SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKS 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
GOLD 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Selva Gıda Hisse Senedi | SELVA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,09 19,68 12,59
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,9 155,0 153,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Selva Gıda
Kuruluş 07.09.1988
Faal Alanı Gıda maddeleri üretimi
Telefon (0332)2390124
Faks (0332)2390128
Adres Konya Org. San. Bölg. Büyük Kayacık Mah. Güzelkonak Sok. No:6 KONYA / TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar222,4223,2
Ödenmiş Sermaye78,078,0
Net Kâr0,2-10,9

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 5,21
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 1,9
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,56 -12,58 -12,14 -49,89
USD - - - -
Göreceli -2,13 -8,63 -8,42 -61,91

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SELVAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SELVAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar220.981.823215.782.685211.783.979203.678.451
Nakit ve Nakit Benzerleri98.188.39685.237.558100.018.175125.370.275
Finansal Yatırımlar1.083.0491.001.820243.685237.883
Ticari Alacaklar22.461.13931.071.78924.385.59920.113.630
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar657.744782.775563.627438.371
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar79.427.19766.692.44678.671.03949.506.034
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar18.941.29830.773.2977.678.8547.789.258
(Ara Toplam)220.758.823215.559.685211.560.979203.455.451
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar223.000223.000223.000223.000
Duran Varlıklar359.267.486358.938.657214.954.844226.446.106
Ticari Alacaklar00108.518108.518
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar108.518108.51800
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller39.146.00039.146.00026.040.60037.062.720
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar319.803.530319.457.340188.561.599189.013.141
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar208.972226.292243.620261.220
Ertelenmiş Vergi Varlığı466507507507
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR580.249.309574.721.342426.738.823430.124.557
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler232.811.138219.340.033186.733.137186.531.184
Finansal Borçlar203.550.777188.076.323149.559.150156.917.964
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar23.356.53913.992.76621.986.86913.714.805
Diğer Borçlar2.822.2551.338.6643.263.8443.905.495
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)014.064.77010.205.4929.914.346
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.014.735850.210782.146802.072
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.066.8321.017.300935.6361.276.502
(Ara Toplam)232.811.138219.340.033186.733.137186.531.184
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler125.000.965132.179.529115.097.001120.721.031
Finansal Borçlar89.175.04295.124.959108.820.564114.334.338
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar110.2101.967.67400
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.031.8441.698.7562.999.0012.878.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32.683.86933.388.1403.277.4363.507.798
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar222.437.206223.201.780124.908.685122.872.342
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar222.437.206223.201.780124.908.685122.872.342
Ödenmiş Sermaye78.000.00078.000.00078.000.00078.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri26.780.00026.780.000026.780.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.241.6472.241.6472.241.6472.241.647
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-11.909.714-1.058.422-1.719.016-1.719.016
Dönem Net Kar/Zararı220.766-10.851.292-3.909.676-6.057.599
Diğer Özsermaye Kalemleri127.104.507128.089.84750.295.73023.627.310
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR580.249.309574.721.342426.738.823430.124.557
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri115.020.100287.143.047192.925.580137.503.642
Satışların Maliyeti (-)-89.270.207-229.875.331-161.326.458-109.729.185
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)25.749.89357.267.71631.599.12227.774.457
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)25.749.89357.267.71631.599.12227.774.457
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.076.225-13.147.381-8.369.806-4.960.830
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.909.280-14.568.405-11.317.928-6.339.943
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-9.343-34.259-26.932-17.990
Diğer Faaliyet Gelirleri3.560.58922.912.30113.938.1594.744.539
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.575.419-15.588.476-4.695.384-3.768.844
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)18.740.21536.841.49621.127.23117.431.389
Net Faaliyet Kar/Zararı18.755.04529.517.67111.884.45616.455.694
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler013.502.36160.48560.485
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-455.491-259.691-17.871
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı18.740.21549.888.36620.928.02517.474.003
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.540.37532.508.55213.751.3217.023.321
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-24.486.138-89.803.411-38.921.160-30.688.170
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler013.046.870-199.20642.614
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-205.548-7.406.493-4.241.814-6.190.846
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)426.314-3.444.799332.138133.247
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)426.314-3.444.799332.138133.247
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI220.766-10.851.292-3.909.676-6.057.599
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)220.766-10.851.292-3.909.676-6.057.599
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları220.766-10.851.292-3.909.676-6.057.599
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri891.7393.370.1782.516.1071.675.626
Kıdem Tazminatı0253.59702.878.895
Finansman Giderleri-24.486.138-89.803.411-38.921.160-30.688.170
Yurtiçi Satışlar0167.582.77900
Yurtdışı Satışlar0117.011.01300
Net Yabancı Para Pozisyonu-123.987.384-119.015.737-8.524.454-112.670.655
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-123.987.384-119.015.737-8.524.454-104.956.294
Net YPP (Hedge Dahil)-123.987.384-119.015.737-8.524.454-112.670.655
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit6.491.37728.557.15930.916.04151.345.218
Düzeltme Öncesi Kar220.766-10.851.292-3.909.676-6.057.599
Düzeltmeler:536.84519.823.415-4.182.316-5.172.989
Amortisman & İtfa Payları891.7393.370.1782.516.1071.675.626
Karşılıklardaki Değişim670.285421.784525.913546.387
Diğer Gelir/ Gider-1.025.17916.031.453-7.224.336-7.395.002
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)757.6118.972.123-8.091.992-11.230.588
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler3.807.59112.257.42133.903.07559.774.208
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)4.565.20221.229.54425.811.08348.543.620
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit1.926.1757.327.6155.104.9582.801.598
Sabit Sermaye Yatırımları-1.220.609-2.252.252-1.359.579-746.420
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0-2.083.28011.022.1200
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-1.220.609-4.335.5329.662.541-746.420
Serbest Nakit Akım5.270.76824.221.62740.578.58250.598.798
Finansal Borçlardaki Değişim7.680.0706.852.229-20.054.116-4.722.232
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı039.780.00039.780.00039.780.000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0-25.469.007-139.000-139.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit7.680.07021.163.22219.586.88434.918.768
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış12.950.83845.384.84960.165.46685.517.566
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim12.950.83845.384.84960.165.46685.517.566
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler85.237.55839.852.70939.852.70939.852.709
Dönem Sonu Nakit98.188.39685.237.558100.018.175125.370.275

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SELVA 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SELVA 7,09 15,35 5,21 -1.013,96 -10,21
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi