-99.997.426-62.874.657040.506.214
Net YPP (Hedge Dahil)-99.997.426-62.874.657040.506.214

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SELVA 8,1 21,9 25,4 3,7 7,0 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SELVA 8,06 21,75 21,93 17,86 0,18
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi