SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.391 2.419 -1,18
VIOP 2.646 2.682 -1,33
USD/TRY 15,5963 15,5411 0,36
BIST BANKS 1.967 2.019 -2,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.964 14.028 -0,45
GOLD 1.827,25 1.824,06 0,17
BRENT 114,09 114,14 -0,04

Selçuk Gıda Hisse Senedi | SELGD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,87 4,5 0,63
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 7,1 6,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Selçuk Gıda
Kuruluş 07.06.1985
Faal Alanı Kuru meyve (incir, üzüm, kayısı ve benzerleri) fermente ve konserve edilmiş ürünler (salatalık, zeytin, kapari, muhtelif turşular ve benzerleri) muhtelif reçel ve ızgara sebze üretimi ile bunların yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda satışlarını yapmak.
Telefon (0232)4454400
Faks (0232)4467161
Adres Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi Anadolu Sigorta Blok N92 İç Kapı N41 Konak İZMİR

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar56,938,4
Ödenmiş Sermaye22,022,0
Net Kâr10,60,3

Cari Değerler

F/K 8,2
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,5
FD/Satışlar 1,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,4
Piyasa Değeri 86,5 mnTL
Net Borç -4,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 89,9

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,00 -2,72 -8,82 -6,21
USD -2,76 -6,40 -14,38 -19,69
Göreceli -0,83 0,33 -4,87 -27,13

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SELGD31.10.20220,250,01001,000,90 220.000 2
SELGD31.10.20220,250,01001,000,90220.0002

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar29.701.98627.500.81626.046.50126.682.412
Nakit ve Nakit Benzerleri5.090.478974.268889.7351.749.437
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar14.789.7305.317.2545.750.9795.749.601
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar339.947316.999242.114159.426
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.804.21416.171.10213.289.68011.313.907
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.677.6174.721.1935.873.9937.710.041
(Ara Toplam)29.701.98627.500.81626.046.50126.682.412
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar36.744.02417.499.23717.343.78316.654.794
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar41.87541.87535.48235.482
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18.257.6538.297.8118.297.8118.297.811
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları589.320595.782611.8850
Maddi Duran Varlıklar17.245.8548.254.4928.076.7428.096.149
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı223.627135.55873.70277.192
Diğer Duran Varlıklar385.695173.719248.161148.160
TOPLAM VARLIKLAR66.446.01045.000.05343.390.28443.337.206
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler5.267.7784.416.0333.042.6793.541.864
Finansal Borçlar166.53334.41833.1960
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.731.5042.318.6221.589.9651.955.099
Diğer Borçlar1.845.8431.672.8991.156.2621.205.193
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.207.8733.32564.12586.514
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30.47973.19122.65454.726
Borç Karşılıkları224.394227.370164.184141.022
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler61.15286.20812.29399.310
(Ara Toplam)5.267.7784.416.0333.042.6793.541.864
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.217.4232.118.0971.975.1671.492.500
Finansal Borçlar484.804557.027537.2600
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar45.21657.61800
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar203.826164.34198.728112.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.483.5771.339.1111.339.1791.379.687
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar56.960.80938.465.92338.372.43838.302.842
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar56.917.60738.428.51438.335.05338.265.511
Ödenmiş Sermaye22.000.00022.000.00022.000.00022.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler59.42659.42659.42659.426
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.222.112-1.222.112-1.222.112-1.222.112
Dönem Net Kar/Zararı10.594.705281.214149.63081.796
Diğer Özsermaye Kalemleri25.485.58817.309.98617.348.10917.346.401
Azınlık Payları43.20237.40937.38537.331
TOPLAM KAYNAKLAR66.446.01045.000.05343.390.28443.337.206
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri43.046.09316.715.41613.137.2188.817.148
Satışların Maliyeti (-)-41.565.274-16.101.150-12.814.733-8.603.990
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.480.819614.266322.485213.158
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.480.819614.266322.485213.158
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.244.960-1.212.512-890.710-465.812
Genel Yönetim Giderleri (-)-889.939-793.257-529.910-262.930
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.995.0692.086.4961.518.067809.844
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.856.958-327.345-211.890-122.111
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.484.031367.648208.042172.149
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.654.080-1.391.503-1.098.135-515.584
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler10.359.842000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı11.843.873367.648208.042172.149
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-116.798-67.618-39.7690
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler10.359.842000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.727.075300.030168.273172.149
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.126.389-18.628-18.480-90.243
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-45.409-82.241-30.924-65.188
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.080.98063.61312.444-25.055
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.600.686281.402149.79381.906
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.600.686281.402149.79381.906
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları5.981188163110
Ana Ortaklık Payları10.594.705281.214149.63081.796
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri297.643218.613141.36953.479
Kıdem Tazminatı31.98517.41611.0738.592
Finansman Giderleri-116.798-67.618-39.7690
Yurtiçi Satışlar13.277.2086.222.8785.560.1524.356.572
Yurtdışı Satışlar28.164.92410.501.9937.576.7784.460.576
Net Yabancı Para Pozisyonu12.034.2803.706.6254.640.2733.954.587
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu12.034.2803.706.6254.640.2733.954.586
Net YPP (Hedge Dahil)12.034.2803.706.6254.640.2733.954.586
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-25.490-3.737.468-4.060.891-3.237.468
Düzeltme Öncesi Kar10.741.802281.402149.79381.906
Düzeltmeler:-7.727.615-976.529-1.057.205-1.074.305
Amortisman & İtfa Payları297.643218.613141.36953.479
Karşılıklardaki Değişim-1.087.796-1.079.329-1.320.167-1.240.518
Diğer Gelir/ Gider-6.937.462-115.813121.593112.734
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)3.014.187-695.127-907.412-992.399
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-2.902.051-2.947.427-3.008.028-134.632
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)112.136-3.642.554-3.915.440-1.127.031
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-137.626-94.914-145.451-2.110.437
Sabit Sermaye Yatırımları-404.090-412.739-173.849-137.570
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit395.583000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-8.507-412.739-173.849-137.570
Serbest Nakit Akım-33.997-4.150.207-4.234.740-3.375.038
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-33.997-4.150.207-4.234.740-3.375.038
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-33.997-4.150.207-4.234.740-3.375.038
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler5.124.4755.124.4755.124.4755.124.475
Dönem Sonu Nakit5.090.478974.268889.7351.749.437

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SELGD 3,9 8,2 A/D 1,9 1,5 12/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi