SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.385 1.401 -1,20
VIOP 1.478 1.498 -1,33
USD/TRY 8,8389 8,7619 0,88
BIST BANKS 1.206 1.240 -2,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
GOLD 1.756,68 1.742,90 0,79
BRENT 77,36 77,23 0,17

Say Yenilenebilir Enerji Hisse Senedi | SAYAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 20,4 26,4 6
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,9 55,9 54,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Say Yenilenebilir Enerji
Kuruluş 27.08.2004
Faal Alanı Her türlü Reklamcılık işlerini yapmak, ışıklı ve ışıksız, reklam panoları, totem panoları, saç tabelaları, serigrafi, afiş, bez afiş, resim grafik orijinal pantograf, her türlü etiketin yapmak bu işleri gerçekleştirmek için her nevi mamul maddeler ve malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında alım satımı, ithali, ihracı, pazarlama ve ticaretini yapmak ve yaptırmak.
Telefon (0232)8787800
Faks (0232)8785644
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa / İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar65,750,9
Ödenmiş Sermaye25,825,8
Net Kâr30,515,8

Cari Değerler

F/K 11,0
FD/FAVÖK 8,7
PD/DD 8,1
FD/Satışlar 2,0
Yabancı Oranı (%) 4,66
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,4 / 2,6
Piyasa Değeri 530,5 mnTL
Net Borç 23,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,98 -10,28 -12,27 142,07
USD 0,75 -12,45 -14,70 107,45
Göreceli 1,42 -9,22 -8,23 155,08

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAYASAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SAYASAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar134.508.048133.616.692137.176.02748.544.717
Nakit ve Nakit Benzerleri11.478.49817.636.5754.801.7106.882.572
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar65.004.61044.339.31549.375.22414.155.226
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.620.3845.420.6715.079.303583.810
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar45.597.74747.325.44363.837.71219.098.511
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar10.806.80918.894.68814.082.0787.824.598
(Ara Toplam)134.508.048133.616.692137.176.02748.544.717
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar15.774.2969.739.30010.081.4498.910.206
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.2073.20700
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları00012.988
Maddi Duran Varlıklar13.239.5896.891.8077.017.3665.913.977
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar549.060627.289706.582791.174
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.981.4862.216.4352.354.5612.191.902
Diğer Duran Varlıklar9545622.940165
TOPLAM VARLIKLAR150.282.344143.355.992147.257.47657.454.923
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler72.335.87480.640.642100.360.25429.152.853
Finansal Borçlar25.174.20728.706.68126.442.46814.640.500
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar27.589.35029.190.34120.748.17012.173.537
Diğer Borçlar871.6153.894.57611.034.447263.085
Müşteri Söz. Doğan Yük.5.751.25111.998.42833.397.6320
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.752.7344.931.4371.844.943552.596
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.266.28605.296.71520.910
Borç Karşılıkları618.223631.593505.045541.100
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.312.2081.287.5861.090.834961.125
(Ara Toplam)72.335.87480.640.642100.360.25429.152.853
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler12.283.68211.861.59911.765.58011.007.764
Finansal Borçlar10.068.9309.663.6549.947.0569.006.390
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.214.7522.197.9451.818.5242.001.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar65.662.78850.853.75135.131.64217.294.306
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar65.708.90950.913.77935.180.73817.380.669
Ödenmiş Sermaye25.750.00025.750.00025.750.00025.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri007.120.3317.120.331
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.210.0521.117.2221.117.2221.117.222
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları599.5021.692.332-16.953.059-16.794.034
Dönem Net Kar/Zararı30.460.82615.755.79018.645.391745.430
Diğer Özsermaye Kalemleri6.688.5296.598.435-499.147-558.280
Azınlık Payları-46.121-60.028-49.096-86.363
TOPLAM KAYNAKLAR150.282.344143.355.992147.257.47657.454.923
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri190.368.466101.282.186151.666.87392.220.264
Satışların Maliyeti (-)-142.702.430-79.082.423-116.183.838-83.287.007
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)47.666.03622.199.76335.483.0358.933.257
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)47.666.03622.199.76335.483.0358.933.257
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-7.340.004-3.226.386-3.919.330-2.407.936
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.265.397-1.003.624-3.425.299-2.360.747
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.220.754-593.050-1.629.851-842.625
Diğer Faaliyet Gelirleri17.117.25010.258.8576.475.9873.737.680
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-13.113.936-8.184.532-8.099.501-4.376.990
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)40.843.19519.451.02824.885.0412.682.639
Net Faaliyet Kar/Zararı36.839.88117.376.70326.508.5553.321.949
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler376.183375.4191.853.3861.765.022
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.824-914-14.496-13.515
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı41.217.55419.825.53326.723.9314.434.146
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler7.819.5206.102.4742.627.212973.184
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.506.819-6.906.705-6.070.015-4.991.041
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler374.359374.5051.838.8901.751.507
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.530.25519.021.30223.281.128416.289
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-9.066.584-3.276.586-4.612.277314.951
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-8.710.378-3.132.809-5.296.715-20.992
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-356.206-143.777684.438335.943
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI30.463.67115.744.71618.668.851731.240
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)30.463.67115.744.71618.668.851731.240
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları2.845-11.07423.460-14.190
Ana Ortaklık Payları30.460.82615.755.79018.645.391745.430
Hisse Başına Kazanç1110
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1100
Dipnot
Amortisman Giderleri1.272.771598.9622.563.5631.945.742
Kıdem Tazminatı308.096316.541264.369376.904
Finansman Giderleri-9.506.819-6.906.705-6.070.015-4.991.041
Yurtiçi Satışlar71.315.63223.703.630110.060.98981.684.144
Yurtdışı Satışlar118.415.70777.239.00340.900.23210.065.515
Net Yabancı Para Pozisyonu21.445.49316.281.164-6.485.861-21.608.214
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu16.474.99816.281.164-6.485.861-21.608.214
Net YPP (Hedge Dahil)21.445.49316.281.164-6.485.861-21.608.214

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAYAS 20,6 11,0 8,7 2,0 8,1 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAYAS 20,60 4,52 4,66 13,89 0,16
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi