SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.026 7.949 0,98
VIOP 8.646 8.541 1,23
USD/TRY 28,8960 28,8732 0,08
BIST BANKA 8.625 8.358 3,20
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.398 16.215 1,12
ALTIN 2.070,93 2.036,27 1,70
BRENT 79,56 80,86 -1,61

Şeker GYO Hisse Senedi | SEGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,18 6,19 3,01
Hacim Hareketi (Milyon TL) 33,4 420,0 386,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Şeker GYO
Kuruluş 19.04.2017
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)3983800
Faks -
Adres Emniyet Evleri Mah. Akarsu Cad. Şeker Kule Kat:11 No:3/51 34415 Kağıthane/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3.210,83.227,6
Ödenmiş Sermaye813,6813,6
Net Kâr818,5846,2

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 2,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,21
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,5 / 3,4
Piyasa Değeri 5.035,9 mnTL
Net Borç 440,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 25,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,81 11,73 90,46 104,29
USD 5,66 11,54 86,31 32,36
Göreceli 4,78 10,81 78,65 40,22

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SEGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SEGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar590.349.656484.557.458346.255.793391.065.196
Nakit ve Nakit Benzerleri33.948.254103.700.20372.216.295155.529.043
Finansal Yatırımlar272.863.569254.220.673189.807.543185.494.615
Ticari Alacaklar600.040025.4740
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar154.874.5751.871.6601.871.660985.401
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar96.851.35384.845.04057.771.90031.925.066
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar31.211.86539.919.88224.562.92117.131.071
(Ara Toplam)590.349.656484.557.458346.255.793391.065.196
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.452.267.2543.451.151.3992.509.192.6152.513.317.395
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.9261.9261.9261.926
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.364.463.3793.364.463.3792.446.424.3892.450.405.389
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar87.739.69986.624.23162.704.23162.840.251
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar62.25061.86362.06969.829
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR4.042.616.9103.935.708.8572.855.448.4082.904.382.591
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler473.430.510257.346.699199.607.481165.553.610
Finansal Borçlar403.163.321240.472.006186.482.615152.783.602
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.281.470765.7874.768.623389.040
Diğer Borçlar2.567.8403.296.9583.726.5598.569.639
Müşteri Söz. Doğan Yük.66.097.89912.083.2102.466.4513.253.890
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları319.980728.738929.633557.439
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler001.233.6000
(Ara Toplam)473.430.510257.346.699199.607.481165.553.610
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler358.416.820450.772.469314.202.221381.543.532
Finansal Borçlar344.484.634435.805.925306.451.199373.966.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.628.203891.166840.033739.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12.303.98314.075.3786.910.9896.838.272
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar3.210.769.5803.227.589.6892.341.638.7062.357.285.449
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.210.769.5803.227.589.6892.341.638.7062.357.285.449
Ödenmiş Sermaye813.555.283813.555.283813.555.283813.555.283
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri16.190.1108.758.30820.338.88220.338.882
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler339.796339.796339.796339.796
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.502.474.3591.502.474.3591.490.893.785195.244.223
Dönem Net Kar/Zararı818.499.576846.247.599-15.443.5771.295.649.562
Diğer Özsermaye Kalemleri59.710.45656.214.34431.954.53732.157.703
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR4.042.616.9103.935.708.8572.855.448.4082.904.382.591
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri81.163.02152.910.03325.622.825106.873.233
Satışların Maliyeti (-)000-19.936.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)81.163.02152.910.03325.622.82586.937.233
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)81.163.02152.910.03325.622.82586.937.233
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-29.359.208-19.699.003-8.575.648-35.715.456
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri266.283166.64797.222360.682
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.925.977-1.138.389-783.993-979.950
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)50.144.11932.239.28816.360.40650.602.509
Net Faaliyet Kar/Zararı51.803.81333.211.03017.047.17751.221.777
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler921.087.756921.087.75601.362.829.762
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-6.579.000-6.579.000-3.981.000-1.081.977
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı964.652.875946.748.04412.379.4061.412.350.294
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler148.682.692105.467.48611.770.427179.484.688
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-289.370.280-198.730.825-39.520.693-291.243.716
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler914.508.756914.508.756-3.981.0001.361.747.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)823.965.287853.484.705-15.370.8601.300.591.266
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-5.465.711-7.237.106-72.717-4.941.704
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-5.465.711-7.237.106-72.717-4.941.704
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI818.499.576846.247.599-15.443.5771.295.649.562
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)818.499.576846.247.599-15.443.5771.295.649.562
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları818.499.576846.247.599-15.443.5771.295.649.562
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Amortisman Giderleri1.241.211726.343365.301674.658
Kıdem Tazminatı15.53315.53339.838111.397
Finansman Giderleri-289.370.280-198.730.825-39.520.693-291.243.716
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-272.040.057-323.623.853-276.416.916-230.692.525
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-272.040.057-323.623.853-276.416.916-230.692.525
Net YPP (Hedge Dahil)-272.040.057-323.623.853-276.416.916-230.692.525
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-155.173.716-37.011.968-29.329.51016.770.270
Düzeltme Öncesi Kar818.499.576846.247.599-15.443.5771.295.649.562
Düzeltmeler:-797.557.418-804.564.26721.555.420-1.242.677.449
Amortisman & İtfa Payları1.241.211726.343365.301674.658
Karşılıklardaki Değişim801.354323.205-102.393179.101
Diğer Gelir/ Gider-799.599.983-805.613.81521.292.512-1.243.531.208
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)20.942.15841.683.3326.111.84352.972.113
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-176.115.874-78.695.300-35.441.353-36.201.843
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-155.173.716-37.011.968-29.329.51016.770.270
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-1.872.091-241.368-221.521-190.244
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit00042.000.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-1.872.091-241.368-221.52141.809.756
Serbest Nakit Akım-157.045.807-37.253.336-29.551.03158.580.026
Finansal Borçlardaki Değişim24.537.103-14.575.504-53.761.717-416.013.238
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı000223.727.703
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit10.927.91500-7.471.261
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit35.465.018-14.575.504-53.761.717-199.756.796
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-121.580.789-51.828.840-83.312.748-141.176.770
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-121.580.789-51.828.840-83.312.748-141.176.770
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler155.529.043155.529.043155.529.043296.705.813
Dönem Sonu Nakit33.948.254103.700.20372.216.295155.529.043

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SEGYO 6,2 2,3 A/D A/D 1,6 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SEGYO 6,19 1,79 1,21 -57,40 -0,57
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi