SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 11.156 11.139 0,15
VIOP 12.170 12.119 0,43
USD/TRY 33,0413 33,0783 -0,11
BIST BANKA 16.149 16.024 0,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.172 18.355 -1,00
ALTIN 2.401,11 2.445,34 -1,81
BRENT 82,58 85,11 -2,97

Selva Gıda Hisse Senedi | SELVA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 12,15 16,32 4,17
Hacim Hareketi (Milyon TL) 10,9 162,1 151,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Selva Gıda
Kuruluş 07.09.1988
Faal Alanı Gıda maddeleri üretimi
Telefon 0332221405003
Faks (0332)2390981
Adres Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. Güzelkonak Sok. No:6 Selçuklu/KONYA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.433,51.230,7
Ödenmiş Sermaye78,078,0
Net Kâr198,3194,1

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 3,7
FD/FAVÖK 39,6
PD/DD 0,8
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 2,31
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,3 / 1,8
Piyasa Değeri 1.177,8 mnTL
Net Borç 281,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 48,6

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,76 11,11 15,62 35,67
USD -1,64 10,81 13,73 21,02
Göreceli -1,91 10,20 8,52 -9,15

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SELVAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SELVAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar480.414.000430.646.000354.976.273336.649.643
Nakit ve Nakit Benzerleri21.582.00020.256.00038.201.07624.955.899
Finansal Yatırımlar3.669.0004.221.0003.249.1462.044.255
Ticari Alacaklar48.634.00065.145.00057.637.61557.116.912
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.840.0001.192.00018.160.5481.421.462
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar121.283.000110.962.000147.972.823189.474.468
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar281.289.000227.753.00089.532.06561.413.647
(Ara Toplam)479.297.000429.529.000354.753.273336.426.643
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar1.117.0001.117.000223.000223.000
Duran Varlıklar1.787.858.0001.721.534.000656.175.520646.347.082
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar109.000125.000108.518108.518
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller954.277.000954.277.000328.657.000328.657.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar832.835.000765.805.000327.244.182317.447.495
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar622.000645.000165.313133.664
Ertelenmiş Vergi Varlığı00507405
Diğer Duran Varlıklar15.000682.00000
TOPLAM VARLIKLAR2.268.272.0002.152.180.0001.011.151.793982.996.725
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler543.057.000611.427.000404.082.655387.725.849
Finansal Borçlar187.368.000285.840.000229.671.786237.955.513
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar251.532.000224.145.00065.594.26750.039.379
Diğer Borçlar8.177.00003.499.7577.568.295
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)72.629.00082.349.00089.849.64481.100.442
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü03.917.0003.573.888135.915
Borç Karşılıkları5.387.0003.348.0002.589.3012.173.460
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.964.00011.828.0009.304.0128.752.845
(Ara Toplam)543.057.000611.427.000404.082.655387.725.849
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler291.751.000310.030.000109.791.567112.527.298
Finansal Borçlar119.077.0002.663.0009.360.40521.342.420
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar000165.315
Diğer Borçlar005.713.1860
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar7.847.0008.917.0009.229.0748.255.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü163.173.000292.812.00085.488.90282.764.197
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.654.0005.638.00000
Özkaynaklar1.433.464.0001.230.723.000497.277.571482.743.578
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.433.464.0001.230.723.000497.277.571482.743.578
Ödenmiş Sermaye78.000.00078.000.00078.000.00078.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri104.652.000104.652.00026.780.00026.780.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.381.0008.381.0002.241.6472.241.647
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları181.146.000139.907.00072.643.93072.643.929
Dönem Net Kar/Zararı198.301.00038.053.00035.745.57018.533.361
Diğer Özsermaye Kalemleri862.984.000861.730.000281.866.424284.544.641
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.268.272.0002.152.180.0001.011.151.793982.996.725
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri269.680.0001.380.317.209759.305.787487.027.639
Satışların Maliyeti (-)-238.226.000-1.184.121.574-612.156.120-396.287.440
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)31.454.000196.195.635147.149.66790.740.199
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)31.454.000196.195.635147.149.66790.740.199
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-21.991.000-74.914.743-35.755.080-22.151.230
Genel Yönetim Giderleri (-)-21.381.000-78.760.233-38.422.663-25.201.851
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-15.000-100.546-33.285-24.949
Diğer Faaliyet Gelirleri2.428.00041.362.83217.502.50410.904.521
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-222.000-63.748.471-35.375.834-28.648.538
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-9.727.00020.034.47455.065.30925.618.152
Net Faaliyet Kar/Zararı-11.933.00042.420.11372.938.63943.362.169
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0290.818.4951.407.1691.407.169
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-288.50400
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-9.727.000310.564.46556.472.47827.025.321
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler28.100.00048.070.86234.162.16311.912.617
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)50.176.00089.132.371-47.326.656-20.281.413
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0290.529.9911.407.1691.407.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)68.549.000447.767.69843.307.98518.656.525
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)129.752.000-253.621.508-7.562.415-123.164
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-3.782.546-5.177.528-1.132.435
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)129.752.000-249.838.962-2.384.8871.009.271
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI198.301.000194.146.19035.745.57018.533.361
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)198.301.000194.146.19035.745.57018.533.361
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları198.301.000194.146.19035.745.57018.533.361
Hisse Başına Kazanç3200
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.155.00020.844.9786.804.7864.090.228
Kıdem Tazminatı5.257.0002.446.5152.698.3030
Finansman Giderleri50.176.00089.132.371-47.326.656-20.281.413
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu85.715.000177.253.000-53.485.849-63.949.945
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu85.715.000177.253.000-53.485.849-63.949.945
Net YPP (Hedge Dahil)85.715.000177.253.000-53.485.849-63.949.945
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit148.234.00013.564.9247.783.257-44.799.231
Düzeltme Öncesi Kar198.301.000194.146.19035.745.57018.533.361
Düzeltmeler:-1.013.733.000-256.962.09529.095.81319.657.503
Amortisman & İtfa Payları5.155.00020.844.9786.804.7864.090.228
Karşılıklardaki Değişim5.190.0003.471.0272.952.7562.277.168
Diğer Gelir/ Gider-1.024.078.000-281.278.10019.338.27113.290.107
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-815.432.000-62.815.90564.841.38338.190.864
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler970.186.00087.957.011-56.449.557-83.930.158
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)154.754.00025.141.1068.391.826-45.739.294
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-6.520.000-11.576.182-608.569940.063
Sabit Sermaye Yatırımları-72.161.000-131.183.279-24.140.530-11.597.636
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-72.161.000-131.183.279-24.140.530-11.597.636
Serbest Nakit Akım76.073.000-117.618.355-16.357.273-56.396.867
Finansal Borçlardaki Değişim-74.747.00056.846.17224.576.37046.060.516
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit060.708-17.547.481-12.237.210
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-74.747.00056.906.8807.028.88933.823.306
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış1.326.000-60.711.475-9.328.384-22.573.561
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim1.326.000-60.711.475-9.328.384-22.573.561
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler20.256.00078.315.67947.529.46047.529.460
Dönem Sonu Nakit21.582.00017.604.20438.201.07624.955.899

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SELVA 15,1 3,7 39,6 1,2 0,8 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SELVA 15,10 1,96 2,31 34,45 0,34
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi