SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.401 1.407 -0,43
VIOP 1.498 1.512 -0,88
USD/TRY 8,7573 8,7619 -0,05
BIST BANKS 1.240 1.273 -2,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
ALTIN 1.743,16 1.742,90 0,01
BRENT 77,25 77,23 0,03

Selva Gıda Hisse Senedi | SELVA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,69 10,2 6,51
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,0 127,1 126,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Selva Gıda
Kuruluş 07.09.1988
Faal Alanı Gıda maddeleri üretimi
Telefon (0332)2390124
Faks (0332)2390128
Adres Konya Org. San. Bölg. Büyük Kayacık Mah. Güzelkonak Sok. No:6 KONYA / TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar122,990,0
Ödenmiş Sermaye78,065,0
Net Kâr-6,10,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 25,4
PD/DD 5,4
FD/Satışlar 3,4
Yabancı Oranı (%) 12,70
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,9 / 3,9
Piyasa Değeri 662,2 mnTL
Net Borç 145,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,17 3,41 7,74 -
USD 3,93 0,91 4,75 -
Göreceli 4,62 4,63 12,70 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SELVAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SELVAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar203.678.451175.475.345172.727.9160
Nakit ve Nakit Benzerleri125.370.27549.721.78539.852.7090
Finansal Yatırımlar237.883587.939402.2740
Ticari Alacaklar20.113.63014.387.95926.779.3940
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar438.37139.700.44538.541.1270
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar49.506.03442.044.87436.311.8980
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.789.25828.809.34330.617.5140
(Ara Toplam)203.455.451175.252.345172.504.9160
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar223.000223.000223.0000
Duran Varlıklar226.446.106227.246.292227.315.9650
Ticari Alacaklar108.5180108.5180
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0108.51800
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller37.062.72037.062.72037.062.7200
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar189.013.141189.794.414189.959.9980
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar261.220280.133184.2830
Ertelenmiş Vergi Varlığı5075074460
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR430.124.557402.721.637400.043.8810
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler186.531.184176.871.023166.981.6040
Finansal Borçlar156.917.964151.994.996144.785.8650
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar13.714.80518.529.99013.902.9630
Diğer Borçlar3.905.4953.666.1081.725.5770
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)9.914.34604.690.2810
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00350.4370
Borç Karşılıkları802.072779.798682.0230
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.276.5021.900.131844.4580
(Ara Toplam)186.531.184176.871.023166.981.6040
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler120.721.031135.896.766143.331.7550
Finansal Borçlar114.334.338130.276.130134.574.0710
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar002.656.3600
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.878.8952.788.1102.371.4710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.507.7982.832.5263.729.8530
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar122.872.34289.953.84889.730.5220
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar122.872.34289.953.84889.730.5220
Ödenmiş Sermaye78.000.00065.000.00065.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri26.780.000000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.241.6471.174.0341.174.0340
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.719.016-385.907-32.996.7450
Dönem Net Kar/Zararı-6.057.599349.16533.795.1550
Diğer Özsermaye Kalemleri23.627.31023.816.55622.758.0780
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR430.124.557402.721.637400.043.8810
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri137.503.64273.034.914236.932.168134.026.334
Satışların Maliyeti (-)-109.729.185-59.998.670-186.234.925-103.411.727
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)27.774.45713.036.24450.697.24330.614.607
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)27.774.45713.036.24450.697.24330.614.607
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.960.830-3.350.391-10.969.691-8.713.948
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.339.943-3.176.669-9.781.679-4.430.668
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-17.990-8.930-30.246-20.973
Diğer Faaliyet Gelirleri4.744.539884.6897.588.1601.208.951
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.768.844-1.235.219-5.347.837-716.272
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)17.431.3896.149.72432.155.95017.941.697
Net Faaliyet Kar/Zararı16.455.6946.500.25429.915.62717.449.018
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler60.4850422.172203.378
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-17.871000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı17.474.0036.149.72432.578.12218.145.075
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler7.023.3214.311.32779.638.70327.246.493
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-30.688.170-10.973.782-68.245.158-24.849.844
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler42.6140422.172203.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.190.846-512.73143.971.66720.541.724
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)133.247861.896-10.176.512-1.275.884
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-9.578.372-2.251.844
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)133.247861.896-598.140975.960
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-6.057.599349.16533.795.15519.265.840
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-6.057.599349.16533.795.15519.265.840
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-6.057.599349.16533.795.15519.265.840
Hisse Başına Kazanç0010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.675.626836.5242.443.1421.184.749
Kıdem Tazminatı2.878.895402.347221.9622.371.471
Finansman Giderleri-30.688.170-10.973.782-68.245.158-24.849.844
Yurtiçi Satışlar052.328.911130.058.9350
Yurtdışı Satışlar020.309.899100.729.7480
Net Yabancı Para Pozisyonu-112.670.655-99.997.426-62.874.6570
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-104.956.294-99.997.426-62.874.6570
Net YPP (Hedge Dahil)-112.670.655-99.997.426-62.874.6570

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SELVA 8,5 A/D 25,4 3,4 5,4 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SELVA 8,49 12,70 13,44 73,75 0,74
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi