SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 11.156 11.139 0,15
VIOP 12.170 12.119 0,43
USD/TRY 33,0413 33,0783 -0,11
BIST BANKS 16.149 16.024 0,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.172 18.355 -1,00
GOLD 2.401,11 2.445,34 -1,81
BRENT 82,58 85,11 -2,97

Şeker GYO Hisse Senedi | SEGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,04 5,84 1,8
Hacim Hareketi (Milyon TL) 19,4 362,2 342,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Şeker GYO
Kuruluş 19.04.2017
Faal Alanı Gayrimenkul yatirim ortakligi
Telefon (0212)3983800
Faks
Adres Emniyet Evleri Mah. Akarsu Cad. Promesa Sit.D Kapısı Apt. No:3/51 - 11 Kağıthane / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar5.359,84.521,0
Ödenmiş Sermaye813,6813,6
Net Kâr157,8583,8

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 5,6
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 3,49
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,2 / 3,9
Piyasa Değeri 3.693,5 mnTL
Net Borç 318,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 25,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,52 3,65 4,61 -23,18
USD -1,40 3,37 2,90 -31,48
Göreceli -1,67 2,80 -1,81 -48,56

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SEGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SEGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar715.599.887716.897.676590.349.656484.557.458
Nakit ve Nakit Benzerleri88.554.136207.167.38633.948.254103.700.203
Finansal Yatırımlar327.231.900303.770.902272.863.569254.220.673
Ticari Alacaklar765.0000600.0400
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar361.201450.651154.874.5751.871.660
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar290.593.945192.360.03996.851.35384.845.040
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.093.70513.148.69831.211.86539.919.882
(Ara Toplam)715.599.887716.897.676590.349.656484.557.458
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar5.436.147.1334.723.901.2703.452.267.2543.451.151.399
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.6161.9261.9261.926
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.296.545.0984.603.144.7153.364.463.3793.364.463.379
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar139.379.874120.614.02187.739.69986.624.231
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar216.545140.60862.25061.863
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR6.151.747.0205.440.798.9464.042.616.9103.935.708.857
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler521.058.059549.361.132473.430.510257.346.699
Finansal Borçlar473.358.076448.243.907403.163.321240.472.006
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar847.0539.939.6231.281.470765.787
Diğer Borçlar5.234.0056.788.3782.567.8403.296.958
Müşteri Söz. Doğan Yük.41.214.02383.984.32266.097.89912.083.210
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları404.902404.902319.980728.738
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0000
(Ara Toplam)521.058.059549.361.132473.430.510257.346.699
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler270.846.962370.441.410358.416.820450.772.469
Finansal Borçlar261.113.504363.514.878344.484.634435.805.925
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.023.5571.023.5561.628.203891.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü8.709.9015.902.97612.303.98314.075.378
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar5.359.841.9994.520.996.4043.210.769.5803.227.589.689
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.359.841.9994.520.996.4043.210.769.5803.227.589.689
Ödenmiş Sermaye813.555.283813.555.283813.555.283813.555.283
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri52.301.06945.454.04316.190.1108.758.308
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.444.3971.255.303339.796339.796
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.356.728.674595.278.7361.502.474.3591.502.474.359
Dönem Net Kar/Zararı157.819.723583.832.987818.499.576846.247.599
Diğer Özsermaye Kalemleri2.977.992.8532.481.620.05259.710.45656.214.344
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR6.151.747.0205.440.798.9464.042.616.9103.935.708.857
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri186.059.950142.261.23781.163.02152.910.033
Satışların Maliyeti (-)-134.472.130000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)51.587.820142.261.23781.163.02152.910.033
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)51.587.820142.261.23781.163.02152.910.033
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-17.912.127-54.335.892-29.359.208-19.699.003
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.316.2053.215.303266.283166.647
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.162.230-1.686.915-1.925.977-1.138.389
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)31.829.66889.453.73350.144.11932.239.288
Net Faaliyet Kar/Zararı33.675.69387.925.34551.803.81333.211.030
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0599.291.297921.087.756921.087.756
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-40.410.681-6.579.000-6.579.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı31.829.668648.334.349964.652.875946.748.044
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler42.380.495247.117.321148.682.692105.467.486
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)85.527.283-316.983.327-289.370.280-198.730.825
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0558.880.616914.508.756914.508.756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)159.737.446578.468.343823.965.287853.484.705
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.917.7235.364.644-5.465.711-7.237.106
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.917.7235.364.644-5.465.711-7.237.106
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI157.819.723583.832.987818.499.576846.247.599
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)157.819.723583.832.987818.499.576846.247.599
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları157.819.723583.832.987818.499.576846.247.599
Hisse Başına Kazanç0110
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0110
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0110
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0110
Amortisman Giderleri746.8513.203.0121.241.211726.343
Kıdem Tazminatı0118.47415.53315.533
Finansman Giderleri85.527.283-316.983.327-289.370.280-198.730.825
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-329.957.145-306.873.891-272.040.057-323.623.853
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-329.957.145-306.873.891-272.040.057-323.623.853
Net YPP (Hedge Dahil)-329.957.145-306.873.891-272.040.057-323.623.853
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit23.663.47642.847.643-155.173.716-37.011.968
Düzeltme Öncesi Kar157.819.723583.832.987818.499.576846.247.599
Düzeltmeler:-2.735.163-505.555.040-797.557.418-804.564.267
Amortisman & İtfa Payları746.8513.203.0121.241.211726.343
Karşılıklardaki Değişim-168.924202.063801.354323.205
Diğer Gelir/ Gider-3.313.090-508.960.115-799.599.983-805.613.815
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)155.084.56078.277.94720.942.15841.683.332
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-131.421.084-35.430.304-176.115.874-78.695.300
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)23.663.47642.847.643-155.173.716-37.011.968
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-755.677-429.859-1.872.091-241.368
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0-8.783.52800
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-755.677-9.213.387-1.872.091-241.368
Serbest Nakit Akım22.907.79933.634.256-157.045.807-37.253.336
Finansal Borçlardaki Değişim-172.727.964-17.637.15424.537.103-14.575.504
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit032.284.91410.927.9150
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-172.727.96414.647.76035.465.018-14.575.504
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-149.820.16548.282.016-121.580.789-51.828.840
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0-97.384.37300
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-149.820.165-49.102.357-121.580.789-51.828.840
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler238.374.301256.269.743155.529.043155.529.043
Dönem Sonu Nakit88.554.136207.167.38633.948.254103.700.203

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SEGYO 4,5 5,6 A/D A/D 0,7 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SEGYO 4,54 3,21 3,49 28,00 0,28
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi