SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.391 1.391 0,00
VIOP 1.501 1.501 0,00
USD/TRY 8,7550 8,7373 0,20
BIST BANKS 1.189 1.189 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.448 15.728 -1,78
GOLD 1.775,62 1.764,36 0,64
BRENT 74,14 73,51 0,86

Say Yenilenebilir Enerji Hisse Senedi | SAYAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 17,8 38,54 20,74
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,2 259,0 255,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Say Yenilenebilir Enerji
Kuruluş 27.08.2004
Faal Alanı Her türlü Reklamcılık işlerini yapmak, ışıklı ve ışıksız, reklam panoları, totem panoları, saç tabelaları, serigrafi, afiş, bez afiş, resim grafik orijinal pantograf, her türlü etiketin yapmak bu işleri gerçekleştirmek için her nevi mamul maddeler ve malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında alım satımı, ithali, ihracı, pazarlama ve ticaretini yapmak ve yaptırmak.
Telefon (0232)8787800
Faks (0232)8785644
Adres Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa / İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar50,935,2
Ödenmiş Sermaye25,825,8
Net Kâr15,818,6

Cari Değerler

F/K 20,0
FD/FAVÖK 15,8
PD/DD 13,6
FD/Satışlar 3,2
Yabancı Oranı (%) 4,32
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,7 / 2,6
Piyasa Değeri 690,1 mnTL
Net Borç 20,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,54 -7,46 -24,68 214,92
USD -1,99 -10,76 -27,63 169,58
Göreceli 0,09 -2,81 -20,97 234,31

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SAYASAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
SAYASAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar133.616.692137.176.02748.544.71727.922.767
Nakit ve Nakit Benzerleri17.636.5754.801.7106.882.572570.362
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar44.339.31549.375.22414.155.2267.990.209
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.420.6715.079.303583.810711.676
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar47.325.44363.837.71219.098.51114.561.215
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar18.894.68814.082.0787.824.5984.089.305
(Ara Toplam)133.616.692137.176.02748.544.71727.922.767
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar9.739.30010.081.4498.910.2069.233.697
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.207000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0012.98832.469
Maddi Duran Varlıklar6.891.8077.017.3665.913.9776.295.624
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar627.289706.582791.174894.778
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.216.4352.354.5612.191.9022.010.685
Diğer Duran Varlıklar5622.940165141
TOPLAM VARLIKLAR143.355.992147.257.47657.454.92337.156.464
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler80.640.642100.360.25429.152.8539.924.674
Finansal Borçlar28.706.68126.442.46814.640.5001.790.951
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar29.190.34120.748.17012.173.5376.377.833
Diğer Borçlar3.894.57611.034.447263.085177.944
Müşteri Söz. Doğan Yük.11.998.42833.397.63200
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.931.4371.844.943552.596447.845
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü05.296.71520.9100
Borç Karşılıkları631.593505.045541.100438.094
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.287.5861.090.834961.125692.007
(Ara Toplam)80.640.642100.360.25429.152.8539.924.674
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.861.59911.765.58011.007.7649.828.970
Finansal Borçlar9.663.6549.947.0569.006.3908.365.967
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.197.9451.818.5242.001.3741.463.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar50.853.75135.131.64217.294.30617.402.820
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.913.77935.180.73817.380.66917.489.780
Ödenmiş Sermaye25.750.00025.750.00025.750.00025.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri07.120.3317.120.3310
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.117.2221.117.2221.117.2221.117.222
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.692.332-16.953.059-16.794.034-16.794.034
Dönem Net Kar/Zararı15.755.79018.645.391745.430828.326
Diğer Özsermaye Kalemleri6.598.435-499.147-558.2806.588.266
Azınlık Payları-60.028-49.096-86.363-86.960
TOPLAM KAYNAKLAR143.355.992147.257.47657.454.92337.156.464
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri101.282.186151.666.87392.220.26462.587.780
Satışların Maliyeti (-)-79.082.423-116.183.838-83.287.007-56.242.335
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)22.199.76335.483.0358.933.2576.345.445
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)22.199.76335.483.0358.933.2576.345.445
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.226.386-3.919.330-2.407.936-2.018.420
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.003.624-3.425.299-2.360.747-1.481.599
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-593.050-1.629.851-842.625-478.464
Diğer Faaliyet Gelirleri10.258.8576.475.9873.737.6802.495.856
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.184.532-8.099.501-4.376.990-2.949.877
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)19.451.02824.885.0412.682.6391.912.941
Net Faaliyet Kar/Zararı17.376.70326.508.5553.321.9492.366.962
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler375.4191.853.3861.765.022370.410
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-914-14.496-13.515-9.010
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı19.825.53326.723.9314.434.1462.274.341
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler6.102.4742.627.212973.184543.843
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.906.705-6.070.015-4.991.041-2.268.602
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler374.5051.838.8901.751.507361.400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.021.30223.281.128416.289549.582
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.276.586-4.612.277314.951263.847
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.132.809-5.296.715-20.9920
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-143.777684.438335.943263.847
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI15.744.71618.668.851731.240813.429
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)15.744.71618.668.851731.240813.429
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-11.07423.460-14.190-14.897
Ana Ortaklık Payları15.755.79018.645.391745.430828.326
Hisse Başına Kazanç1100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Dipnot
Amortisman Giderleri598.9622.563.5631.945.7421.299.203
Kıdem Tazminatı316.541264.369376.904692.007
Finansman Giderleri-6.906.705-6.070.015-4.991.041-2.268.602
Yurtiçi Satışlar23.703.630110.060.98981.684.14454.862.972
Yurtdışı Satışlar77.239.00340.900.23210.065.5157.421.575
Net Yabancı Para Pozisyonu16.281.164-6.485.861-21.608.214-10.995.960
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu16.281.164-6.485.861-21.608.214-11.986.811
Net YPP (Hedge Dahil)16.281.164-6.485.861-21.608.214-10.995.960

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SAYAS 26,8 20,0 15,8 3,2 13,6 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SAYAS 26,80 4,32 4,32 0,12 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi