SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.405 2.405 0,00
VIOP 2.609 2.609 0,00
USD/TRY 16,7105 16,6984 0,07
BIST BANKA 1.942 1.942 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.784 13.003 -1,69
ALTIN 1.797,26 1.807,27 -0,55
BRENT 108,59 109,03 -0,40

Say Yenilenebilir Enerji Hisse Senedi | SAYAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 29,76 36,9 7,14
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,8 77,8 75,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Say Yenilenebilir Enerji
Kuruluş 27.08.2004
Faal Alanı Her türlü Reklamcılık işlerini yapmak, ışıklı ve ışıksız, reklam panoları, totem panoları, saç tabelaları, serigrafi, afiş, bez afiş, resim grafik orijinal pantograf, her türlü etiketin yapmak bu işleri gerçekleştirmek için her nevi mamul maddeler ve malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında alım satımı, ithali, ihracı, pazarlama ve ticaretini yapmak ve yaptırmak.
Telefon (0232)8787800
Faks (0232)8785644
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa / İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar132,3101,4
Ödenmiş Sermaye25,825,8
Net Kâr31,066,4

Cari Değerler

F/K 10,6
FD/FAVÖK 9,9
PD/DD 6,6
FD/Satışlar 2,3
Yabancı Oranı (%) 0,08
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 1,3
Piyasa Değeri 867,8 mnTL
Net Borç -3,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 48,5

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,30 -3,16 -7,42 15,33
USD 0,36 0,84 -8,91 -7,75
Göreceli 0,16 2,39 -1,97 -10,93

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAYASAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SAYASAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar237.166.056183.907.918141.808.107134.508.048
Nakit ve Nakit Benzerleri48.151.12624.653.46623.283.84911.478.498
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar107.002.90678.703.70260.703.89465.004.610
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.155.8093.343.2261.141.5641.620.384
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar65.604.65763.417.10546.955.79945.597.747
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar13.251.55813.790.4199.723.00110.806.809
(Ara Toplam)237.166.056183.907.918141.808.107134.508.048
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar16.512.32215.709.90516.453.63015.774.296
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.2073.2073.2073.207
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.551.2701.629.212543.2320
Maddi Duran Varlıklar12.364.35911.477.33612.735.88613.239.589
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar623.248650.246579.987549.060
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.875.3961.872.6892.551.0841.981.486
Diğer Duran Varlıklar94.84277.21540.234954
TOPLAM VARLIKLAR253.678.378199.617.823158.261.737150.282.344
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler105.712.63582.609.70968.199.02672.335.874
Finansal Borçlar32.414.4869.606.12516.005.23825.174.207
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar47.029.57633.834.14025.838.56027.589.350
Diğer Borçlar1.629.38511.392.500689.043871.615
Müşteri Söz. Doğan Yük.12.196.26116.204.39917.637.2895.751.251
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)529.8612.608.7051.598.6495.752.734
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8.850.4247.884.0734.671.3285.266.286
Borç Karşılıkları1.066.726696.478557.777618.223
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.995.916383.2891.201.1421.312.208
(Ara Toplam)105.712.63582.609.70968.199.02672.335.874
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler15.686.80315.587.25011.609.23012.283.682
Finansal Borçlar12.180.26312.996.9329.354.26510.068.930
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.506.5402.590.3182.254.9652.214.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar132.278.940101.420.86478.453.48165.662.788
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar132.298.303101.437.23078.467.54565.708.909
Ödenmiş Sermaye25.750.00025.750.00025.750.00025.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri007.120.3310
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.210.0522.210.0522.210.0522.210.052
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları67.043.081599.502599.502599.502
Dönem Net Kar/Zararı31.023.09966.443.57943.276.08230.460.826
Diğer Özsermaye Kalemleri6.272.0716.434.097-488.4226.688.529
Azınlık Payları-19.363-16.366-14.064-46.121
TOPLAM KAYNAKLAR253.678.378199.617.823158.261.737150.282.344
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri127.735.634347.937.197263.813.155190.368.466
Satışların Maliyeti (-)-84.165.999-263.174.336-196.357.088-142.702.430
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)43.569.63584.762.86167.456.06747.666.036
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)43.569.63584.762.86167.456.06747.666.036
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-6.395.821-10.485.738-9.478.891-7.340.004
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.371.155-5.430.520-3.789.424-2.265.397
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-188.185-1.520.438-1.352.661-1.220.754
Diğer Faaliyet Gelirleri13.759.60950.306.33320.174.33617.117.250
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.461.788-29.749.672-15.527.154-13.113.936
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)40.912.29587.882.82657.482.27340.843.195
Net Faaliyet Kar/Zararı34.614.47467.326.16552.835.09136.839.881
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.446376.272376.195376.183
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-2.710-2.737-1.824
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı40.917.74188.256.38857.855.73141.217.554
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.050.13322.347.2189.465.2337.819.520
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.061.826-22.332.624-10.827.455-9.506.819
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler5.446373.562373.458374.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.906.04888.270.98256.493.50939.530.255
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-8.887.986-21.794.474-13.182.479-9.066.584
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-8.850.696-21.265.782-13.381.705-8.710.378
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-37.290-528.692199.226-356.206
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI31.018.06266.476.50843.311.03030.463.671
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)31.018.06266.476.50843.311.03030.463.671
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-5.03732.92934.9482.845
Ana Ortaklık Payları31.023.09966.443.57943.276.08230.460.826
Hisse Başına Kazanç0301
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Dipnot
Amortisman Giderleri571.3442.914.2682.175.8611.272.771
Kıdem Tazminatı767.705532.471468.045308.096
Finansman Giderleri-5.061.826-22.332.624-10.827.455-9.506.819
Yurtiçi Satışlar71.027.669166.012.783112.807.65971.315.632
Yurtdışı Satışlar56.961.993182.026.941149.954.946118.415.707
Net Yabancı Para Pozisyonu79.564.02457.504.30845.145.01421.445.493
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu71.774.07451.058.91641.627.94416.474.998
Net YPP (Hedge Dahil)79.564.02457.504.30845.145.01421.445.493
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit3.073.30842.982.55338.121.70115.212.623
Düzeltme Öncesi Kar31.018.06266.476.50843.311.03030.463.671
Düzeltmeler:11.098.77526.371.93916.000.3492.203.966
Amortisman & İtfa Payları571.3442.914.2682.175.8611.272.771
Karşılıklardaki Değişim1.270.308955.454697.831673.409
Diğer Gelir/ Gider9.257.12322.502.21713.126.657257.786
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)42.116.83792.848.44759.311.37932.667.637
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-30.975.362-30.961.136-6.987.440-17.344.927
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)11.141.47561.887.31152.323.93915.322.710
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-8.068.167-18.904.758-14.202.238-110.087
Sabit Sermaye Yatırımları-1.353.403-8.573.652-7.937.583-6.963.124
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-1.353.403-8.573.652-7.937.583-6.963.124
Serbest Nakit Akım1.719.90534.408.90130.184.1188.249.499
Finansal Borçlardaki Değişim21.978.306-13.799.695-11.041.852-1.156.550
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-320.900-757.450-660.127-416.161
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit21.657.406-14.557.145-11.701.979-1.572.711
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış23.377.31119.851.75618.482.1396.676.788
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim23.377.31119.851.75618.482.1396.676.788
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler24.653.4664.801.7104.801.7104.801.710
Dönem Sonu Nakit48.030.77724.653.46623.283.84911.478.498

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAYAS 33,7 10,6 9,9 2,3 6,6 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAYAS 33,70 0,32 0,08 -23,85 -0,27
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi