SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.966 1.945 1,07
VIOP 2.175 2.150 1,17
USD/TRY 13,5645 13,4770 0,65
BIST BANKS 1.729 1.725 0,24
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
GOLD 1.846,73 1.847,51 -0,04
BRENT 88,51 87,18 1,53

Selva Gıda Hisse Senedi | SELVA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,54 17,33 8,79
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 76,3 75,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Selva Gıda
Kuruluş 07.09.1988
Faal Alanı Gıda maddeleri üretimi
Telefon (0332)2390124
Faks (0332)2390128
Adres Konya Org. San. Bölg. Büyük Kayacık Mah. Güzelkonak Sok. No:6 KONYA / TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar124,9122,9
Ödenmiş Sermaye78,078,0
Net Kâr-3,9-6,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 10,8
FD/Satışlar 6,2
Yabancı Oranı (%) 8,93
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,4 / 2,4
Piyasa Değeri 1.351,7 mnTL
Net Borç 158,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,22 14,77 22,56 22,47
USD 4,36 14,94 6,52 20,93
Göreceli 3,34 16,83 19,18 16,96

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SELVAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SELVAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar211.783.979203.678.451175.475.345172.727.916
Nakit ve Nakit Benzerleri100.018.175125.370.27549.721.78539.852.709
Finansal Yatırımlar243.685237.883587.939402.274
Ticari Alacaklar24.385.59920.113.63014.387.95926.779.394
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar563.627438.37139.700.44538.541.127
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar78.671.03949.506.03442.044.87436.311.898
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.678.8547.789.25828.809.34330.617.514
(Ara Toplam)211.560.979203.455.451175.252.345172.504.916
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar223.000223.000223.000223.000
Duran Varlıklar214.954.844226.446.106227.246.292227.315.965
Ticari Alacaklar108.518108.5180108.518
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar00108.5180
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller26.040.60037.062.72037.062.72037.062.720
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar188.561.599189.013.141189.794.414189.959.998
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar243.620261.220280.133184.283
Ertelenmiş Vergi Varlığı507507507446
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR426.738.823430.124.557402.721.637400.043.881
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler186.733.137186.531.184176.871.023166.981.604
Finansal Borçlar149.559.150156.917.964151.994.996144.785.865
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar21.986.86913.714.80518.529.99013.902.963
Diğer Borçlar3.263.8443.905.4953.666.1081.725.577
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)10.205.4929.914.34604.690.281
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü000350.437
Borç Karşılıkları782.146802.072779.798682.023
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler935.6361.276.5021.900.131844.458
(Ara Toplam)186.733.137186.531.184176.871.023166.981.604
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler115.097.001120.721.031135.896.766143.331.755
Finansal Borçlar108.820.564114.334.338130.276.130134.574.071
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0002.656.360
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.999.0012.878.8952.788.1102.371.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.277.4363.507.7982.832.5263.729.853
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar124.908.685122.872.34289.953.84889.730.522
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar124.908.685122.872.34289.953.84889.730.522
Ödenmiş Sermaye78.000.00078.000.00065.000.00065.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri026.780.00000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.241.6472.241.6471.174.0341.174.034
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.719.016-1.719.016-385.907-32.996.745
Dönem Net Kar/Zararı-3.909.676-6.057.599349.16533.795.155
Diğer Özsermaye Kalemleri50.295.73023.627.31023.816.55622.758.078
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR426.738.823430.124.557402.721.637400.043.881
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri192.925.580137.503.64273.034.914236.932.168
Satışların Maliyeti (-)-161.326.458-109.729.185-59.998.670-186.234.925
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)31.599.12227.774.45713.036.24450.697.243
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)31.599.12227.774.45713.036.24450.697.243
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-8.369.806-4.960.830-3.350.391-10.969.691
Genel Yönetim Giderleri (-)-11.317.928-6.339.943-3.176.669-9.781.679
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-26.932-17.990-8.930-30.246
Diğer Faaliyet Gelirleri13.938.1594.744.539884.6897.588.160
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.695.384-3.768.844-1.235.219-5.347.837
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)21.127.23117.431.3896.149.72432.155.950
Net Faaliyet Kar/Zararı11.884.45616.455.6946.500.25429.915.627
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler60.48560.4850422.172
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-259.691-17.87100
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı20.928.02517.474.0036.149.72432.578.122
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler13.751.3217.023.3214.311.32779.638.703
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-38.921.160-30.688.170-10.973.782-68.245.158
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-199.20642.6140422.172
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.241.814-6.190.846-512.73143.971.667
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)332.138133.247861.896-10.176.512
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-9.578.372
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)332.138133.247861.896-598.140
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-3.909.676-6.057.599349.16533.795.155
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-3.909.676-6.057.599349.16533.795.155
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-3.909.676-6.057.599349.16533.795.155
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.516.1071.675.626836.5242.443.142
Kıdem Tazminatı02.878.895402.347221.962
Finansman Giderleri-38.921.160-30.688.170-10.973.782-68.245.158
Yurtiçi Satışlar0052.328.911130.058.935
Yurtdışı Satışlar0020.309.899100.729.748
Net Yabancı Para Pozisyonu-8.524.454-112.670.655-99.997.426-62.874.657
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-8.524.454-104.956.294-99.997.426-62.874.657
Net YPP (Hedge Dahil)-8.524.454-112.670.655-99.997.426-62.874.657
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit30.916.04151.345.21811.479.102396.477.712
Düzeltme Öncesi Kar-3.909.676-6.057.599349.16533.795.155
Düzeltmeler:-4.182.316-5.172.9892.257.31020.815.062
Amortisman & İtfa Payları2.516.1071.675.626836.5242.443.142
Karşılıklardaki Değişim525.913546.387500.122255.364
Diğer Gelir/ Gider-7.224.336-7.395.002920.66418.116.556
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-8.091.992-11.230.5882.606.47554.610.217
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler33.903.07559.774.2087.963.206350.315.799
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)25.811.08348.543.62010.569.681404.926.016
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit5.104.9582.801.598909.421-8.448.304
Sabit Sermaye Yatırımları-1.359.579-746.420-766.790-15.445.479
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit11.022.12000-726.720
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit9.662.541-746.420-766.790-16.172.199
Serbest Nakit Akım40.578.58250.598.79810.712.312380.305.513
Finansal Borçlardaki Değişim-20.054.116-4.722.232-6.786.093-14.594.890
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı39.780.00039.780.00000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-139.000-139.0005.942.857-331.435.330
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit19.586.88434.918.768-843.236-346.030.220
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış60.165.46685.517.5669.869.07634.275.293
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim60.165.46685.517.5669.869.07634.275.293
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler39.852.70939.852.70939.852.7095.577.416
Dönem Sonu Nakit100.018.175125.370.27549.721.78539.852.709

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SELVA 17,3 A/D A/D 6,2 10,8 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SELVA 17,33 8,93 8,93 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi