SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.386 2.402 -0,65
VIOP 2.590 2.604 -0,52
USD/TRY 16,6172 16,6382 -0,13
BIST BANKA 1.940 1.940 0,03
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.003 13.232 -1,73
ALTIN 1.810,29 1.817,68 -0,41
BRENT 111,93 112,45 -0,46

Şeker GYO Hisse Senedi | SEGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,01 1,26 0,25
Hacim Hareketi (Milyon TL) 22,5 429,0 406,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Şeker GYO
Kuruluş 19.04.2017
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)3983800
Faks -
Adres Emniyet Evleri Mah. Akarsu Cad. Şeker Kule Kat:11 No:3/51 34415 Kağıthane/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar782,0807,4
Ödenmiş Sermaye610,2610,2
Net Kâr-25,5125,5

Cari Değerler

F/K 6,0
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,5 / 5,5
Piyasa Değeri 821,7 mnTL
Net Borç 356,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 25,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,94 -6,48 - -
USD -2,23 -2,79 - -
Göreceli 1,67 0,23 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SEGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SEGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar267.289.639470.594.8630187.515.544
Nakit ve Nakit Benzerleri110.163.153296.705.813073.997.632
Finansal Yatırımlar145.347.867131.423.9400110.343.913
Ticari Alacaklar8.2608.99102.039.251
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar704.585704.585062.279
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar320.804274.84600
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar10.744.97041.476.68801.072.469
(Ara Toplam)267.289.639470.594.8630187.515.544
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.132.710.1081.132.796.2680922.146.170
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.9263.6520142.672
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.105.913.0001.105.913.0000898.809.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları00053.123
Maddi Duran Varlıklar26.795.18226.879.616022.811.283
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar00060.825
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar000269.267
TOPLAM VARLIKLAR1.399.999.7471.603.391.13101.109.661.714
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler163.542.659324.153.167099.205.256
Finansal Borçlar159.204.393320.036.669093.695.754
Diğer Finansal Yükümlülükler00058.800
Ticari Borçlar383.061342.60601.998.379
Diğer Borçlar2.045.9721.368.75502.043.460
Müşteri Söz. Doğan Yük.1.783.4142.338.3500991.474
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü000188.871
Borç Karşılıkları125.81966.7870130.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler00098.518
(Ara Toplam)163.542.659324.153.167099.205.256
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler454.464.501471.793.7220327.921.843
Finansal Borçlar453.025.095469.448.9690326.972.258
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar457.299448.1850500.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü982.1071.896.5680449.125
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar781.992.587807.444.2420682.534.615
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar781.992.587807.444.2420682.534.615
Ödenmiş Sermaye610.166.462610.166.4620610.166.462
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler339.796339.79603.691
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları191.458.30965.989.7780-59.876.160
Dönem Net Kar/Zararı-25.451.655125.468.5310126.202.043
Diğer Özsermaye Kalemleri5.479.6755.479.67506.038.579
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.399.999.7471.603.391.13101.109.661.714
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri15.424.71253.020.07213.751.17547.953.560
Satışların Maliyeti (-)0-16.131.000-4.670.000-31.983.992
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)15.424.71236.889.0729.081.17515.969.568
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)15.424.71236.889.0729.081.17515.969.568
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.037.386-20.180.490-5.884.273-17.758.499
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri185.718942.531733.9981.707.430
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-192.612-1.017.618-53.877-6.697.159
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)10.380.43216.633.4953.877.023-6.778.660
Net Faaliyet Kar/Zararı10.387.32616.708.5823.196.902-1.788.931
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0223.235.000060.879.492
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.016.578-34.126-32.5410
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.363.854239.834.3693.844.48254.100.832
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler56.613.500203.273.13319.163.578103.333.333
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-92.343.470-316.191.528-60.274.922-30.811.255
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-1.016.578223.200.874-32.54160.879.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-26.366.116126.915.974-37.266.862126.622.910
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)914.461-1.447.44352.837-420.867
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-391.462
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)914.461-1.447.44352.837-29.405
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-25.451.655125.468.531-37.214.025126.202.043
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-25.451.655125.468.531-37.214.025126.202.043
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-25.451.655125.468.531-37.214.025126.202.043
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri175.223675.087241.3454.078.000
Kıdem Tazminatı7.52544.3600100.500
Finansman Giderleri-92.343.470-316.191.528-60.274.922-30.811.255
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-371.454.897-190.473.6540-255.252.071
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-371.454.897-190.473.6540-255.252.071
Net YPP (Hedge Dahil)-371.454.897-190.473.6540-255.252.071
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit45.404.854122.841.62316.160.429191.504.064
Düzeltme Öncesi Kar-25.451.655125.468.531-37.214.025126.202.043
Düzeltmeler:70.954.556736.90755.277.19143.306.697
Amortisman & İtfa Payları175.223675.087241.3454.078.000
Karşılıklardaki Değişim60.621-32.84517.781474.492
Diğer Gelir/ Gider70.718.71294.66555.018.06538.754.205
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)45.502.901126.205.43818.063.166169.508.740
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-98.047-3.363.815-1.902.73721.995.324
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)45.404.854122.841.62316.160.429191.504.064
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-90.789-92.269-33.524-261.729
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit013.450.84721.672.288-625.649.044
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-90.78913.358.57821.638.764-625.910.773
Serbest Nakit Akım45.314.065136.200.20137.799.193-434.406.709
Finansal Borçlardaki Değişim-231.864.25086.507.980-40.188.311319.078.415
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-231.864.25086.507.980-40.188.311319.078.415
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-186.550.185222.708.181-2.389.118-115.328.294
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-186.550.185222.708.181-2.389.118-115.328.294
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler296.705.81373.997.63273.997.632189.325.926
Dönem Sonu Nakit110.155.628296.705.81371.608.51473.997.632

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SEGYO 1,0 6,0 A/D A/D 1,1 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi