SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.087 1.112 -2,24
VIOP 1.213 1.240 -2,16
USD/TRY 7,6225 7,5555 0,89
BIST BANKS 1.068 1.098 -2,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.542 13.116 -4,37
GOLD 1.908,66 1.950,56 -2,15
BRENT 41,24 43,15 -4,43

Say Reklamcılık Hisse Senedi | SAYAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,66 6,17 2,51
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 38,7 37,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Say Reklamcılık
Kuruluş 27.08.2004
Faal Alanı Her türlü Reklamcılık işlerini yapmak, ışıklı ve ışıksız, reklam panoları, totem panoları, saç tabelaları, serigrafi, afiş, bez afiş, resim grafik orijinal pantograf, her türlü etiketin yapmak bu işleri gerçekleştirmek için her nevi mamul maddeler ve malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında alım satımı, ithali, ihracı, pazarlama ve ticaretini yapmak ve yaptırmak.
Telefon (0232)8787800
Faks (0232)8785644
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa / İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar17,516,6
Ödenmiş Sermaye25,825,8
Net Kâr0,8-0,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 25,5
PD/DD 8,5
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 5,35
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,3 / 0,7
Piyasa Değeri 149,1 mnTL
Net Borç 9,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,66 -3,98 5,66 158,48
USD -4,17 -5,37 0,65 102,63
Göreceli -1,45 -2,19 7,88 172,08

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAYAS0,000,00000,000,00 0 A/D
SAYAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar27.922.76739.816.95935.919.52739.960.726
Nakit ve Nakit Benzerleri570.3621.542.9291.158.302544.561
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.990.20911.509.1784.728.9672.155.345
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar711.676699.532628.671819.909
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar14.561.21513.885.73918.853.98918.509.604
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.089.30512.179.58110.549.59817.931.307
(Ara Toplam)27.922.76739.816.95935.919.52739.960.726
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar9.233.69711.248.85411.755.96811.975.522
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları32.46951.95171.43290.914
Maddi Duran Varlıklar6.295.6248.363.9718.857.4759.374.807
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar894.7781.001.0921.108.9621.217.131
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.010.6851.831.7451.718.0041.292.670
Diğer Duran Varlıklar14195950
TOPLAM VARLIKLAR37.156.46451.065.81347.675.49551.936.248
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler9.924.67425.142.87922.097.27124.102.762
Finansal Borçlar1.790.9513.146.5613.147.6063.062.796
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.377.83320.111.11512.711.6335.855.579
Diğer Borçlar177.944192.7154.524.1033.240.403
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)447.845458.7031.292.55111.254.663
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları438.094455.067284.091286.672
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler692.007778.718137.287402.649
(Ara Toplam)9.924.67425.142.87922.097.27124.102.762
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.828.9709.364.3758.886.6048.811.423
Finansal Borçlar8.365.9677.830.6797.874.3117.946.395
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.463.0031.533.6961.012.293865.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar17.402.82016.558.55916.691.62019.022.063
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.489.78016.637.91916.763.36419.082.375
Ödenmiş Sermaye25.750.00025.750.00025.750.00025.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri07.120.3317.120.3317.120.331
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.117.2221.117.2221.117.2221.117.222
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-16.794.034-16.794.034-16.307.202-16.307.202
Dönem Net Kar/Zararı828.326-65.073-486.8321.746.249
Diğer Özsermaye Kalemleri6.588.266-490.527-430.155-344.225
Azınlık Payları-86.960-79.360-71.744-60.312
TOPLAM KAYNAKLAR37.156.46451.065.81347.675.49551.936.248
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri62.587.78032.249.58370.384.22939.940.242
Satışların Maliyeti (-)-56.242.335-29.064.235-62.683.355-33.884.219
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.345.4453.185.3487.700.8746.056.023
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.345.4453.185.3487.700.8746.056.023
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.018.420-693.150-1.151.100-803.097
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.481.599-819.650-2.728.250-2.120.732
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-478.464-247.979-601.701-426.211
Diğer Faaliyet Gelirleri2.495.8561.244.6364.476.9582.567.741
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.949.877-1.880.761-6.476.826-3.190.995
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.912.941788.4441.219.9552.082.729
Net Faaliyet Kar/Zararı2.366.9621.424.5693.219.8232.705.983
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler370.41020.94852.0101.017.083
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-9.010-4.505-18.020-13.515
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.274.341804.8871.253.9453.086.297
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler543.843270.136831.694727.996
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.268.602-1.245.530-2.996.623-2.079.824
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler361.40016.44333.9901.003.568
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)549.582-170.507-910.9841.734.469
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)263.84796.956393.718-7.345
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)263.84796.956393.718-7.345
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI813.429-73.551-517.2661.727.124
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)813.429-73.551-517.2661.727.124
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-14.897-8.478-30.434-19.125
Ana Ortaklık Payları828.326-65.073-486.8321.746.249
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.299.203711.1872.844.5622.141.074
Kıdem Tazminatı692.007254.885176.679149.685
Finansman Giderleri-2.268.602-1.245.530-2.996.623-2.079.824
Yurtiçi Satışlar54.862.97224.943.00957.588.72732.469.092
Yurtdışı Satışlar7.421.5757.227.81912.374.9257.200.789
Net Yabancı Para Pozisyonu-10.995.960-21.548.102-15.289.800-5.980.889
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-11.986.811-22.497.728-15.696.711-5.980.889
Net YPP (Hedge Dahil)-10.995.960-21.548.102-15.289.800-5.980.889

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAYAS 5,8 A/D 25,5 1,4 8,5 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAYAS 5,79 5,47 5,35 -11,82 -0,15
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi